Vrijdag 18/09/2020

sp.a-kopstukken

Dit zijn de belangrijkste 1 meitoespraken: "Show us the jobs!"

Oostends kopstuk Jean Vandecasteele, sp.a-voorzitter John Crombez en ABVV-topman Rudy De Leeuw in OostendeBeeld BELGA

In verschillende steden in ons land hebben sp.a-kopstukken vandaag 1 meitoespraken gehouden. Hieronder vindt u die van Antwerps sp.a-fractieleider Kathleen Van Brempt, Limburgs sp.a-voorzitter Peter Vanvelthoven, Vlaams parlementslid Bruno Tobback, sp.a-voorzitter John Crombez, Gents sp.a-kopstuk Freya Van den Bossche en Brussels minister Pascal Smet.

Van Brempt: "Antwerpen stelt het met part-time burgemeester die alles negatief ziet"

"Wij worden voor het eerst in 80 jaar bestuurd door mensen die hun stad niet graag zien. De liefde voor de stad is zelfs zo beperkt, dat de grootste stad van het land het moet stellen met een part-time burgemeester." Dat zei Antwerps sp.a-fractieleider Kathleen Van Brempt zondag in haar 1 meispeech. "Er is bovendien altijd wel iets negatief met deze stad aan de hand. Ze is vuil en gevaarlijk, ze loopt vol criminelen of ze is een aantrekkingspool van armoede."

In geen enkele Belgische stad wordt de negativiteit van het bestuur zo sterk gevoeld als in Antwerpen, vindt sp.a. "Deze bestuursploeg creëert verdeeldheid en ondergraaft de solidariteit." De stad is volgens de socialisten echter niet het probleem, maar de oplossing. "Daarvoor is visie nodig en dat begint met liefde voor de stad. Daarom starten wij onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de slogan 'Zot van A' (...) Want de stad gaat over haar mensen, niet over haar projectontwikkelaars. De stad gaat over haar creatieve kmo's, niet over megalomane Saoedi's die vervuilende megafabrieken willen bouwen."

Zowel sp.a als ABVV trokken zondag fel van leer tegen "de pogingen van de regering om de vakbond te muilkorven". "Onder meer door de minimale dienstverlening door het parlement te willen duwen, maar ook door het schijnoverleg in de Groep van 10, waarin enkel naar de werkgevers wordt geluisterd", zei Caroline Copers, algemeen secretaris van ABVV.

"Het is de bedoeling van deze beleidsvoerders om mensen tegen elkaar op te zetten", vond Van Brempt. "Het is de bedoeling dat we elkaar gaan wantrouwen. Dat is ook de reden waarom de N-VA hemel en aarde beweegt om de vakbond aan de ketting te leggen. Vrienden, over our dead body!"

De enige oplossing is meer solidariteit, aldus sp.a. "Het is een oude en beproefde strategie, zo oud dat ik ze wil uitspreken in een dode taal die ook onze burgemeester begrijpt: divide et impera. Verdeel en heers. Want hoe minder solidariteit onder de gewone mensen, hoe makkelijker de conservatieve agenda er kan doorgedrukt worden", besloot Van Brempt.

Kathleen Van Brempt (sp.a)Beeld BELGA

Vanvelthoven: "Celstraf voor stelen van bier in supermarkt, maar niet voor ontduiken van miljoenen"

De Limburgse sp.a-voorzitter Peter Vanvelthoven heeft in zijn 1 meitoespraak, net zoals elders in het land, zwaar uitgehaald naar de regering. Hij benadrukte de groter geworden kloof tussen arm en rijk en wees daarbij met een beschuldigende vinger naar de federale en Vlaamse regering, die volgens hem de armen uitpersen, klassenjustitie toelaten en niet voor de beloofde jobs zorgen.

Op het Vrijthof in Tongeren sprak Peter Vanvelthoven deze voormiddag de socialistische militanten uit Limburg toe. Hij zei dat zijn socialistische familie het onaanvaardbaar vindt dat "mensen niet naar de dokter kunnen gaan omdat ze er geen geld voor hebben, gepensioneerden niet meer toekomen met hun pensioen voor hun rusthuisfactuur, ouders hun kinderen met een lege brooddoos naar school moeten laten gaan, en werkende mensen hun elektriciteitsfactuur en hun waterfactuur niet meer kunnen betalen."

Allemaal de schuld van de "rechtse regeringen", aldus Vanvelthoven. Hij gaf nog een aantal voorbeelden van wat hem daarbij dwars zit. "Diegenen die hun zwart geld in het buitenland verborgen hebben, diegenen die ons dus jarenlang bedrogen hebben, wil de regering fiscale amnestie geven. Twee blikjes bier in de supermarkt stelen en je krijgt gevangenisstraf, maar een paar miljoen belastingen ontduiken en je kunt je gevangenisstraf afkopen. Dat, vrienden, is klassenjustitie. Dat is de oneerlijke samenleving van deze rechtse regeringen."

Vanvelthoven ijverde daarentegen voor meer eerlijkheid, door onder meer de elektriciteitsfactuur te verlagen, de pensioenleeftijd gelijk te schakelen en fiscale fraudeurs te bestraffen. Tot slot deed hij nog een oproep om bij de komende sociale verkiezingen te stemmen voor zuilgenoot ABVV.

Peter Vanvelthoven (sp.a)Beeld Photo News

Tobback: "Verandering betekent niets als niet iedereen er beter van wordt"

"Er is meer dan ooit een tegengif nodig voor het huidige beleid, dat bij iedere begrotingsoefening verandering alleen maar kan vertalen in achteruitgang", zei Vlaams parlementslid en oud-partijvoorzitter Bruno Tobback in zijn 1 meitoespraak in Leuven. Verandering betekent volgens hem niets "als die verandering er niet voor zorgt dat het voor iederéén beter wordt". Hij wees er ook op dat sp.a maanden geleden in het Vlaams Parlement duidelijk gemaakt heeft dat "de biomassacentrales beter van tafel zouden gaan en dat de Turteltaks niet nodig zou zijn".

Nu de Turteltaks ingevoerd is en op de factuur van alle Vlaamse gezinnen staat, komt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten tot hetzelfde inzicht, hekelde Bruno Tobback. "Als zij daar echt wil voor gaan, dan heeft ze onze volle steun en zullen wij zeer constructief zijn. Maar waarom heeft ze die beslissing dan niet al maanden geleden genomen voordat ze die onfaire belasting door de strot van alle Vlamingen duwde?", vroeg hij zich af.

Ook in zijn toespraak haalde hij zwaar uit naar het beleid van de Vlaamse en federale regering dat "niet eerlijk is tegen u". Een beleid dat echt hervormt, kiest ervoor om de pensioenen voortaan te berekenen op basis van gewerkte jaren, kies voor een sociaal zekerheidsstelsel dat voor iedereen - werknemers, zelfstandigen, ambtenaren - gelijke en geloofwaardige garanties biedt voor gelijke inspanningen en voor een eerlijker belastingsysteem. Hij haalde uit naar de regering, "die aan ù de factuur doorschuift voor de feesten die een significant deel van onze eigen banken blijkbaar voor de betere klanten organiseert in de straten van Panama".

Van de door premier Michel beloofde jobs komt er volgens Tobback niets in huis en dat ligt in de eerste plaats aan de blinde vlekken in het beleid van zijn eigen regering. De burgers verdienen een beleid dat niet alleen offers vraagt, maar ook toekomst biedt, aldus Bruno Tobback.

Bruno Tobback (archiefbeeld)Beeld BELGA

Crombez: "Investeer in veiligheidsmensen in plaats van in gevechtsvliegtuigen"

In Oostende heeft sp.a-voorzitter John Crombez zondag tijdens zijn speech op de Dag van de Arbeid geijverd voor meer investeringen in veiligheidsmensen. "In deze tijden moeten onze veiligheids- en politiemensen hun werk goed kunnen doen. Hun werk moet werkbaar zijn. Het is uw job als minister om tijdens een crisis daadkracht te tonen. Het is uw job als minister om nu serieus werk te maken van veiligheid", klonk het. Crombez eiste dat het geld waarmee de regering gevechtsvliegtuigen koopt, geïnvesteerd wordt in de veiligheidsmensen op het terrein.

"Het kan niet zijn dat teruggekeerde Syriëstrijders na 16 maanden nog altijd niet worden opgevolgd. Het kan niet zijn dat het Kanaalplan, dat de wijken in en rond Molenbeek moet versterken en leefbaar maken, een slappe vod is. Het kan niet zijn dat de maatregelen waar onze politie- en veiligheidsmensen nu al 16 maanden om vragen, er nog altijd niet zijn", aldus Crombez. De voorzitter van de socialisten begrijpt dat veiligheids- en politiemensen actievoeren, "als je een regering hebt die je feliciteert en daarna je pensioen aanpakt". En dat leden van de antiterreurdiensten willen stoppen, "als je maanden dag en nacht werkt om daarna de schuld te krijgen".

Voorts zei het sp.a-boegbeeld dat wat de ministers 'werkbaar werk' noemen, eigenlijk een 'trek-uw-planbeleid' is. "Het zijn altijd dezelfden die betalen", aldus Crombez. Hij herinnerde eraan dat mensen flexibeler zullen moeten werken om in ruil minder loon, pensioen en tijd over te houden. Hij verwees tot slot nog eens naar het 'Eerlijk Plan' van zijn partij als alternatief voor het huidige beleid.

sp.a-voorzitter John CrombezBeeld BELGA

Van den Bossche: "Show us the jobs!"

De federale regering heeft de mensen gevraagd in te leveren, in ruil voor jobs. Maar die blijven achterwege, luidt op 1 mei de kritiek van Gents sp.a-kopstuk Freya Van den Bossche. "Show us the jobs!", zei ze zondag tijdens haar toespraak op de Vrijdagmarkt.

"'Show us the money', vroeg rechts enkele jaren geleden", herinnerde Van den Bossche aan een quote van N-VA-voorzitter Bart De Wever. "John (Crombez) haalde meer dan 500 miljoen euro op uit SwissLeaks, maar vandaag hebben wij een vraag voor hen: show us the jobs! België zit bij de allertraagste groeiers van Europa, de prijzen zijn nergens zo hard gestegen als in ons land en de tewerkstelling is zelfs gedaald. Mooie woorden betalen de rekeningen niet", stelt Van den Bossche vast.

"Rechts wil de mensen nu bovendien nog flexibeler, meer en langer laten werken", ging ze verder. "Vandaag is de dag dat we zeggen: niet met ons! De mensen doen werken op afroep en niet eens hun overuren betalen, dat is gewoon oneerlijk. Laat van u horen, verzet u. En samen zorgen we ervoor dat de 38 urenweek niet wordt afgeschaft!"

Van den Bossche, tot 2014 Vlaams minister, was ook kritisch voor de Vlaamse regering-Bourgeois, die ze verwijt kinderbijslag af te nemen. "Niet onze zorg, zegt deze regering: 'De mensen leven boven hun stand'. Vanwaar komt al die hardheid? Dat gebrek aan mededogen? Het zijn de socialisten die het opnemen voor zij die het minder goed hebben", besloot ze.

Freya Van Den Bossche (archiefbeeld)Beeld BELGA

Smet: "Brussel bashing als afleiding gebruikt door oneerlijke federale regering"

De federale regering heeft de "Brussel bashing" gebruikt als afleiding voor haar oneerlijke maatregelen en haar oneerlijke houding tegenover Brussel. Dat zei Brussels minister Pascal Smet op zijn 1 mei-toespraak in Molenbeek. In tegenstelling tot de federale en de Vlaamse regering voert de Brussels regering, de enige waar de sp.a deel van uitmaakt, een eerlijke en menselijk beleid en zet ze haar woorden om in maatregelen, aldus Smet.

De afgelopen maanden zijn keihard geweest voor Brussel. "We hebben een dreun gekregen en daarbovenop was er nog de bashing", zei Pascal Smet. Hij wees met een beschuldigende vinger naar de federale regering. "Als de minister van Binnenlandse Zaken en de premier zeggen dat alles de schuld is van Brussel, dan moet je niet verbaasd zijn dat de wereld dat overneemt", vond de sp.a-minister, die ook verwees naar de "idiote beslissing om een tank op de Grote Markt te plaatsen".

Maar Smet wil de ogen niet sluiten voor de problemen in Brussel. De sp.a was echter de eerste om de nagel op de kop te slaan en te pleiten voor bestuurlijke vereenvoudiging, het creëren van één politiezone, meer aandacht voor het onderwijs en voor samenwerken. "Het enige antwoord op uitsluiting is de mensen hoop geven", vond Smet. "We moeten de arrogantie van de macht afzweren. Politici moeten nederig zijn, in dialoog gaan en luisteren."

Pascal Smet wees erop dat de Brusselse regering de prijzen van het openbaar vervoer heeft geblokkeerd en zelfs verlaagd voor de kinderen, en een echte, eerlijke fiscale hervorming doorvoert. De Brusselse regering investeert verder in het openbaar vervoer en renoveert de tunnels. "Ik ben niet sadomasochistisch. Ik wil de tunnels niet sluiten, maar ze alle renoveren. Over tien jaar kunnen we praten over de eventuele sluiting van de tunnels", aldus Smet.

Hij kwam ook terug op de voetgangerszone. Het is een middel om de mensen bij elkaar te krijgen in het centrum van Brussel. Daarom moet het Beursplein volgens Smet autovrij blijven. Maar de openbare ruimte moet proper en veilig zijn, wat vandaag vooral 's avonds en 's nachts niet het geval is. Pascal Smet vond ook dat de aanpassingswerken veel te lang duren. Daardoor kunnen "de mensen de droom niet zien".

Pascal Smet (sp.a)Beeld BELGA
Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234