Maandag 27/09/2021

Staking

Hier laat de staking zich momenteel voelen

De verstoorde lijnen van de NMBS in kaart Beeld nmbs
De verstoorde lijnen van de NMBS in kaartBeeld nmbs

Het spoorverkeer is deze ochtend zwaar verstoord door de staking bij de overheidsdiensten. Slechts vijf procent van de treinen rijdt. Ook bij De Lijn en de MIVB zijn er ernstige problemen. En ook in de Gentse haven liggen de veerdiensten sinds 13.30u stil.

Amper treinen

Het spoorverkeer is erg verstoord door de staking bij de overheidsdiensten. Iets voor de middag reed geen enkele trein van een naar Brussel.

Enkel op de regionale lijnen rijdt er sporadisch een trein, zegt woordvoerder Bart Crols van de NMBS. "We schatten dat er continu een twintigtal treinen rijdt, maar dat is dan vooral op de regionale lijnen. Van en naar Brussel rijdt geen enkele trein en ook de andere grote steden worden nauwelijks of niet bediend", aldus nog Crols.

null Beeld PHOTO_NEWS
Beeld PHOTO_NEWS

Busverkeer verstoord

Ook de dienstverlening van De Lijn is in heel Vlaanderen verstoord. In de stad Antwerpen rijdt minder dan de helft van de bussen en trams. De lijnenbundels 600 en 700 zijn zwaar verstoord: er zijn amper bussen uitgereden. Ook in Mechelen in Turnhout is er hinder.

In Limburg reed twee bussen op de drie uit. Er is hinder in de hele provincie: op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren, en ook op de streeklijnen.

In Oost-Vlaanderen is er hinder op het hele net. Gemiddeld rijdt 70 procent van de bussen, zegt een woordvoerder van De Lijn. Volgens Werner Roelandt van ACOD klopt dat niet. "Niet 70 procent van de bussen rijdt in Oost-Vlaanderen, maar 25 procent van de bussen die De Lijn zelf beheert. Het busverkeer in Sint-Niklaas en Aalst is het zwaarst verstoord, net als in Gent waar men inzet op de hoofdlijnen."

Ook in Vlaams-Brabant is het verkeer verstoord. In de regio Dilbeek rijden geen bussen op de as Brussel - Ninove. De bussen naar de luchthaven van Zaventem rijden wel zo goed als normaal. In regio Leuven rijdt de helft van de bussen.

In West-Vlaanderen is er vooral hinder op de stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk: daar rijdt minder dan de helft. Het stadsnet van Roeselare rijdt normaal. Bij de Kusttram rijdt 60 procent.

Alle details vindt u via verstoring.delijn.be.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Ook MIVB doet mee

Op het MIVB-net in Brussel is er evenzeer ernstige hinder door de staking. Bij de metro zijn twee van de vier lijnen uitgebaat. Het gaat om lijn 1 en 5. Ongeveer de helft van de voertuigen op deze lijnen rijdt.

Wat de trams betreft, rijden 5 van de 19 lijnen. "Het gaat om lijn 3,4,7, 82 en 92", luidt het.

Wat de bussen betreft, rijden lijn 2, 13, 21, 29, 34, 53, 66, 71, 78, 87 en 95. Hou daar rekening met (veel) langere wachttijden. Bij de trams worden lijnen 3, 4, 82 en 92 bediend. Reizigers moeten rekening houden met een langere wachttijd.

De MIVB raadt haar reizigers ook aan om voor actuele een stand van zaken haar website, Facebook of Twitter in de gaten te houden of te bellen naar het nummer 070/23.20.00.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Spits vroeger van start

De spits op de weg begon vroeger dan normaal, typisch voor stakingsdagen. Dat zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. De vroege drukte wordt veroorzaakt door pendelaars die de trein moeten ruilen voor de wagen, maar wordt onder meer ook in de hand gewerkt door weggebruikers die niet de mogelijkheid hebben om in samenspraak met de werkgever bijvoorbeeld glijdende werktijden toe te passen: deze mensen gaan dan maar extra vroeg de weg op in een poging om de langste files voor te zijn, zegt Beeckman.

De eerste files stonden er al om 6 uur in Aalst, op de E40 van Gent naar Brussel. Rond 7 uur bedroegen de wachttijden op de E40 van Gent naar Brussel en op de E313 vanuit de Kempen richting Antwerpen al 45 minuten. Dat is véél meer dan op een gewone woensdag. Maar niet op alle wegen is het verschil zo uitgesproken.

Er stond vanochtend tijdens het piekmoment rond 8.30 uur een totale filelengte van 270 kilometer op de Belgische wegen. Dat is 50 procent meer dan op een 'gewone' woensdag, waar we 180 kilometer gemiddeld tellen, zo meldt Touring Mobilis.

De grootste problemen deden zich voor op de ringwegen, maar ook de gewestwegen en de invalswegen naar de steden waren compleet verzadigd. De wachttijden liepen op tot meer dan anderhalf uur.

Touring berekende de economische impact op 1 miljoen euro. De organisatie vraagt dat er bij dergelijke stakingen faciliteiten worden aangeboden zoals het beschikbaar stellen van de busbanen die toch leeg blijven en het afstellen van de lichten op belangrijke kruispunten om de doorstroming te verbeteren. "De staking is lang genoeg op voorhand aangekondigd om proactief te reageren en daar werk van te maken."

Het is vrijwel zeker dat de avondspits straks iets vroeger dan normaal op gang zal komen, zegt het verkeerscentrum. Omdat het lokale openbaar vervoer plaatselijk ook ernstig verstoord verloopt, kan het daarom in de loop van de middag en avond ook erg druk worden in de centrumsteden, met name op de lanen en in de tunnels in Brussel.

Gemengde signalen over postbedeling

Door stakingsposten in de Brusselse en Waalse sorteercentra is er geen post om te verdelen in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is wel een deel van de brieven en pakjes tot in de lokale kantoren geraakt, maar is het afwachten in welke mate de postbodes deelnemen aan de staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De krantenverdeling verliep vrij normaal, behalve in de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Dat heeft bpost-woordvoerder Piet Van Speybroeck meegedeeld.

In de sorteercentra van Brussel, Charleroi en Luik waren gisteravond stakingsposten opgetrokken. Daardoor kon er geen gesorteerde post vertrekken naar de lokale kantoren. "In Wallonië en Brussel is er dus geen post om te kunnen worden bedeeld", aldus Van Speybroeck.

In de sorteercentra van Gent (dat de post behandelt voor Oost- en West-Vlaanderen) en Antwerpen (post voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) waren er geen stakingsposten. "Vanuit Gent heeft een deel van de mensen gestaakt, maar is toch een flink stuk van de brieven en pakjes vertrokken naar de lokale kantoren", zegt de bpost-woordvoerder. "In Antwerpen kwam het grootste deel van de nachtploeg niet opdagen, waardoor er daar een kleiner deel van de post is verwerkt."

Of de gesorteerde post ook in de bus belandt, hangt af van in welke mate de postbodes vanochtend aan het werk zijn gegaan. Daar heeft bpost rond 7.45 uur nog geen zicht op.

De krantenbedeling aan abonnees is volgens bpost vrij normaal verlopen. "Alleen in de provincies Luik, Luxemburg en Namen was de verdeling zeer partieel", zegt Van Speybroeck nog.

null Beeld PHOTO_NEWS
Beeld PHOTO_NEWS

Haven en scheepvaart

Voor de Gentse haven heeft de staking geen impact voor de zeevaart in en uit de haven. Wel is de binnenvaartsluis in Evergem gestremd, landinwaarts kan er dus geen binnenvaartschip in of uit. De binnenvaart die van Nederland of Duitsland via de sluis van Terneuzen komt, ondervindt geen probleem, zegt woordvoerder Johan Bresseleers (Havenbedrijf Gent).

Sinds 13.30 uur zouden wel de twee veerponten van Langerbrugge en Terdonck over het kanaal Gent-Terneuzen in de Gentse haven niet meer uitvaren. Bij de ploegenwissel besliste het personeel van de rederij van de Vlaamse overheid om het werk er neer te leggen. Allicht zal dat voor de rest van de dag het geval zijn.

De twee veerdiensten in kwestie zorgen voor het overzetten van auto's en (brom)fietsers van de ene naar de andere oever. Als de veerponten niet uitvaren moet het verkeer ofwel via Zelzate ofwel via Meulestedebrug omrijden.

De Antwerpse haven ondervindt weinig hinder van de nationale actiedag. Volgens het Antwerpse Havenbedrijf kunnen "maximale rustpauzes" van de zeeloodsen later op de dag mogelijk wel voor vertragingen zorgen. "Voor de sluizen en bruggen is er voldoende personeel om de dienstverlening te verzorgen", zegt woordvoerder van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Annik Dirkx. Eén concreet element is volgens het Havenbedrijf dat één sleepboot niet kon worden bemand.

Op het Albertkanaal in Wijnegem liggen momenteel 26 schepen te wachten om door de sluis te kunnen, wordt vernomen bij waterwegbeheerder nv De Scheepvaart. Een stakingspost, die er sinds gisterenavond 23.30 uur staat, verhindert dat schepen kunnen worden doorgelaten. Ook in Hasselt is het scheepvaartverkeer gestremd door de actiedag. In totaal liggen twee van de zes sluizen stil op het economisch belangrijke kanaal. De hinder duurt wellicht tot "in de loop van de namiddag".

In de haven van Zeebrugge ondervinden ze geen problemen. De actie heeft er geen invloed op de scheepvaart. Ook alle terminals zijn open.

Haven van Gent. Beeld PHOTO_NEWS
Haven van Gent.Beeld PHOTO_NEWS

Gerecht en justitie

Aan de ingang van het Brusselse Justitiepaleis wordt voor een keer niet streng gecontroleerd, eenieder die het gebouw binnen wil, kan dat zonder gecontroleerd te worden. De zittingen in het paleis zelf gaan door, maar alle processen met gedetineerden zullen meer dan waarschijnlijk uitgesteld moeten worden. Van de 120 leden van het veiligheidskorps die er woensdag zouden moeten zijn, zijn er slechts 4 opgedaagd.

In de Nederlandstalige gevangenissen moesten ongeveer tachtig agenten opgevorderd worden, aan Franstalige kant vijftig à zestig. Dat zegt Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen. Ongeveer dertig à vijftig procent van de cipiers kwam vanochtend opdagen.

De cijfers variëren van gevangenis tot gevangenis maar er is voldoende personeel om minstens het nachtregime te garanderen zonder politieversterking. In functie van het aantal aanwezige agenten, wordt het regime uitgebreid naar een wandeling op de binnenplaats of een douche.

Het gebouw van het Brusselse parket, het Portalis-gebouw aan het Poelaertplein, is dan weer niet toegankelijk voor het publiek. Advocaten en andere professionele gerechtsmedewerkers zoals tolken worden wel binnengelaten zodat minstens de zittingen van de jeugdrechtbank, die ook in het Portalis-gebouw plaatsvinden, kunnen doorgaan. De Brusselse politie probeert intussen manschappen op te trommelen om het veiligheidskorps gedeeltelijk te vervangen zodat er aan de ingang van het Portalis-gebouw wel kan gecontroleerd worden. Maar het is nog niet duidelijk wanneer die ter beschikking zouden zijn.

Justitiepaleis Brussel. Beeld PHOTO_NEWS
Justitiepaleis Brussel.Beeld PHOTO_NEWS

Onderwijs

Aan de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben afgevaardigden van het ACOD Onderwijs stakingsposten opgericht. In de universiteitsgebouwen is het bijzonder rustig. Zeker minder dan de helft van de lessen gaat door als gepland. Rondom de campus hebben stakers vier posten opgesteld, waarvan de grootste aan het ovalen administratief hoofdgebouw, waar ook het rectoraat is ondergebracht. "Hier kan niemand met de auto door", legt vakbondsafgevaardigde Jo Coulier uit. "Aan de andere ingangen proberen we mensen te overhalen rechtsomkeer te maken, maar houden we niemand tegen. Ons doel is in de eerste plaats om mensen bewust te maken." Onder de stakers administratief en academisch personeel, werknemers van schoonmaakbedrijf ISS en ook studenten.

Er was ook een stakingspost aan de campus voor technisch en beroepsonderwijs COOVI/CERIA in Anderlecht. In tegenstelling tot bij de staking van 15 december bleven alle Nederlandstalige scholen in Brussel open, volgens Marc Borremans, regiosecretaris Brussel voor ACOD Onderwijs, omdat de staking niet in gemeenschappelijk front was georganiseerd. "Toch merken we dat veel mensen begrip hebben voor de acties en de informatie die we geven appreciëren."

Weinig hinder in de luchtvaart

Er is geen operationele hinder bij de luchtverkeersleiders van Belgocontrol door de actiedag van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Dat zegt woordvoerder Dominique Dehaene . "Onze werking is normaal van start gegaan." Gisteren werden er wel pamfletten uitgedeeld door de Franstalige socialistische vakbond, zegt Dehaene. "Maar er is geen operationele hinder bij ons."

Ook op de luchthaven van Oostende is er geen hinder. Dat blijkt uit overleg tussen de luchtverkeersleiders.

Vakbond voerde ook actie aan de VRT

De socialistische vakbond van de openbare diensten heeft vanochtend ook actie gevoerd aan de ingang van de VRT. Er stond een stakingspost en de actievoerders deelden pamfletten uit.

De vakbond wil zich blijven verzetten tegen "de afbraakpolitiek van de Vlaamse en federale overheid". "Met deze actie nemen we het nog eens op voor de VRT als openbare dienst", zegt Luk Vandenhoeck van het ACOD. "De VRT wordt bedreigd door de besparingen van de Vlaamse regering. En ook de indexsprong heeft een grote impact op de lonen van onze werknemers. Daardoor blijft de koopkracht dalen."

De openbare omroep moet in opdracht van de Vlaamse regering fors besparen. In 2015 moeten 128 mensen vertrekken als gevolg van de 18 miljoen euro besparingen die de VRT krijgt opgelegd.

De actie had volgens de directie geen impact op de programmering en het aanbod.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234