Donderdag 21/11/2019

In eigen boezem

Ook wij zijn onthutst. Een witte mars kan de gemoederen natuurlijk bedaren, en even, heel even tot nadenken dwingen. Maar dan? Zijn we niet allemaal een beetje schuldig aan wat Bart Somers (VLD) "het sluipend vergif van racisme en xenofobie" noemt?

Roepen dat die luie Waal daar in het zuiden van het land een profiteur is en dat het gedaan moet zijn met de geldtransfers (N-VA); de jonge Waalse politici oproepen tot "vader- en identiteitsmoord", weliswaar in een open brief (Peter Van Rompuy, CD&V); de not-in-my-backyard-mentaliteit en de eigen-volk-eerst-ideologie van zovele Belgen (Walen en Vlamingen)...

Het zijn de "kutallochtonen" die ons bedreigen, zei Jean-Marie Dedecker na de moord op Joe Van Holsbeeck. Beste 'potentiële kiezer', graag maken we de bange blanke man nog wat banger en schenken hem een alarmsysteem waarmee hij zijn mooie villa kan beschermen tegen al die vreemdelingen die ons Vlaamse land veroveren, al dan niet met hoofddoek (VB als verkiezingsstunt).

En u en ik: hebben we voldoende moed om in eigen kring te kijken, waar (daar ben ik van overtuigd) de ene oom VB stemt, de andere NV-A, tante een poetsvrouw heeft uit Polen (zwartwerk natuurlijk), waar de homofiele neef scheef bekeken wordt en de hoofdoekdragende buurvrouw nagestaard... Durven we onszelf even op de vingers te tikken en te zeggen dat we allemaal moeten werken aan een betere samenleving! Het liefst samen.

Met dank ook aan Willem Vermandere: "mijne Jezus is ne Jood". Prachtig en zo raak!

Christina Lambrecht, Cogneléé-Namur

Zeven miljoen

Hoe lang gaat politiek België dit extreme racisme nog dulden? Is het nu nog niet duidelijk genoeg waartoe extreem rechts kan leiden? Enkele jaren terug werd het toenmalige Vlaams Blok veroordeeld wegens het systematisch aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. En nog steeds krijgt het Vlaams Belang tienduizenden euro's van de belastingbetaler als overheidsdotatie. Deze partij krijgt maandelijks 87.784 euro vanuit de Kamer en 85.364 euro vanuit de Senaat. Dat maakt bijna 7 miljoen oude Belgische frank per jaar. Premier Verhofstadt, neem aub elke euro af van deze dames en heren die in onze samenleving niets anders doen dan haat zaaien. Dat zou tenminste een krachtig politiek signaal zijn.

Georges Houtmeyers, Genk

Gerolf Annemans

U hanteerde het wapen niet, en u gaf de laffe dader ook niet een directe opdracht... Maar u en de andere VB-potentaten zijn de 'indirecte aanstokers' van deze moorden. En dan hypocriet, met een mooie das op je zelfvoldane pens, voor de camera's zelfgenoegzaam komen verkondigen: wij van het VB hebben daar geen uitstaans mee.

Echt te gortig, mijn besten, want op alle meetings tot in de kleinste plaatsen in Vlaanderen wordt enkel haat gepredikt. De imam in de moskee kan daar nog wat van leren, denk ik zo...

Hopelijk slaapt u lekker vannacht, morgen komt een nieuwe dag en 8 oktober is 'gelukkig' nog veraf... Slaap vast, meneer de volksvertegenwoordiger, met op uw netvlies het afschuwelijke beeld van een tweejarig, doodbloedend kind en twee andere onschuldige slachtoffers.

Met grote walging en nog grotere woede,

Jos Debruyne, via onze website

Proficiat politici

Alles wijst erop dat de racistische moordenaar in Antwerpen sterk beïnvloed is door de jarenlange haatcampagne van het VB. Maar er is meer. In een steeds sneller tempo wordt de ene na de andere maatregel genomen tegen de 'illegalen', zoals de sukkelaars worden bestempeld die armoede, oorlog en andere miserie ontvluchten. Waarom zou je geen illegalen mogen afschieten? Ze zijn tenslotte toch maar minderwaardige wezens, die naar hier komen om te profiteren van onze maatschappij van overdadige luxe en rijkdom en die de stigmatiserende wetten (vergelijk het met de spiraal van maatregelen die in de jaren 1930 werden genomen tegen de Joden in Duitsland), door onze democratische partijen goedgekeurd, met voeten treden.

Vroeger waren vluchtelingen geen illegalen. Het zijn onze wetten die ze illegaal gemaakt hebben. Laat ons dat niet vergeten aub. Natuurlijk kunnen we niet alle leed in de wereld dragen door onze grenzen wijd open te zetten, maar wat doen we om de mensen in het Zuiden een beter leven in hun moederland te helpen opbouwen? Wat doen we aan de onrechtvaardige handelsverhoudingen in de wereld, aan de wapenhandel, aan de hongerlonen in onze multinationals in het Zuiden, enzovoort? We vinden het ongehoord dat bepaalde landen de mensenrechten schenden, maar we rekenen er de VS en andere westerse landen er niet bij... Hoeveel vluchtelingen heeft het Westen zelf gecreëerd? Het VB ligt mee aan de basis van het klimaat van haat en racisme in ons land en toch kunnen hun woordvoerders zonder of met zeer weinig tegenspraak in de media hun schijnheilige afkeur uitspreken over de laffe moorden in Antwerpen. Proficiat media. Proficiat politici. Doe maar rustig door. We wennen er wel aan...

Hubert Vandenbussche, Halle

De maat is vol

De moordende tocht van een 18-jarige nazi door het centrum van Antwerpen moet in verband gezien worden met de extreem rechtse hetze van creaturen als Philip Dewinter (Vlaams Belang) en Marco Laenens (VLD).

Vergeten we niet dat het Belang de Vlamingen onlangs opriep zich te bewapenen!

Extreem rechts is hier schuldig. Hierop moet een krachtig en blijvend antwoord komen. Onze stad moet vrijgemaakt worden van extreem rechts. Hier past geen afwachtende houding.

Koen Calliauw, Antwerpen

24 november

Of de dader van de dubbele moord in Antwerpen een racistisch motief had, staat nog niet voor 100 procent vast. Maar na een week van racistisch geweld (zwarte man in coma in Brugge, brandstichting bij een Marokkaans gezin in Heule, Marokkaan de verdrinkingsdood in gejaagd in Antwerpen) hoeft dat ons niet te beletten om op zoek te gaan naar culturele oorzaken. De allochtone gemeenschap mocht het na de moord op Joe Van Holsbeeck ook komen uitleggen. Dat achteraf bleek dat de daders Polen waren, deed er niet toe.

Schrik voor alles wat vreemd is, ligt misschien in onze aard, maar gewelddadig waren we nooit. Althans dat dachten we. Dit Vlaanderen heeft de verkeerde afslag genomen hoogstwaarschijnlijk op 24 november 1991 en moet dringend op de sofa. We identificeren zo graag 'anderen' (Franstaligen, 'allochtonen', 'de stromen asielzoekers') en we beoordelen hen op hun prestaties (kennis van het Nederlands, 'graad van integratie/assimilatie'). Ondertussen beoordelen we onszelf uitsluitend op basis van onze intenties en onze zelfverklaarde mythes (open van geest, harde werkers...). Het is hoog tijd dat we dat zelfbeeld naar het rijk der fabelen verwijzen en in alle nederigheid een debat aangaan over hoe wij, die zo graag een minderheid waren, willen omgaan met minderheden. Als Vlaanderen daar niet in slaagt, bergt het zijn droom van zelfstandigheid beter op. Dan wens ik dit treurige gewest de eeuwige afhankelijkheid.

Wouter De Broeck, Brussel

Vanhecke

De reactie van Frank Vanhecke (voorzitter VB) getuigt van extreme, zelden geziene schijnheiligheid. Jaren lang al propageert het VB haat tegenover onze anders gekleurde medemens. Vele van de VB-politici waren/zijn actief in extreem rechtse tot ronduit nazistische en fascistische bewegingen. Dat niet alle VB-stemmers racisten zijn, tot daar ga ik nog mee. Maar de politici van VB-signatuur zijn allen medeverantwoordelijk voor de racistische moorden van de laatste weken. Het mag nu duidelijk zijn waartoe extreem rechts kan leiden. Dat De Winter nu maar eens naar voor treedt en de moorden veroordeelt. Ik zie het hem niet doen. Integendeel, ik heb hem nog niet gehoord sinds de moord op Joe, sinds het Brugse incident, of het voorval van de Marrokaan die in de Schelde sprong. Je hoort VB-politici nooit wanneer er zulke dingen gebeuren. En dat de moordenaar van Luna de neef is van VB-politica Frieda van Themsche is niet verbazend.

Ik hoop vurig dat mijn stad verdraagzaam blijft in de toekomst, want dat is ze wel hoor, ondanks enkele gekken.

Tom Corbett

Hypocrisie

Na de, waarschijnlijk om racistische reden, gepleegde moorden in Antwerpen horen we van de heer Annemans van het Vlaams Belang dat we in alle sereniteit moeten reageren. Wel, Annemans en de rest van extreem rechts, enkele weken geleden stonden jullie op tafel te roepen dat het nogal logisch was dat de moord op Joe Van Holsbeeck door Noord-Afrikanen gepleegd was. Nu een van jullie aanhangers zo mogelijk nog laffere moorden pleegt, zalven jullie en vragen jullie sereniteit. Laat me niet lachen Annemans en co. Dit is inderdaad het gevolg van platte racistische praat en demagogie van jullie kant. Neem daar de verantwoordelijkheid dan ook maar voor o. Op de IJzerbedevaarten waren ze jullie "vriendjes" nog en nu hebben ze niets met jullie te maken. Wel, dat noemt men nu hypocrisie.

Eric Nauwelaerts, Brasschaat

Morbide subcultuur

De maatschappij staat laks tegenover een subcultuur die beheerst wordt door negativiteit en maatschappelijke ontwrichting en die soms uitdrukkelijk het geweld verheerlijkt. En dit beperkt zich niet tot een subcultuur: films en fictieboeken worden door recensenten en distributeurs aangeprezen om hun technisch vernuft zonder oog te hebben voor de boodschap. Vaak worden moordenaars getoond of beschreven die een kick beleven aan hun misdaden. En precies de kick is wat vele jongeren en ook al wat ouderen zoeken: zij willen een roeservaring die hen even bevrijdt uit een onbevredigende of terneerdrukkende dagelijkse ervaring.

Wat zich opdringt, is niet alleen een grotere waakzaamheid ten opzichte van deze geweldcultuur, maar in de eerste plaats moeten activiteiten ondersteund worden die juist het omgekeerde beogen: een gezonde geest in een gezond lichaam, hoe versleten deze slogan ook mag klinken.

Daarom is het volslagen onbegrijpelijk dat de noodzakelijke overheidssteun aan sportclubs wordt afgeremd door communautaire stammentwisten. Als volwassenen niet eens op het sportieve vlak kunnen samenwerken, welk opvoedingsmodel presenteren zij dan aan de jeugd?

Staf de Wilde, De Haan

Stemhokje

Ik lanceer een oproep aan 1.000.000 Vlamingen om de volgende keer in het stemhokje hun verstand, dat ze ongetwijfeld ergens hebben, te gebruiken en op te houden steun te geven aan haatzaaiers en impliciet sinds enkele dagen ook moordenaars. Medeplichtigheid aan moord maakt u volgens het Belgische strafrecht ook schuldig aan moord. Er zitten er vast wel een paar met een geweten tussen die 1.000.000. Make love, not war.

Tony De Coux, Brussel

Spiegel

De laatste dagen zagen we de resultaten van jarenlange haatcampagnes tegen vreemdelingen en allochtonen. Nu moeten het Vlaams Belang en al zijn kiezers nog één ding doen: ga voor de spiegel zitten en kijk even goed naar jezelf. Kies nu bij wie je hoort: bij de haatdragende racisten die geen respect hebben voor gelijk welke bevolkingsgroep of bij diegenen die zich vergist hebben... Nu kan je nog terug, voor het te laat is en de polarisatie in onze maatschappij alleen nog kan leiden tot meer drama's. Problemen in de maatschappij zullen nooit opgelost worden door de haatpolitiek van het VB. Er is maar één weg: die van respect en dialoog. Ben ik naïef? Nee, ik ben geschokt en bang voor de toekomst van mijn leerlingen, die bijna allemaal van allochtone afkomst zijn. Graag twee minuten stilte voor alle slachtoffers van zinloos en racistisch geweld!

Tine de Beuckelaer, Brecht

Illegaal

Misschien eindelijk tijd om het Vlaams Belang buiten de wet te stellen?

Pierre Meersschaert, Warnant

Lawaaierig

En als we nu eens met zijn allen een 'lawaaierige mars' houden in Antwerpen? Mijn voorstel: zondag 21 mei. Zouden we niet met tienduizenden zijn? Dit kunnen we toch niet zomaar laten passeren!

Patrick Dhollander, Deurne

Slachtofferrol

Als we gaan beginnen met het Vlaams Belang aan te spreken zoals het zes uur na de feiten gebeurde, dan zijn we nog niet thuis. "Sommige mensen zeggen dat het Vlaams Belang oogst wat het gezaaid heeft. Wat denkt u daarvan?", vraagt de gretige journaliste aan Gerolf Annemans. Uiteraard, en terecht, kan Annemans niets anders dan antwoorden dat we bij dit afschuwelijk voorval niet moeten beginnen met een politieke afrekening. De man heeft gelijk, maar ik geloof dat hij tegelijkertijd jubelt van plezier dat de media op zijn deur komen kloppen. Het zal hem en zijn compagnons de gelegenheid bieden om, opnieuw en weerom terecht, de zo goed op hun lijf geschreven rol van slachtoffer te spelen. Zolang er geen partijkaart gevonden is in de zakken van de moordenaar, zolang het voorval niet bejubeld wordt in een of ander lokaal of nationaal VB-foldertje en zolang Philip Dewinter niet persoonlijk een raid uitvoert op een kerk met hongerende asielzoekers, moeten we niet in de richting van die partij gaan zoeken en moeten we het beschouwen als een geïsoleerd en, ja, misschien racistisch fait divers. Eén zwaluw maakt de lente niet.

Manu Vanhaverbeke, Borgerhout

Daarom stem ik niet VB

Ik ben een van die vele Vlamingen die ervan overtuigd zijn dat dit België niet meer werkt. Ik ben er ook van overtuigd dat er een verplichte inburgeringscursus moet komen met grote aandacht voor de kennis van het Nederlands. Het VB is om die reden een partij waaraan ik misschien mijn stem zou geven, ware het niet dat dit een partij is waar het racisme sluimert. Officieel is het VB-programma niet racistisch. Toch vrees ik dat dit VB aan de macht zal leiden tot openbaar racisme. Een groot deel van het VB-kiespubliek heeft racistische motieven. Net daarom zullen die kiezers, met een VB aan de macht, denken dat racisme geoorloofd is. De reactie van het VB in De Morgen van 12 mei is dan ook niet van die aard dat hun kiespubliek ervan overtuigd zal zijn dat racisme echt niet kan. Het enige antwoord dat het VB kan geven, is een scherpe, duidelijke afwijzing van racisme. Die jongeman enkel 'een gevaarlijke gek' noemen, is maar een deel van de waarheid. Deze man vond zijn legitimatie in het sluimerend racisme dat bij het VB leeft.

Jan Goeminne,

via onze website

Jaren dertig

Als 47-jarige in Antwerpen geboren Belg van Algerijnse afkomst en familielid van de Malinese vrouw en Luna wil ik de politici vragen zich eens te bezinnen over hun diepgewortelde racisme en dat van een heel groot deel van de vlaamse bevolking. Zij staan als een troep jakhalzen onmiddellijk klaar om grote verklaringen af te leggen elke keer als een zogenaamde allochtoon een misdrijf pleegt. Ik hoop dat de democratische politici nu eindelijk de moed vinden om het Vlaams Belang aan te pakken en te bewijzen dat ze echt geloven in de democratie in plaats van ze te verkwanselen zonder slag of stoot. Dit is een rechtstreeks gevolg van de jarenlange indoctrinatie van een partij die haar wortels heeft in fascisme en de collaboratie. De gelijkenissen met de jaren 1930 zijn aanwezig. Wie dat ontkent, is van kwade wil.

S. Khaldi, Antwerpen

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234