Zaterdag 13/08/2022

Leven we in een hologram?

Is het heelal eigenlijk een hologram? Bent u een computersimulatie? Klinkt als voer voor sciencefiction, maar het idee wint ook aardig terrein in academische kringen en in Silicon Valley. Wat is hier aan de hand? Maarten Keulemans

Het apparaat ziet eruit zoals natuurkundige apparaten er al snel uitzien: een rommelige explosie van slangen, snoeren, knoppen en buizen, samengepropt in een krappe ruimte bij het vermaarde Fermilab nabij Chicago. En toch: als er één apparaat is dat onze kijk op de wereld drastisch kan veranderen, is het deze opstelling wel. De 'holometer', zoals het apparaat heet, is namelijk in het leven geroepen om iets ongelooflijks te onderzoeken: of de werkelijkheid misschien een projectie is.

De holometer doet dat met twee haaks op elkaar geplaatste laserbundels, die heen en weer schieten door twee 40 meter lange tunnels. Door die laserbundels te laten versmelten kan de machine zeer minieme verstoringen registreren in de spiegels waardoor de lasers vallen. En die verstorinkjes, miljarden malen kleiner nog dan de kern van een waterstofatoom, daar gaat het om. Het zou een fenomeen zijn vergelijkbaar met de pixels die opdoemen als je een bioscoopscherm van heel dichtbij bekijkt. De korreligheid zou een sterke aanwijzing zijn dat de realiteit zoals we die kennen een hologram is, een driedimensionale projectie vanaf de rand van het heelal.

Dit is waarom dit artikel u aantrekt: uw hele leven al heeft u het gevoel dat er iets raars is met uw bestaan. U kunt niet goed benoemen wat het is, maar het knaagt, waar u ook gaat. En nu is de keuze aan u. U kunt doorbladeren, dit artikel overslaan, en geloven wat u wilt. Of u kunt verder lezen, en zien hoe diep het konijnenhol reikt.

In ongeveer die woorden ging het in The Matrix, de legendarische sciencefictionfilm waarin (spoiler!) de werkelijkheid een enorme computersimulatie blijkt. Hoofdpersonage Neo kiest voor het konijnenhol en wordt wakker in een andere werkelijkheid: een wereld waarin robots de macht hebben gegrepen en mensen zijn ondergedompeld in een computergegenereerde, niet van de realiteit te onderscheiden droom.

Sciencefiction, natuurlijk. Maar opmerkelijk genoeg wel een idee dat ook in de academische wereld steeds wijdere kringen trekt. In New York was The Matrix onlangs gespreksthema van een publieksdebat met prominente natuurkundigen zoals Max Tegmark, Lisa Randall, James Gates en Neil deGrasse Tyson. In Washington baarden drie fysici opzien met een technisch vakartikel over de 'grenswaarden aan het heelal als numerieke simulatie'. En in een curieus rapport signaleerde de Bank of America Merrill Lynch afgelopen herfst dat de kans 20 tot 50 procent is dat de mens leeft in "een fotorealistische 3D-simulatie".

Alles om u heen een illusie van bordkarton. Misschien is het beter als u even een slokje water neemt. Want als u weet waar u moet kijken, en u kijkt goed, kunt u de kiertjes zien zitten.

"Ik kan me best voorstellen dat iemand zegt: we zien hier aanwijzingen van een computersimulatie", zegt de Nederlandse hoogleraar radioastronomie Heino Falcke. "De denkstap valt te verenigen met wat we nu denken te weten over het heelal", zegt natuurkundejournalist George van Hal van New Scientist, die zowel een boek schreef over de wetenschap achter sciencefiction als een over de hogere natuurkunde van de kosmos.

Theoretisch fysicus Erik Verlinde begint zijn voordrachten tegenwoordig zelfs vaak met een plaatje van de befaamde dwarrelende groene symbolen uit The Matrix. "Ik geloof wel dat we uiteindelijk zijn opgebouwd uit informatie", zegt hij. "En dat de werkelijkheid zoals we die zien daarvan is afgeleid. En dan kun je je terecht afvragen: zijn we hier nu aanwezig, ja of nee?"

Vlinder

Die vraag is zo oud als de mensheid zelf. Al in de 4de eeuw voor Christus overwoog Plato of de wereld misschien de slagschaduw is van een of andere hogere, 'echtere' wereld; en in China vroeg Zhuangzi zich rond diezelfde tijd filosofisch af of hij droomde dat hij een vlinder was, of een vlinder die droomde dat hij Zhuangzi was.

In recentere tijden begon dat idee ook door te lekken naar de natuurkunde. Geen wonder: fysici zitten immers met een heelal vol geestverruimende zaken zoals onzichtbare krachten, ongrijpbare deeltjes en in zichzelf opgerolde dimensies. Een heelal dat allang niet meer is te snappen met het boerenverstand, maar waarmee de rekenregels van de wiskunde wonderlijk genoeg wel uit de voeten kunnen.

Dat is meteen al de eerste aanwijzing: waarom wiskunde? Een heelal met mooie rechte muren waarlangs je een meetlat kunt leggen, het lijkt hier verdorie wel een kunstmatig ding. Of neem de natuurconstanten, de vaste 'kengetallen' zoals de lichtsnelheid of de gravitatieconstante die de basis vormen van de natuurkunde. Veel van de constanten lijken precies goed 'geregeld' om ons heelal mogelijk te maken, zo constateerden veel, vaak religieus ingestelde kosmologen nadat astronoom Fred Hoyle er in de jaren 50 als eerste op had gewezen. Raar. Waarom zou dat zo zijn?

Het was de Brits-Zweedse filosoof Nick Bostrom die tien jaar geleden de hypothese nieuw leven inblies en hem een cultstatus bezorgde. In vakblad Philosophical Quarterly opperde Bostrom dat het zelfs waarschijnlijk is dat we in een simulatie leven. In de verre toekomst zullen onze nakomelingen ongetwijfeld geavanceerde, niet van de realiteit te onderscheiden computersimulaties maken, redeneerde hij. Die simulaties zullen de wereld nabootsen, zoals games als Civilization en The Simsdat ook al doen. En dat betekent dat we, statistisch gezien, "zo goed als zeker in een simulatie leven". In een wereld waar iedereen massaal computergames speelt, is de kans dat je een digitale Mario bent immers veel groter dan dat je een échte Mario bent.

Ook in de kosmologie is er een heropleving. Altijd al waren er kosmologen die het heelal voorstellen als een eindeloze opeenstapeling van pixelachtige blokjes, schetst de Nederlandse theoretisch fysicus Gerard 't Hooft. "En de achterliggende gedachte, dat je het heelal kunt opvatten als een soort rooster waarin de punten beïnvloeden wat hun buur doet, is ook helemaal niet zo gek."

Inmiddels, signaleert Verlinde, maakt de theoretische natuurkunde een omslag van klein naar groot. "De 20ste eeuw was de eeuw van het reductionisme, waarbij alles uit deeltjes en krachten moest bestaan. Maar de taal van de 21ste eeuw is een heel andere", zegt hij. "We zijn anders aan het nadenken, hebben het over verbondenheid en over emergente eigenschappen die spontaan uit de losse onderdelen tevoorschijn komen. Dat maakt de aandacht voor projecties en computersimulaties misschien een teken des tijds."

Zelf hoort Verlinde tot de groeiende stroom natuurkundigen die meent dat je het heelal het beste kunt beschrijven als opgebouwd uit informatie. Nullen en enen, ook de zwarte lege ruimte bestaat eruit, het hele heelal is informatie. Het is uit het gewriemel en gekronkel van die nullen en enen dat de natuurkunde opdoemt, denkt hij. En dat opdoemen gaat nogal letterlijk: als een hologram, omdat de nullen en enen een met elkaar 'verstrengeld' weefsel vormen dat voortdurend informatie doorsluist van en naar de rand van het heelal. "Zodat alles wat zich in het universum afspeelt een soort afspiegeling is van wat er gebeurt op een schil aan de buitenkant", zegt hij.

En ja, daar snappen gewone mensen natuurlijk niets meer van en dan begint de grote spraakverwarring, denkt onder meer Van Hal. "Het gaat in de natuurkunde vooral om die wiskunde. Als we het zus en zo opschrijven, werkt het beter", zegt hij. "Je kunt ook prima rekenen met elektromagnetische velden, zonder dat iemand ooit veldlijnen door zijn huis ziet lopen."

Verwarrend dus dat het woord 'hologram' onmiddellijk associaties oproept met 3D-projecties. Nep. Toen de Grieks-Britse fysicus Kostas Skenderis vorige maand bewijs presenteerde dat het heelal kort na de oerknal uitstekend valt te beschrijven als een hologram, spraken de nieuwskoppen boekdelen: het eerste bewijs dat ons universum een hologram is! "Hier stuit je echt op een van de grotere vragen die we aan het stellen zijn", zegt Verlinde. "Kunnen we wat we zien in de ruimte opvatten als echt of niet? Ik denk eerlijk gezegd dat we het antwoord nog niet hebben gevonden."

't Hooft, die het holografisch principe in de jaren 90 introduceerde, benadrukt dat het hologram vooral een soort boekhoudkundige truc is om de natuur te beschrijven. Op zeer kleine schaal, veel kleiner dan een atoom, blijken ruimte en tijd namelijk niet meer spiegelglad, maar begint de ruimtetijd te krommen, als krullende golfkoppen op een stormachtige zee. Om die zee te overzien, is het nuttig ze van bovenaf te bekijken - alsof ze een plat vlak is.

"Dat was het idee van holografie", schetst 't Hooft. "Het is gewoon een efficiënte manier om de werkelijkheid te beschrijven. En hoewel er een waas van geheimzinnigheid omheen hangt, is dat idee bruikbaar in allerlei modellen. Eigenlijk in alle situaties waarbij je merkt dat een theorie in een lager aantal dimensies wiskundig gezien een getrouwe afspiegeling is van die theorie in een hoger aantal dimensies."

Zo denken ze er ook over bij het holometerexperiment in de VS. Terwijl de holometer een zekere cultstatus verwierf in kringen van sciencefictionliefhebbers en toekomstmijmeraars, brachten de eerste metingen nog niet de gehoopte quantumkorreligheid aan het licht die zou kunnen duiden op een projectie. Maar zelfs als die wel opduikt, is onduidelijk wat dat precies betekent, benadrukt Fermilab op zijn website.

Daar staat het als de bijsluiter bij een financieel product: "Als fysici zeggen dat het heelal in werkelijkheid tweedimensionaal is, betekent dat nog niet dat de derde dimensie niet bestaat. Bovendien impliceert de gedachte dat ons driedimensionale heelal op een of andere manier is gecodeerd in twee dimensies nog niet dat er iets of iemand is die de illusie projecteert of de simulatie draait." Ook 't Hooft gelooft niet dat we een afspiegeling zijn. "Juist het tegenovergestelde: ik denk dat we heel concreet in een driedimensionale structuur leven", zegt hij.

En de nullen en enen? Die informatie waaruit het heelal voortkomt - wat is dat precies? Verlinde zet de knop van de natuurkundige vreemdheid nog een tandje hoger: "Als ik microscopisch denk, dan denk ik dat de bouwstenen van het universum vergelijkbaar zijn met wat je een quantumcomputer kunt noemen. Maar dan op een vreselijk kleine schaal. En de werkelijkheid die we zien is daarvan afgeleid. Of we zijn het gevolg van een of andere ingewikkelde berekening."

't Hooft ziet het universum als een soort meerdimensionale superspreadsheet van getallen die voortdurend op elkaar inwerken, "als het rekenboek van een superwiskundige", zoals hij verwoordt. "Ik kan me een nog extremere visie op ons heelal voorstellen: misschien ís het heelal niets anders dan de wereld van getallen, met al hun bijzondere eigenschappen", stelt hij. "Getallen geven hun eigenschappen door aan andere, nog grotere getallen, via de wiskunde. Het zou zomaar kunnen zijn dat de getallen op zichzelf een heelal vormen. Ons heelal? Het lijkt me denkbaar, maar echt begrijpen doen we dit nog helemaal niet."

Dat doet toch al aardig denken aan de slierten computercode uit The Matrix. Van Hal drukt zich behoedzaam uit: "Ik weet het gewoon niet. En bewijs het maar eens. Waar staat die quantumcomputer waarop de simulatie zou draaien eigenlijk?"

Geobsedeerd

"Een miljard tegen één", zo schatte Tesla-oprichter Elon Musk afgelopen zomer in een voordracht de kans dat we in een computergame leven. En hij is niet de enige. Vooral in Silicon Valley is er sprake van een heuse "obsessie met de simulatiehypothese", zo schreef The New Yorker. Redacteur Tad Friend sprak zelfs twee miljardairs die de hulp van de wetenschap hebben ingeroepen om hen uit de simulatie te bevrijden. "Helaas heb ik moeten beloven hun namen geheim te houden", mailt Friend desgevraagd.

Maar ja, ons hele universum als een technisch gadget - waar anders dan in Silicon Valley kun je verwachten dat zo'n idee aanslaat? "Uit die simulatietheorie spreekt een grote heilsverwachting", signaleert Falcke. "Een heilsverwachting voor de technologie, zoals men die vroeger verwachtte van God of Jezus. Zelfs op datzelfde spirituele niveau."

En zoals ook bij God het geval is: bewijs maar eens dat we écht in The Matrix leven. De Nederlandse hoogleraar wijsgerige antropologie Jos de Mul begint over Ockhams scheermes: roep niet allerlei verklaringen aan die helemaal niet nodig zijn. "Als het gras groeit, kun je daar ook allerlei bovennatuurlijke verklaringen voor bedenken. Maar waarom zou je?"

Bovendien is er ook wat tégen de simulatie in te brengen. "Je zou een computer nodig hebben die groter is dan het heelal", zegt 't Hooft. "Dat moet dus gebeuren in een ander heelal, een dat groter is dan het onze. Ik heb enige moeite om mij dat voor te stellen."

Raar is ook dat onze werkelijkheid nergens compressie lijkt te bevatten, zoals je in games ziet: je zoomt in op een verre ster, om te ontdekken dat het gewoon wat losse pixels zijn, opgehangen ter decoratie. Misschien is dat wel het beste argument tégen de Grote Simulatie, vindt Verlinde: de werkelijkheid is te perfect. "In The Matrix zag je op een gegeven moment een kat een stukje verspringen: een hapering! Maar in werkelijkheid word je nou nooit eens wakker om te ontdekken: hé, ze hebben de verkeerde dag gestart." Zo'n foutje lijkt hem het meest overtuigende bewijs voor een simulatie: "Dat er iets onverwachts gebeurt. Een soort foutmelding. Als we in een simulatie leven, is de code wel érg goed geschreven."

Ontoetsbaar, onkenbaar, geen wetenschap meer. Een "leuk gedachtenexperiment", zegt De Mul, "niet natuurwetenschappelijk te onderzoeken", vindt Falcke. "Een fantastisch idee dat erg op speculaties berust", constateert 't Hooft.

Of wacht. In elk geval één onderzoeksgroep denkt daar nadrukkelijk anders over. Misschien is de simulatie wel degelijk te kraken, door te kijken naar het gedrag van langsrazende kosmische deeltjes, oppert de Amerikaanse fysicus Silas Beane samen met twee collega's in alweer een vakartikel dat wereldwijd The Matrix-achtige nieuwskoppen opleverde. Een computersimulatie zal op heel kleine schaal immers een onderliggend rooster hebben, zoals millimeterpapier op een tekentafel. En hoog-energetische kosmische deeltjes zouden die structuur blootleggen: ze zullen de neiging hebben om de lijntjes te volgen, "op een manier die de structuur van het onderliggende rooster reflecteert", zeggen de drie in Physical Review Letters. "We hebben nog veel meer gegevens nodig", zei Beane op een presentatie in Californië. "Maar als de simulator eindige bronnen heeft, zou zo'n effect er moeten zijn."

De grote simulator, verraden door zijn ruitjespapier. Misschien moet u het glaasje water toch nog even bij de hand houden.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234