Inburgering

Minister Homans legt basis voor betalende taaltest voor nieuwkomers

1 Voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans en Vlaams minister Liesbeth Homans. © BELGA

Minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) maakt het mogelijk om nieuwkomers te laten betalen voor een taaltest. Een nieuwe kost, na de vreemdelingentaks. "Ze laat de meest kwetsbare groep het gat in de begroting van het Agentschap Inburgering dichtrijden", zegt Groen.

Share

'Deze testen zijn vooral in het nadeel van de zwakkere profielen, mensen met minder financiële middelen en skills'

Rein Antonissen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Tot februari 2018 loopt een proefproject bij het Agentschap Inburgering en Integratie rond taaltesten voor nieuwkomers. Ze zijn enkel nodig voor wie niet het standaardinburgeringstraject wil doorlopen, of voor wie de Belgische nationaliteit wil aanvragen, of een job bij de overheid, in het onderwijs of bij Kind & Gezin wil uitoefenen.

Tijdens het proefproject is de test nog gratis, daarna kan hij betalend zijn. Officieel moet de minister de knoop nog doorhakken op basis van de testresultaten, maar ze past alvast het Integratie- en Inburgeringsdecreet aan.

nieuws

cult

zine