nieuws

"Naïef optimistisch en weinig ambitieus": Calvo en Kitir niet onder de indruk van speech Michel

4 Kristof Calvo (archieffoto). © belga

"Naïef optimisch en weinig ambitieus. De kloof tussen retoriek en realiteit wordt groter." De oppositie was niet bepaald onder de indruk van de state of the union van premier Charles Michel.

Kristof Calvo (Groen) vindt dat premier Michel in zijn toespraak vooral aandacht schonk "aan de plussen, maar de minnen vergeet". "Vandaar dat de speech getuigde van naïef optimisme."

"Het klopt dat een aantal zaken goed loopt, maar de premier vergeet dat er ook verliezers zijn van het beleid", klinkt het. Het groene Kamerlid wijst op de besparingen binnen de sociale zekerheid en het toegenomen aantal leefloners. "Heel veel indicatoren staan in het rood."

Calvo vindt ook dat de premier veel concreter moet zijn over het klimaat, een thema dat voor de groenen ook in vorige beleidsverklaringen te zeer onderbelicht bleef. "Het ondernemersklimaat kwam daarentegen wel ruim aan bod."

4 Charles Michel. © belga

Verhoging van uitkeringen
Calvo blijft ook op zijn honger zitten over de verhoging van de uitkeringen. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) stelde dat die deze legislatuur niet meer tot boven de armoededrempel zullen stijgen, Michel herhaalde dat het objectief in het regeerakkoord staat. "Dit blijft één van de openstaande vragen", vindt Calvo.

Hij is tevreden dat de premier in verband met het investeringspact naar "de kritische steun van bepaalde oppositiepartijen" verwees. Ecolo en Groen hebben zelf een alternatief investeringsplan naar voren geschoven. "Ik hoop dat die woorden oprecht zijn", besluit Calvo.

4 Meryame Kitir. © belga

"Niet echt om over te stoefen"
Zijn sp.a-collega Meryame Kitir heeft een weinig ambitieuze premier gezien. "We hoorden een opsomming van maatregelen die al bekend waren", aldus Kitir. Ze lijkt niet onder de indruk van het sociaal-economische bilan. Ze juicht elke job toe, maar merkt op dat de taxshift nog niet volledig gefinancierd is, dat de mensen een indexsprong hebben moeten slikken en dat de economische groei lager ligt dan het EU-gemiddelde. "Dat is niet echt om over te stoefen", zegt de Vlaamse socialiste.

Kitir gaf nog een steek richting CD&V. "Ik zag weinig enthousiasme op de CD&V-banken. Ze hebben vaak niet mee geapplaudisseerd. Ze hebben voor het eerst een taks op de effectenrekening gekregen, maar zijn niet zeker dat de minister van Financiën die zal uitvoeren. Ik kan begrijpen dat CD&V, die in deze regering de ene na andere factuurverhoging mee heeft beslist, dan weinig enthousiast kan zijn."

4 Barbara Pas (archieffoto). © photo_news

"Beleid van straffeloosheid wordt voortgezet"
Voor Vlaams Belang stelde Barbara Pas dat de positieve conjunctuur niet het gevolg is van maatregelen van deze regering. Ook stelt ze naar eigen zeggen vast dat de kloof tussen de retoriek en de realiteit elk jaar groter wordt. "Het begrotingsevenwicht zal niet voor deze legislatuur zijn. En terwijl de premier het over veiligheid heeft, wordt het beleid van straffeloosheid voortgezet."

Pas verwees ook naar het akkoord over Arco. "N-VA heeft steeds gezegd dat het ACW (nu Beweging.net) voor de factuur moet opdraaien, maar nu gaat die partij ermee akkoord dat daarvoor 400 miljoen euro belastinggeld wordt gebruikt."

"Bijna copy-paste van vorig jaar"
Bij de Franstalige oppositie hoorde Catherine Fonck (cdH) niets nieuws onder de zon. "Het was bijna een copy-paste van de verklaring van vorig jaar", luidde het. Ze laakt het verschil tussen het discours van de premier en de realiteit op het terrein. "Er zijn vreselijke en ongelijke vragen op het vlak van pensioenen, terwijl de strijd tegen zware financiële criminaliteit aan de aarzelende kant blijft."

"In de echte wereld is 75% van gecreëerde jobs halftijds"
"Er is de wereld van Charles Michel waar alles goed gaat en de jobs stabiel zijn, en de echte wereld waar de bevolking ziet dat 75 procent van de gecreëerde jobs halftijds zijn", reageerde Raoul Hedebouw (PVDA). Premier Michel verzekerde echter dat de meeste extra jobs net voltijdse banen zijn en dat de flexi-jobs daar geen invloed op hebben. Voor Olivier Maingain (DéFI) was het niet allemaal kommer en kwel. "De vergelijking met de buurlanden loopt evenwel mank, want onze cijfers liggen lager dan in het EU-gemiddelde op het vlak van jobs en groei.

"Op een andere planeet"
"We hebben vandaag een premier en een regering die aan minimale dienstverlening doen", reageerde kersvers PS-fractieleider Ahmed laaouej. "Hij is niet op de hoogte van de verwachtingen van de bevolking en van de socio-economische uitdagingen." Ook Laaouej vindt dat de premier "op een andere planeet leeft dan de werknemers die op het einde van de maand de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen en de gepensioneerden die elke dag de gevolgen van de besparingen in de sociale zekerheid voelen".

nieuws

cult

zine