Maandag 23/05/2022

Die 'club' van u lijkt toch een beetje op dat 'eigen volk'

Zaterdag wordt Bart De Wever voor de vijfde keer N-VA-voorzitter. Een goed moment, vond Joël De Ceulaer, voor een doorlichting van zijn politieke persoonlijkheid. Hij ging praten met vriend en vijand en brengt in vier brieven verslag uit. Vandaag vraagt hij De Wever wat nu het verschil is met Vlaams Belang, en wie er bij die 'club' hoort waar N-VA het altijd over heeft.

Beste Bart De Wever,

Het is met respect dat ik bij het begin van deze brief naar uw vader verwijs, want het compliment is gemeend. U hebt gepresteerd wat hij eerder op kleine schaal had gedaan: het Vlaams-nationalisme weggerukt uit de handen van extremisten. Het is uw broer Bruno, historicus aan de UGent, die mij vorig jaar in een interview uitlegde hoe dat in zijn werk ging.

Als tiener ging uw broer nog mee betogen voor amnestie. "Het idee was dat de Vlaamse collaborateurs geen enkele schuld trof", vertelde hij. "Wij wilden dat schuld en boete volledig werden uitgewist." Hij was lid van het VNJ, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. "Een anti-Belgische, nationalistische en extreemrechtse jeugdbeweging" noemde hij dat. "De groep waartoe ik behoorde, in Kontich, is afgesplitst om een nog extremere groep te vormen: het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Dat AVNJ greep terug naar de vooroorlogse jeugdbeweging."

Of dat AVNJ neonazistisch was, vroeg ik uw broer. "Ja, die beweging bevond zich in het neonazistische milieu", antwoordde hij. "Dat klinkt zwaar, want mijn leiders en vrienden bij het AVNJ waren de kwaadsten niet. Maar wij gingen op kamp naar Duitsland, met de Wiking Jugend, en dat waren regelrechte neonazi's." En nu komt het. Uw broer: "Toen mijn vader dat in de gaten kreeg, heeft hij ervoor gezorgd dat die AVNJ-groep terug aansluiting vond bij het VNJ. Hij heeft zich daarvoor persoonlijk geëngageerd en dat is hem ook gelukt."

Iets vergelijkbaars, maar dan op grotere schaal, hebt u gedaan, mijnheer De Wever. In de jaren negentig werd het Vlaams-nationalisme gekaapt door het Vlaams Blok. In 2004 werd die partij zelfs de grootste in het Vlaams Parlement.

In 2006 - u was twee jaar voorzitter, de N-VA overleefde dankzij het kartel met CD&V - vroeg ik u wat u vond van Vlamingen die een afkeer hebben van de Vlaamse identiteit. U zuchtte en zei: "Dat is het drama van de laatste twintig jaar. Door de opmars van Vlaams Belang willen veel mensen niets meer met het Vlaams-nationalisme te maken hebben. Zover is het gekomen. Dat is voor mij natuurlijk een benepen positie om te werken. Maar ik heb geen keuze. Ik zal in deze strijd desnoods ten onder moeten gaan."

Het was Stalingrad geworden, zei u, met een verwijzing naar de beslissende veldslag van WO II. "Dat gevoel heb ik als voorzitter van de N-VA. Ik ben de commandant van de Russen in Stalingrad. En ik moet mij staande houden tegen de overmacht van het Vlaams Belang. Ik kan alleen maar hopen dat mijn strijd ook afloopt zoals in Stalingrad, met een overwinning voor de Russen. Achteruitgaan is geen optie. Het is winnen of sterven."

U hebt, tot nader order in elk geval, gewonnen. Dat is mede het resultaat van het cordon sanitaire: VB-kiezers die niet voor een oppositiepartij wilden blíjven stemmen, werden door dat cordon wellicht wat afgemat. Maar, eerlijk is eerlijk, het is ook uw verdienste, want vóór u is geen enkele politicus erin geslaagd om de VB-kiezer op andere electorale gedachten te brengen. Daarvoor verdient u krediet.

Maar hoe hard verschilt uw discours van dat van Vlaams Belang? Bent u niet een tikje te mild voor de racistische kiezer? En is uw inclusieve nationalisme echt zo inclusief?

Geen klik met het Blok

Sta me toe dat ik eerst een andere vraag behandel: gaat u ooit het cordon sanitaire doorbreken? De kwestie zal steeds prangender worden naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dichterbij komen. Wat als andere partijen de N-VA aan de kant willen duwen, en u met de hulp van Vlaams Belang toch een coalitie op de been zou kunnen brengen? Zult u dan toehappen? Ook in Antwerpen? Als Wouter Van Besien en Kris Peeters u dreigen te onttronen, gaat u dan praten met Filip Dewinter?

Die vraag durf ik nu al te beantwoorden: nee. U bent zogezegd een tegenstander van het cordon sanitaire, maar u zult het wél blijven eerbiedigen. Zeker in Antwerpen. Ik laat mij vertellen dat u Dewinter nog meer haat dan Bert Anciaux - en dat wil wat zeggen.

Ooit zat u met hem aan tafel, dat is bekend. In 2003, toen uw partij verschrompeld was tot die ene Kamerzetel van Geert Bourgeois, hebt u een paar gesprekken gevoerd met Dewinter, Frank Vanhecke en Gerolf Annemans. Zoals u toen met iedereen praatte, ook met Open Vld en CD&V. Maar met het Vlaams Blok is er nooit een echte klik geweest, wel integendeel: u hebt zich altijd van die partij en haar satellieten gedistantieerd.

Dat was in uw studententijd al zo. "Van het Vlaams Blok moest De Wever niets weten", vertelde Alain Mouton, uw oude makker bij het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, mij. "Het Vlaams Blok rekruteerde bij het NSV, de Nationalistische Studenten Vereniging, en daar wilde het KVHV niets mee te maken hebben. Ik weet nog dat Koen Kennis, die vandaag schepen is in Antwerpen, als KVHV-preses altijd wilde dat wij ons gedeisd hielden als het NSV in de clinch ging met linkse tegenbetogers."

Mouton is niet de enige die zich eraan ergert als u in de zak van het Vlaams Blok wordt gestoken. Ook Louis Vos, uw oud-promotor, en Etienne Vermeersch, die morgen in mijn laatste brief aan het woord komt, kunnen niet aanvaarden dat sommigen u weleens een racist of fascist durven te noemen. "Dat ergert mij enorm", vertelde Vos mij toen ik met hem koffie zat te drinken in Leuven. "Ik denk niet dat De Wever zich daardoor uit het lood laat slaan, want hij is zelf ook niet mals voor anderen, maar het is totaal oneerlijk. Dat hij de problemen van de multiculturele samenleving durft te benoemen, vind ik net moedig. Dat is geen reden om hem een racist te noemen."

Ook Jan Jambon en Peter De Roover, vandaag boegbeelden van uw partij, hebben altijd afstand gehouden van Vlaams Blok/Belang. Zij waren het duo dat in de jaren negentig de Vlaamse Volksbeweging nieuw leven inblies, iets waarvoor u veel bewondering had. Als ze dat gewild hadden, zouden ze bij het Blok verkiesbare plaatsen hebben gekregen. Maar dat hébben ze nooit gewild. Zij zaten, en zitten, op uw lijn.

Ook Ico Maly, cultuurwetenschapper aan de universiteit van Tilburg en auteur van N-VA. Analyse van een politieke ideologie, het meest kritische boek dat ooit over u en uw partij verscheen, steekt u niet in dezelfde zak als Vlaams Blok/ Belang. "De visie van De Wever op de natie als een levend organisme vind je terug bij iemand als Mussolini", vertelde Maly mij toen ik hem interviewde. "Die visie past in een lange anti-verlichtingstraditie, waarbinnen ook het fascisme groeide. Maar De Wever is geen fascist, laat dat duidelijk zijn. Een centraal punt bij fascisme is een cultus van geweld, zoals het NSV dat vroeger deed. Dat heeft het KVHV bij mijn weten nooit gedaan, en de N-VA ook niet. Dat onderscheid is fundamenteel, dat moet je erkennen."

De dader wordt vrijgepleit

Tot zover, mijnheer De Wever, het goede nieuws. Ico Maly is niet zo enthousiast als vele anderen over het feit dat u kiezers van Vlaams Belang heeft afgesnoept. "De N-VA-natie is inderdaad niet meer louter ingebed in ras of etnie", aldus Maly. "Dat is, behalve de geweldloosheid, nog een cruciaal verschil met het fascisme. Maar de vraag of De Wever het cordon sanitaire al dan niet zou doorbreken, vind ik minder pertinent. Je kunt je beter afvragen of De Wever het cordon al niet doorbroken hééft."

Maly verwijst naar het Front National in Frankrijk. "Is Marine Le Pen minder radicaal dan haar vader Jean-Marie, of heeft ze het radicale programma van haar vader aanvaardbaar gemaakt? De Wever zal expliciet racistische uitspraken vermijden. Hij zal nooit, zoals Dewinter, zeggen dat 'de poen van ons pensioen in de pocket van Mohammed' zit. Dat compliment gunnen we hem. Maar zijn idee over het migratiebeleid, het middenveld, de media, hoe alles en iedereen per se zijn agenda moet overnemen, van de pers tot een organisatie zoals Unia - dat is behoorlijk zorgwekkend."

Wat mij vooral zorgen baart, is uw visie op racisme en discriminatie. Uw partijgenote Liesbeth Homans zegt graag dat racisme relatief is, maar wat weinigen beseffen, is dat u nog vérder gaat. Op een sluwe manier ontkent u eigenlijk dat racisme en discriminatie de bron van veel maatschappelijk onheil zijn. U deed dat het duidelijkst bij de lancering van een boek van politoloog Bilal Benyaich, op zaterdag 21 maart 2015 in het Antwerpse stadhuis. Die dag zette u het hele discours over racisme en discriminatie op zijn kop.

Vroeger, toen links nog de toon van het debat zette, werd racisme gezien als de oorzaak van veel problemen: discriminatie op de arbeidsvloer en op de huurmarkt, bijvoorbeeld. Gevolg: een gebrekkige sociaal-economische integratie. U hebt dat schema compleet omgedraaid. Racisme en discriminatie zijn voor u niet mede de oorzaak, maar het gevólg van een soms gebrekkige integratie - een culturele integratie, dan vooral.

In deze #MeToo-tijden, mijnheer De Wever, zouden we dat 'victim blaming' noemen: racisme is niet de schuld van de daders, maar van de slachtoffers. U zult nu zeggen: nee, het is de schuld van het beleid dat jarenlang geen deftig integratiebeleid voerde, maar goed, u begrijpt wat ik bedoel - de dader zelf wordt de facto vrijgepleit. U hebt met die racistische Vlaming gedaan wat met de collaborateurs nooit is gelukt: u hebt hem amnestie verleend. De vroegere Vlaams Blok-kiezer die nu voor N-VA stemt, en in één moeite door alle Vlamingen die wel eens een racistische gedachte koesteren, hebben van u absolutie gekregen. U hebt, in de woorden van uw broer, schuld en boete uitgewist.

Het mysterie van de club

Maar nu kom ik bij de belangrijkste vraag die ik u vandaag wil stellen. Ik geef de vraag cadeau aan collega's die u nog wel mogen interviewen: is uw nationalisme echt zo inclusief als u zegt? Uw punt is bekend. Vlaams Belang belijdt een etnisch, exclusief nationalisme: een buitenstaander kan geen lid worden van de club. N-VA belijdt een civiel, inclusief nationalisme: een buitenstaander kan wél lid worden van de club.

Het beeld van die 'club' duikt ook op bij uw partijgenoten. U vergelijkt dat soms met een voetbalploeg. In de kleedkamer doet iedereen zijn zin, op het veld moeten alle spelers de spelregels volgen, anders zal de ploeg nooit scoren. De vraag is wat u met die spelregels bedoelt, en ook: wat een mens moet doen om tot die club te mogen behoren?

Ik vermoed dat de Belgische grondwet en de wetten van het Belgische volk niet volstaan als spelregels, dat zou een al te liberale invulling van de club zijn - die definitie gebruikte zelfs Dyab Abou Jahjah vroeger. Op hetzelfde grondgebied wonen volstaat zéker niet - je moet niet alleen op het veld staan, je moet willen meespelen.

Hier geboren worden, dan? Nee, ook dat volstaat niet. Denk maar aan Fouad Belkacem, die volgens u vast niet tot de club behoort. Hij werd hier geboren, maar kreeg als baby de Marokkaanse nationaliteit en werd pas later ook Belg. Ik denk dat ik mag zeggen dat u hem liefst de Belgische nationaliteit zou afpakken en naar Marokko zou sturen. Omdat hij de wetten van het Belgische volk had overtreden? Nee, niet daarom. Want dat deden Marc Dutroux en Ronald Janssen ook. Op nogal fanatieke wijze.

Ja maar, zult u zeggen, Marc Dutroux en Ronald Janssen zitten dan ook in de gevangenis. En dat is waar. Maar ze zitten wel in ónze gevangenis, in de gevangenis van onze club, om uw beeldspraak te gebruiken. Dat is namelijk een van de spelregels: wie een andere speler vermoordt of verkracht, krijgt een rode kaart en moet in de cel. Hij mag dan niet meer meespelen, maar behoort toch nog bij de club. De club bouwt gevangenissen om stoute clubleden al dan niet tijdelijk op te sluiten. Wel een verschil met Fouad Belkacem, die u zelfs niet in de cel van uw eigen club wil.

U zegt? Zoek ik spijkers op laag water? Ik denk het niet. Ik denk dat hier de vinger op de wonde ligt. Die 'club' van u, mijnheer De Wever, lijkt toch een beetje op dat 'eigen volk' van Vlaams Belang: wie hier een stamboom heeft, hoort net iets meer en vanzelfsprekender bij de club dan iemand die ouderlijke of grootouderlijke roots heeft in de migratie.

Ja maar, zult u zeggen, N-VA-kopstukken Zuhal Demir, Nabila Ait Daoud en Nadia Sminate hebben een migratieachtergrond en zitten zelfs mee in het bestuur van de club. En dat is juist. Maar hoort Dyab Abou Jahjah, ooit Vlaanderens publieke vijand nummer één met zijn Arabisch Europese Liga, bij de club? Rachida Lamrabet, die vragen heeft gesteld bij het boerkaverbod? Youssef Kobo, die door de N-VA-meute op sociale media zolang werd opgejaagd tot hij ontslagen werd? Horen zij ook bij de club?

Goh, dat hangt ervan af, hoor ik u denken. Willen zij wel deel uitmaken van de club? Wie mee voetbal wil spelen, moet een beetje zijn best doen. Wie onze normen en waarden verwerpt, mag toch niet verwachten dat het clubbestuur enthousiast is. Mja. Maar wat doet u dan met een stamboomvlaming die uw normen en waarden verwerpt? Wat als ik bijvoorbeeld zeg dat ik niet bij de club wil behoren? Wat als ik morgen het boerkaverbod veroordeel? Zoals Eva Brems dat destijds in het parlement deed, toen ze nog verkozene was voor Groen? U hoeft niet te antwoorden, hoor, want ik weet het al: Eva Brems en ik horen uiteraard bij de club. Ook als ik de Vlaamse identiteit verwerp, want dat dwarse is nu net zo typisch voor de Vlaamse identiteit, nietwaar?

Ik geef Ico Maly het laatste woord, want hij heeft hier - als geëngageerd lid van de club - grondig over nagedacht. "Ja, ik ken de redenering van De Wever", antwoordde hij toen ik hem de clubvraag stelde. "Ik ken zijn verhaal van dat inclusieve nationalisme. En het klopt dat dat het klassieke bloed-en-bodem-nationalisme overstijgt. Maar het uitgangspunt dat de stamboomvlaming de echte drager is van de Vlaamse cultuur en sowieso meer rechten heeft, blijft wél bestaan. De Wever heeft het vaak over 'internuptialiteit' als streefdoel: echte integratie verloopt volgens hem via het interculturele huwelijksbed. Met andere woorden: de kindjes die ik als stamboomvlaming maak, zijn echtere leden van de club dan kindjes die twee Vlamingen met een migratieachtergrond maken. En zo komt etniciteit terug op het voorplan."

Morgen, mijnheer De Wever, ga ik in op uw relatie met de islam, en breng ik verslag uit van gesprekken die ik heb gevoerd met een paar Marokkaanse Antwerpenaren.

Groeten van een clubgenoot,

Joël De Ceulaer

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234