Vrijdag 15/11/2019

Het Groot Beschrijf

Aanstaande zondag vindt op 54 locaties in de hoofdstad voor de derde keer Het Groot Beschrijf plaats. Voor twijfelzieke literatuurliefhebbers lijkt het jaarlijkse festival wel een soort reusachtige karikatuur van hun leven. Als naar jaarlijkse gewoonte biedt het Brusselse literatuurfestival immers tientallen literaire activiteiten tegelijkertijd aan. Meer nog dan in het echte leven is besluitvaardigheid hier een voorwaarde tot welslagen. Metro reikt alvast een helpende hand.

De verscheurende keuzemogelijkheden zullen elkaar in een verschroeiend tempo opvolgen. Om u een idee te geven: omstreeks twee uur is het kiezen tussen een gesprek met Connie Palmen, voordrachten van uitstekende dichters zoals Mustafa Stitou, Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Peter Holvoet-Hanssen, een debat tussen Anthony 'de derde weg' Gieddens en onze minister Frank Vandenbroucke, en nog veel meer. Een uur later voltrekt zich, onder andere, een interview met Fay Weldon, een ontmoeting tussen Stefan Hertmans en Martin Walser, een gesprek over de stad tussen aanstormende jonge honden zoals Jeroen Olyslaegers, Robert McLian Wilson en Abdelkader Benali. Wie voor dat gesprek opteert, ziet niet alleen het verjaardagsfeestje van Jeroen Brouwers aan zijn neus voorbijgaan, hij of zij misloopt ook een voordracht van Dirk Roofthooft, de voorstelling van Stefan Brijs' nieuwe roman Arend, een interview met Cees Nooteboom en de al evenmin te versmaden Karel Van de Woestijne-wandeling. Vast staat dat de twijfelzucht zondag andermaal talloze wanhopige bezoekers de kroeg zal injagen. Om zulks te voorkomen, dokterden wij op voorhand enkele pistes uit. Naar analogie met de edele skisport is er een zwarte piste (voor de gevorderden), een rode piste (voor geoefenden) en een blauwe piste (voor de recreanten). Speciaal voor de kleinsten werd er een kinderpiste voorzien. U wordt met aandrang verzocht niet van de gekozen piste af te wijken. De slimmeriken onder u zullen opmerken dat het dociel volgen van een voorgeschreven pad volledig vloekt met het algemene thema van Het Groot Beschrijf: Een averechtse toer. En meldt de programmakrant niet dat averechts noties oproept zoals weerbarstig, contrarie, dwars, omgekeerd, stout? Wij zullen dat niet tegenspreken. Maar wat nu, als zondag iedereen braafjes contrarie loopt te doen?

DE ZWARTE PISTE

* 11 tot 12.30 uur. 'Regels voor het mensenpark', Théâtre de la Place des Martys. Een debat met Peter Sloterdijk, Rüdiger Safranski en Stefan Hertmans. Besproken wordt de relatie tussen ethiek en wetenschap. Peter Sloterdijk is de prominente Duitse filosoof die onlangs, niet zonder morele tegenstand te ondervinden, het filosofisch debat over de mogelijkheden van de biotechnologie aanzwengelde. De niet minder eminente denker Rüdiger Safranski was een van de eersten om op Sloterdijks rede te reageren. Stefan Hertmans volgde het twistgesprek over de voor- en nadelen van de genetische manipulatie voor het menselijke ras met arendsogen. * 14 tot 15.30 uur. De Derde Weg, Théâtre de la Place des Martys. Een debat met Anthony Gieddens, Frank Vandenbroucke en Philippe van Parijs over de derde weg, het politieke denkraam dat de besluitvorming meer en meer lijkt te gaan domineren. De Britse socioloog Gieddens is het best geplaatst om te weten waarheen die derde weg ons precies zal leiden. Zijn theorieën lagen aan de grondslag van het beleid van derde-wegbereider Tony Blair. Frank Vandenbroucke toonde zich tijdens zijn studieverblijf in Engeland naar verluidt een voortreffelijk militant voor diens Labour-partij. Tegelijkertijd kent hij de gevaren van de derde weg. De filosoof Philippe van Parijs moet, als pleitbezorger van het basisinkomen, voor het meeste weerwerk zorgen. * 16.45 tot 17.30 uur. Orhan Pamuk, Brussels Parlement - Spiegelzaal. Van Orhan Pamuk (°1952) wordt gezegd dat hij de bekendste én belangrijkste Turkse schrijver van dit ogenblik is. Hij behoort inderdaad stilaan tot die kleine krans van internationaal gewaardeerde auteurs die het gegeven is om met relatief hermetisch, postmodernistisch werk een groter lezerspubliek aan te spreken. Van Pamuk werden reeds vier werken in het Nederlands vertaald. Over Het nieuwe leven, zijn onlangs verschenen nieuwe roman, hebben wij tot nu toe geen slecht woord gehoord. * 18.30 tot 19.30 uur. Plejade, Paleis voor Schone Kunsten.

Goddank is er aan het eind van de dag Plejade, een literair programma waarmee u uw frustraties omtrent de vele gemiste kansen in één klap van de tafel kan vegen. Hugo Claus, Cees Nooteboom, Orhan Pamuk, Martin Walser en Fay Weldon, oftewel, de grote publiekstrekkers van dit groot beschrijf, lezen voor uit eigen werk in de ravissante Zaal Henry Le Boeuf. Cees Nooteboom treedt ook aan om 16 uur in Hotel Le Plaza. Martin Walser, al jaren een van de belangrijkste Duiste intellectuelen, wordt om 15 uur geïnterviewd door Stefan Hertmans.

DE RODE PISTE

* 11 tot 11.45 uur. Paul de Wispelaere, Stadhuis - Gotische zaal. Betty Mellaerts praat met Paul de Wispelaere, de profeet van de vooruitgangstwijfel, over zijn grote dada's. Zo komt onder meer de afschuw voor de "verschraling en ineenschrompeling en middelmaat" ter sprake. De kernvraag van dit gesprek luidt: 'Is vooruitgang wel vooruitgang?'. * 12 tot 13 uur. De stoute film, Paleis voor Schone Kunsten.

Voor dit unieke programma selecteerde de cinefiele schrijver (of schrijvende cinefiel) Eric de Kuyper enkele "vreemde, confronterende en burleske" fragmenten uit de archieven van het Filmmuseum. De keuze van De Kuyper wordt becommentarieerd door collega en stadsgenote Charlotte Mutsaers. Wie het fijne wil weten over de relatie tussen de twee Oostendenaars, leze Zeepijn, Mutsaers aanstekelijke, zee- en dennengeurverspreidende essaybundel. * 14.15 tot 14.45 uur. Mustafa Stitou, Brussels Parlement - Spiegelzaal.

De jonge dichter Mustafa Stitou schreef met Mijn vormen ('94) en Mijn gedichten ('98) twee dichtbundels die in een betere wereld zeer terechte bestsellers zouden heten. Wie hem ooit zag optreden - bijvoorbeeld op De Nachten - weet dat hij zijn even talige als ideeënrijke gedichten ook uitstekend kan vertolken. * 15 tot 15.45 uur. Fay Weldon, Paleis voor Schone Kunsten. Als iemand zich zondag met recht en rede dwars mag noemen, dan is het wel Fay Weldon. Jarenlang gold ze als een spreekbuis van het feminisme. Tot ieders verbijstering vroeg uitgerekend Weldon als een van de eersten aandacht voor het treurige lot van de nieuwe man. Interviewster Veerle Keuppens zal Weldon onder andere vragen of "de feministische revolutie niet te succesvol geweest" is. Wie wil weten waar zijn erectiestoornis vandaan komt, vindt tijdens dit gesprek allicht het antwoord. * 16 tot 17 uur. Jeroen Brouwers in Brussel, Stadhuis - Gotische zaal.

Jeroen Brouwers wordt zondag zestig. Zijn verjaardag valt samen met de publicatie van Brouwers in Brussel, een boek van Gwennie Debergh over des schrijvers Brusselse jaren. Bart Vervaeck licht het boek toe. Schrijver en journalist Johan Vandenbroucke onderwerpt Brouwers aan een diepte-interview. * 17.15 tot 18 uur. Hugo Claus in gesprek met Guy Verhofstadt, Le Plaza - Theater. Zal onze premier zich zondag voor één keer in de rol van onderdaan moeten schikken? Het ziet ernaar uit. Hugo Claus maakte van zijn minachting voor de politiek nooit een geheim. Omgekeerd gaf de premier reeds meermaals blijken van liefde voor de literatuur in het algemeen, het oeuvre van Claus in het bijzonder. Hou er rekening mee dat u wellicht niet de enige bent die van dit retorisch steekspel getuige wil zijn. Snel reserveren is de boodschap.

DE BLAUWE PISTE

* 11.45 tot 12.30 uur. Een voyeur in huis, privé-woning De Zeyp.

Verschillende jonge auteurs zoals Ramses Meert, Hanneke Paauwe, Peter Verhelst en Dimitri Verhulst verenigen zich in een programma over schrijven en lezen als een vorm van exhibitionisme. Volgens de programmakrant wordt het een "literaire peepshow". De gluurders mogen zich verder verheugen op actrice Merel de Vilder-Robier, die een tekst van haar vader Pjeroo Roobjee brengt, en Magda Ral, die ons vertellend vertrouwd wil maken met de gedachte aan seks op de noordpool. * 13.30 tot 13.45 uur. Stijn Meuris, Café Les Postiers.

Is er leven na Noordkaap? Het schijnt van wel. Zanger en componist Stijn Meuris heeft, nauwelijks een maand na het laatste optreden van Noordkaap, al genoeg songs bij elkaar geschreven om uit te pakken met een miniconcertje dat de naam Belmondo akoestisch meekreeg. Meuris treedt zondag nog in drie andere 'karakterkroegen' op. * 14 tot 14.45 uur. Connie Palmen, Le Plaza -Theater.

De populairste 'denkende schrijfster' van de Nederlanden, in gesprek met Anna Luyten. Palmens bestseller De wetten (1991) is nog steeds een van de meest geslaagde combinaties van belletrie en wijsbegeerte die ik ooit las. Over haar recent verschenen essayboek Echt contact is niet de bedoeling schreven enkele vooraanstaande critici dat het niets dan narcistisch, onbenullig geklets bevat. U kan zondag zelf oordelen wat daar van aan is. * 16.15 tot 17 uur. De Stoute Scène 1, Paleis voor Schone Kunsten - Klein theater.

Antje de Boeck en Dirk Roofthooft lezen theaterteksten die in verband staan met 'stoutigheid'. Dirk Roofthooft liet zijn oog vallen op Bruder Eichman, een tekst van de Duitse schrijver Heinar Kipphardt over de beruchte oorlogsmisdadiger Adolf Eichman. Antje de Boeck zorgt voor een verrassing. * 17.30 tot 18.00 uur. An Pierlé, Koninklijk Conservatorium.

Wij hebben iets met An Pierlé. Helaas zijn wij niet de enigen. Na een finaleplaats in Humo's Rock Rally, een bescheiden radiohit en enkele korte maar krachtige optredens, verscheen vorig jaar haar debuut-cd Mud Stories. Als bij wonder - An Pierlé maakt niet de meest hitgevoelige muziek - werd de gelijknamige single soms wel tienmaal daags gedraaid op verschillende radiozenders zoals Studio Brussel en Radio 1.

DE BABYPISTE

* 11 tot 12.30 uur. De grote Stoutigheid-verhuis, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. 'Hoe worden pesterige, hatelijke en dwarse gedichten en verhaaltjes geschreven?' Een antwoord op deze moeilijke vraag wordt gegeven tijdens dit 'schrijfatelier voor kinderen'. Jeugdauteur Leen van den Berg wil brave kinderen vervolmaken in 'de kunst van het stoute schrijven'. * 14 tot 16.45 uur. Het stoute-kinderen-huis. Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.

Drie prominente jeugdschrijvers vullen de middag met tegendraadse verhalen. Martha Heesen bijt de spits af. Ze leest voor uit een nieuw boek waarin een wel zeer stout kind de hoofdrol speelt. "Ze gilt, ze schopt, ze loopt weg, ze scheldt, ze maakt alles stuk." Om 15 uur is de beurt aan Bea de Koster. Zij vertelt over Trijntje, een vreemde dame die gek is op hoeden, petten en dozen. Paul van Loon, volgens ingewijden 'de Marc De Bel van Nederland', tovert om 16 uur het stoute-kinderen-huis om tot een imaginair spookkasteel. * 11 tot 18 uur. Kinderopvang, Seniorencentrum. Nog ongeletterde kindjes kunt u, alleen tijdelijk, achterlaten in het Seniorencentrum aan de Leopoldstraat, vlakbij de Muntschouwburg. Reserveren is aangewezen.

PRAKTISCH

* Het volledige programma De geselecteerde programma's zijn niet meer dan het topje van een ijsberg. Voor alle inlichtingen en reservaties, bel 02/226.04.56. Ik herhaal: 02/226.04.56. Het volledige programma vindt u ook op http://www.beschrijf.be.

* Tickets De fraaie badge van Het Groot Beschrijf geeft toegang tot alle activiteiten. Prijs: 250 frank (6,20 euro). Kinderen tot en met vijf jaar betalen niets. Voorverkoop in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, het Centrum Brussel 2000, het Paleis voor Schone Kunsten en alle Fnac-vestigingen. Op de dag zelf kunt u badges kopen in het Centrum Brussel 2000, het Centraal Station, De Markten en het Paleis voor Schone Kunsten.

* Openbaar vervoer De NMBS biedt B-Dagtrips aan. In de prijs is een badge en een consumptie in het Brussel 2000-café inbegrepen. De MIVB stelt voor deze gelegenheid verschillende bussen ter beschikking die u gratis naar de belangrijkste locaties brengen.

* Laatste berichten Wie tussen 20 en 21.30 uur naar Tom Lanoyes Ten Oorlog. De solo wilde gaan kijken, heeft pech. Het Groot Beschrijf laat weten dat deze voorstelling al uitverkocht is. Doch niet getreurd! Om 22.15 uur komt een reprise. Snel reserveren is andermaal de boodschap.

GRATIS: de eerste 150 lezers die zich - met deze aankondiging in de hand - aan de balie van Het Groot Beschrijf (lokettenzaal van het Centraal Station in Brussel) aanmelden, krijgen een gratis badge. De balie is zondag geopend vanaf 9.30 uur. Vergeet ook niet de kortingbon voor het boek Bloem in Brussel (360 frank i.p.v. 460 frank) uit De Morgen mee te brengen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234