Dinsdag 29/11/2022

'Dit wordt het soberste college sinds WO II'

Patrick Janssens: 'Denkt u dat er geen interne onvrede was over alle misstanden? De militanten hebben heus niet gejuicht toen ze hoorden dat sommigen mensen meubelen hadden gekocht met overheidsgeld'Ludo Van Campenhout: 'Wij pakken nu misschien wat verlies, maar we zorgen wel dat de stad bestuurd wordt. Het alternatief was een loopgravenoorlog: die kan jaren duren en kost veel kanonnenvlees'

Ruud Goossens

Foto Tim Dirven

Met Antwerpenaars weet je nooit. Toch waren zowel Patrick Janssens als Ludo Van Campenhout er gisterenmorgen behoorlijk gerust op dat hun respectieve partijcongressen hen 's avonds een ticket naar het stadhuis zouden overhandigen. Veel andere nieuwe schepenen zullen de SP.A'er, binnenkort burgemeester, en de VLD'er, binnenkort 'superschepen', niet tegen het lijf lopen: Agalev en CD&V hebben immers beslist dat Marc Van Peel, Eric Antonis, Chantal Pauwels en Erwin Pairon gewoon op post mogen blijven. Een sterk signaal van vernieuwing is het niet, beseft ook Patrick Janssens. "Die mensen zullen zich moeten realiseren dat de lat voor hen hoger zal liggen dan voor de anderen. Ze hebben een gele kaart gekregen, en dus zal de publieke opinie hen extra scherp in de gaten houden. De toon van de eerste interviews met de Agalev-schepenen toont aan dat het niet simpel zal worden. Maar goed, dit heeft ook zijn voordelen: de inrijperiode kunnen ze overslaan."

In het college zullen niet alleen weinig nieuwelingen zitten. Chantal Pauwels is ook de enige vrouw.

Janssens: "En als het interview voor het Agalev-congres was afgenomen had u gezegd: 'Een start zonder vrouw'. Zo is het ook nooit goed."

Proficiat, er zitten slechts tien mannen in uw college. Zo beter?

Janssens: "Er is ook nog Monica De Coninck. Nu zult u zeggen: zij is slechts OCMW-voorzitter. Inderdaad, maar dat is een belangrijker mandaat dan dat van een schepen."

Waarom bent u pas nu in het college gestapt? Als de sterke figuren in 2000 hun verantwoordelijkheid hadden genomen, stond Antwerpen er nu misschien beter voor.

Janssens: "In 2000 heeft de SP.A gewoon rekening gehouden met de uitslag van de verkiezingen. Wij bleven de grootste partij van de coalitie en Leona Detiège behaalde als lijsttrekker een zeer goed persoonlijk resultaat. In de campagne hadden we haar uitgespeeld als kandidaat-burgemeester. We konden achteraf moeilijk zeggen dat dat om te lachen was. Er was ook geen enkele reden om Leona te switchen."

Van Campenhout: "Kort na die verkiezingen van 8 oktober 2000 heb ik gezegd dat Antwerpen nood had aan een andere burgemeester. Wij hadden onze reserves tegenover Leona Detiège. Ik heb toen nog niet gesproken over een liberale burgemeester. Als de SP.A op dat moment een interne wissel had doorgevoerd, hadden wij ons standpunt achteraf wellicht niet verhard. Maar de SP.A hield aan haar vast, wat het voor mij moeilijk maakte om toch in dat college te stappen. Als je weken onderhandeld hebt, is dat sowieso moeilijk. (lacht) Bovendien hadden we, ook zonder mij, al veel te veel kandidaten."

Nu is uw uitgangspositie natuurlijk beter: de anderen hebben bewezen dat ze het niet kunnen.

Janssens: "Onze uitgangspositie is inderdaad beter, maar niet om die reden. Indien wij tweeënhalf jaar geleden in het college waren gestapt, was het misschien op dezelfde manier gelopen. Dat weet je gewoon niet. Ons uitgangspunt is beter omdat het na alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden gemakkelijker zal zijn om de dingen in verandering te brengen. Wie nu niet overtuigd is van de noodzaak tot verandering, is wel heel wereldvreemd. Aan de organisatie van de stad is de voorbije tweeënhalf jaar bijzonder weinig veranderd. Ludo heeft in het verleden vaak gezegd dat we niet door de 'kleilaag van de topambtenaren' geraakten. Dat was terecht. Er heerste totaal geen gevoel van urgency in de stad, nu wel. Daarom liggen de kaarten nu beter."

Van Campenhout: "Er zijn de afgelopen jaren ook heel wat zaken in gang gestoken. Denk maar aan de meerjarenplanning."

De positieve realisaties zijn nu wel weggeveegd door de Visa-kaartenaffaire.

Van Campenhout: "In de beeldvorming is de schade natuurlijk enorm groot. Het verhaal van de Visa-kaarten is dubbel pijnlijk geworden, omdat het terechtkwam in een poel van échte malversaties."

Uw voorzitter Karel De Gucht noemde de Visa-historie vorig weekend in deze krant een 'onvoorzichtigheid'.

Van Campenhout: "Hij heeft gezegd dat men een amalgaam heeft gemaakt van de Visa-kaarten en echte fraude. Daar had hij gelijk in. Maar dat belet niet dat er zoiets bestaat als politieke verantwoordelijkheid. De situatie was gewoon niet meer houdbaar. Terecht of ten onrechte, de geloofwaardigheid van het college was te sterk aangetast. Gewoon voortdoen was geen optie."

Janssens: "Het zou bijzonder onverstandig zijn om wat er gebeurd is met de onkostennota's nu te bagatelliseren. Over bagatellen worden niet geweldig veel grappen gemaakt. Wel, ik heb al bijzonder veel grappen over Visa-kaarten gehoord de laatste weken. Mag ik er ook op wijzen dat Bram Peper enkele jaren geleden in Rotterdam ook is afgetreden wegens zijn declaratiegedrag? Dat was natuurlijk van een andere orde, maar laat ons de vergelijking toch maar eens maken."

Van Campenhout: "Het waren niet de Visa-kaarten die hebben geleid tot het ontslag van het schepencollege. Het college is afgetreden omdat het de crisis niet beheerst kreeg."

Bent u onbewust meegestapt in een Vlaams Blok-scenario?

Van Campenhout: "Er was helemaal geen Vlaams Blok-strategie. Die partij heeft vooral achter de feiten aangehold."

Janssens: "Toen zij 'uitpakten' met de onkostennota's van alle schepenen in de gemeenteraad had alles al in de kranten gestaan. Het was niet het Vlaams Blok dat de schandalen heeft uitgebracht. Wat is het grote probleem? Dat de controlemechanismen in de stad de voorbije jaren systematisch zijn afgebouwd. Al jaren probeert men de inspectie van Financiën te bemannen, maar dat lukt maar niet."

Van Campenhout: "Die inspectie is zelfs bewust afgeschaft."

Janssens: "En langzaam maar zeker hebben we gezien wat de gevolgen zijn. Het leidde niet alleen tot echte fraude, maar tevens tot een grote laksheid bij een aantal schepenen. Zo is het fout gelopen. Het was niet het Vlaams Blok dat de inspectiediensten heeft ontmanteld."

Hebben de twee Witte Ridders, u beiden dus, de zaak mee opgeklopt?

Van Campenhout: "Dat is een totaal foute analyse. Ik heb met Patrick gebeld toen stadssecretaris Fred Nolf in Gazet van Antwerpen had gezegd dat hij eigenlijk een armoedzaaier was. Dat waren niet onze woorden, hé. Toen hebben wij al voorspeld dat er een lawine van verhalen op komst was. We vonden dat die gekanaliseerd moesten worden. Op een meerderheidsoverleg met de burgemeester hebben we dan gezegd dat er een meldpunt moest komen, dat we de zaken zelf in handen moesten nemen. We vonden dat er met Nolf gesproken moest worden en dat er werk gemaakt moest worden van een interne audit. Dat was drie of vier weken voor de zaken echt ontploften."

Janssens: "Ik erken wel dat dat voor ons gemakkelijker was omdat wij ons in een iets 'onafhankelijker' positie bevonden. Soms staan de beste stuurlui inderdaad aan wal. Maar het is niet omdat wij toen gezegd hebben welke risico's men liep dat wij de crisis veroorzaakt hebben. Dat is manifest onwaar."

En nu krijgen we in Antwerpen het soberste college van Vlaanderen?

Janssens: "Dat is niet mogelijk, maar misschien wordt het wel het soberste Antwerpse college sinds de Tweede Wereldoorlog. Laat me een heel duidelijk voorbeeld geven: de dienstwagens. We hebben afgesproken dat dat geen statussymbolen meer zullen zijn. Niet iedereen zal de wagen van zijn dromen kunnen uitzoeken. We zullen het bekijken in termen van efficiëntie."

Iedereen een Skoda!

Janssens: "Ik rijd met een Volvo en niet met een Skoda, zoals deze week in de krant stond. (lacht) De operatie 'Beschadig Patrick Janssens' hoeft niet te ver te gaan. Serieus, als een bedrijf in financiële moeilijkheden zit, laat het zijn kaderleden ook geen wagen naar keuze uitzoeken. Dan wordt er een kadercontract gemaakt en zorg je dat iedereen met dezelfde wagen rijdt. De kleur zal elke schepen zelf mogen bepalen, maar daar stopt het. Zo wekken we geen naijver. Anders heeft elke Antwerpenaar elke dag het gevoel: 'Die dikke bak heb ik betaald'."

Van Campenhout: "In een stad die enorme besparingen moet doorvoeren, zijn symboliek en beeldvorming bijzonder belangrijk. Natuurlijk zullen deze maatregelen niet het grote verschil maken. Maar als er bespaard wordt, accepteren de mensen nu eenmaal niet dat de schepenen met grote wagens rondrijden."

Hoeveel moet u persoonlijk inleveren?

Janssens: "Waarom vraagt iedereen dat toch? We kennen het antwoord zelf niet eens."

Van Campenhout: "Ik zal ongeveer op de helft terugvallen. Een schepen verdient ongeveer de helft van een parlementslid. Ik verlies ook mijn zitpenningen als gemeenteraadslid."

Kom, kom, de kans is groot dat u parlementslid blijft.

Janssens: "Dan gaat hij er zelfs op vooruit. Neen, het zou onverantwoord zijn om je op een moment als dit te laten leiden door financiële afwegingen. Ga ik erop vooruit of achteruit? Dat speelt nu geen rol. Er is trouwens nog geen enkele burgemeester van Antwerpen in de goot geëindigd. (lacht) Toch niet om financiële redenen."

Van Campenhout: "Als je geld wilt verdienen moet je sowieso niet in de politiek stappen. Dat is een echte misvatting."

Janssens: "(lacht) Ik merk dat iedereen zich plots zorgen maakt over mijn financiële toestand. Dat hoeft echt niet. Als ik niet meer rondkom, laat ik wel iets weten. Het goede nieuws is dat mijn huis over een drietal jaar afbetaald is. Dan kan ik opnieuw een stap achteruit zetten."

Dan kan er eindelijk een liberaal burgemeester worden, mijnheer Van Campenhout.

Van Campenhout: "Ik moet nog lang afbetalen aan mijn huis."

Waarom moest u per se drie weken pokeren over het burgemeesterschap?

Van Campenhout: "Omdat dat bij onze achterban bijzonder sterk leeft. Dat was tweeënhalf jaar geleden al zo, en het was nu niet anders, zeker niet toen die burgemeester echt in zicht kwam. In onze collectieve psyche staat gegrift dat er onder zeventig jaar rode leiding in Antwerpen veel fout is gelopen."

En toch stapt u in een college onder leiding van Patrick Janssens.

Van Campenhout: "Persoonlijk heb ik veel vertrouwen in Patrick. Ach, het was een groot dilemma. Antwerpen moet toch bestuurd worden? Als we nu voor een impasse van maanden hadden gekozen, zou een diepe vertrouwensbreuk met de bevolking ontstaan zijn. Dan kun je het als partij wel bij het rechte eind hebben, daarom zal de kiezer je nog niet belonen. Op de duur zou het conflict ook economische gevolgen hebben gekregen. Wie investeert er in een onbestuurde stad? Wij zijn niet verkozen om ruzie te maken."

Janssens: "Nu zondag is het derby in Antwerpen, GBA tegen Antwerp. Bij het begin van de wedstrijd zal iedereen zijn ploeg aanmoedigen. Maar als het bij de rust 0-0 is en de wedstrijd stelt niet veel voor, zit op de duur iedereen te fluiten. Dat was wat er stilaan aan het gebeuren was in Antwerpen."

Van Campenhout: "Ik zag ook een heel duidelijke evolutie in de VLD-gemeenteraadsfractie. Aanvankelijk vond 80 procent dat we voor het burgemeesterschap moesten gaan. Na een week was die meerderheid verdwenen."

En bleef enkel Christian Leysen over...

Van Campenhout: "Ik ga geen namen noemen. Ik zeg alleen dat na een week 80 procent van de fractie vond dat het genoeg was geweest. De sfeer was ook bijzonder bizar in de stad: de mensen begonnen de crisis zelfs live te volgen op de Grote Markt. Het stond daar vol straalwagens van de televisie. Op een zonnige namiddag stonden er zelfs plots vier of vijf pantserwagens van de politie. Waarom weet ik nog altijd niet, maar het zorgde voor een nogal vreemde sfeer op de terrasjes. De mensen dachten dat het stadhuis gewoon leeg was, dat daar gewoon niemand meer overbleef."

Janssens: "Gisteren (donderdag, RG) kondigde Atofina op een academische zitting een grote investering in Antwerpen aan. Wel, er was niemand van het stadsbestuur. Dat kun je niet maken natuurlijk."

De oplossing die er nu ligt, had er toch al na een uur of vijf kunnen zijn?

Janssens: "Er was een meningsverschil tussen lokale en nationale politici, en bij de VLD was dat iets groter. Lokaal wilden wij snel een oplossing vinden omdat we dat geloofwaardiger vonden. Nationaal, vooral bij de VLD, vond men een snelle oplossing géén goed idee. 'Dit is zo ernstig dat je er de tijd voor moet nemen', was de redenering. Wij waren van mening dat lange discussies bij de Antwerpenaars vooral een déjà-vugevoel zouden opwekken. (Van Campenhout knikt ja) Zo is het conflict ontstaan."

Van Campenhout: "De eerste weken zeiden de mensen op de tram mij dat ik moest volhouden en dat het nu echt wel het moment was voor een liberale burgemeester. Na een week zei men alleen nog dat ik het moest oplossen. De mensen vonden het een compleet surrealistisch spektakel."

Janssens: "Men begreep ook niet waarom iedereen zich plots met Antwerpen begon te bemoeien. Toen alle schepenen die donderdagmorgen ontslag namen, liepen plots Jos Geysels en Stefaan De Clerck in het Antwerpse stadhuis rond. Terwijl de Antwerpenaar nogal gevoelig is voor inmenging van buitenaf."

Van Campenhout: "Héél gevoelig."

Om nog eens een liberaal te citeren...

Van Campenhout: "(lachend) 'Een liberaal' is wel een heel open definitie."

'Patrick Janssens is niet in staat om korte metten te maken met de Antwerpse ziekte, want dan moet hij in eigen SP.A-vlees snijden.'

Van Campenhout: "Dat heb ik zeker niet gezegd."

Janssens: "Ook niet gedacht?"

Van Campenhout: "(plechtig) Echt niet, ik geloof het ook niet. Patrick heeft al veel zaken aangekaart. Liberalen, ik zei bijna 'zeker liberalen', moeten mensen trouwens niet te veel verengen tot hun partijpolitieke kleur. Het staat toch niet in het SP.A-programma dat malversaties zijn toegelaten, hé? Natuurlijk is er de laatste decennia heel wat fout gelopen. Anderzijds: bij de SP.A maken nu totaal andere mensen de dienst uit."

Janssens: "Het heeft geen zin om de zaken te personaliseren. Als burgemeester kun je de zaken niet in je eentje keren. Dat moet je met een ploeg doen. We moeten bovenaf beginnen en dan moet het doorsijpelen naar beneden. Dat laatste zal heel moeilijk zijn. Maar de opportuniteit is groot: de hele top, de kleilaag is virtueel weg."

U moet ook de steun hebben van uw morrende achterban. Hebt u die wel?

Janssens: "Denkt u dat er geen interne onvrede was over alle misstanden? De militanten hebben heus niet gejuicht toen ze hoorden dat sommige mensen (stadssecretaris Fred Nolf, RG) meubelen hadden gekocht met overheidsgeld. Dat was echt niet waar ze altijd van gedroomd hadden. Nadien ontstond wel ergernis over het feit dat de bal volledig in ons kamp werd gelegd. Dat leidde tot een collectieve verdedigingsreflex."

Van Campenhout: "Bij ons zal het niet gemakkelijker worden omdat wij een nogal revolutionaire achterban hebben. Ze willen dat alles ogenblikkelijk volledig verandert. De paradox is dat men vergeet dat er eigenlijk al een kleine revolutie heeft plaatsgevonden in de stad. We hebben nu op een vreemde manier de tabula rasa gekregen die we altijd gevraagd hadden."

Uw positie is intern toch zwakker dan voor de crisis, mijnheer Van Campenhout?

Van Campenhout: "In Antwerpen niet."

Janssens: "Om te doen wat Ludo de afgelopen week gedaan heeft, moet je sterk staan in je eigen partij."

Van Campenhout: "De verhouding met Brussel is altijd al moeilijk geweest. De leden van de VLD Antwerpen begrijpen wel dat een voorzitter soms een beslissing moet nemen in het belang van Antwerpen. We hadden nog een paar weken kunnen twijfelen, maar ik vond dat de knoop beter direct werd doorgehakt. En het verwondert u misschien, maar intern krijg ik vooral positieve reacties. (zucht) Ik weet dat de VLD-top vindt dat ik te snel overstag ben gegaan. Alleen voelden zij minder aan hoe diep de crisis hier was. Dat heeft doorgewogen in mijn afweging."

Wat vond u van Verhofstadts oproep op het VLD-congres om 'intelligente mensen' naar een oplossing te laten zoeken? Terwijl hij enkele weken geleden met het idee van de VLD-burgemeester op de proppen kwam.

Van Campenhout: "Dat kwam niet alleen van hem, dat is spontaan gegroeid. Het spoor Coveliers was ook verstandig. Misschien wat moeilijk uitvoerbaar, maar achteraf is het makkelijk praten. Trouwens, u moet die slechte relatie met Karel De Gucht ook niet overdrijven. (met de glimlach) Dat blijven relatief rustige en hoofse dialogen. De scheldkanonnades bewaar ik voor mijn memoires."

Het resultaat is wel een totale nederlaag voor de VLD.

Van Campenhout: "Ik bekijk niet alles in termen van verlies of overwinning. De enige overwinning die telt, is die bij de verkiezingen. Al de rest is beeldvorming. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Wij pakken nu misschien wat verlies, maar we zorgen wel dat de stad bestuurd wordt. Het alternatief was een loopgravenoorlog: die kan jaren duren en kost veel kanonnenvlees."

Hoe komt het dat u beiden zo goed overweg blijft kunnen met elkaar?

Janssens: "Omdat wij van het koele type zijn. Bij een brand raken wij geen van beiden snel in paniek."

Van Campenhout: "(lacht) In de krant noemt hij mij al een Teletubbie. Het probleem is dat er geen blauwe Teletubbies zijn. Alleen een paarse. Dat kan ik dus niet goed vinden."

Janssens: "Ik heb gezegd dat we een Antwerpse versie van de Teletubbies, over de partijgrenzen heen, moeten hebben. We zullen nog een andere naam moeten bedenken."

Wordt het burgemeesterschap een duobaan?

Van Campenhout: "Een duobaan veronderstelt dat je beiden slechts de helft van het werk doet. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Janssens: "We hebben deze week samen bij Polspoel & Desmet gezeten, wij staan nu samen in De Morgen. Wellicht zullen we nog samen 'optreden'. We moeten de tandem verder uitbouwen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat het niet lijkt alsof er slechts twee partijen in de meerderheid zitten. Het zijn er vier. We hebben dus vier mensen nodig die hun partij kunnen vertegenwoordigen in het kernkabinet dat we nu gaan installeren. Ik kan die persoon niet zijn voor de SP.A. Ik moet zorgen dat iedereen aan elkaar blijft hangen. Als ik de annalen wil ingaan als de meest socialistische burgemeester uit de geschiedenis van Antwerpen, zal ik niet lang overleven."

Een eenvoudige taak wacht u niet: u moet van start gaan zonder topambtenaren en zonder politietop.

Janssens: "Dat is een zeldzame luxe. (ziet verwondering) Stel dat ik SP.A-voorzitter was geworden en dat Louis Tobback, Willy Claes, Luc Van den Bossche en Karel Van Miert daar op dat moment nog de dienst hadden uitgemaakt. Ik wil niets slechts zeggen over die mensen, maar dan had ik als voorzitter wellicht weinig in beweging gekregen."

Er blijft wel zeer weinig ervaring over.

Janssens: "Je kunt niet zeggen dat er veel moet veranderen én tegelijk zeggen dat alle ervaring behouden moet blijven. Het klopt dat we geen van beiden al een uitvoerend mandaat hebben gehad in de politiek. Maar ik wel daarbuiten. En Ludo is kabinetschef geweest van havenschepen Leo Delwaide. Ik neem aan dat hij daar niet alleen De Lloyd (een Antwerpse havenkrant, RG) heeft gelezen."

Van Campenhout: "(lacht) Delwaide liet mij nogal veel ruimte. Laat ons vooral naar de kansen kijken. We vragen al heel lang dat er een crisismanager zou komen in Antwerpen. Wel, we zijn zover."

Het Vlaams Blok zal harder schieten dan ooit tevoren.

Janssens: "Ik ben niet onder de indruk van het lawaai dat ze de afgelopen tweeënhalf jaar gemaakt hebben. Wat is de kwaliteit van hun fractie? Daar zitten enkele zeer goede debaters. Maar welke serieuze voorstellen hebben ze al gedaan om de problemen op te lossen die ze zelf aankaarten? Het lijstje is niet lang. Neem nu het dossier-Cipal. Een medewerker daar heeft iets met vrouwenhandel te maken, en nu stelt het Blok het voor alsof dat volledig mijn verantwoordelijkheid is. Dat slaat nergens op. Als dat moet bewijzen dat Patrick Janssens een sjoemelaar is, maak ik me weinig zorgen. Of neem Telepolis: daar hebben ze niets naar boven gespit wat we al niet eerst zelf naar boven hadden gespit."

Ze hebben er wel voor gezorgd dat de verkoop van het SP.A-gebouw in de Everaertstraat aan de stad is afgeblazen.

Janssens: "Omdat daar zoveel heisa over ontstaan is. Zo is de zever direct gedaan. Dat is een gebouw van de patrimoniumvennootschap van de Antwerpse SP.A-federatie. Dat toont meteen aan hoe weinig ik erbij betrokken ben. Enkele jaren geleden zijn wij in Brussel de partij beginnen te saneren. Daarom hebben we tegen de Antwerpse federatie, die met financiële moeilijkheden kampte, gezegd dat dat gebouw verkocht moest worden. Al wat volgt, behoort tot de verantwoordelijkheid van de mensen van de patrimoniumvennootschap. Zelfs als ooit blijkt dat daar iets verkeerds gebeurd is, heb ik er zelf niets mee te maken."

Als de SP.A dat gebouw wil verkopen aan de stad zet dat toch de deur open voor suggesties?

Janssens: "Dat was inderdaad geen verstandige operatie. Als er een mogelijkheid was om het op de privé-markt te slijten, had men dat beter gedaan. Dat zal nu dus ook gebeuren."

Mijnheer Van Campenhout, u zult niet alleen Philip Dewinter maar ook Ward Beysen over u heen krijgen.

Van Campenhout: "(diepe zucht) God, neen, moeten we echt over Ward Beysen beginnen? Ward Beysen heeft één groot nadeel en dat heet Ward Beysen. De bevolking is intelligent genoeg om die man geen geloofwaardigheid toe te dichten. Ik zat woensdag met hem in een debat. Ze vroegen hem naar zijn programma, en na tien minuten was hij nog altijd over de VLD bezig. Hij hééft immers geen programma, hij drijft op pure rancune. Alleen is hij wel twintig jaar lang het kopstuk van de Antwerpse liberalen geweest. Als hij zegt dat het met hem allemaal beter zou zijn, verdient dat dus enige relativering."

Wat wordt het speerpunt van het nieuwe college?

Janssens: "We moeten in de eerste plaats de problemen aanpakken waarmee het college de laatste maanden geconfronteerd werd. Eén: al wat onwettelijk is geweest, is een zaak voor het gerecht. Twee: iedere vorm van normvervaging moet stoppen en daarom moeten er duidelijke afspraken komen. Drie: de administratie moet er zijn voor de Antwerpenaars en niet voor zichzelf of voor de meerderheidspartijen. Met die drie uitgangspunten in gedachten hebben we een aanvullend bestuursakkoord geschreven. Daarnaast moeten we ons bestuursakkoord en de meerjarenplanning uitvoeren."

Van Campenhout: "Als we die meerjarenplanning gewoon uitvoeren, zal het resultaat voor de stad al schitterend zijn."

Janssens: "Laat ons daar maar op een zelfverzekerde manier mee naar buiten komen. We zitten als stad al te vaak in een volgende rol. Kijk maar naar de heraanleg van de leien. Wat vertellen ze mij in Brussel? Toen de planning volledig rond was, stak plots iemand uit Antwerpen zijn vinger op. 'De brandweerwagens kunnen niet door de tunnels', merkte hij op. Tja, zo werkt het natuurlijk niet."

Van Campenhout: "Veel nieuwe ideeën moeten we niet meer ontwikkelen. Er ligt al meer dan genoeg. Uitvoeren, daar komt het nu op aan. Een goede topmanager kan daar enorm bij helpen, dat heeft Eddy Bruyninckx bewezen bij het Havenbedrijf. We hebben een bekwame, goed betaalde, integere, hard werkende manager met een publieke missie nodig. Managers mislukken vaak omdat ze de dialectiek van een administratie niet kennen."

Trekt het nieuwe stadsbestuur naar de wijken?

Janssens: "Jongens, wat een ongelooflijk cliché... Alsof wij nu opgesloten zitten in ons huis, en binnenkort in het stadhuis."

Van Campenhout: "Ik rijd nu al heel vaak met de tram omdat ik daar zoveel hoor."

Janssens: "We zullen niet opnieuw naar de wijken trekken om te horen wat nu precies de problemen zijn. Dat is ondertussen een paar keer te veel gebeurd. We moeten nu eens gaan vertellen hoe we de problemen zullen oplossen. Wijkvergaderingen zijn goed om het ongenoegen wat te ontladen, maar het mag wel iets meer zijn. We mogen evenwel geen dingen beloven die we niet kunnen uitvoeren. Dat zorgt voor ontgoocheling. We kunnen beter wat minder beloven en ervoor zorgen dat het lukt. De Antwerpenaar is realistisch genoeg om te weten dat je niet alles in een keer kunt oplossen."

Wat wordt uw eerste beleidsdaad?

Janssens: "Alle bureaus in het stadhuis hebben van die grote dubbele deuren. Wel, die worden vanaf nu opengegooid. En de paravent op het kabinet van de burgemeester gaat er ook uit. Dan zal meteen een heel andere sfeer creëren. (tegen Van Campenhout) En jij moet het dossier van de Bredabaan deblokkeren."

Van Campenhout: "Natuurlijk. Vorige week heb ik in Merksem gezegd dat ik daarover zou praten met de nieuwe schepen van Openbare Werken. (lacht) Dat wordt een simpel gesprek, tenzij ik plots schizofreen word."

Janssens zegt dat Steve Stevaert hem met raad zal bijstaan. Wie wordt uw mentor?

Janssens: "(snel) Bart Somers!"

Van Campenhout: "Inderdaad, bij de VLD is er een groot aanbod van goede burgemeesters: Bart Somers, Filip Anthuenis. Ik zal kunnen rekenen op de hulp van de minister van Ruimtelijke Ordening (VLD'er Dirk Van Mechelen, RG). En Geert Versnick, VLD-schepen van Openbare Werken in Gent, zal ook wel helpen."

Slotvraag: mogen we het succes van het nieuwe college afmeten...

Janssens: "(onderbreekt) Neen! Neen, u mag het succes van het college niet afmeten aan de uitslag van het Vlaams Blok in 2006. U mag ons beoordelen op de projecten die we dan gerealiseerd hebben. Wij doen niet mee aan verkiezingen, politieke partijen doen mee aan verkiezingen."

Zo kan ik er nog wel een paar verzinnen.

Janssens: "Ik meen het nochtans. Hopelijk is het gevolg van ons werk dat de meerderheidspartijen vooruitgaan bij de verkiezingen. Maar dat is daarom niet onze doelstelling."

Van Campenhout: "De mensen vragen ons niet om het Vlaams Blok terug te dringen. Ze vragen dat we goed besturen. Dan volgt de rest vanzelf."

Bent u kandidaat-burgemeester in 2006, mijnheer Van Campenhout?

Van Campenhout: "(lacht) Bij de VLD melden de kandidaat-burgemeesters zich in cycli van 2,5 jaar. De persoonlijke aspiraties blijven minstens tot mei 2006 opgeborgen. Nu komt het eropaan een ploeg te vormen."

Janssens: "Ik hoop in ieder geval dat de VLD dan een sterke kandidaat naar voren schuift, en voor CD&V en Agalev hetzelfde. Hoe meer sterke kandidaten, hoe liever. Als er één ding spijtig is aan het nieuwe college, is het dat de sterkste Agalev-politicus voor een ministersambt heeft gekozen (Mieke Vogels, RG). Dat is bijzonder jammer."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234