Dinsdag 01/12/2020
Elio Di Rupo (PS): “De Wever is nog steeds de man ik leerde kennen bij de onderhandelingen in 2010 en 2011. Hij heeft nog steeds dezelfde esprit, dezelfde humor - die we soms niet meteen begrijpen.”

InterviewElio Di Rupo

‘Er was een putsch tegen mij. Formidabel als zoiets mislukt’

Elio Di Rupo (PS): “De Wever is nog steeds de man ik leerde kennen bij de onderhandelingen in 2010 en 2011. Hij heeft nog steeds dezelfde esprit, dezelfde humor - die we soms niet meteen begrijpen.”Beeld Stefaan Temmerman

Hij overleefde twee decennia aan het hoofd van de PS, maar dit jaar startte Elio Di Rupo (PS) aan een nieuw hoofdstuk als Waals minister-president. ‘Als er één partij compromissen kan sluiten, dan is het de PS.’

Na twintig jaar als voorzitter en dertig jaar in de toppolitiek nam de carrière van Elio Di Rupo afgelopen september een nieuwe wending. Hij overhandigde de sleutels van het PS-hoofdkwartier in de Keizerslaan aan zijn gedoodverfde opvolger Paul Magnette, nam zelf zijn intrek in het Elysette in Namen als Waals minister-president. “Ik speelde al een jaar met het idee”, zegt hij. “Wallonië erbovenop helpen komt het hele land ten goede. Ik wìlde minister-president worden.” Zijn geheim om zolang aan de top te blijven? “Ik kan er ook niets aan doen”, lacht hij. “Misschien is het omdat ik enorm hard werk, best sympathiek ben en de mensen daarvan houden. Weet goed, ik heb geen enkele stem gestolen. Als de mensen me herkennen als een van hen, dan is dat mooi.”

De PS haalde bij de verkiezingen in mei nog 25 procent in Wallonië. Is dat voldoende als vertrekkend voorzitter?

“We zijn de grootste partij gebleven. We zitten in de Waalse, Brusselse en Duitstalige regering. Enkel de federale regering nog. We moeten hoger mikken, maar je hebt niet altijd alles in de hand. Kijk naar Publifin of Samusocial. Ondanks die affaires hebben we goed gescoord. Daarvoor hebben we heel hard moeten werken.”

Is er niet meer aan de hand? De traditionele partijen verliezen, eigenlijk al 20 jaar lang.

“De radicale partijen winnen weer aan aan belang, dat klopt. Maar ik bekijk het als een cyclus die terugkeert. Het Vlaams Belang had twintig jaar geleden ook al bijzonder veel zetels in het parlement. Alles hangt af van de omstandigheden, van welke sterke persoonlijkheden zich manifesteren. Het is onmogelijk om prognoses te maken, zelfs niet voor binnen twee of drie jaar.”

De traditionele partijen in Vlaanderen halen geen 40 procent meer. Ligt de oorzaak niet dieper?

“De N-VA is intussen een traditionele partij geworden. Toch? De Vlaams-nationalisten presenteren zich niet langer als een partij die het land wil splitsen, ook al is dat waar hun hart sneller van gaat slaan. Ze spelen in op heel andere thema’s en, ook al zijn ze relatief nieuw, ze verschillen in se weinig van andere partijen.”

Beeld Stefaan Temmerman

Hoe is uw relatie met N-VA geëvolueerd de voorbije jaren?

“Ik heb De Wever nog verschillende keren gezien na de verkiezingen dit jaar. Hij was nog steeds de man die ik kende van de lange onderhandelingen in 2010 en 2011. Hij heeft nog steeds dezelfde esprit, dezelfde humor - die we soms niet meteen begrijpen. (lacht) En au fond blijft hij nog altijd uit op een onafhankelijk Vlaanderen.”

De Wever zegt: met Di Rupo kunnen we een deal maken, met Magnette is het een stuk moeilijker. Klopt dat?

“Ik zou zeggen van niet. Paul Magnette heeft alle juiste capaciteiten om een goed compromis te sluiten. Maar ik wil geen uitspraken doen over de huidige situatie. We moeten het werk van de informateurs respecteren.”

Eind juli was er een kans dat er onderhandelingen tussen N-VA en PS werden opgestart. Waar liep het mis?

“De eerste weken was er zo goed als geen contact. Met informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) is er stap voor stap geprobeerd de gesprekken met de N-VA te starten. We waren bereid, maar de N-VA heeft daar nooit echt op geantwoord. Een geplande ontmoeting eind juli werd plots gelekt aan journalisten. Dan hoefde het voor ons ook niet meer.

“Ik ben uiteindelijk naar verschillende vergaderingen geweest met Paul. Toen hij voorzitter werd, in het najaar, heeft hij ernstig geprobeerd om met hen verder te praten. Ook onze experts hebben samengezeten. Maar de N-VA legde toen enkel communautaire eisen op tafel. C’était l’apocalypse: het einde van het land. Op socio-economisch vlak hadden ze nauwelijks voorstellen. We kregen toen erg het gevoel: N-VA wilde eigenlijk geen ernstig gesprek.”

Is uw partij in staat om tegemoetkomingen te doen?

“In de nota’s van meneer Magnette stáán al heel wat compromissen. Je kan nooit het hele programma van Open Vld, MR én PS overnemen. Die zogenaamde analisten aan Vlaamse kant noemen de nota ‘te links’ (onder meer professoren Stijn Baert en Ive Marx waren kritisch, RW).  Wel, ze vergissen zich compleet. Moet je dan de sociale zekerheid afbouwen? Dat zal zonder de PS zijn, simpel. Wie hard werkt, moet beloond worden, maar er moet een minimum aan solidariteit zijn. Gaan we mensen met minder middelen, mensen die ziek worden in de steek laten? Sorry, mevrouw, u heeft kanker, maar het is uw eigen schuld?”

Toch zullen er compromissen gesloten moeten worden.

“Als er één partij daartoe in staat is, dan zijn wij het wel. Zelfs voor de sociale zekerheid hebben we oplossingen gevonden, ook toen ik eerste minister was. Een pensioen van 1.500 euro voor mensen die hun hele carrière gewerkt hebben: het is toch geen schandaal dat wij zoiets luidop zeggen? Er bestaat een soort snobisme over waar wij voor staan. We zijn te links, we zijn ouderwets, niet mee met onze tijd. Als er één idee is dat hedendaags is, dan is het wel de solidariteit! Egoïsme is aangeboren, daar heb je de politiek niet voor nodig. Om mensen bij elkaar te krijgen wel.”

Beeld Stefaan Temmerman

Wat is uw grootste verwezenlijking in de voorbije 20 jaar?

“Hoe we uit de grote crisis van 2010 en 2011 zijn geraakt. Ondanks de moeilijkheden, toen al met Bart De Wever en de N-VA, zijn we er in geslaagd een coalitie op de been te brengen na 541 dagen. Je moet het toch maar doen. Ik heb acht partijen verenigd, om een staatshervorming op poten te zetten, en daarna zes om een regering te vormen. Niet evident.

“Als formateur heb ik toen een nota geschreven – vergelijk het met wat nu gebeurt. Ik moest schipperen tussen de verschillende partijen, maar ook de eigen achterban overtuigen. Er stonden maatregelen in die ver lagen van het programma van de PS. Maar we behaalden resultaten. Op het einde van de legislatuur was het land tot rust gekomen, en er waren de eerste tekenen van economische heropstanding.”

Sommige compromissen lagen moeilijk voor de achterban, vooral de afschaffing van de wachtuitkering.

“Tijdens de campagne in 2014 heb ik heb veel zalen toegesproken. Er was slechts één thema dat bleef terugkeren: de wachtuitkeringen. Bepaalde vakbondsmensen vonden het nodig dat thema op te poken in de aanloop naar de verkiezingen. Dat heeft ons stemmen gekost en de PTB (Partij van de Arbeid, red.) enorm geholpen. 

“We hebben de impact onderschat. De wachtuitkering (toegekend aan wie van de schoolbanken kwam en geen werk vond, RW) zou na drie jaar worden stopgezet, zo hadden we beslist. We gingen ervan uit dat het vooral om jongeren ging. Pas nadien is ons beginnen dagen dat er ook mensen bij waren die al 20, 25 jaar of langer van zo’n uitkering leefden en ze die plots zouden verliezen. Op het moment dat we dat akkoord sloten, wisten we dat niet.”

Het was dus een vergissing?

“Misschien, maar ik was me er in elk geval niet van bewust. Het was een van de vele honderden compromissen die we toen moesten sluiten. We hebben toen nochtans alles, met experts, met de zes partijen, met de sociale partners, tegen het licht gehouden. Voor Open Vld was het een absoluut breekpunt. Ze wilden veel verder gaan, en de werkloosheid bijvoorbeeld beperken in de tijd. Maar dit was het compromis.”

Toen de PS in 2014 in de oppositie belandde, was dat voor de partij een diepe teleurstelling.

“We vonden dat fundamenteel onrechtvaardig. We hadden goed werk geleverd. Er was weer stabiliteit, we hadden de begroting op orde gezet, en ga zo maar door. We waren de grootste partij, de grootste politieke familie. Natuurlijk moesten wij in die regering zitten.”

Waarom heeft u toen geen stap opzij gezet? De jaren nadien werden de moeilijkste jaren van uw voorzitterschap.

“We zaten toen net in de oppositie. Ik was ervan overtuigd dat ik al mijn ervaring op dat moment ten dienste van de partij kon stellen. Ik wilde de partij ook weer inhoudelijk op een hoger niveau krijgen. Met de chantiers des idées (ideologisch herbronningsprogramma, RW) heb ik dat ook gedaan trouwens. Maar bon, ondertussen zijn er heel wat turbulenties geweest met de schandalen van Publifin en Samusocial. Maar eerlijk: mét of zonder Elio Di Rupo, dat was sowieso een ramp voor de partij. Er viel me nooit iets te verwijten. Individuen gingen in de fout. Ik heb hen uiteindelijk ook uit de partij gezet.”

Eind 2017, in de nasleep van die affaires, hebben Jean-Pascal Labille, baas van het socialistische ziekenfonds, en vakbondstopper Thierry Bodson (FGTB) geprobeerd…

(valt in, glunderend) “Ah… een putsch te plegen! Het wordt pas echt formidabel als het mislukt!”

Twee zwaargewichten uit de socialistische zuil pleitten openlijk voor uw vertrek.

“Er is geen enkele politiek leider hen gevolgd.”

Magnette ook niet, ook al werd hij toen gepusht door hen. Waarom?

“Mijn relatie met Paul is altijd uitstekend geweest. Hij heeft nooit willen meedoen aan die actie. Of hij te slim was en de partij niet nodeloos wilde verdelen? U moet hem niet beschuldigen zonder het fijne ervan te weten.

“Kijk, mijn kameraden Labille en Bodson vonden dat we absoluut een nieuwe voorzitter nodig hadden. De omstandigheden waren niet fameus. Er kwamen peilingen uit waar we pas de derde partij waren, en de PTB de grootste. Maar zouden de mensen door een nieuwe voorzitter plots Publifin en Samusocial vergeten zijn? Ik was overtuigd van niet. J’ai resisté. Ik heb veerkracht getoond.”

Wat doet u op zo’n ogenblik?

“Vrij weinig eigenlijk. Je n’ai pas bougé. Ik begin niet als een gek rond te bellen. Zeker niet! Ik heb nooit gebedeld om steun. Maar bijna het hele partijbureau steunde me toen. Dat zijn bijna honderd mensen.”

Beeld Stefaan Temmerman

Hoe is de band met de FGTB nu? ‘De socialistische vakbond is geïnfiltreerd door de PTB’, wordt vaak gezegd.

(beslist) “Dat klopt. En geen klein beetje. Het is een enorm probleem voor de partij.”

Hoe kan de PS dat oplossen?

“Het is aan de vakbond zélf om niet verder te radicaliseren. Wanneer ik de PTB hoor praten, waan ik me in de Sovjet-Unie van de jaren 50 en 60, met een staatsgeleide economie en een politburo dat alles beslist.

“Die partij heeft gekapitaliseerd op de ontevredenheid van de mensen. Net als extreemrechts stelt de PTB de zaken heel eenvoudig voor. Maar met simplismen kom je nergens. Het is een van de grote uitdagingen van Paul de komende jaren: we moeten de mensen duidelijk maken dat PS de enige linkse partij is die hun leven van alledag kan verbeteren. Dat de PS om kan met de complexe wereld waarin we leven.”

Is een linksere koers de oplossing? Oud sp.a-minister Frank Vandenbroucke zei in De Standaard dat Labour en Jeremy Corbyn in Groot-Brittannië waren afgestraft vanwege te radicale standpunten.

“De oorzaak ligt elders. Het is voor Corbyn fout gelopen door een totaal gebrek aan duidelijkheid. Bij Boris Johnson wist je meteen waarvoor hij stond: (slaat op tafel) Brexit! Brexit! Brexit! Corbyn wilde hier en daar nog heronderhandelen, maar was hij nu voor of tegen de brexit? Dat heeft hij nooit duidelijk gemaakt. Wie weet wat hij wil en dat ook uitstraalt, heeft in de politiek meteen een straatlengte voorsprong.”

Ook elders in Europa verliezen de sociaal-democraten: kijk naar Nederland, Frankrijk,…

“Maar kijk gerust ook naar waar het wel goed gaat, naar België. (snel) Aan Franstalige kant, bedoel ik. Maar ook naar Spanje, Portugal of Scandinavië. In Finland, Zweden en Denemarken leveren we de premier. Het is niet zo dat er nu een soort internationale banvloek rust op de sociaal-democraten. Pas du tout. Alles hangt af van de omstandigheden. Waarom is de PS in Frankrijk verschrompeld? Onder François Hollande maakten ministers ruzie, parlementsleden stemden tegen het eigen beleid, er werden fronten gevormd. Er is een ijzeren politieke wet: als je verdeeld raakt, is het voorbij. De kiezers verdragen zoiets niet. Ze willen oplossingen, geen spektakel.”

Hoe kijkt u naar de sp.a?

“Er is nu een nieuwe, jonge voorzitter, Conner Rousseau. Hij verdient alle vertrouwen. Kwaliteit komt altijd snel bovendrijven, leeftijd is ondergeschikt. De keuze getuigt in elk geval van lef. Net zoals de keuze van de koning om Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens aan te duiden als informateurs, getuigt van lef. Het eerste congres van Conner was toch sympathiek?”

Hij noemt de koning zijn ‘mateke’.

“Je moet mee met je tijd. Het is niet omdat hij zich zo uitlaat, dat zijn opvattingen niet ernstig zijn. Het is de nieuwe generatie, de Twitter- en Instagram-generatie. Maar ook die kan de partij een nieuw elan geven.”

Hoe voelt u zich in het huidige tijdsgewricht?

“Ik voel me heel goed. Het komt erop aan je altijd te omringen met jongeren. Dit weekend was ik nog bij een souper met jongeren, die me vertelden hoe zij in het leven en de politiek staan. Ik ben zeer aandachtig voor de maatschappelijke evoluties en hoe er gecommuniceerd wordt.”

… zegt iemand die stilaan naar de 70 gaat.

“Je leeftijd is niet dat getalletje achter je naam. Alles hangt af van de je mentale en fysieke gezondheid. Ik beweeg genoeg, eet gezond en voel me nog jong van geest.”

Is dat dan de vernieuwing van de partij?

“Die vernieuwing is er zeker, met Paul Magnette. Hij is er ook al 48, maar is dat tegenwoordig ook al oud? (giert het uit) Het komt erop aan een goede mix te hebben. Samen met Thomas Dermine (33, RW), die hij benoemde tot het hoofd van de studiedienst, is de partij in goede handen. Het zijn twee briljante persoonlijkheden. Slim, solide, competent. De partij heeft een stevige kop op het lijf staan. Dat stemt me bijzonder tevreden.”

Beeld Stefaan Temmerman
Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234