Woensdag 29/01/2020

Jean-Marie Dedecker

'We hebben gevochten voor de vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft recht op een mening, ook de idioot''In alle eerlijkheid: als ik het zou halen, zou ik baden in het zweet, ja... En ik heb nog nooit een verkiezing verloren, h�. Dit wordt wellicht de eerste keer'

Kandidaat-voorzitter van de VLD

'Ik ben de punaise onder het zadel van het establishment'

Jean-Marie Dedecker (VLD), zelfs hij, bijt op zijn tanden. Hij voelt zich na vijf jaar politiek geknakt. De voorzittersverkiezingen verlopen op zijn zachtst gezegd niet voorbeeldig. De liberalen die volgens hem het heft in handen zouden moeten nemen, zijn buddy Vincent Van Quickenborne voorop, bewegen niet. Dus deed hij het zelf. 'Je zou eens moeten zien hoe angstig sommige VLD-parlementsleden tegenwoordig met mij omgaan. Ze durven nauwelijks nog met mij te praten. En het gaat nog véél verder. Ik voel de schutskring.'

Ruud Goossens en Filip Rogiers / Foto Tim Dirven

Vrijdagnamiddag. Hoofdschuddend wandelt hij ons voor, van de persconferentie waar Hugo Coveliers aankondigde dat hij de handdoek in de ring gooit naar een zaaltje in de Senaat. "Ze hebben Hugo vernederd tot en met. Zo'n sterk parlementslid, zo genadeloos afgemaakt."

Herman De Croo, die ooit zelf de handschoen opnam tegen de 'VLD van Verhofstadt', schreef een brief waarin hij zijn steun uitspreekt voor Bart Somers.

Jean-Marie Dedecker (schamper): "Herman De Croo is een van die vele mensen die nu wedden op het best genoteerde paard om hun toekomst veilig te stellen. Het bewijst in feite nog maar eens dat Bart geen onafhankelijke kandidaat is. Hij doet zijn uiterste best om te bewijzen dat hij niet vooruitgeschoven is door de partijtop. De steun van dergelijke oude krokodillen bewijst het tegendeel. Ik ben ontzettend verwonderd over de zenuwachtigheid van de top. Ze groeit zelfs nu we aan de eindsprint komen. Plots staan er oude coryfeeën op die hun mening over Dedecker beginnen te ventileren.

"Ik wist dat het een eenzame strijd zou worden. David tegen Goliath. Ik ben de punaise onder het zadel van het establishment. Zelfs als ik geen kandidaat ben voor het voorzitterschap, hebben ze het lastig met mij. Neem nu die 'zwijgnota' die de fractieleiders van de meerderheid in het Vlaams Parlement vorige week ondertekenden. Als liberaal in hart en nieren kun je dat toch alleen een verkrachting van de democratie vinden? Het is jammer dat alleen Philip Dewinter dat weer heeft kunnen zeggen. Maar ik ben niet altijd heftig tégen iets, ik ben ook een even heftige verdediger van onze partijstandpunten, zoals ons verzet tegen het migrantenstemrecht bewezen heeft. Ik ben een zeer loyaal VLD'er. Daarom schrok ik zo dat Bart Somers mij vorige week, op het debat tussen de kandidaten in de Melsensstraat, verweet dat ik de belastingverlaging zou kelderen."

Somers' punt was dat u er samen met de oppositie slechte reclame voor maakte en daarmee de VLD schade hebt berokkend.

"Ik heb gewoon gezegd dat we in dit debat de perceptie tegen hebben. De VLD moet opnieuw betrouwbaar en duidelijk zijn, het geloof in onze standpunten is foetsie. 'De belastingverlaging wordt op de lange baan geschoven', stond er in de krant. En daar reageert de partij op met zo'n flou artistique dat de mensen ons niet geloven. Het verhaal van de belastingverlaging zat al van bij de start verkeerd. Als ik u vandaag een doos pralines geef, moet ik ook niet zeggen: je mag ze in 2007 pas opeten. Zelfs Bush, die ik toch heel laag inschat, doet het met zijn belastingverlaging beter dan de VLD. Op het einde van het jaar stuurt hij per post een cheque naar de burgers: voilà, hier is uw belastingverlaging."

Even tussendoor: stoort het u als we een sigaret opsteken?

"Nee, u hebt het recht om vroeger te sterven. Ik haat roken, maar ik verdedig uw recht om het te doen. De vrije meningsuiting is voor mij heilig. Ik word gek van de reglementitis."

U hebt toch het recht om te zeggen: 'gelieve niet te roken, want het schaadt ook mijn gezondheid'?

"Het is niet bewezen dat meeroken schadelijk is, dat is een politieke mode. We zitten in dat wereldje van Rudy Demotte (PS) die zegt dat er op bierflesjes waarschuwingen voor zwangere vrouwen moeten komen. Als je mensen niet eens kunt opvoeden om ze duidelijk te maken wat de risico's van een en ander zijn, wat zou het dan via die weg lukken? Nogmaals, ik ben tegen de betuttelingsmaatschappij. Mocht je in België zeggen wat Theo van Gogh gezegd heeft, dat moslims geitenneukers zijn, dan beland je in de bak. Drie klachten van Gaia, want dieren neuken is verboden, en 27 van het Centrum voor Gelijke Kansen aan je been. Ik ben voor de absolute vrije meningsuiting naar Amerikaans voorbeeld. Dan krijg je een verantwoordelijke maatschappij die het onderscheid kan maken tussen wat kan en wat niet kan. Wij daarentegen moeten het met het politieke correcte denken doen. De fascisten van morgen zijn diegenen die ons vandaag opleggen om politiek correct te denken. (demonisch lachje) Maar dat zullen jullie wel schrappen wellicht."

Er bestaat ook zoiets als de pornografie van de vrije meningen, de devaluatie van het vrije woord.

"Dat is niet waar. We hebben gevochten voor de vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft recht op een mening, ook de idioot, zei de filosoof J.L. Curtis."

Iedere idioot zijn mening, en toch schrijft u in uw 'oriëntatienota' voor het voorzitterschap dat de VLD té veel een losse kiesvereniging is geworden.

"Er zijn een aantal basisregels bij de VLD, zoals het recht op de vrije meningsuiting. Een andere basisregel is het geloof in het vrije initiatief. Economisch zijn we aan het scharrelen in de marge. Vorige week ben ik gaan eten met de zestien grootste ondernemers van België. Wel, geen enkele van die mensen investeert nog in dit land. Ik ben toch niet de enige aan wie ze dat vertellen? Het brugpensioen moet men laten uitdoven. Wie het heeft, behoudt het. Maar nu wordt het door de ondernemers, de loontrekkenden en de politiek misbruikt. We moeten klaar en duidelijk zijn: iedereen moet veertig jaar werken. Nu doen we aan belastingverlaging, maar die laten we dan uithollen door andere maatregelen."

U pleit ook voor soepeler ontslagregelingen en voor een afschaffing van de loonindex. Dat is wel ultraliberaal.

"Ik heb samen met Roger Blanpain, toch geen ultraliberaal, een wetsvoorstel ingediend voor de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Ontslagregelingen van 24 of 30 maanden zijn compleet nefast. Omdat ze niet meer kunnen buitenvliegen, leggen sommigen hun benen op de bank vanaf hun 54ste. En ja, de automatische indexering van de lonen moet je herbekijken. De loonmassa mag stijgen met de index, maar we moeten de keuze laten om die massa te verdelen naar prestaties. Ik geloof in het beter belonen van wie hard werkt."

Het is maar zeer de vraag of de VLD zoveel stemmen verloren heeft omdat ze onvoldoende liberaal zou zijn. Het interne geruzie woog zwaarder door. Zal dat minderen wanneer een geboren dwarsligger als Jean-Marie Dedecker voorzitter wordt?

"Alles wat ik zeg strookt met ons programma. Als ik praat over confederalisme, over een protocollair koningshuis of als ik gefilibusterd heb tegen het migrantenstemrecht, zit ik op de partijlijn. Waarom hebben we de verkiezingen verloren? Inderdaad, omdat de kopstukken over de straat rolden om uit te vechten wie de baas was. En omdat de VLD het migrantenstemrecht laten passeren heeft, tegen de wil van de basis in."

Ook uw vriend, Hugo Coveliers, is toch zwaar over de schreef gegaan?

"Natuurlijk, de man is ook verbitterd. Ze hebben hem niet verslagen, ze hebben hem gewoon vertrappeld. Dan krijg je zo'n reactie. Met mij zou men het niet geprobeerd moeten hebben. Op menselijk vlak doe je zoiets niet. Ze hebben hem beloftes gedaan die ze niet nagekomen zijn, maar goed, dat hoort blijkbaar bij de leugenachtigheid van dit instituut. Hugo is ook publiek vernederd omdat hij de partijlijn verdedigde. Ik begrijp zijn sarcasme, cynisme en bitterheid dus. Zonder mij was hij al weg geweest. Naar waar? Dat is niet ter sprake gekomen. Het was niet het Vlaams Blok, als u dat bedoelt."

Waarom zou Bart Somers geen goed voorzitter zijn?

"Er moet vernieuwing komen. Eigenlijk zouden de Van Quickenbornes van de VLD zich moeten manifesteren. Waar zijn de beeldenstormers? Verhofstadt was 29 jaar toen hij de macht greep, maar nu zit iedereen in die vazallencultuur. Zelfs Van Quickenborne is monddood gemaakt door als staatssecretaris in een bureau rechttegenover de premier te gaan zitten. Ik kan uitstekend overweg met Bart Somers. Alleen vind ik dat hij zich moet loskoppelen van die partijtop. Nu durft niemand nog iets te zeggen. Ik heb Annick De Ridder mee gesteund op het congres over het migrantenstemrecht, maar zie, ze heeft een zitje gekregen en ze is plots braaf geworden. De cultuur van de opvolgers is echt nefast voor onze democratie. De partijtop beslist autonoom wie de beste plekjes krijgt en daardoor ontstaat er een gebrek aan mondigheid en initiatief. Schaf de opvolgers en de lijststem dus af. Verplicht iemand die verkozen is dus om te zetelen. Karel De Gucht is op zijn eentje al goed voor vier parlementszitjes. Komaan zeg!"

U bent ook opgekomen in 2003 én 2004.

"Ik heb gezegd dat ik enkel op een lijst wilde gaan staan als ik kon gaan zetelen. Daarom heb ik geweigerd om op de Europese lijst te gaan staan. In het Vlaams Parlement ben ik gaan zetelen op voorwaarde dat ik ook gemeenschapssenator kon worden. Ik wilde in de Senaat blijven, omdat het Vlaams Parlement te veel een veredelde gemeenteraad is. Het is daar een makke cultuur. De Senaat swingt ook niet, maar hier kun je gelukkig wel heel autonoom werken. Je kunt hier bijvoorbeeld uitstekend debatteren met de Walen. Ik ben geen separatist, ik ben confederalist en ik geloof gewoon dat België zal verdampen in de Verenigde Staten van Europa."

U citeert Karel De Gucht.

"Godverdorie, ik wist niet dat ik zo slim was. Dit land gaat vooruit met twee snelheden, dat kan niet blijven duren. Op een bepaald moment zullen we tegen de Walen moeten zeggen: 'Beste vrienden, jullie krijgen jaarlijks tussen de 6,6 en 11 miljard euro, dat kan niet blijven duren.' We moeten 'Maastricht-normen' opstellen om die stroom terug te dringen. Kijk naar de gezondheidszorg. Ik hoor De Gucht niet langer dan één jaar geleden nog zeggen dat het budget niet met meer dan 4,5 procent mocht groeien, 'want anders zou het gedaan zijn met Rudy Demotte'. Maar waar staan we vandaag? Nergens! Hoe komt het dat een radioloog in Wallonië twee keer zoveel kost als in Vlaanderen? Nemen ze daar luchtfoto's?"

De toestand in het Dodoens-ziekenhuis, waar artsen verplicht werden een hogere omzet te halen, bewijst toch dat in Vlaanderen ook niet alles koek en ei is.

"Dat moet je bestraffen. Het is inderdaad geen simpel verhaal. Zal ik u eens verrassen? We moeten ervoor zorgen dat veertig procent van onze geneesmiddelen generisch zijn. Anders wordt onze gezondheidszorg onbetaalbaar. Dat moeten we in alle duidelijkheid vertellen aan de farmaceutische industrie."

U wilt dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt 'zonder enige tegenprestatie' aan de Walen. Dat is toch niet realistisch?

"Wellicht zal er aan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde een herfinanciering van Brussel gekoppeld worden. Dan zal Dedecker zeggen dat dat moet gebeuren op basis van de mensen die er wonen. Aangezien er maar tien procent Vlamingen wonen, zullen de Walen voor 90 procent moeten instaan."

Vlaanderen moet zich in Brussel alleen het eigen volk aantrekken?

(boos) "Allez, we zijn vertrokken! Neen! Anders zou de islamitische cultuur veertig procent moeten bijdragen... Alles wat wij geven aan Brussel, is al voor Wallonië. Als we dat gewest nu ook nog eens moeten herfinancieren om onze onafhankelijkheid te herwinnen, zijn we totaal fout bezig. U zet de wereld werkelijk op zijn kop. Brussel wil alleen de lusten en niet de lasten. DHL mag er zelfs niet overvliegen. Als Brussel zich tijdens zo'n discussie als een apart gewest gedraagt, moeten wij toch niet solidair zijn als ze centen nodig hebben?"

Is de kritiek op de Franstaligen en de PS ook geen makkelijke manier om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen?

"Er is gewoon een andere mentaliteit aan weerszijden van de taalgrens. Ik heb zelfs de indruk - en nu zeg ik iets gevaarlijk - dat Wallonië er alles aan doet opdat het Vlaams Belang zou groeien. Het is de ideale manier om de macht van de Vlamingen uit te hollen."

Nu gaat u wel zeer kort door de bocht.

"Dat is waar, maar toch... Neem die hele discussie over de schrapping van de dotatie van het Vlaams Belang. In het Vlaams Parlement is het decretaal mogelijk en men durft het niet toe te passen. Consequent is consequent, niet? In het federaal parlement ligt er nu weer een voorstel op tafel, gepousseerd door Wallonië, om het Vlaams Belang zijn dotatie af te nemen. Zo maken we van die Vlaams Blokkers opnieuw de grote slachtoffers."

Voor welke Vlaamse coalitie had u gekozen na de verkiezingen van 13 juni, indien u VLD-voorzitter was geweest?

"Ik zou het Vlaams Belang het initiatief gelaten hebben. Dan hadden we kunnen zien hoeveel melk ze in hun bruine koffie hadden gegoten. Als superdemocraat had ik tegen Dewinter gezegd: 'Maak een coalitie.' Als het dan niet gelukt was, had ik gezegd: 'Het is jullie schuld, want jullie hebben de onderhandelingen geleid.' Maar nu zijn we weer allemaal samengeklit, 'op zijn Antwaarps'. Met deze coalitie is de democratie ook in gevaar. Er is een oppositiepartij die van elke vorm van wantrouwen tegenover de regering profiteert. We moeten ze erbij pakken om ze klein te krijgen. Dat heeft men indertijd ook met de Volksunie en het FDF gedaan. Het Belang daarentegen behoudt zijn maagdelijkheid door het cordon. Als je hen zou laten doen, zou de Vlaming zich afkeren van die partij, van hun oubolligheid. De mensen willen niet terug naar de tijd van de vrouw aan de haard, de mensen willen niet terug naar een verbod op abortus en euthanasie, de mensen willen geen uitgaansverbod voor min-zestienjarigen na acht uur 's avonds. Dan zul je dat aan de kaak kunnen stellen."

In uw oriëntatienota hebt u heel veel aandacht voor de multiculturele samenleving. De spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zullen toch alleen maar toenemen als Dewinter het voor het zeggen krijgt?

"Ik kan veel voorstellen van het Vlaams Belang volgen. Waarom is de integratie mislukt? Omdat we te veel gepamperd hebben. We moeten bumperen. We praten over problemen in de marge zoals boerka's en hoofddoekjes, maar wat hebben we al gedaan aan de importhuwelijken? Niks! Je moet zorgen dat de bruiden of bruidegommen Nederlands leren, dat ze hier al drie jaar wonen en honderdvijftig procent van het leefloon verdienen. We moeten hameren op de scheiding tussen kerk en staat. We moeten respect eisen voor vrouwen. We moeten die normen en waarden aanleren. Als de allochtonen die waarden niet hebben meegekregen in de cultuur waar ze uitkomen - het analfabetisme is daar veel groter - dan moeten we hen helpen. Als ze geen werk vinden omdat ze niet genoeg geschoold zijn, moeten we de schoolplicht opleggen."

Er zijn ook allochtonen die hard gestudeerd hebben maar toch hun naam aanpassen omdat ze anders geen werk vinden.

"Dat is vluchtgedrag. Dat staat haaks op de waarden van de Verlichting. Mij gaat het om de mens. Of die mens Abdul, Mohammed, Sergey of Jean-Marie heet, doet er niet toe."

Wat zou uw eerste daad zijn als voorzitter?

"Ik zou een pint trakteren, en daarna eens goed bijslapen. En dan zou ik een ledenreferendum over het cordon sanitaire en een aantal andere belangrijke thema's organiseren. Waarom zouden we de leden niet meer om hun mening vragen? Onze partij is verziekt op dat vlak. Dáár draagt Karel De Gucht een historische schuld. De verkozenen zijn de kaderleden van de partij, maar ze zijn jarenlang geminacht. Ik bewonder De Gucht als politicus maar een voorzitter zou zijn ploeg veel meer moeten motiveren."

Wordt u nooit badend in het zweet wakker, vrezend dat u het écht wordt?

"In alle eerlijkheid: als ik het zou halen, zou ik baden in het zweet, ja. Maar ik zou me omringen met mensen die beter zijn dan mezelf. Als judocoach heb ik dat ook altijd gedaan. Ik ben er zeker van dat ik een goede manager zou zijn. Ik zou zeggen: dat en dat en dat gaan we doen om de verkiezingen te winnen. (lachje) Ik heb nog nooit een verkiezing verloren, hé. Dit wordt wellicht de eerste keer. Het is echt niet makkelijk om tegen zo'n machine als de partijtop op te komen. Je zou eens moeten zien hoe angstig sommige VLD-parlementsleden tegenwoordig met mij omgaan. Ze durven nauwelijks nog met mij praten. En het gaat nog véél verder. Ik voel de schutskring."

Is er sprake van intimidatie van kandidaat-voorzitters?

"Ja."

Hoe gaat het aflopen met Hugo Coveliers?

"Slecht zeker?"

Wat doet u als het niet lukt?

"Ik zal mijn tegenstander van harte feliciteren. Ik heb in de sport ook heel veel klop gehad. Maar ik ben altijd opnieuw overeindgekomen."

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234