Zaterdag 26/11/2022

Breaking news

Di Rupo wil volgende week concrete resultaten staking

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

De drie grote vakbonden reageren tevreden op het verloop van de nationale stakingsdag. Ze hebben het over een goede opvolging en verheugen zich ook over het feit dat de actie ordentelijk is verlopen. Ze vragen nu dat er snel opnieuw rond de tafel wordt gezeten met de regering en de werkgevers. De bonden willen een grondige bijsturing. Premier Elio Di Rupo maakte vandaag bekend volgende week te overleggen met de vakbonden om de concrete resultaten te bespreken. De hinder van de staking op de ondernemingen bleef al bij al beperkt in Vlaanderen. Het ordewoord van de vakbonden om geen bedrijventerreinen af te sluiten werd over het algemeen ook goed nageleefd. Dat heeft Jo Libeer gemeld, gedelegeerd bestuurder van Voka.

22.00: De nationale staking bij de NMBS loopt vanavond rond 22 uur af. Toch verwacht Infrabel niet dat er vandaag na 22 uur nog treinen zullen rijden. Dat meldt woordvoerder Frederic Petit.

Sinds gisterenavond reed er geen enkele trein van de NMBS, Eurostar of Thalys. De staking loopt om 22 uur af en mogelijk worden treinen dan naar de juiste locatie gebracht voor de ochtendspits van morgen, maar treinverkeer voor de passagiers zal er maandag na 22 uur wellicht niet zijn, verwacht Petit.

Normaal zou het treinverkeer morgen weer normaal moeten verlopen, maar Infrabel verwacht mogelijk nog gevolgen. "Hier en daar zal er een afgeschafte trein zijn en mogelijk nog kleine vertragingen. We doen er alleszins alles aan om het treinverkeer zo snel mogelijk weer volgens het boekje te laten verlopen."

21.04: De nationale staking heeft het bus- en tramverkeer van De Lijn in heel Vlaanderen grondig verstoord. Normaal zou het verkeer vanaf morgenochtend weer volgens het boekje moeten rijden. Dat zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn.

Er reden vandaag geen kusttrams. In Antwerpen reed 10 procent van de trams uit en in Gent reed tramlijn 1 volgens een zondagsdienst. In Antwerpen reed ongeveer 20 procent van de bussen, in Vlaams-Brabant ongeveer de helft. In West- en Oost-Vlaanderen en in Limburg reed ongeveer één derde van de bussen uit.

20.24:
Bij de RTBF heeft 25 procent van het personeel, onder hen journalisten en werknemers van andere diensten, vandaag het werk neergelegd. Dat zegt Bruno Deblander, de woordvoerder van de Franstalige openbare omroep.

Syndicale vertegenwoordigers van de socialistische en christelijke vakbond waren vanochtend present aan de ingang van de RTBF. Ze lieten het personeel dat wilde werken wel passeren.

De programmering bij radio en tv werd gewijzigd. Zo werden sommige nieuwsuitzendingen op de radio afgeschaft of ingekort. Op de vijf radiozenders van de RTBF was een non-stop muziekprogramma te horen. Op de tv-zenders werd enkel het journaal van 13 uur ingekort.

20.17: Premier Elio Di Rupo plant tegen eind volgende week een vergadering met de sociale partners "om concrete resultaten voor te leggen". Samen met de regering engageert hij zich er alvast toe de sociale dialoog te blijven ondersteunen met het oog op succes.

De eerste minister stelt naar eigen zeggen tevreden vast dat de staking en de Eurotop vandaag zonder grote problemen verlopen zijn. "In moeilijke omstandigheden heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen", luidt het. Voorts drukt hij in naam van de regering begrip uit voor "de ongerustheid waaraan een deel van de bevolking vandaag uiting heeft gegeven".

Het voortzetten van het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers is voor de regering de voornaamste prioriteit, aldus Di Rupo. Vertegenwoordigers van de regering en de sociale partners zetten daarom de werkzaamheden in werkgroepen voort, "op basis van een agenda die gezamenlijk werd vastgelegd".

19.28: De Brusselse taxi's worden overstelpt met aanvragen. Dat is een gevolg van het openbaar vervoer dat de hele dag stil lag. "Sinds 17 uur krijgen we meer dan 400 oproepen per uur. We kunnen de vraag momenteel nauwelijks volgen", zegt Luigi Marrocco, algemeen directeur van Taxis Bleus, dat 340 taxi's ter beschikking heeft in Brussel.

"Overdag kregen we zowat 250 aanvragen per uur, waardoor we geen klanten in de kou moesten laten staan."

19.23: Zeven procent van de personeelsleden met een opdracht in het onderwijs hebben maandag gestaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Bij de vorige algemene staking in december was dat maar 4,7 procent (wel degelijk 4,7 en niet 2,3 procent zoals gemeld in een eerder bericht).

Van de 177.748 personeelsleden legden er 12.465 het werk neer. Opgesplitst per net ging het om 1.596 mensen in het gemeenschapsonderwijs, 1.769 mensen in het officieel gesubsidieerd onderwijs en 9.110 in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Opvallend is ook dat de staking een pak beter werd opgevolgd in het basisonderwijs dan in het secundair. In het basisonderwijs staakten 8.348 mensen, in het secundair legden 3.888 mensen het werk neer. Daarbij komen nog eens 234 stakers die onder meer werken in hogescholen en centra voor leerlingenbegeleiding. Personeelsleden die in meer dan één onderwijsniveau staan, worden in elk onderwijsniveau afzonderlijk geteld.

De cijfers hebben betrekking op alle onderwijsnetten en alle onderwijsniveaus, behalve de universiteiten. Ook de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs en de hogescholen zitten in de cijfers, net als de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Het percentage ligt hoger dan bij de algemene staking in december van vorig jaar. Dat was verwacht. "Bij de vorige staking in december stond de uitreiking van de rapporten voor de deur", aldus Willy Bombeek van het VSKO. "De klassenraden moesten toen samenkomen om de resultaten van de leerlingen te bespreken. Het onderwijs wilde niet dat de leerlingen het slachtoffer zouden worden van de actie. Nu ligt de situatie helemaal anders." Ook het gemeenschapsonderwijs had eerder laten weten dat het een hogere deelname verwachtte.

18.39: Vakbondsleden die deelnamen aan de staking, krijgen daarvoor een compensatie van 30 euro van de vakbond.

Een staking schorst tijdelijk de arbeidsovereenkomst en dus moet de werkgever de stakende werknemer op dat moment niet meer betalen. Als de vakbond de staking erkent, zoals vandaag het geval was, ontvangt de staker een compensatie van 30 euro per dag uit de vakbondskas. De stakende werknemer behoudt wel zijn sociale rechten, wat betekent dat de stakingsdag wordt meegeteld in de berekening van het pensioen.

De werkgever is niet verplicht om niet-stakers die niet op het werk geraken, te betalen. Zij moeten hun voorzorgen nemen van zodra de staking wordt aangekondigd. Als ze verhinderd zouden worden hun werkplaats te bereiken, kunnen werknemers zich richten tot de RVA om een schadevergoeding te vragen. Dat lukt echter zelden, aldus professor emeritus sociaal recht Roger Blanpain.

18.21:
Het Vlaamse ambtenarenkorps is massaal aan het werk gegaan. Van de 22.221 geregistreerde personeelsleden besloten er slechts 776 te staken of een werkonderbreking te houden. "Dat is 3,4 procent van het totale aantal personeelsleden", meldt Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. Belangrijke kanttekening is wel dat de leerkrachten niet in het systeem zijn opgenomen.

Met 3,4 procent ligt het aantal stakers binnen de Vlaamse overheid niet hoog, aldus de minister. "Maar de gevolgen van de staking zijn wel voelbaar voor de hele Vlaamse administratie. Veel mensen namen vakantie, anderen bleven thuiswerken", verduidelijkt hij. Zo registreert de Vlaamse overheid voor 14.857 werknemers of ze al dan niet thuis werkten. Het bleek maandag om 2.331 personeelsleden (15,69 pct) te gaan.

De cijfers omvatten niet het totale Vlaamse ambtenarenkorps. Het gaat slechts om het personeel van de dertien ministeries, aangevuld met enkele adviesraden en agentschappen. De VRT en de VDAB zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het lijstje, net zomin als de leerkrachten.

17.48u: De nationale staking heeft een positieve impact op de autosnelwegen. Er waren vanavond tijdens de normaal drukke avondspits geen files op de autosnelwegen. "Het is opvallend dat het zo kalm is geweest tijdens de avondspits", zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.

De ochtendspits verliep al uitzonderlijk vlot en ook vanavond waren er nagenoeg geen problemen op de autosnelwegen. "Buiten enkele kleine incidenten, stond er maximaal 6 à 7 kilometer file en was er quasi geen vertraging op de autosnelwegen. Enkel in de binnenstad van Gent, Brussel en Antwerpen was het iets drukker. Ook op de wegen rond de grote steden was er iets meer verkeer. Dat komt omdat meer mensen de auto namen omdat het openbaar vervoer staakte", aldus Beeckman.

De woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum ziet drie belangrijke redenen voor het uitblijven van de verkeershinder. "De dienstensector reorganiseert zich op nationale stakingsdagen, onder meer door de werknemers thuis te laten werken, door vergaderingen uit te stellen of door een snipperdag te nemen. Door de explosie van het gebruik van de technologische middelen, zoals internetverbindingen thuis, de iPad, laptops en smartphones, is thuiswerken ook meer en meer mogelijk."

Voorts wordt er gestaakt in de logistieke sector, de grote productiebedrijven en in de havens, wat tot gevolg heeft dat er minder vrachtwagens uitrijden. Ten derde tellen die sectoren veel pendelaars. Die gingen niet aan het werk en moesten dus niet de baan op.

Beeckman ziet ook een trendbreuk. "Tijdens grote stakingen bij het openbaar vervoer in de jaren 80 en 90 moesten er veel meer mensen de auto nemen en was de verkeerschaos groter."

17.41u:
De Limburgse veilinghuizen voor fruit en groenten hebben geen last van de staking ondervonden. De Haspengouwse veilingen stelden wel enkele leveringen aan grote distributieketens uit.

De Limburgse fruitveilingen hadden geen hinder van de staking. De verse goederen vonden vlot hun weg naar de kopers. "We konden overal vlot binnen om de leveringen te doen", zegt Bart Wijgaerts, woordvoerder van Veiling Haspengouw.

"Alleen bij de grote retailers waren er enkele blokkades aan de distributiecentra, maar dat fruit wordt dan in de komende dagen wel geleverd. De ketens hadden trouwens hun voorzorgen genomen en eind vorige week al wat extra bestellingen geplaatst. Er is nog voldoende capaciteit in onze koelhuizen om de niet-geleverde goederen op te slaan. Als die in de komende dagen naar de winkels worden gevoerd, stelt er zich geen enkel probleem."

17.32u: Aan het distributiecentrum van warenhuisketen Colruyt in Gellingen (Henegouwen) heeft een deurwaarder op verzoek van het bedrijf een stakingspost opgeheven omdat de vakbonden werkwilligen niet naar binnen lieten gaan. Dat zegt Tony Verlinden, directeur sociale relaties bij Colruyt. In Vlaanderen en Brussel kwam een vijftal deurwaarders tussenbeide.

De stakingspost stond sinds 5 uur voor het distributiecentrum, waar in de loop van de ochtend tweehonderd werkwilligen opdaagden. "Meestal bereiken we een akkoord, maar nu was daar geen sprake van", zegt Verlinden. Een deurwaarder kwam ter plaatse en uiteindelijk kon er om 14 uur met halve bezetting gewerkt worden.

Het is volgens Verlinden de eerste keer dat een deurwaarder moet tussenkomen bij een staking bij Colruyt. Hij wijst erop dat de stakingspost bemand werd door externen, "metallo's". In zowat de helft van de Colruyt-winkels in Brussel en Wallonië waren er verstoringen, aldus nog Verlinden.

17.26u: Ondernemingsorganisatie Unizo stuurde ruim 50.000 sms-boodschappen met een dankwoord namens de ondernemers aan al wie vandaag wél heeft gewerkt. Dat maakte de ondernemersorganisatie bekend.

Op de site www.wijstakenniet.be ondertekenden inmiddels 63.588 mensen de oproep van Unizo tot "constructief overleg en samenwerking in crisistijden."

17.19u:
Bij de gemeentelijke diensten, scholen, sportcentra en ziekenhuizen in Limburg is de hinder door de staking zeer beperkt gebleven. Zo staakten slechts 20 van de 1.000 werknemers bij de stad Hasselt. In 15 gemeenten worden de komende dagen wel vervangende ophalingsrondes voor huisvuil ingepland.

In bijna alle gemeenten in Limburg was de stakingsbereidheid zeer beperkt. Nagenoeg alle diensten waren gewoon open. De strooidiensten reden uit zoals gepland. In Genk kwamen enkele leden van de technische dienst niet opdagen, maar waren wel alle faciliteiten als sportcentra, bibliotheek en administratieve loketten open. Dat was ook het geval in Hasselt, waar slechts 20 van de 1.000 personeelsleden deelnamen aan de staking.

Ook de scholen in Limburg bleven nagenoeg allemaal open. Zo was er totaal geen hinder in 4 van de 5 stedelijke scholen in Hasselt. Alleen in Rapertingen werd een vervangende opvangdienst georganiseerd. In het vrij onderwijs waren er wel algemene stakingen zonder opvang, zoals in basisschool de Kievit in Hasselt, waar ouders en kinderen aan hun lot werden overgelaten.

Door de staking bij vuilnisophalers Sita en Van Gansewinkel zijn er wel enkele gemeenten die nog groene bakken of vuilzakken op de stoep hebben staan. Daarom wordt in 15 gemeenten een vervangende ophalingsronde gepland.

De ziekenhuizen functioneerden normaal. Als er al werd gestaakt, ging het om een kleine minderheid, die door collega's werd opgevangen.

Bij De Lijn en de NMBS lag het verkeer wel zo goed als lam. Bpost wist daarentegen bijna 90 pct van de poststukken te bezorgen.

17.13u: De kostprijs van het productieverlies in de technologiesectoren door de nationale staking loopt op tot 50 miljoen euro. Dit ondanks thuiswerk dat drie keer hoger ligt dan op een normale werkdag. Die raming schuift Agoria, de federatie van de technologische industrie, naar voor na een interne rondvraag.

In het Waals en Brussels Gewest is de impact van de staking van de drie vakbonden het grootst. In de provincies Henegouwen, Luik en Namen zijn heel wat vakbondsacties. Er staan niet alleen stakersposten aan veel bedrijven, maar ook hele industriezones worden geblokkeerd.

In Vlaanderen blijven de vakbondsacties hoofdzakelijk beperkt tot stakers die aan de ingang van bedrijven filterblokkades hebben opgeworpen. Toch kampen, door de combinatie van dergelijke blokkades en de afwezigheid van arbeiders, ook in Vlaanderen vooral grote bedrijven, op enkele uitzonderingen na, met 100 procent productieverlies, stelt Agoria.

De federatie, die 1.600 bedrijven en 280.000 werknemers vertegenwoordigt, kreeg geen meldingen van incidenten met stakingspiketten.

Toch vraagt Agoria een kritisch debat over het gebruik van stakingspiketten. "In een aantal gevallen leiden piketten tot een volledige blokkering van een bedrijfszone en zo kan de impact op werkwilligheid niet correct worden ingeschat", luidt het.

Heel wat dienstenbedrijven functioneerden zo goed als volledig normaal. Werkgevers en werknemers hadden vooraf ook afspraken over thuiswerk gemaakt. Agoria schat dat er drie keer zo veel thuiswerkers waren dan op een normale werkdag.

16.58u: De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) heeft in Lier een korte symbolische protestactie gehouden tegen "de geldstroom van 12 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Wallonië". Een tiental vakbondsleden bedekte een flitspaal met een vuilniszak. Het ging om een reactie op de nationale stakingsdag van de drie grote vakbonden. "ABVV, ACV en ACLVB leggen vandaag het land plat met een algemene staking om zo plannen te veranderen waaraan ze zelf hebben meegeschreven. De staking is dus behoorlijk hypocriet", klinkt het.

De flitspaal werd als doelwit gekozen omdat het geld dat de palen -waarvan er veel meer staan in Vlaanderen dan in Wallonië- opbrengen, volgens de VSV bijdraagt tot de transfers naar Wallonië. "Daarom laten wij liever een flitspaal staken", zegt actieleider Luc Vermeulen van VSV. Ook VSV-voorzitter Rob Verreycken, gewezen Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, was bij de actie aan de Ring van Lier aanwezig.

De VSV-militanten bedekten de flitspaal met een vuilniszak en plaatsten er een affiche naast met de boodschap "Ik staak tegen de geldstroom naar Wallonië". De vakbond hoopt dat het voorbeeld navolging krijgt, maar benadrukt dat er enkel een tijdelijke bedekking beoogd wordt en er geen sprake kan zijn van het beschadigen van de flitspalen.

De VSV roept intussen de drie grote vakbonden op om ook het recht op werken te respecteren. "Intimidatie en blokkades zijn een zwaktebod dat moet camoufleren dat de stakingsbereidheid bij de gewone werknemer erg klein is", klinkt het.

16.45u: De impact van de nationale staking is beperkt gebleven voor de vluchten van en naar Brussels Airport. Zowat 10 procent van de vluchten werd afgelast. Dat zegt Jan Van der Cruysse, de woordvoerder van Brussels Airport.

In de dagen die voorafgingen aan de stakingsdag beslisten diverse luchtvaartmaatschappijen uit voorzorg om hun vluchten op Brussel af te leiden naar andere luchthavens of te annuleren. Ongeveer 10 procent van alle vluchten die maandag normaal voorzien waren op Brussels Airport, werden niet uitgevoerd. Zo werden vluchten naar onder meer Milaan, Lyon, Stockholm, Madrid, Boedapest, Praag, Wenen en Kopenhagen afgelast.

Ook de toegang tot de vrachtluchthaven Brucargo werd gedurende een aantal uren beperkt door stakingspiketten. "Door een grondige voorbereiding en nauw overleg tussen de belangrijkste dienstverleners en stakeholders werd de impact van de stakingsactie voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen tot een minimum beperkt", zegt Van der Cruysse. "Ondanks de staking en het winterweer bleven alle luchtvaartkritische activiteiten de hele dag verzekerd. Dat is vooral te danken aan de inzet van duizenden medewerkers die tijdens de afwezigheid van hun collega's een extra tandje bijzetten."

Arnaud Feist, CEO van The Brussels Airport Company, waardeert ook dat "de vakbonden vooral kozen voor actie en visibiliteit, zonder al te veel passagiers het slachtoffer te maken van een staking op de luchthaven".

16.41u: "Er was vandaag weliswaar sprake van een staking, maar een algemene staking die beoogde het hele land plat te leggen, was het niet". Dat besluit Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, op basis van een peiling van de werkgeversorganisatie naar de impact in de sectoren.

"Met uitzondering van een aantal deelsectoren als de post en het onderwijs gaf de openbare sector, en in het bijzonder het openbaar vervoer, algemeen genomen gevolg aan de stakingsoproep", aldus het VBO in een persbericht.

Vooral in de zware industrie werden heel wat bedrijven gehinderd. "Er is echter een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, waar de impact van de staking het grootst was. Voor de dienstensector daarentegen was er weinig of geen impact. Veel mensen opteerden er bijvoorbeeld voor telewerk, waardoor de impact beperkt bleef", stipt de patroonsorganisatie aan.

Topman Pieter Timmermans toont zich wel tevreden over het ordentelijk verloop van de stakingsdag. "Hoewel elke inbreuk op de wet, zoals het blokkeren van industrieterreinen en filterblokkades, er een te veel is, ben ik tevreden dat de instructies van de vakbondstop om de actie ordentelijk te laten verlopen vrij goed zijn opgevolgd", luidt het.

Het VBO herhaalt de noodzaak voor sociaal overleg. "Als de vakbonden bereid zijn zich nu te houden aan het afgesproken kader en de werkmethode, kan het overleg voortgezet worden. Mocht deze staking er echter niet geweest zijn, dan hadden we zowel de werknemers als de werkgevers vandaag al oplossingen kunnen aanreiken", beklemtoont Pieter Timmermans.

16.36u: Er zijn drie deurwaarders uitgestuurd om stakers ertoe te bewegen zich soepeler op te stellen. Dat is te horen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) stuurde deze voormiddag deurwaarders naar drie plaatsen, onder meer naar de afrit Desteldonk van de R4. Daar was een volledige wegblokkade opgericht. De deurwaarder kon de zaak in der minne regelen.

Ook in de Gentse Henri Farmanstraat en in de Skaldenstraat, een belangrijke toegang tot het logistiek centrum van de Gentse haven, kon de toestand worden ontmijnd zonder gerechtelijke stappen.

16.18u: In de loop van de namiddag hebben een aantal van de supermarkten die in de voormiddag door de staking moesten sluiten, toch nog klanten kunnen ontvangen. Vooral in het zuiden van het land bleven veel winkels dicht.

Alle door Delhaize zelf uitgebate winkels in Vlaanderen gingen uiteindelijk open, klinkt het bij de supermarktketen. In Wallonië en Brussel daarentegen zijn nog bijna alle winkels dicht.

Bij Colruyt is de situatie volgens woordvoerder Jan Derom aan het normaliseren, ook in het zuiden van België.

Carrefour meldt dat twee winkels die eerder op de dag nog gesloten waren, toch de deuren hebben kunnen openen. Het gaat om de hypermarkten in Aarlen en Burcht.

15.55u: Een paar honderd leden van de christelijke vakbond ACV en enkele sympathisanten van het linkse PVDA voeren actie aan de Brusselse Beurs. "We willen meer werk en eisen dat de regering het geld gaat zoeken bij de grote vermogens. Daarom staan we op de trappen van de Beurs", zegt Rudi De Coster, secretaris van ACV Openbare Diensten. Rond 15 uur telde de Brusselse politie een tweehonderdtal manifestanten. De actie verloopt zonder incidenten.

Daarnaast hebben de christelijke vakbondsmilitanten in de loop van maandagochtend stakingsposten opgetrokken bij de Brusselse dienst voor Arbeidsbemiddeling, het administratief centrum van de stad Brussel en bij enkele diensten van de gemeente Vorst.

15.47u: De opvolging van de staking bij de Leuvense openbare diensten was wisselend. In het Leuvense stadskantoor was nagenoeg iedereen aan de slag. Bij de reinigingsdienst staakte een veertigtal mensen. Ook bij de technische dienst bleven mensen afwezig. De dienstverlening kon volgens schepen Mohammed Ridouani (sp.a) door herschikking van het werk gewoon doorgaan. Ook in gemeentescholen en stedelijke kinderopvang waren er geen problemen.

Bij de administratie van de provincie Vlaams-Brabant bleef een twintigtal personeelsleden afwezig. Over het Vlaams Administratief Centrum (VAC) zijn geen gegevens bekend. Daar stond maandagmorgen aan de ingang wel een stakingspost. In de grote verzorgingsinstellingen zoals UZ Gasthuisberg, UZ Pellenberg en Sint-Annendael in Diest beperkten de vakbonden zich tot informatievergaderingen en sensibilisering.

Wat de gevangenissen betreft, werd er onder de cipiers in groten getale gestaakt in Leuven-Centraal. De lokale politie van Leuven diende er ter vervanging de hele dag een twintigtal agenten te posteren. In de gevangenis van Leuven-Hulp werd niet gestaakt. Bij bpost in Leuven ging ongeveer de helft van de postbodes aan de slag. De vakbonden hadden aan de Philips-site een stakingspost gezet maar lieten alle werkwilligen aan het werk gaan.

15.40u: De universiteiten en hogescholen ondervinden weinig hinder van de staking. Dat blijkt uit een rondvraag. De examens zijn niet verstoord en slechts een beperkt aantal studenten raakte niet tijdig op school.

"De examens gingen door als gepland", luidt het bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Doordat de staking lang op voorhand werd aangekondigd, stelt Universiteit geen examens uit. De KULeuven verplaatste om dezelfde reden geen examens en signaleert maandag dat de hinder beperkt is. "Slechts een klein aantal studenten moest maandag examens afleggen."

Een zelfde geluid bij de Universiteit Antwerpen. "We hebben vandaag bijna geen mails of telefoontjes ontvangen van studenten die niet op de campus geraakt zijn. De meesten zijn dus gewoon aanwezig en kunnen zoals gepland hun examen afleggen." De studenten waren goed voorbereid op de staking. "Zo goed zelfs dat de dienstauto die rector Alain Verschoren vorige week ter beschikking stelde, een Jaguar met lederen zetels en chauffeur, gewoon in de garage bleef."

Ook de Universiteit Gent laat weten dat de impact van de staking globaal gezien bijzonder klein is. Ook daar werden geen examens uitgesteld. De Hogeschool Gent kreeg geen melding van problemen en zegt dat de staking "geen grote gevolgen" heeft.

De Hogeschool West-Vlaanderen organiseert inhaalexamens. Ook de Erasmushogeschool verdaagde een deel van de examens. De Karel de Grote-Hogeschool stelde geen examens uit. Die drie laatste zeggen, net als de andere onderwijsinstellingen, dat de staking geen bijzondere hinder oplevert.

15.29u: De staking heeft beperkte gevolgen voor de vaste en mobiele telefonie. Dat is te horen bij Belgacom, KPN (Base) en Mobistar.

Bij Belgacom is de invloed van de staking voelbaar bij de helpdesk. Op de website van de telecomoperator wordt gevraagd om de klantendienst pas vanaf dinsdag 8 uur te bellen. "Er wordt wel gewerkt in de callcenters, maar de wachttijd kan oplopen", zegt Frédérique Verbiest van Belgacom.

Bij KPN, het bedrijf achter onder meer Base, kregen sommige personeelsleden de mogelijkheid om thuis te werken. "Slechts twee winkels, beiden in het zuidelijke landsdeel, zijn maandag gesloten", aldus woordvoerster Florence Muls.

Bij Mobistar moesten vier winkels tijdelijk worden gesloten als gevolg van stakingsposten. "In onze callcenters is 90 procent van het personeel aan het werk", stelt woordvoerder Mathieu Van Overstraeten.

15.22u: In twintig Vlaamse ondernemingen discussiëren werknemers en werkgevers vandaag over de impact van de maatregelen Di Rupo. Unizo-topman Karel Van Eetvelt schoof vanmiddag aan voor een overlegactie bij webbedrijf Netlash in de Gentse Voorhavenlaan.
Om de focus op overleg te benadrukken, organiseert Unizo maandag de "kmo's in overleg"-actie, waarin ze ondernemers oproept constructief te overleggen over alle mogelijk oplossingen. Aan de hand van een door de ondernemersorganisatie opgesteld draaiboek werden de ondernemers begeleid om samen met het personeel te luisteren naar elkaars bezorgdheden.

Een tiental medewerkers van Netlash ging met elkaar, met hun werkgever en met Van Eetvelt in discussie. "Het is boeiend dat jonge mensen nadenken over de uitdagingen van de toekomst en ook oplossingen voorstellen", aldus Van Eetvelt. De discussies gingen onder meer over pensioenen, tijdskrediet en het indexmechanisme. "Ik heb er een goed voorstel over de indexkoppeling van opgestoken."

Uit een bevraging bij 504 Unizo-leden vóór de staking bleek dat 97 pct van de ondernemers geen begrip had voor de stakingsactie en dat slechts één procent van hen verwachtte dat hun personeel zal deelnemen aan de vakbondsactie. Ondanks het onbegrip voor de staking gaf 82 procent van de ondernemers wel aan oog te hebben voor de zorgen van hun werknemers, 70 procent zei vóór de staking tijd vrij te maken om met de medewerkers te praten over de impact van de maatregelen Di Rupo.

15.07u:
Bij de stad Brussel is bijna de helft van de 2.910 personeelsleden aan het werk. Alle stadsdiensten zijn wel geopend.

"Rond het middaguur telden we 179 stakers en waren er 1.360 personeelsleden aanwezig. Nog eens 917 mensen hebben vrijaf genomen omdat er geen openbaar vervoer is. De rest is afwezig door ziekte en verlof", meldt Perrine Marchal, woordvoerster van schepen voor Personeel Philippe Close.

In het universitair ziekenhuis in Jette, UZ Brussel, is er nauwelijks hinder. "Alles gaat door zoals op een gewone maandag. We draaien geen zondagsdienst, want bij onze 3.400 personeelsleden tellen we slechts 20 stakers", aldus Inge Staelens van UZ Brussel.

Bij Net Brussel, verantwoordelijk voor de huisvuilophaling in het Brussels gewest, zorgt de algemene staking voor meer hinder. Zo is het callcenter niet bereikbaar en zijn er slechts enkele ophaalrondes in een paar wijken. Tenslotte meldt de Haven van Brussel dat alle sluizen op het kanaal bemand zijn.

15.01u: Zeven procent van de personeelsleden met een opdracht in het onderwijs hebben vandaag gestaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Bij de vorige algemene staking in december was dat maar 2,3 procent.

Van de 177.748 personeelsleden legden 12.465 het werk neer. De cijfers hebben betrekking op alle onderwijsnetten en alle onderwijsniveaus, behalve de universiteiten. Ook de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs en de hogescholen zitten in de cijfers, net als de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Het percentage ligt een pak hoger dan bij de algemene staking in december van vorig jaar. Dat was verwacht. "Bij de vorige staking in december stond de uitreiking van de rapporten voor de deur. De klassenraden moesten samenkomen om de resultaten van de leerlingen te bespreken. Het onderwijs wilde niet dat de leerlingen het slachtoffer zouden worden van de actie. Nu ligt de situatie helemaal anders", zei Willy Bombeek van het VSKO. Ook het gemeenschapsonderwijs had eerder laten weten dat het een hogere deelname verwachtte.

De cijfers zijn voorlopig. Het gaat om cijfers die het agentschap tot maandagmiddag ontving. Definitieve aantallen zijn pas de komende dagen beschiklbaar.

14.55u:
De nationale staking wordt ook bij bedienden goed opgevolgd. Dat zegt de socialistische bediendebond BBTK.

Vooral in de handel, logistiek en social-profit was dat het geval, aldus de BBTK. Zo daagden in heel wat logistieke bedrijven, in de havens maar ook daarbuiten, weinig tot geen werkwilligen op.

Wat de winkels betreft, waren vooral in de regio Brussel, Antwerpen en Wallonië heel wat zaken gesloten.

In de social-profit is in de omkaderende zorginstellingen overgeschakeld naar zondagsdienst, aldus de BBTK. In sommige ziekenhuizen diende personeel te worden opgevorderd.

Bedienden staakten voorts onder meer in de industriële bedrijven, bewakingsdiensten, parkeerbedrijven en de financiële sector, aldus de BBTK.

14.48u: Drie van de zes Makrovestigingen in België zijn open. Een deel van het personeel neemt daar wel deel aan de staking, maar dat heeft geen gevolgen voor de klanten laat het bedrijf weten.

De vestigingen in Eke, Deurne en Sint-Pieters-Leeuw zijn open. De winkels in Machelen, Lodinsart (Luik) en Alleur (Charleroi) zijn gesloten. Vakbonden deelden er pamfletten uit aan de personeelsingangen.

In Eke werden klanten vanmorgen getrakteerd met koffiekoeken en koffie, laat het ABVV weten.

14.41u: De nationale stakingsdag veroorzaakt weinig hinder bij de stedelijke dienstverlening in Mechelen, Lier en Turnhout. Zowat alle administratieve diensten zijn geopend. De grootste problemen zijn er in het onderwijs.

In Turnhout staakt 50 procent van de leerkrachten van het basisonderwijs en 25 procent van het secundair. Alle schoolgebouwen zijn wel geopend, zodat de leerlingen kunnen worden opgevangen. Dat gebeurt indien nodig door stadspersoneel. In Lier bleven twee scholen gesloten in deelgemeente Koningshooikt, daar is voor zover bekend ook geen opvang voorzien.

In Turnhout staakt ook de groendienst en zijn er een aantal ploegen van gemeentearbeiders niet uitgereden. De overige stedelijke dienstverlening, inclusief de kinderopvang, is wel gegarandeerd. Dat is eveneens het geval in Lier en Mechelen.

Aan het kruispunt van de Europalaan met de Brusselsesteenweg in Mechelen vond maandagochtend een pamflettenactie plaats van de vakbonden. Volgens de lokale politie van Mechelen was er echter nooit sprake van verkeershinder en is de actie erg vlot en rustig verlopen. Ze moest dan ook niet tussenbeide komen.

14.38u: "Het sociaal overleg is heel belangrijk. Er wordt veel gediscussieerd tussen werkgevers en werknemers en de federale regering steunt dat." Die korte reactie op de algemene staking heeft premier Elio Di Rupo gegeven bij zijn aankomst op de Europese top.

Di Rupo werd druk gesolliciteerd om een reactie op de staking. Hij benadrukte dat de organisatie van een Europese top en een algemene staking "twee verschillende zaken" zijn. "De staking is de verantwoordelijkheid van de vakbonden. Wij zorgen voor de goede voorwaarden om zonder problemen een top te houden."

14.26u: De algemene staking van vandaag was vooral voelbaar bij het openbaar vervoer, de havens en de grote industrie. De vakbonden hebben het over een succes, de werkgevers stellen dat de impact beperkt is.

De nationale staking was traditioneel vooral voelbaar bij het openbaar vervoer: bij het treinverkeer en bij bus, tram en metro. Daar was de hinder zeer groot. Bij het luchtverkeer was er sprake van een aantal afgelaste vluchten op Brussels Airport.

Ook bij de havens was er grote hinder. Alle havens - zowel Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen - liggen plat, zo luidde bij de socialistische transportvakbond BTB. De staking kost de Antwerpse haven per uur een miljoen euro aan toegevoegde waarde, becijferde het Antwerps havenbedrijf.

Bij het onderwijs werd her en der gestaakt. De hinder, bijvoorbeeld bij hogescholen en universiteiten, bleef al bij al beperkt. Overal werd opvang voorzien.

De staking was ook goed voelbaar bij de grotere bedrijven. Bij bedrijven als Volvo in Gent of Audi Brussels was er geen productie, bij ArcelorMittal in Gent was er een minimumbezetting.

Wegblokkades of bezettingen van industrieterreinen bleven uit, zoals de vakbondstop had beloofd. Unizo stuurde twee deurwaarders naar drie plaatsen.

De vakbonden spraken van een succesvolle staking. De werkgevers zeggen dat de impact beperkt is. Volgens een enquête van Unizo ondervond 28 procent van de bedrijven hinder, wat minder is dan verwacht. Ook ondernemersorganisatie Voka meldt een beperkte impact.

Het verkeer ondervond eveneens weinig hinder. Een uitzonderlijk kalme ochtendspits, luidde het bij het Vlaams verkeerscentrum.

14.18u:
In Gent staakt 18 procent van het stadspersoneel. De Gentse liberale schepenen De Clercq en Peeters betreuren de wegblokkades en het feit dat burgemeester Daniël Termont (sp.a) niet wilde ingrijpen. Volgens Termont zouden de blokkades in de haven in de loop van de namiddag worden opgeheven.

In het onderwijs, de kinderdagverblijven en de naschoolse opvang staakt 39 procent van het personeel, bij het Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein staakt 23 procent. Bij het Departement Bevolking en Welzijn heeft 20,5 procent het werk neergelegd, bij het Departement Facility Management slechts drie procent.

Bij de cultuurinstellingen is het stadsarchief "De zwarte doos" en het Gravensteen gesloten voor het publiek. Bij de afvalintercommunale IVAGO werkt maar 20 procent. In het stedelijk gebied wordt op enkele plaatsten restafval opgehaald, nergens GFT. In landelijk gebied is er géén huisvuilophaling. De afvalverbrandingsinstallatie draait op minimumbezetting.

Schepen van Economie Mathias De Clercq en Havenschepen Christophe Peeters betreuren dat de vakbonden vandaag wegblokkades hebben georganiseerd in het havengebied. "Deze blokkades van de openbare weg hinderen het vrije verkeer van personen en goederen, een fundamenteel beginsel van de Europese democratie", klinkt het. "Wij betreuren ook dat de burgemeester van Gent niet wil ingrijpen om het verkeer op de openbare weg vrij te houden. Het is een recht van iedereen om zich vrij te kunnen verplaatsen over het hele grondgebied. Het is dan ook de taak van de overheid om erover te waken dat dit recht voor elke burger, zonder onderscheid, wordt gegarandeerd."

De twee schepenen benadrukken wel dat ze het recht om te staken niet betwisten.

14.05u:
De staking wordt opgevolgd in alle Belgische gevangenissen. De politie springt in voor de cipiers en volgens de vakbonden verloopt dat grotendeels zonder morren. Enkel in Doornik manifesteert een twintigtal agenten voor de gevangenis.

Dat in de gevangenissen de staking goed wordt opgevolgd, was maandagochtend al duidelijk. Onder meer in Leuven, Brugge en Hasselt voeren de meeste cipiers actie.

Hun taken worden voorlopig waargenomen door agenten, hoewel die de voorbije maanden hebben laten verstaan niet meer te willen inspringen tijdens de vele stakingen. Er liep dan ook een stakingsaanzegging voor het geval de politie opnieuw naar de gevangenissen zou moeten.

"Die aanzegging wordt echter niet gedragen door een meerderheid van het politiepersoneel", aldus Chris Reniers van ACOD. "Bovendien is vandaag de solidariteit groot", zegt ook Jan Adam van ACV Politie.

"De werklast in de gevangenissen blijft wel een groot probleem", zegt Reniers. "De akkoorden tussen de vakbonden en de minister moeten dringend worden uitgevoerd." Bij de politie zelf is de stakingsbereidheid beperkt.

13.53u: Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt ligt het werk grotendeels stil omdat heel wat personeelsleden staken. Dat zegt de vakbond en wordt bevestigd door het bedrijf.

"De actie wordt zeer ruim opgevolgd bij zowel de arbeiders als de bedienden", zegt Wim Penninckx van LBC. "Van de 4.000 mensen zijn er maar enkele honderden aanwezig." De vakbondsman benadrukt daarbij dat er geen werkwilligen zijn tegengehouden.

Ook bij het bedrijf bevestigt men de grote afwezigheid. Vooral bij de arbeiders, luidt het daar, waarvan er maar enkele tientallen aanwezig zijn.

Vrijdag legde het personeel al spontaan het werk neer bij Van Hool naar aanleiding van de aankondiging dat de busbouwer ook wil produceren in Macedonië. Morgen is daarover nieuw overleg gepland tussen directie en vakbonden.

13.44u:
Volgens VOKA, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, zijn er in 68 procent van de Oost-Vlaamse ondernemingen geen stakers. Dat blijkt uit reacties van 170 bedrijven.

Dertien procent van de ondernemingen ervaart problemen met toelevering en leveranciers en bij 21 procent van de bedrijven zijn er problemen met dienstverlening en productie.

Het stakingsbeeld in Oost-Vlaanderen is heel wisselend, maar de acties waren het meest voelbaar in de Gentse haven, onder meer door de filterblokkades.

"Voka betreurt dat de aansporing van de vakbonden om geen bedrijventerreinen af te sluiten niet werd nageleefd in de Gentse haven", aldus gedelegeerd bestuurder Geert Moerman (VOKA Oost-Vlaanderen).

13.28u: In Antwerpen zijn door de nationale stakingsdag 41 van de 88 stedelijke kleuter- en lagere scholen gesloten gebleven. Zowat de helft van de leerkrachten volgt de staking op, maar er kon voor alle kinderen noodopvang worden voorzien. Ook in het buitengewoon onderwijs staakt één op drie medewerkers. Bij het secundair onderwijs zijn de gevolgen van de staking traditioneel minder zwaar, daar konden alle scholen de deuren openen, meldt de stad Antwerpen.

Zoals gepland zijn 26 van de 36 Antwerpse kinderdagverblijven gesloten, maar werken de onthaalouders en CKG's (Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) wel volgens de gewone regeling.

Op het vlak van huisvuilophaling meldt de stad dat alle papier en karton wordt opgehaald, behalve in de papiermanden, maar dat alle andere huisvuil zal blijven staan. Aan inwoners wordt gevraagd om het afval terug binnen te nemen tot een volgende ophaaldag.

De stedelijke administratie ondervindt relatief weinig hinder van de staking. Vijf stadskantoren zijn gesloten, net als het districtshuis van Antwerpen. In alle andere districtshuizen is er zeker een minimale bezetting.

In de culturele sector zijn alle musea en de meeste bibliotheken sowieso gesloten op maandag, enkele erfgoedinstellingen zoals het Rubenianum zijn wel open. Wat sportinfrastructuur betreft zijn zes van de tien zwembaden dicht, evenals zeven van de twintig sporthallen.

Het Antwerpse OCMW meldt dat zowat alle sociale centra open zijn. Ook in de woonzorgcentra is er een gegarandeerde, zij het minimale, dienstverlening.

13.21u: De sneeuw die vanochtend in Luik gevallen is, heeft voor wat hinder gezorgd op de luchthaven van Luik. Enkele cargovluchten liepen vertraging op. De nationale staking heeft dan weer geen enkele impact op de luchthaven.

Verschillende sneeuwruimers zijn ingezet om de landings- en startbaan van de luchthaven vrij te maken na de winterse neerslag in de regio. De sneeuwval zorgde voor enkele lichte vertragingen.

Touroperator Jetair verplaatste enkele weken geleden al, met het oog op de nationale staking, de enige passagiersvlucht van maandag naar de luchthaven van Maastricht.

De staking heeft geen gevolgen voor de werking van luchtvrachtonderneming TNT op de luchthaven van Luik.

13.13u: Bij de VRT hebben leden van de socialistische en de liberale vakbond om 6 uur een stakingspost opgetrokken. Dat zegt Luk Vandenhoeck van ACOD bij de openbare omroep. De directie van de VRT en de vakbonden bereikten geen akkoord over een aangepaste programmering, waardoor op tv en radio wellicht weinig te merken zal zijn van de staking.

Deze voormiddag gingen de uitzendingen alvast zoals normaal op antenne, zegt VRT-woordvoerder Björn Verdoodt. Al moest Sven Pichal het radio 1-programma Peeters & Pichal wel alleen presenteren, omdat Annemie Peeters besloot te staken. "Ik ben loyaal aan mijn vakbond. Dat is de overweging die ik heb gemaakt", zegt Peeters daarover.

Vandenhoeck is niet te spreken over de houding van de VRT-directie, die volgens hem "de kant van de regering heeft gekozen in een kwestie die de bevolking verdeelt". De stakingspost zou blijven staan tot 12 uur. De christelijke vakbond wilde vorige week overigens wel ingaan op een voorstel van de directie over de programmering op de stakingsdag. Het ACV betaalt stakers, maar doet niet mee aan de stakingspost.

Het is nog afwachten hoe de rest van de dag op de openbare omroep zal verlopen, zegt Verdoodt. Het hangt er vanaf wie komt werken en wie niet. Bij de Franstalige openbare omroep RTBF bereikten vakbonden en directie wel een akkoord. Daar zijn er vervangprogramma's te zien, maar worden de nieuwsuitzendingen wel zoals normaal uitgezonden.

13.06u:
In de twee grote steden van Zuid-West-Vlaanderen, Roeselare en Kortrijk, is er weinig hinder bij de stadsdiensten tijdens deze algemene stakingsdag. "We hebben ook nooit echt opgeroepen om te staken in die sector, maar kiezen er eerder voor om mensen te informeren en te sensibiliseren", zegt Joris Vanraes van het ACV-Openbare Diensten. In Kortrijk schat communicatieambtenaar Tom Delmotte dat tien procent van de werknemers niet is komen opdagen.

"De meeste diensten draaien normaal", zegt Delmotte. "Wie naar de dienst Burgerzaken komt zal wat langer moeten wachten en huwelijks- en geboorteaangiften zijn vandaag niet mogelijk. Daarnaast zijn twee van de drie stedelijke zwembaden gesloten en zal de sporthal Lange Munte om 17 uur de deuren sluiten wegens personeelsgebrek. Daarnaast zijn er weinig of geen problemen met de dienstverlening."

In Roeselare is de toestand gelijkaardig. "We hebben de nadruk gelegd op het geven van informatie. 's Middags kwamen enkele honderden mensen naar de binnentuin van het stadhuis in Kortrijk, waar bij een kom soep ons standpunt nog eens werd toegelicht. Voor de rest hebben we iedereen zelf laten beslissen, er werden geen piketten geplaatst."

12.57u:
Enkele honderden militanten van de christelijke vakbond zijn
samengekomen op de Place du Marché in Luik, om er schapen te scheren. Daarna trokken ze via het justitiepaleis naar het centrum van de stad.

"We gaan in verzet, wij zijn geen schapen!", zegt Jean-Marc Namotte, federaal secretaris van de CSC Luik Hoei Borgworm. "Wij gaan ons niet zomaar laten kaalscheren. We hebben een campagne meegemaakt tegen staken en tegen de vakbond. Maar vandaag zien we dat Luik een dode stad is. Er zijn geen werknemers en de mensen zijn boos."

Aangekomen aan het justitiepaleis verhinderde de politie dat de stakers het gebouw zouden betreden. Ze zetten hun tocht dan voort naar het centrum van de stad, waar ze verscheidene handelaars dwongen hun winkels te sluiten

De christelijke vakbond toont zich tevreden over de mate waarin de staking opgevolgd wordt in Luik, zowel in de bedrijven als in de scholen.

12.49:
De nationale staking zorgt voor beperkte hinder bij de kmo's en micro-ondernemingen. Dat meldt ondernemersorganisatie NSZ op basis van een rondvraag bij 412 ondernemingen.

Slechts 8 procent van de ondervraagde bedrijven wordt geconfronteerd met stakers. Toch draaien veel kmo's en micro-ondernemingen volgens het NSZ niet op volle kracht. Gemiddeld nam 17 procent van het personeel een dag vakantie op, hoofdzakelijk omdat het openbaar vervoer helemaal plat ligt en het daardoor moeilijk is om op het werk te geraken, zo luidt het.

Bedrijvenzones worden volgens het NSZ haast niet geblokkeerd en slechts 8 procent van de kmo's en micro-ondernemingen wordt geconfronteerd met stakende werknemers in hun rangen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws herhaalt vandaag haar pleidooi voor een minimale dienstverlening van trein, tram, bus en metro. "Op die manier worden werkwillige werknemers niet gegijzeld en kunnen bedrijven ook tijdens stakingen op volle kracht draaien. Nu is dat niet zo en dat is jammer, want de stakingsbereidheid van werknemers uit kmo's en micro-ondernemingen is bijzonder klein."

12.43u: Op het Zand in Brugge zijn vanochtend 2.500 leden van de vakbonden ACV en ABVV samengekomen. De vakbondsleden vormden samen het symbool 'vind ik leuk' van Facebook.

Erik Van Deursen van ABVV dankte alle aanwezigen voor hun inzet en het vormen van piketten. "We zijn er in geslaagd om de haven van Zeebrugge plat te krijgen en ook heel wat metaalbedrijven liggen stil. Ook bij de overheid werd de staking zeer goed opgevolgd."

Marc Demaeght van ACV wees op het nut van de actie. Hij riep de regering op om van de index te blijven.

Na de toespraken was er nog een korte optocht in de binnenstad, waar met pamfletten het doel van de actie werd uitgelegd.

12.36u:
Het lijkt erop dat de filterblokkades in Oost-Vlaanderen beperkt bleven tot de Gentse haven. Dat zeggen verschillende bronnen bij vakbonden en aan werkgeverszijde. In de meeste grote bedrijven wordt vandaag niet of deels gewerkt.

Het economisch leven in de Gentse haven is ernstig getroffen door de staking. "De binnenvaartsluis in Evergem ligt plat en ook de brug van Zelzate ligt gedeeltelijk open, waardoor geen zeevaart mogelijk is", aldus woordvoerder Johan Bresseleers van het Havenbedrijf Gent.

Verder staan er in de Gentse haven piketten aan aan twintigtal bedrijven. Er zijn ook filterblokkades op drie toegangswegen in de haven en ook in Erembodegem was er volgens VOKA een filterblokkade aan een bedrijventerrein.

In de Oost-Vlaamse metaalsector staakt 93 procent van de arbeiders, weet ABVV. Ook in de voedingssector zou de staking goed opgevolgd zijn, onder meer bij Barry Callebaut (Wieze) werkt maar 15 procent van de arbeiders, maar ook bij Algist Bruggeman, Fuji Oul en Vamix is de opvolging groot. Het distributiecentrum van Delhaize in Ninove ligt ook stil. In de streek van Oudenaarde-Ronse is de textielsector getroffen.

Volgens Jan Maertens (ACV) werd de staking in Oost-Vlaanderen ook onder meer opgevolgd bij Ajinomoto Omnichem (Wetteren), Kronos (Gent), Innovia Films (Merelbeke), Recticel (Wetteren), VPK (Oudegem/Erembodegem), Makro (Eke), Ontex (Eeklo) en Bekaert (Aalter).

12.28u:
Het ACV Brussel-Halle-Vilvoorde heeft om 11 uur actie gevoerd aan het RVA-kantoor in Vilvoorde tegen de besparingsmaatregelen. Zowat vijftig actievoerders, waaronder een aantal werkzaam in de Sociale werkplaats van Vilvoorde, toonden een spandoek met de tekst "Gisteren werknemer, vandaag werkloos en morgen dakloos?". Een delegatie werd ontvangen door de plaatselijke RVA-directeur.

Volgens ACV drijven deze besparingsmaatregelen "steeds meer mensen verder in de armoede". Zo worden de werkloosheidsvergoedingen van langdurig werklozen fors verlaagd. Afgestudeerde jongeren moeten langer (1 jaar) wachten vooraleer ze een uitkering krijgen. De uitkeringen voor deze groep worden ook in de tijd beperkt (3 jaar). Door de strengere "activering" wordt de kans groter dat werkzoekenden gesanctioneerd worden.

"Onze actie omvat niet alleen kritiek op de regeringsmaatregelen. We doen ook een oproep aan de bedrijven om meer jobs te creëren, ook jobs voor mensen zonder diploma en met beperkte competentie, die het zeer moeilijk hebben om aan de bak te komen. We merken dat bedrijven de lat steeds hoger leggen en bijvoorbeeld steeds meer op zoek zijn naar mensen met ervaring", aldus Ben Debognies, ACV-gewestsecretaris Halle-Vilvoorde.

12.24u:
De algemene staking heeft weinig impact op de ziekenhuizen in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, de ZNA- en GZA-ziekenhuizen in Antwerpen, het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals en het AZ Turnhout. Op sommige plaatsen zijn wel een aantal geplande, niet-dringende operaties uitgesteld en is de personeelsbezetting bij ondersteunende diensten beperkt.

Zowel bij de ZNA-ziekenhuizen, bij het Sint-Elisabethziekenhuis als bij het AZ in Turnhout is er in een aantal operatiekwartieren een beperkte bezetting. Daardoor zijn een aantal geplande ingrepen uitgesteld, maar patiënten zijn daarvan al vorige week op de hoogte gebracht. Dringende ingrepen vinden wel plaats, benadrukken de ziekenhuizen.

Voorts is er vooral hinder op sommige plaatsen in de ondersteunende diensten, zoals technische dienst of schoonmaak. Maar voor de patiënten zijn er geen problemen, luidt het bij ZNA en GZA waar ook de activiteit in het operatiekwartier van Sint-Augustinus lager ligt dan normaal. "De meeste zaken lopen in de ziekenhuizen wel door, maar sommige dingen gaan wat trager", zegt woordvoerder Jan Vogels van GZA.

Ook in het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals is de impact volgens woordvoerster Annelies Vrints beperkt, maar zijn er soms wat langere wachttijden. Lies Delvaux van AZ Turnhout benadrukt eveneens dat alles "min of meer standaard draait". Dat zegt ook woordvoerster Renée Willems van ZNA, zowel voor opgenomen patiënten als bij raadplegingen en in de dagkliniek.

Bij het UZA is de impact van de staking zeer klein en zijn er voor de patiënten geen voelbare gevolgen, zegt woordvoerster Ann Segers.

12.18u:
In Vlaanderen neemt 46 procent van de personeelsleden in de basisscholen van het gesubsidieerd onderwijs deel aan de nationale staking. Dat meldt het Christelijke onderwijzersverbond (COV) op basis van een peiling bij 10.000 personeelsleden. Heel wat basisscholen van het gesubsidieerd onderwijs zijn deze voormiddag gesloten of organiseren slechts een beperkte opvang.

In Oost-Vlaanderen blijkt de stakingsbereidheid het grootst, met 54 procent van het personeel dat meestaakt. Daarna volgen Antwerpen (51 procent), Limburg (45 procent), West-Vlaanderen (41 procent) en Vlaams-Brabant (39 procent).

12.13u:
Bij AB InBev is volgens de vakbonden de grote meerderheid van de arbeiders niet aan het werk gegaan. De activiteiten in de twee grote brouwerijen Leuven en Jupille liggen zo goed als volledig stil. In Hoegaarden en Belle-Vue daarentegen staakt circa 20 procent en wordt vrijwel normaal gewerkt. Nog volgens de vakbonden wordt ook in circa 80 procent van de depots gestaakt.

"In de Leuvense brouwerij is circa 90 procent van de arbeiders niet aan het werk. Er wordt mogelijk nog wat gebrouwen en geladen maar het bottelen ligt volledig stil", aldus vakbondsman Alex Vancauwenberg (ACV). In tegenstelling tot Jupille hebben de vakbonden geen piket opgesteld aan de poorten van de brouwerij in Leuven zodat er binnen- en buitengaand transport van (vooral externe) chauffeurs mogelijk is.

In een reactie laat InBev Belgium weten "dat de brouwactiviteit als gevolg van de staking niet substantieel geïmpacteerd is". Precieze cijfers over het aantal werknemers dat aan het werk is, zijn er nog niet. De brouwerij had overigens "vooraf rekening gehouden met de mogelijkheid van verminderde activiteit in sommige sites". "InBev Belgium respecteert het recht om te staken, maar benadrukt tevens het recht van werken. In moeilijke economische tijden staat een continue en betrouwbare service aan onze klanten voorop", aldus woordvoerster Natacha Schepkens.

12.07u: In de zorgsector in het zuiden van West-Vlaanderen wordt de nationale staking zo goed als mogelijk opgevolgd. Dat meldt de christelijke vakbond ACV. In verschillende ziekenhuizen werd personeel opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen. Er worden overal pamfletten rondgedeeld en honderden zorgverleners uit de hele provincie voeren maandag kort voor en na de middag actie op 't Zand in Brugge.

In vrijwel alle ziekenhuizen in het zuiden van West-Vlaanderen heeft de directie, na overleg met de vakbonden, personeel opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen. "De stakingsbereidheid was groot, maar je kan de patiënten nu eenmaal niet in de steek laten", zegt Lieven Blomme, secretaris van LBC in midden-West-Vlaanderen.

In de rusthuizen is de impact van de staking nauwelijks voelbaar. "De bezetting is er sowieso al beperkt, waardoor heel weinig mensen effectief kunnen staken", zegt Lieze Vansintjan (LBC). "Wel proberen we onze mensen te sensibiliseren over het belang van de actie."

11.59u:
Door de staking zijn een aantal winkels gesloten. Dat is vooral het geval in Wallonië en Brussel, zo blijkt uit een rondvraag. In Vlaanderen konden de meeste winkels wel klanten ontvangen. Volgens handelsfederatie Comeos kost de staking de sector ongeveer 30 miljoen euro. "De vakbonden slagen er niet in de werknemers achter zich te krijgen", zegt gedelegeerd bestuurder Dominique Michel van Comeos.

Comeos deed een rondvraag bij zijn grootste leden. Daaruit blijkt dat in Vlaanderen 10 procent van de winkels dicht is en in Wallonië 30 procent. Michel zegt dat het vooral de vakbond zelf is die staakt. Ze voert volgens Michel telkens actie met drie of vier mensen, terwijl het personeel wel wil werken.

Een eerste schatting van 30 miljoen euro schade is volgens Michel geen overdrijving. "Vooral in Wallonië is er sprake van sabotage, waarbij sloten worden geblokkeerd", zegt hij. "Werknemers worden binnengelaten, waardoor de directie ze moet betalen, maar daarna kunnen de klanten niet binnen. Tot slot moeten winkels verse producten weggooien en kunnen ze niets verkopen."

Bij Delhaize zijn in Vlaanderen zeven winkels gesloten en een zeventigtal open. Het gaat om supermarkten die Delhaize zelf uitbaat. In Antwerpen zijn vier dicht, in Vlaams-Brabant twee en in Limburg één, zegt een woordvoerder van de supermarktketen. In Wallonië zijn alle eigen vestigingen momenteel gesloten, behalve in Aarlen, Moeskroen en Recogne.

Delhaize hoopt de gesloten winkels te openen van zodra het kan, want er zouden voldoende werkwilligen zijn. Ook bij de distributiecentra van Delhaize veroorzaakt de staking hinder. Zo vertrekken in Zellik geen en in Ninove een beperkt aantal vrachtwagens.

Ook bij Colruyt is er in Vlaanderen amper hinder, terwijl er in Wallonië en Brussel her en der winkels gesloten zijn. Vaak zitten "externen" achter de acties, zegt woordvoerder Jan Derom van Colruyt. Op sommige plaatsen zijn er filterblokkades aan de winkels.

Alle hypermarkten van Carrefour in Brussel en Wallonië zijn gesloten, behalve die in Malmedy. In Vlaanderen zijn er dan weer weinig problemen, zegt Vera Vermeeren van Carrefour Belgium. Alle supermarkten en franchisewinkels zijn open. Van de hypermarkten zijn er vijf dicht en zestien open.

Lidl zegt weinig nadeel te ondervinden door de staking "dankzij de grote bereidheid van de medewerkers om te komen werken". Het merendeel van de filialen is open, maar Lidl "betreurt acties door externen" aan een aantal filialen. Enkele winkels moesten sluiten "uit veiligheid voor het personeel", klinkt het.

11.53u: Om ondanks de staking op de Europese top in Brussel te geraken landen en aantal Europese staats- en regeringsleiders vandaag op de militaire basis van Bevekom. De delegatie van de Deense premier Helle Thorning-Schmidt was de eerste die daar aankwam.

Bevekom ligt op zowat veertig minuten rijden van Brussel. De delegaties zouden over de weg naar Brussel gebracht worden. Ons land heeft ook een aantal Agusta-helikopters stand by om zonodig een aantal staats- of regeringsleiders naar Brussel over te brengen.

Aan de basis van Bevekom staan een twintigtal stakers opgesteld, maar die hinderen het transport van de delegaties niet.

11.51u:
Bij bpost is 75 procent van de postrondes uitgevoerd en is 94 procent van de kranten besteld. Dat meldt een woordvoerder van het postbedrijf deze middag op basis van definitieve cijfers.

Regionaal zijn er verschillen. Voor de provincies Antwerpen en Limburg is 99 procent van de kranten besteld, en 90 procent van de postrondes uitgevoerd. Voor Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant is 94 procent van de kranten besteld, en 81 procent van de postrondes gerealiseerd. Voor Oost- en West-Vlaanderen is 97 procent van de kranten besteld, en 87 procent van de postrondes uitgevoerd.

Voor Henegouwen en Namen is 90 procent van de kranten besteld, en 57 procent van de postrondes uitgevoerd. Maar: hier brachten de postbodes weinig tot geen post rond, omdat twee sorteercentra in Wallonië geblokkeerd waren. Idem voor Luik en Luxemburg. Daar is 88 proecnt van de kranten besteld, en 46 procent van de postrondes uitgevoerd.

11.30u:
De staking, die zowel de industrie als de goederenbehandeling raakt, kost de Antwerpse haven per uur een miljoen euro aan toegevoegde waarde. Dat zegt woordvoerster Annik Dirkx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Ze voegt er nog aan toe dat de imagoschade niet te becijferen valt.

Bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust verwacht men intussen dat het scheepvaartverkeer in de late namiddag opnieuw op gang komt. Dat zegt woordvoerder Tony Vuylsteke. "Op dit moment is er geen scheepvaartverkeer mogelijk", aldus Vuylsteke, "omdat in Antwerpen de sluizen geblokkeerd zijn. Dat is bijvoorbeeld ook zo voor de Kallosluis op de linker Scheldeoever, waar de sluis wel in dienst is voor de binnenvaart maar daar zijn er geen vastmakers voor de trossen van de zeeschepen."

Vuylsteke verwacht wel dat het scheepvaartverkeer tussen 16 en 18 uur opnieuw op gang komt vanuit Antwerpen, omdat de rededienst - die loodsen aan en van boord brengt - vanaf 19 uur weer operationeel zou zijn in Vlissingen. Dat betekent dat schepen al eerder vanuit Antwerpen kunnen vertrekken. Ook van en naar Gent zou er dan opnieuw scheepvaart kunnen zijn, als de blokkade daar wordt opgeheven. "Er is trouwens over het algemeen erg weinig scheepvaart", benadrukt Vuylsteke nog. "De rederijen hebben hun voorzorgen genomen. De schepen zijn dit weekend al vertrokken of zijn afgeleid naar andere havens. In de haven van Zeebrugge zijn er wel een zeer beperkt aantal bewegingen geweest."

10.44u:
In het onderwijs wordt gestaakt, maar beperkt. Dat blijkt uit een steekproef van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs VSKO.

De steekproef werd uitgevoerd bij grote scholen overal in Vlaanderen, uit het katholieke net. "Zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs leert de steekproef dat er wordt gestaakt, maar dat die staking beperkt is", aldus een woordvoerder.

In sommige scholen kwamen de leraars wel opdagen, maar waren er weinig leerlingen als gevolg van de staking in het openbaar vervoer.

In alle scholen is opvang voorzien.

10.36u:
Bij 75 procent van de ondervraagde bedrijven is er volgens Voka niemand die staakt. Daarnaast meldt 94 procent dat de toegang tot het bedrijf niet wordt gehinderd en spreekt 42 procent van geen enkele hinder voor de werking. Van de respondenten meldt 18 procent een verminderde dienstverlening of productie en ervaart 15 procent wat problemen met toelevering of leveranciers.

"We hebben vrijdag nog opgeroepen om te werken, en stellen vast dat dit vandaag , op enkele uitzonderingen na, ook mogelijk is. De grootste hinder zit blijkbaar bij de openbare diensten", stelt Jo Libeer van Voka.

Voka heeft in heel Vlaanderen sinds 6 uur vanochtend ook mensen op pad die industrieterreinen bezoeken, om zo een goed beeld te krijgen op de impact van de staking.

10.32u: De stakingsoproep wordt in veel ondernemingen in Zuid-West-Vlaanderen goed opgevolgd. Dat bevestigen diverse vakbondsvertegenwoordigers. Veel bedrijven liggen plat, al zijn links en rechts wel wat bedienden aan de slag gegaan. In de metaal- en textielsector, twee belangrijke sectoren in het zuiden van de kustprovincie, schat men dat zo'n 10.000 mensen, meestal arbeiders, niet aan de slag zijn gegaan.

Het precieze aantal stakers is nog moeilijk in te schatten, maar de vakbonden zijn over het algemeen tevreden over de mate waarin de oproep tot staken wordt opgevolgd. "In de metaal- en textielsector schatten we dat om en bij de 10.000 werknemers thuis zijn gebleven", zegt Jan Maeseele, provinciaal secretaris van ACV-Metaal. "We planden acties in zowat 150 bedrijven en de respons is overal meer dan bevredigend. Heel wat mensen beseffen blijkbaar dat er heel wat op het spel staat. Dat verheugt ons, al zullen we pas tevreden zijn als de acties ook effectief resultaat opleveren."

Bij Picanol in Ieper werd om drie uur al een piket opgetrokken. Dat blijft zo tot 23 uur, om ook de nachtploeg te blokkeren. Bij VDL Jonckheere in Roeselare worden vandaag geen bussen gebouwd. Ook Bekaert in Zwevegem ligt plat. "Van de bijna 850 arbeiders is vrijwel niemand opgedaagd", zegt Gino Debels (ABVV). Enkele bedienden meldden zich wel aan. Een deel daarvan is terug naar huis, de anderen zijn toch aan de slag gegaan."

In de chemische sector wordt beperkt gewerkt bij McBride in Ieper. 80 tot 90 procent van de werknemers kwam niet opdagen, de meeste bedienden wel. Bij Cappelle Pigments in Menen werken de 160 werknemers niet. De bedienden werden door de directie aan het werk gezet in een dochterbedrijf in Halluin, enkele kilometers verderop over de Franse grens. Deceuninck Plastics in Hooglede telt een kleine honderd stakende werknemers. Bij Beaulieu in Wielsbeke is niemand van de ongeveer 300 arbeiders aan de slag. Ook de afdeling Ideal Floor Covering is dicht. Andere belangrijke textielbedrijven zoals Jules Clarysse (Pittem), Joris Ide (Zwevezele) en Libeco-Lagae (Meulebeke) moeten het zonder arbeiders stellen.

Voor zover bekend, zijn er in het zuiden van West-Vlaanderen geen blokkades opgeworpen.

10.27u:
In de Limburgse bedrijven waar de vakbonden stakingsacties hadden aangekondigd, werden deze goed opgevolgd. Het openbare leven lijkt er echter niet zoveel hinder van te ondervinden. Er is evenmin sprake van incidenten in Limburg.

Bij de 140 Limburgse bedrijven waar een staking was aangekondigd, zijn weinig werknemers komen opdagen. ABVV-voorzitter Bart Henckaerts ging langs in een aantal bedrijven in Sint-Truiden, waar hij soep uitdeelde aan de actievoerders. "Ook bij Pingo Poultry in Maasmechelen, Scana Noliko in Bree en de voornaamste chemische bedrijven in Beringen is er geen activiteit", aldus de voorzitter. "De vraag om geen incidenten uit te lokken, wordt goed opgevolgd."

Aan de ingang van enkele industrieterreinen waren er kleinere acties, zoals in Zolder-Lummen en Overpelt, maar niemand werd tegengehouden. Op andere locaties, zoals in Opglabbeek, waren er geen stakersposten te zien. Behoudens een beetje verkeershinder aan de Research Campus Hasselt en Genk-Zuid, waren er geen nadelige gevolgen voor toevallige passanten. "We hadden erger verwacht", zegt Gert Schreurs van werkgeversorganisatie VKW Limburg. "Alles was voorbereid om blokkades te voorkomen. De deurwaarders stonden klaar, maar zijn vooralsnog niet moeten uitrukken."

De Limburgse ziekenhuizen, zoals Ziekenhuis Oost-Limburg, functioneren normaal. In het Jessaziekenhuis (Hasselt en Herk-de-Stad) staken 50 van de 3.000 werknemers, maar zij worden vervangen. Bij bpost en De Lijn staakt niet iedereen mee, maar is er toch grote hinder. De meeste scholen zijn open of hebben opvang voorzien, op enkele uitzonderingen na zoals basisschool De Kievit in Hasselt.

10.18u:
Bij elektronicaproducent Philips in Turnhout wordt normaal geproduceerd vandaag, maar zijn er drie werkonderbrekingen gepland. Dat zegt Leo Lauwerysen van LBC-NVK namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

"Er zijn werkonderbrekingen om 8 uur, om 14 uur en om 22 uur", zegt Lauwerysen. "Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert dan telkens een informatiesessie waarop we meer uitleg geven over de regeringsmaatregelen en over de redenen van de staking."

Er wordt wel normaal gewerkt bij Philips. Het bedrijf stelt in ons land meer dan 3.000 mensen tewerk.

10.15u: Unizo
heeft vanochtend één deurwaarder uitgestuurd naar een blokkade. Dat zegt een woordvoerster van de ondernemersorganisatie. De deurwaarder werd uitgestuurd naar een blokkade aan de R4 in Gent, aan de afrit Desteldonk. Unizo had vorige week gedreigd met het sturen van deurwaarders en gerechtelijke acties bij niet-toegestane vakbondsacties.

Volgens Wim Geirnaerdt van Unizo Gent werd de wegblokkade door de deurwaarder in der minne opgelost. "Er was een volledige wegblokkade op de afrit Desteldonk van de R4", aldus Geirnaerdt. "De afspraak werd gemaakt dat personen door kunnen, maar dat tussen 10.30 en 11 uur het vrachtwagenverkeer ook terug stilaan op gang kan komen."

Volgens Geirnaerdt ziet het er naar uit dat er een oplossing in der minne is geregeld. "De deurwaarder heeft de nodige vaststellingen gedaan, maar naar ons aanvoelen zal er wellicht niet naar de rechtbank gestapt worden."

Ook aan de Skaldenstraat, een belangrijke toegang tot het logistiek centrum van de Gentse haven, werd een gelijkaardige afspraak gemaakt. Een deurwaarder is nog onderweg naar de Henri Farmanstraat, de toegang tot de haven vanuit de stad.

10.13u:
De luchtverkeersleiders van Belgocontrol nemen, zoals aangekondigd, geen deel aan de nationale staking. De dienstverlening is compleet, zo is vernomen van de woordvoerster van het bedrijf. Het personeel heeft vertrouwen in de beslissingen die de regering zal nemen met betrekking tot Belgocontrol, klonk het eerder bij de bonden.

De luchthaven van Charleroi sloot wel de deuren wegens de staking. Op de luchthaven van Zaventem werden vanochtend vroeg al een aantal vluchten afgelast.

10.09u:
Bij farmaceuticabedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse voeren de vakbonden actie door mensen te informeren, maar worden de poorten niet afgesloten. Dat zegt Gijs Laureys van de christelijke bediendebond LBC-NVK. Een aantal actievoerders trekt wel met een bus van Geel naar Beerse en vervolgens naar Turnhout voor de regionale actie van ACV en ABVV.

"Het was niet onze bedoeling het bedrijf af te sluiten", zegt Laureys, "onze actie is gericht tegen de regeringsmaatregelen. Het leeft wel bij de mensen, maar daarom staken ze niet meteen bij Janssen Pharmaceutica. Procentueel zal het aantal actievoerders dus niet zo hoog liggen, al is er wel impact van de actie op het bedrijf. Zo is een deel van de productie uit veiligheidsoverwegingen op een laag pitje gezet."

10.05u:
Bij bpost is 84 procent van de postrondes uitgevoerd en is 97 procent van de kranten besteld. Dat zegt een woordvoerder van het postbedrijf. 89 procent van de postkantoren is open. Van de 700 postkantoren zijn er 74 dicht: op één na allemaal in het zuiden van het land. In Brussel zijn veel postkantoren dicht, doordat personeel als gevolg van de staking in het openbaar vervoer niet ter plaatse raakt.

Regionaal zijn er verschillen. Voor de provincies Antwerpen en Limburg is 99 procent van de kranten besteld, en 92 procent van de postrondes uitgevoerd. Voor Brussel en Vlaams-Brabant is 95 procent van de kranten besteld, en 89 procent van de postrondes gerealiseerd. Voor Oost- en West-Vlaanderen is 99 procent van de kranten besteld, en 90 procent van de postrondes uitgevoerd.

9.48u:
Er rijden geen vrachtwagens buiten uit het distributiecentrum voor voeding van Delhaize in Zellik (Asse). In het distributiecentrum voor dranken in Ninove vertrekken er wel af en toe vrachtwagens. Er zijn in beide distributiecentra wel een aantal werkwilligen aan de slag. Wat de eigen supermarkten betreft zijn er in Vlaanderen 7 gesloten en een 70-tal geopend. "In Wallonië en Brussel zijn onze supermarkten op één na allemaal dicht", aldus Roel Dekelver.

Actievoerders van de socialistische en liberale vakbond hebben van 6 tot 8.30 uur het distributiedepot van Colruyt in Halle geblokkeerd. Zowel de verdeling van verse voeding als van vlees (Vlevico) werden hierdoor stilgelegd. De opheffing van de blokkade gebeurde volgens vakbondssecretaris Floren Vandensteen (ABVV) na tussenkomst van een deurwaarder die de directie had opgevorderd.

Tom Verlinden, directeur sociale relaties van Colruyt, die persoonlijk kwam bemiddelen erkent dat er een deurwaarder aanwezig was, maar deze heeft volgens hem niet opgetreden. Volgens Verlinden ging vanmorgen overigens de overgrote meerderheid van de werknemers in deze distributiecentra aan het werk en was de blokkade-actie vooral het werk van een beperkte groep "externen".

In de hele distributiesector wordt de nationale staking vrij goed opgevolgd. Dat zegt Chris Van Droogenbroeck, nationaal secretaris bij de LBC. Vooral in het centrum van het land wordt de actie goed opgevolgd, aldus Van Droogenbroeck.

Als gevolg van de staking liggen grote sites van Carrefour en Brico, maar ook van Delhaize plat. Dat is onder meer het geval in de regio Antwerpen en Brussel, aldus de vakbondsman. Ook de Ikea-vestiging in Anderlecht is dicht, zegt de LBC-er.

Volgens de vakbond staan er aan een aantal winkels stakingsposten, maar is er ook weinig personeel komen opdagen.

9.33u:
De havens in ons land liggen lam zegt Frank Moreels, federaal secretaris van de transportarbeidersbond BTB. De havens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen liggen dus plat. "De havenarbeiders hebben massaal het werk neergelegd". Ook in heel wat logistieke bedrijven en busbedrijven wordt gestaakt. Volgens de BTB-secretaris geldt dat ook voor verschillende transportzones, bijvoorbeeld in Zeebrugge.

De loodsen hadden stiptheidsacties met maximale rusttijden gepland, maar ze kunnen sowieso niet aan boord van de schepen omdat de rededienst in Vlissingen staakt. Dat zegt Michel Defer van het ACOD. Op dit moment is er daardoor geen scheepvaartverkeer van/naar Antwerpen of Gent.

Defer wijst erop dat de meeste rederijen sowieso hun schepen hebben afgeleid naar andere havens. "De loodsen hadden stiptheidsacties gepland, met het nemen van maximale rust na elk schip. Maar de rededienst die de loodsen aan boord brengt en van boord haalt, staakt sinds gisterenavond waardoor ze niet kunnen werken. De loodsen weigeren bovendien stakingsbrekers te zijn en bijvoorbeeld in de haven aan boord te gaan om zo de rededienst te omzeilen."

De Nederlandse loodsen, die zowat een kwart van de schepen van/naar Antwerpen beloodsen, werken wel, zegt Defer nog, en zouden dus in principe schepen kunnen bemannen, maar op dit moment vaart er geen enkel schip. Defer wijst er nog op dat een blokkade van de sluizen niet uitsluit dat schepen bijvoorbeeld naar het Deurganckdok of de containerterminals aan de Schelde varen, maar de meeste rederijen hebben geanticipeerd op de acties en doen Antwerpen vandaag niet aan.

9.32u:
Bij chemiebedrijf BASF in de Antwerpse haven draait de productie op normale capaciteit, meldt bedrijfswoordvoerder Philippe Heyvaert.

9.20u:
Op Descamps na wordt er niet gewerkt in de textielsector in de regio Oudenaarde-Ronse. "Descamps is het enige bedrijf waar een aantal mensen van de ochtendploeg zijn binnengegaan", aldus Johan Lievens (ABVV). "De mensen zitten met schrik vanwege de situatie en het bedrijf heeft de nodige druk uitgeoefend, onder meer door dit weekend nog een aantal mensen op te bellen." Bij Descamps werd maandagochtend een pamflettenactie gehouden en mogelijks volgt er maandagnamiddag nog een actie.

Bij de andere grote textielbedrijven Associated Weavers (Ronse), Utexbel (Ronse), Beaulieu (Kruishoutem) en bij kofferproducent Samsonite (Oudenaarde) ligt de productie plat.

9.16u:
Bij Volvo Cars Gent en Volvo Trucks Oostakker ligt de productie stil. "We houden sinds vier uur piket, en er kwamen nog minder arbeiders opdagen dan we verwachtten", aldus Gino Hautekeete (ACV) van Volvo Cars Gent. "Wie wil werken wordt niet gehinderd, maar de opkomst is zo goed als onbestaande. Bij Volvo Cars in Gent staat een piket van ruim honderd mensen. Door de actie kunnen 1.200 auto's niet geproduceerd worden. Volgens Hautekeete wordt de actie ook bij de toeleveranciers goed opgevolgd. Gevolgen voor de productie dinsdag verwacht hij niet, omdat de voorraden al in de fabriek liggen. Bij Volvo Trucks in Oostakker ligt de band ook stil.

Bij ArcelorMittal in Gent draait de warme lijn met een minimumbezetting, omdat een hoogoven niet zomaar kan stilgelegd worden. "Weinig andere mensen hebben zich aangeboden", aldus Rony Schatteman (ABVV). "Alleen mensen met een oproeping gingen aan de slag, de veiligheid in het bedrijf is gegarandeerd."

8.54u:
In de haven van Antwerpen zijn de Berendrecht- en de Zandvlietsluis geblokkeerd door vakbondsacties. Dat bevestigt Annik Dirkx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Dat is al het geval sinds zondagavond 19.30 uur, waardoor drie schepen de haven niet meer konden uitvaren.

Volgens Dirkx hebben er actievoerders postgevat op de bruggen over beide sluizen, aan de kant van de Schelde. Doordat de brug niet kan worden opgehaald, kan de sluis ook niet werken en kunnen de schepen niet uitvaren. Daardoor liggen drie schepen vast in de Berendrechtsluis, aldus Dirkx.

"Dit is niet volgens de afspraken: er was duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling was een wegblokkade te organiseren", zegt de woordvoerster. Zij wijst erop dat het Havenbedrijf hierop zelf "niet kan ingrijpen", maar benadrukt dat de sluizen wel bemand zijn en dus operationeel.

Volgens Dirkx is intussen de Royerssluis ook opnieuw in dienst, net als de Van Cauwelaert- en de Kallosluis. De Boudewijnsluis is daarentegen niet bemand. Er zijn door de staking ook minder sleepboten in dienst in de Antwerpse havendokken.

Volgens de scheepvaartpolitie in de Antwerpse haven was er maandagmorgen geen grote hinder op de weg door de acties.

8.41u:
De ochtendspits op de Vlaamse wegen verloopt uitzonderlijk vlot. Er staan nauwelijks files, zo is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Op de snelwegen in Vlaanderen staat rond 8u30 maximaal 15 kilometer file, waar dat op een "normale" maandagochtend 160 à 180 kilometer is. In enkele steden, waaronder Gent, Aalst, Leuven en Hasselt, is er wel bijzonder druk verkeer bij het binnenrijden van de stad, aangezien veel gebruikers van het openbaar vervoer door de staking aangewezen zijn op de auto.

8.40u:
Lokaal levert de staking enkele verkeersproblemen op, maar geen zware hinder. Zo is de uitrit van de E19 aan Brucargo opnieuw open, maar staat bij het binnenkomen van Brucargo een stakingspiket, waardoor de bedrijven onbereikbaar zijn. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan bij heel wat privébedrijven stakingspiketten, maar zijn er nauwelijks opgetrokken op de openbare weg.

8.39u:
Op de N16 in Willebroek worden pamfletten uitgedeeld, maar het verkeer wordt niet tegengehouden.

8.38u:
De sneeuwval zorgt dat, vooral in het oosten van het land, er lokaal trager gereden moet worden. De gladheid zorgde al voor een ongeval op de snelweg in Diest.

8.37u:
Op verschillende toegangswegen in Bergen zijn filterblokkades opgetrokken. De toegang tot de E19 blijft weliswaar gevrijwaard.

8.36u:
In verschillende metaalbedrijven uit het arrondissement Leuven wordt niet of slechts in beperkte mate gewerkt. Volgens ACV-vakbondssecretaris Georges Jacquemyn wordt er in Tienen niet gewerkt bij lampenfabrikant Sylvania. Nog in Tienen is er bij Bosch, producent van ruitenwissers, slechts 10 procent van de arbeiders komen opdagen.

"Ook Duracell in Aarschot ligt zo goed als volledig stil. De directie had werkwilligen van de ochtendploeg gevraagd te verzamelen op een parking in de stad, maar er zijn daar slechts een zestal arbeiders komen opdagen", aldus Jacquemyn. Duracell werd een maand geleden getroffen door een zware herstructurering waarbij een 300-tal jobs geschrapt worden.

Elders in de regio wordt er niet gewerkt bij TE Connectivity (het vroegere Tyco) in Kessel-lo. Bij Trebos in Tildonk zijn volgens de vakbondsman slechts een tiental arbeiders (van de 80) komen opdagen. In Landen zouden bij Coil in Landen een 15-tal arbeiders aan het werk zijn en bij SAPA circa 40 procent. Op de bedrijvenzone in Haasrode zijn bij Terumo de helft van de arbeiders niet komen opdagen en bij Jungheinrich staken slechts vijf van de 184 medewerkers.

8.35u:
Het Limburgse ABVV, en meer specifiek de algemene centrale & de centrale textiel-kleding en diamant, stuurt een dreigement uit naar de bedrijven: zij die een deurwaarder inschakelen om de staking te belemmeren, mogen zich dinsdag aan stakingsacties verwachten.

Rob Urbain, de socialistische vakbondsman die in Limburg de harde lijn vertegenwoordigt, lanceerde al vroeg in de ochtend een waarschuwing aan de ondernemingen. "Wij roepen de werkgevers op om geen gebruik te maken van deurwaarders tegen hun eigen mensen tijdens de algemene staking", aldus Urbain. "Indien dit wel het geval zou zijn, zal er hoe dan ook later een dag gestaakt worden in die bedrijven".

8.29u:
Op de luchthaven in Antwerpen zijn alle vluchten normaal vertrokken, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. "Alles verloopt zoals gepland. Er werden geen vluchten geannuleerd of afgelast. Ook de verkeersleiding is aan het werk."

8.26u:
De productie bij Audi Brussels ligt plat, meldt een woordvoerster van het bedrijf. Om het productieverlies op te vangen, worden twee extra zaterdagen gewerkt. Audi Brussels is immers druk bezig met de lancering van de nieuwe Audi A1 Sportback.

8.21u:
Een tweehonderdtal vakbondsmilitanten, voornamelijk afkomstig van het Europese Wisselstukkencentrum van Toyota, hebben een stakingspost opgesteld aan de ingang van het industrieterrein van Webbekom (Diest). Iedereen die het industrieterrein binnenrijdt, krijgt een pamflet over de algemene staking en wordt vervolgens doorgelaten. "Het gaat om een louter sensibiliserende actie", aldus vakbondssecretaris John De Decker (LBC).

Het Toyota-distributiecentrum is met zeshonderd werknemers het grootste bedrijf op dit industrieterrein. Er wordt volgens De Decker slechts in beperkte mate gewerkt.

8.20u:
In tal van grote bedrijven in de regio Brugge-Oostende hebben de arbeiders het werk neergelegd en staan er sinds vanmorgen vroeg stakingspiketten. Dit is onder meer het geval bij treinenbouwer Bombardier in Brugge en bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem.

In de meeste metaalbedrijven in de regio Brugge-Oostende hebben de vakbonden het werk neergelegd. In de Brugse bedrijven Bombardier, Pemco, Arcotec en Spicer zijn de arbeiders niet aan de slag gegaan. Verder zijn er acties bij Tyco Oostkamp en Watteeuw International in Oostkamp. Bij dit laatste bedrijf werd het werk zondagavond al neergelegd. De nachtploeg is niet aan de slag gegaan. Bij Daikin in Oostende hebben de arbeiders het werk neergelegd.

8.19u:
Bij de openbare diensten zijn er piketten in Brugge aan het Kamgebouw (aan de achterkant van het station), waar alle ambtenaren van de Vlaamse Overheid opgeroepen worden tot actie. Ook de sluismeesters hebben het werk neergelegd, waardoor de binnenvaart zal verstoord worden.

8.18u:
Heel wat diensten liggen in de regio La Louvière stil en verschillende blokkades zijn er opgetrokken. Dat meldt de socialistische vakbond. De industriezones van Feluy, Seneffe en Manage liggen stil en op de E19 in Thieux is een tankstation geblokkeerd. De ziekenhuizen en rusthuizen in de regio draaien op minimumdienst.

De staking wordt in de regio La Louvière volledig opgevolgd in het vrij onderwijs en in de non-profit. Ook de winkelcentra, banken en postkantoren zijn gesloten. De huisvuilophaling werd met een dag uitgesteld en de hele dag worden vliegende piketten georganiseerd.

8.17u:
Bij beeldverwerkingsbedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel ligt de productie stil, zegt Yves Van Antwerpen van de christelijke vakbond ACV. "Alle poorten zijn afgezet", aldus Van Antwerpen. "Er zijn wel enkele werkwilligen, maar we proberen hen te overtuigen deel te nemen aan de actie. De arbeiders staken massaal." Bij het bedrijf is er wel een minimumbezetting aanwezig in functie van de veiligheid.

Ook bij andere Antwerpse chemiebedrijven in de haven wordt de staking goed opgevolgd, zegt Rob Prins van het ACV. "Er is in de haven nauwelijks verkeer en er zijn geen vrachtwagens", zegt Prins. Ook hij bevestigt dat er geen straten of terreinen zullen worden afgezet. "Zeker niet. We proberen mensen mondeling te overtuigen, maar als ze er er echt op staan kunnen ze binnen om te werken. Dat ordewoord is gegeven", benadrukt Prins.

8.16u:
In de gevangenissen wordt de staking zeer goed opgevolgd, zegt Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD. In de gevangenissen van Leuven, Brugge en Hasselt staken de cipiers, aldus de vakbond. Hun taak wordt overgenomen door de politie.

7.56u:
De Zelzatebrug in Zelzate staat tussen 6 en 14 uur met één klapdeel open, wat betekent dat het scheepvaartverkeer naar de Gentse haven geblokkeerd wordt en dat er ook geen voertuigen kunnen passeren. Dat is te horen bij het gemeentebestuur.

Voertuigen moeten zeven kilometer omrijden en kunnen langs de tunnel op de N49 hun weg voortzetten. Fietsers moeten nog verder rijden, via het Nederlandse Sas-van-Gent.

7.55u:
In de haven van Zeebrugge zal er zo goed als geen activiteit zijn door de nationale staking. De havenarbeiders hebben om 6 uur het werk neergelegd, waardoor schepen niet geladen of gelost zullen worden.

De vakbonden in Zeebrugge hebben de havenarbeiders opgeroepen het werk neer te leggen voor de hele dag, wat goed opgevolgd werd. Sinds 6 uur wordt er gestaakt.

De havenarbeiders menen meerdere redenen te hebben om te staken. Zo zal Europa voor de derde maal hun statuut aanvallen en wil de regering het stelsel van de havenarbeid moderniseren. Verder verlopen de cao-onderhandelingen voor de zeehavens moeizaam met volgens de bonden onvoldoende resultaten op het vlak van koopkracht, bestaanszekerheid en eindeloopbaanproblematiek.

7.54u:
"Heel veel rederijen hebben hun schepen afgeleid naar andere havens naar aanleiding van de nationale staking", zegt woordvoerder Tony Vuylsteke van Maritieme Dienstverlening en Kust. "Daardoor is het redelijk kalm." De loodsen zouden volgens de Antwerpse haven wel werken, maar sommige ondersteunende diensten niet.

Volgens Annik Dirkx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen waren behalve de Royerssluis alle sluizen in de Antwerpse haven alvast tot vanochtend operationeel. Tussen 7 en 8 uur is er een ploegwissel en daarna maakt de haven een nieuwe stand van zaken op.

7.52u:
In Wallonië liggen de postsorteercentra van Charleroi en Luik lam als gevolg van de staking. Er zal bijgevolg geen post worden bedeeld in Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg. De sorteercentra in Brussel, Antwerpen en Gent werkten wel normaal, aldus een woordvoerder van bpost.

Of er ook post zal bedeeld worden in Vlaanderen en Brussel, hangt af van acties in de distributiekantoren. Dat zal pas later vanochtend duidelijk worden. Idem voor Waals-Brabant, dat afhangt van het sorteercentrum in Brussel.

In de postsorteercentra in Vlaanderen en Brussel waren er wel werknemers die staakten, maar niet in die mate dat de werking werd verstoord. Zo waren er in het postsorteercentrum van Antwerpen 7 procent stakers, aldus een woordvoerder van bpost.

7.47u:
De dienstverlening bij de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC is ernstig verstoord. In de provincies Namen en Henegouwen rijdt minder dan 10 procent van de bussen, in de provincie Luxemburg is dat minder dan 30 procent. Een woordvoerder van de TEC verwacht de hele dag ernstig hinder omdat chauffeurs zelf aan de staking deelnemen of niet op het werk geraken.

7.41u:
De Nederlandse vervoermaatschappij Veolia neemt de ritten van De Lijn in Zeeuws-Vlaanderen over. Veolia heeft een aantal grensoverschrijdende buslijnen. De bus van Breskens naar Brugge gaat niet verder dan de grens.

7.34 u:
Voor een maandag zijn er bijzonder weinig files op onze snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft het over amper 9 kilometer.

7.30u:
In Gent zijn de Skaldenstraat en de Henri Farmanstraat, twee belangrijke toegangsassen tot het havengebied geblokkeerd. "Aan de belangrijkste toegang, de Skaldenstraat, blokkeren een twintigtal vakbondsmensen met nadars de toegang", aldus Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van VOKA Oost-Vlaanderen, die zich ter plaatse van de situatie vergewiste. "Ook op andere plaatsen zag ik vrachtwagens stilstaan. Mensen kunnen te voet door, maar voertuigen worden tegengehouden."

Volgens de scheepvaartpolitie is ook de Henri Farmanstraat afgesloten, waardoor zowel op rechter- als linkeroever geen verkeer mogelijk is. Geert Moerman vroeg de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) al om de wegen vrij te maken. "Als burgemeester doe ik dat niet, " reageert Termont. "Ik zal de politie geen opdracht geven om stakersposten te breken. Er zijn rechtsregels in dit land. Ik heb meneer Moerman laten weten dat de politie maar kan optreden als de rechter dat afdwingt."Termont geeft nog mee dat in Gent met de politie werd afgesproken dat stakersposten op de openbare weg maar gebroken worden, als de veiligheid van mensen in gevaar gebracht wordt. "En dus niet om economische redenen."

7.25u:
Naar aanleiding van de staking ligt de productie stil bij compressorenfabriek Atlas Copco in Wilrijk, bij metaalbedrijf Umicore in Hoboken, bij landbouwvoertuigenfabrikant Case New Holland in de Antwerpse haven en bij verpakkingsproducent Crown Cork in Deurne. Dat zegt Marc Pottelancie van het ABVV aan Belga.

"Bij Atlas Copco zijn er om veiligheidsredenen een aantal mensen aanwezig, maar voorts is er niemand van de arbeiders opgedaagd", zegt Pottelancie. "Er staat een piket, maar we verwachten niet veel mensen vandaag." Ook bij Umicore is volgens Pottelancie niemand aan het werk. Bij metaalconstructiebedrijf Itab Mertens in Wilrijk, bij dienstenleverancier Storck Technical Services in de haven zijn wel een aantal mensen aan het werk.

Pottelancie benadrukt tot slot dat ABVV Metaal niet van plan is straten of industrieterreinen af te zetten. "Daarin ben ik formeel", zegt hij aan Belga. Werkwilligen worden niet tegengehouden, aldus nog de vakbondsman.

7.15u:
Volgens de socialistische transportvakbond is er een zeer grote opvolging van de staking in de logistieke bedrijven. Dat zegt secretaris Frank Moreels. Ook in de belangrijke transportzones zijn acties gepland. In de Gentse haven is dat alvast een succes, weet Moreels. De transportvakbond herhaalt dat de vakbonden niet hebben opgeroepen tot wegwegblokkades.

6.58u:
Bij frisdrankenproducent Coca-Cola in Wilrijk ligt de productie stil. Dat zegt Yvan De Jonge van het ABVV. Ook bij melkbedrijf Inza in Schoten en bakkerijproducent CSM Aartselaar is dat het geval, net als bij suikeronderneming Candico in Antwerpen.

Bij Coca-Cola werken zowat 500 werknemers, bij Inza en CSM telkens 250. Ook bij een aantal kleinere bedrijven wordt er volgens De Jonge niet gewerkt. Het gaat om Boost Nutrition in Merksem, waar zoals op sommige andere plaatsen wel een minimumbezetting aanwezig is in functie van de veiligheid, en om paardenvleesfabriek Equinox in Wommelgem. Bij vleesproducent Ter Beke Pluma in Wommelgem wordt op dit ogenblik eveneens niet gewerkt, maar zouden er deze middag mogelijk wel mensen aan de slag gaan.

6.49u:
Door de nationale staking rijdt er geen enkele metro, bus of tram van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. De dienstverlening van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn is zwaar verstoord. Sinds zondagavond rijdt ook geen enkele trein van de NMBS, Eurostar of Thalys meer.

Volgens de MIVB zijn ook hun verkooppunten BOOTIK en KIOSK gesloten door de staking. Het verkeer van De Lijn ondervindt grote hinder in de provincie Antwerpen: een derde van de bussen is er uitgereden, in de stad Antwerpen rijden nauwelijks trams. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant rijdt een bus op de drie.

Bij De Lijn in Oost-Vlaanderen zijn de streeklijnen in de hele provincie grondig verstoord. In Gent rijden geen bussen en trams, in Aalst en Sint-Niklaas rijden geen stadsbussen. Op de streeklijnen naar Gent rijdt een bus op de drie.

In West-Vlaanderen ten slotte rijden er nauwelijks bussen op de stadsnetten. Op een aantal streeklijnen is er wel bediening. In de kustregio en de regio's Ieper en Brugge rijdt een kwart van de bussen op de streeklijnen, in Kortrijk is dat de helft. Maandagochtend vroeg is nog geen enkele kusttram uitgereden.

6.38u:
Op de luchthaven van Zaventem zijn een aantal vluchten afgelast omwille van de nationale staking, maar verloopt desondanks alles nog relatief vlot. Dat meldt woordvoerder Jan Van der Cruysse. Reizigers kunnen vandaag op de luchthaven behalve door de stakingsacties ook hinder ondervinden van mogelijke sneeuwval. Door de negatieve temperaturen moeten de vliegtuigen ook ontijzeld worden. De luchthaven roept reizigers dan ook op om hun vluchtinfo in de gaten te blijven houden en zeker niet naar de luchthaven af te zakken als hun vlucht afgelast is. Omdat door de staking het openbaar vervoer verstoord is, vertrekken reizigers best ook ruimschoots op tijd naar de luchthaven.

6.37u:
De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn afgelopen nacht normaal uitgereden, ondanks de algemene staking. Woordvoerder Jo Lieben verwacht dat daarom ook de rest van de dag, wanneer sneeuw verwacht wordt, normaal zal kunnen gestrooid worden. Het AWV strooide sinds gisteren 22 uur preventief 600 ton zout op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Momenteel zijn de strooiacties beëindigd en staan de strooiers stand-by om eventueel bij te strooien. "Alle strooidiensten die vannacht moesten uitrijden, zijn uitgereden", zegt Lieben. "Gezien er deze nacht geen problemen waren, verwacht ik dat er de rest van de dag ook geen zullen zijn."

6.33u:
In de Antwerpse haven zijn de havenarbeiders niet aan het werk. Dat zegt Marc Loridan van het ABVV. Loridan verwacht dat dat de hele dag zo zal zijn. "Alle grote terminals liggen plat", zegt Loridan. "Voor een aantal poorten staan symbolisch piketten, maar we hebben nog geen enkele havenarbeider gezien die aan het werk is."

Zo is er volgens het ABVV onder meer geen activiteit bij de containerterminals aan het Deurganckdok, bij de MSC Home Terminal aan het Delwaidedok, bij andere containerterminals van PSA en DP World, en bij stukgoedterminals.

6.29u:
Het verkeer ondervindt omstreeks 6.30 uur nog geen hinder van de nationale staking. Wel werd de uitrit Vilvoorde-Cargo van de E19 richting Antwerpen gesloten. Wie Brucargo wil bereiken, kan omrijden via de Woluwelaan.

6.07u:
Luchtvaartmaatschappij Jetairfly, de huiscarrier van touroperator Jetair, legt tijdens de algemene staking bussen in naar de luchthavens van Maastricht en Keulen. Reizigers kunnen van daaruit hun vliegtuig nemen. In totaal zal Jetairfly tijdens de staking 24 vluchten voor 3.500 reizigers uitvoeren.

Jetairfly leidt sinds gisterenavond passagiers om. Vandaag tussen 3 en 4 uur vervoerde Jetairfly al 800 passagiers naar Maastricht en Keulen. Vanaf 6 uur vertrekken nog eens 250 reizigers naar Maastricht, om van daaruit naar de Caraïben te vliegen. Ook terugkerende reizigers worden via Maastricht en Keulen teruggebracht naar hun luchthaven van vertrek.

5.45u:
Het is niet zeker dat er door de algemene staking overal zal gestrooid worden. In zowat het hele land wordt sneeuw verwacht. Afgelopen weekend zei het Agentschap Wegen en Verkeer dat er 315 strooiwagens klaarstaan om gewest- en snelwegen ijsvrij te maken. Maar volgens Het Laatste Nieuws is dat niet langer vanzelfsprekend.

"Voor óns personeel is er geen probleem", zegt woordvoerder Jo Lieben van Wegen en Verkeer in de krant. "Er zijn een aantal mensen die staken, maar die hebben we kunnen vervangen. Het zal vooral van de onderaannemers en hun personeel afhangen, die met de strooiwagens rijden. Daar hebben we momenteel geen zicht op. Maar we zullen er als Agentschap alles aan doen om te kunnen uitrijden, en indien nodig voor vervanging zorgen."

5.00u:
De drie grote vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene staking. Premier Elio Di Rupo (PS) riep eerder deze week op het land niet in chaos te storten, maar de sfeer is grimmig. Dat blijkt onder meer uit het grote aantal deurwaarders dat al aangesproken is door bedrijven die vrezen voor blokkades tegen mensen die willen werken.

"Werkgevers willen dat laten vaststellen om zo bij de rechter hun gelijk te halen en de staking te breken", klonk het. Rudy De Leeuw van het ABVV vindt dat onrechtvaardig. "Wie nu met deurwaarders afkomt, wil het mensenrecht dat staken is, uithollen." Of de acties succesvol zullen zijn, is onduidelijk. De bereidheid leek de voorbije dagen immers klein.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA
null Beeld PHOTO_NEWS
Beeld PHOTO_NEWS
null Beeld PHOTO_NEWS
Beeld PHOTO_NEWS
null Beeld AFP
Beeld AFP
null Beeld BELGA
Beeld BELGA
null Beeld BELGA
Beeld BELGA
null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234