Donderdag 25/02/2021

FAQ de verkiezingen

FAQ veiligheid: zo willen de Gentse lijsttrekkers uw veiligheid verhogen

De meeste Gentenaars voelen zich veilig in hun stad. Toch stellen enkele partijen meer toezicht voor, via camera's of wijkagenten. Beeld Wannes Nimmegeers
De meeste Gentenaars voelen zich veilig in hun stad. Toch stellen enkele partijen meer toezicht voor, via camera's of wijkagenten.Beeld Wannes Nimmegeers

Meer of minder toezicht op straat? Terwijl 'veiligheid' dikwijls als politiek speerpunt wordt gebruikt, voelen de meeste Gentenaars zich veilig in hun stad. Dus wat willen de lijsttrekkers doen om dit zo te houden, vroeg u? We verzamelden uw frequently asked questions en vroegen elke lijsttrekker om antwoorden.

null Beeld BAS BOGAERTS
Beeld BAS BOGAERTS

VRAAG 1: “Een regenboog projecteren op het stadhuis is een mooi gebaar, maar welke maatregelen wilt u treffen u om het welzijn van holebi's en transgenders te garanderen?” (anoniem)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"We zetten in op sensibilisering in scholen en bij groepen die het moeilijker hebben om holebi’s en transgenders te aanvaarden. We overleggen regelmatig met het betrokken middenveld en bieden hen financiële en organisatorische hulp. Als stedelijke overheid nemen we een voortrekkersrol op, door een lgbtq-vriendelijk personeelsbeleid te voeren. Lgbtq-vriendelijke dienstverlening moet overal een vanzelfsprekendheid worden. En uiteraard treden we, in samenspraak met politie en parket, streng op tegen discriminatie en geweld."

Tom De Meester (PVDA)

"Een eigen Gay Pride in Gent vind ik een goed idee! Verder willen we lgbt+-organisaties structureel ondersteunen en inzetten op sensibilisering in scholen, bedrijven en wijken. We richten actiecomités op in scholen tegen elke vorm van discriminatie en racisme en werven daarvoor een coördinator aan. We bieden meer psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven en voeren praktijktesten uit op de woningmarkt en de arbeidsmarkt om discriminatie op te sporen."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Er gaat al veel aandacht naar dit thema. Jammer genoeg is dit soms selectief. Er rust nog een groot taboe op de structurele, cultureel ingebakken homofobie bij de islamitische bevolking in Gent."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Als liberalen zijn wij voorvechters van gelijke rechten, ongeacht iemands seksuele geaardheid of voorkeur. Discriminatie en haatmisdrijven pakken we kordaat en hard aan. We moeten alle bevolkingsgroepen blijven sensibiliseren. De stad heeft al enkele jaren een ‘Regenboogactieplan’, met aandacht voor jongeren, maar ook met acties ter ondersteuning van ouderen in woonzorgcentra. We hebben bijzondere aandacht voor het welzijn van transgenders en we helpen hen bij administratieve beslommeringen, zoals bij geslachts- en voornaamwijzigingen."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"In Gent moet iedereen veilig de straat op kunnen. Geweld en agressie tegen transgenders en holebi’s moeten effectief worden aangepakt en geregistreerd door de politie. Als teken dat iedereen welkom is, kunnen verenigingen en handelaars een label van holebi- en transgendervriendelijke zaak of organisatie vragen. Er is gerichte communicatie nodig ten aanzien van gemeenschappen waar de aanvaarding van de holebi's en transgenders moeilijker ligt."

Elke Decruynaere (Groen)

"Het is tijd voor een Pride-event in Gent. Zo tonen we dat in onze stad iedereen zichzelf kan zijn. We versterken de werking van lgbtq+-organisaties, zodat zij zelf het voortouw kunnen nemen in sensibilisatie en informatie. Niets is krachtiger dan een persoonlijk verhaal. Natuurlijk kan geweld nooit en om geen enkele reden, dus kordaat optreden van politie en justitie is bij elk haatmisdrijf meteen nodig. En ook woorden kwetsen. Iedereen moet zich bewust worden van de impact van zijn of haar woorden."

Rudy Coddens (sp.a)

"Via het Regenboognetwerk Gent houden we structureel overleg tussen de stadsdiensten, middenveldorganisaties en politie. Jaarlijks maken we een ‘Regenboogactieplan’ met concrete engagementen, activiteiten en campagnes. Zelfs in woonzorgcentra voor ouderen is er aandacht voor deze doelgroepen. Ook  de politie ondertekende het Regenboogcharter: homofoob of transfoob geweld is onaanvaardbaar, daar treden we snel en streng tegen op."

De politie voert in Gent campagne om de regels in de fietsstraten duidelijk te maken. Beeld Didier Verbaere
De politie voert in Gent campagne om de regels in de fietsstraten duidelijk te maken.Beeld Didier Verbaere

VRAAG 2: "Fietsdiefstal is een gekende plaag waar quasi iedere burger al mee geconfronteerd werd. Wat voorziet u om dit probleem structureel aan te pakken?” (Dirk)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"We verhogen het aantal fietsenstallingen en (bewaakte) fietsparkings. We organiseren meer fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan. We houden meer controles, samen met de gemeenschapswachten en politie, om gestolen fietsen gerichter op te sporen. En we zetten technologische middelen in, door Gentenaars tegen een goedkope prijs een zendertje in hun fietsen te laten plaatsen."

Tom De Meester (PVDA)

"De PVDA pleit voor een fietsparkeerplan. We voorzien volwaardige fietsenstallingen aan culturele hotspots en fietsenrekken in woonwijken, zodat mensen die klein behuisd zijn, hun fiets veilig kunnen vastmaken en niet gewoon tegen de gevel moeten achterlaten. Op buurtparkings voorzien we ook in (overdekte) fietsenstallingen."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Er bestaan al structurele initiatieven zoals fietsregistratie. De Gentse politie heeft ook al initiatieven genomen rond antidiefstalchips, naar het voorbeeld van Mechelen. Maar men moet ook repressiever optreden tegen bendes die georganiseerde fietsdiefstallen plegen."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"We willen meer fietsen laten graveren, zodat ze gemakkelijk identificeerbaar zijn. Meer en betere stallingen zijn uiteraard essentieel. Via deelfietsen kan het probleem ook wat worden ingeperkt, omdat veel fietsen worden gestolen voor ‘tijdelijk gebruik’. Samen met de politie testen we innovatieve beveiligingssystemen uit, zoals ‘slimme’ digitale sloten, locatiechips en gps-trackingsystemen."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Vandaag zijn fietsen zelfs in fietsenstallingen of -bergingen niet meer veilig. In samenwerking met de sector moedigen we aan dat fietsen worden uitgerust met ingebouwde chips of gps-trackers. Via deze nieuwe instrumenten (en ook via het ANPR-cameranetwerk) kan de politie meer inzetten op het vatten van fietsdieven."

Elke Decruynaere (Groen)

"Eerst en vooral is er uitgebreide diefstalpreventie nodig, in de vorm van meer veilige en kwalitatieve fietsenstallingen, ook afgesloten buurtfietsenstallingen. Daarnaast pakken we de georganiseerde fietsdiefstal aan, onder meer via een proefproject met lokfietsen en een trackingsysteem voor fietsen (slimme sloten)."

Rudy Coddens (sp.a)

"Eerst willen we fietseigenaars preventief sensibiliseren zodat de kans op diefstal zo klein mogelijk wordt. Om fietsdieven af te schrikken, promoten we nieuwe technologieën om gestolen fietsen makkelijker terug te vinden en te identificeren. Politie Gent zet al een tijdje een ‘lokfiets’ in om fietsdieven op te sporen. En we investeren natuurlijk al lang in goede (bewaakte) fietsenstallingen."

null Beeld  ID/ Andreas Van Esbroeck
Beeld ID/ Andreas Van Esbroeck

VRAAG 3: “Wilt u cameratoezicht invoeren om zwerfvuil en criminaliteit tegen te gaan?” (Jonathan)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"Ja. Meer camera’s zijn zinvol en op sommige plaatsen noodzakelijk, bijvoorbeeld om sluikstorters te bestraffen, maar ook om misdaad aan te pakken. ANPR-camera’s kunnen ook gebruikt worden om de openbare orde bij grote manifestaties te handhaven. Elk gebruik van camera’s doen we uiteraard met respect voor de privacywetgeving. Wij willen geen permanent ‘cameraschild’, wel een doelgerichte en tijdsgebonden inzet van camera’s."

Tom De Meester (PVDA)

"Ik huiver van een bigbrother-stad waar slimme camera’s alles registreren. Wij investeren liever in mensen. Wij pleiten voor parkwachters, buurtstewards en wijkagenten die de mensen in de buurt kennen, problemen kunnen signaleren en preventief kunnen werken. Beter voorkomen dan genezen. Zwerfvuil los je overigens sowieso niet op met camera’s, maar met sensibilisering en extra personeel bij IVAGO."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Wij pleiten hier al lang voor. We hebben jarenlang om camera’s in de Overpoort gevraagd om de buurt veiliger te maken voor studenten. Eerst wou het stadsbestuur daar niet van weten. We zijn tevreden dat dit ondertussen is veranderd."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"Er worden nu al mobiele camera’s ingezet door het Overlastteam van de politie om overtreders op heterdaad te betrappen. Dit willen we uitbreiden. We willen ook bijkomende ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning inzetten om daders efficiënter op te sporen. Voor evenementen en publieke manifestaties zoals de Gentse Feesten en de Gentse Winterfeesten werken we met plug-in-camera’s voor crowd control via het glasvezelnetwerk."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"Ja. We bouwen een ANPR-cameranetwerk uit op plaatsen waar dit een meerwaarde betekent voor het bestrijden van criminaliteit en overlast. Camera’s die in andere contexten worden geplaatst (bijvoorbeeld voor mobiliteit), staan vanzelfsprekend ook ter beschikking van de politie."

Elke Decruynaere (Groen)

"Gent zet al camera's in tegen sluikstorten. Een wondermiddel is het niet, want daders identificeren blijft moeilijk. Ik kies voor mobiele camera’s die ingezet worden waar de problematiek het grootst is. Camera’s inzetten tegen zwerfvuil is onbegonnen werk. Probeer maar eens iemand die een blikje weggooit achteraf te identificeren."

Rudy Coddens (sp.a)

"Wij zijn tegen een zogenaamd ‘cameraschild’ rond de hele stad, we zetten camera’s alleen in als het écht nodig is: mobiele camera’s om sluikstorters te vatten, vaste camera’s alleen in de Zuidbuurt en de Overpoortstraat. De kern van ons beleid zit in preventie, sensibiliseren en opruimen. Hoe dan ook zetten we alle wettelijke middelen in om repressief op te treden indien nodig."

Sluikstorten in Gent.  Beeld James Arthur
Sluikstorten in Gent.Beeld James Arthur

VRAAG 4: “Wat denkt u ervan om meer wijkagenten in te zetten ter sensibilisering en desnoods beboeting van sluikstorters?” (Marnix)

Mieke Van Hecke (CD&V)

"De lokale politie is voor ons de belangrijkste speler in de veiligheidsketen en moet gemeenschapsgericht werken. De wijkagent staat dicht bij de burger en heeft een bemiddelende en preventieve rol. We willen minstens jaarlijks een bewonersvergadering per wijk organiseren. Zo komt er een betere dialoog tussen de buurt en de wijkagent."

Tom De Meester (PVDA)

"Veiligheid is een basisrecht. Wij zetten in op buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten. Zij zorgen voor sociale controle en voorkomen dat problemen uit de hand lopen. In dat kader past ook de wijkagent, die we meer toegankelijk willen maken. We kiezen voor laagdrempelige politiekantoren die ook ‘s nachts open zijn. We moedigen diversiteit in het politiepersoneel aan, want dat is belangrijk tegen discriminatie."

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

"Meer blauw op straat is een van de thema’s die het Vlaams Belang elke verkiezing naar voren schuift. Het is belangrijk voor het contact met de wijkbewoners en het zal inderdaad zorgen voor minder overlast in onze wijken."

Mathias De Clercq (Open Vld)

"We willen de algemene aanwezigheid van de buurtpolitie op straat verhogen, niet alleen voor sluikstorten. Dankzij tablets en smartphones kunnen politiemensen efficiënter werken en kunnen ze meer op het terrein aanwezig zijn. We willen de dienstverlening naar de burger uitbreiden en onthaal op afspraak organiseren om sneller te kunnen werken."

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

"De wijkagent is voor ons een cruciale schakel in de aanpak van lokale veiligheids- en overlastproblemen, zoals sluikstorten. Dus willen we sterk investeren in meer wijkagenten in de buurt. Bewoners moeten hun wijkagent opnieuw beter leren kennen en als een vanzelfsprekend aanspreekpunt zien."

Elke Decruynaere (Groen)

"Ik wil dat agenten zo veel mogelijk op straat lopen en de mensen uit hun wijk kennen. Zo kunnen ze snel inspelen op problemen, of nog beter, problemen voorkomen. Samen met gemeenschapswachten lukt dat nog beter. Ik wil ook daders sneller kunnen vatten door verhoogde controles door politie en gemeenschapswachten. In parken en natuurgebieden kunnen parkwachters sensibiliseren en, als het toch fout loopt, optreden."

Rudy Coddens (sp.a)

"We hebben dat altijd een goed idee gevonden. Voor ons staat nabijheid centraal moeten agenten zichtbaar en aanspreekbaar zijn op straat, in alle wijken. We geven extra aandacht aan de buurtinspecteurs. Maar ook samenwerking met gemeenschapswachten en straathoekwerkers is belangrijk."

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234