Zondag 03/07/2022

Nieuw

Deze 43 dingen veranderen op 1 januari 2017

null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

Op nieuwjaarsdag treedt een pak maatregelen in werking, van een aangepaste terugbetaling bij de tabakoloog tot premiehervormingen in de bouw. Een overzicht van maar liefst 43 nieuwigheden:

bewerkt door: redactie

1. Gedaan met het belastingvrij melken van een vennootschap

De regering sluit een wettelijk achterpoortje waarmee heel wat zelfstandigen belastingvrij winst uit hun vennootschap overhevelden naar hun privévermogen. Nogal wat zelfstandigen organiseren hun activiteiten immers via een vennootschap omdat de belasting op de winst in zo'n vennootschap een pak lager ligt dan wat ze op hun winst betalen wanneer ze die activiteit in eigen naam uitoefenen. Via allerlei constructies proberen nogal wat zelfstandigen de roerende voorheffing van 27 procent, en vanaf 1 januari, 30 procent te vermijden die ze zouden moeten betalen als ze zichzelf een dividend uitkeren.

Een van de gebruikte constructies is die met de zogenoemde interne meerwaarden, waarbij de zaakvoerder de aandelen van zijn werkvennootschap, waarin de winst zit, verkoopt aan een holdingvennootschap waarvan hij ook aandeelhouder wordt. Door een mismatch in de huidige fiscale wetgeving is de meerwaarde die de zaakvoerder op zijn aandelen realiseerde bij de overgang van de werkvennootschap naar de holdingvennootschap zo goed als niet belastbaar en kon de holdingvennootschap de winst belastingvrij aan de zaakvoerder uitkeren. Daar komt nu een einde aan.

Door deze "fiscaal rechtvaardige" maatregel rekent minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een jaarlijkse opbrengst van 31 miljoen euro.

2. Speculatietaks verdwijnt, roerende voorheffing stijgt en beurstaks wordt uitgebreid

Wie na 1 januari zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 procent. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 procent, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer.

De verhoging van de roerende voorheffing moet volgend jaar 345 miljoen euro opbrengen. Voor aandelen stijgen de maximumbedragen van de beurstaks van 800 naar 1.600 euro, voor obligaties van 650 naar 1.300 euro en voor beleggingsfondsen van 2.000 naar 4.000 euro.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

3. Niet langer belastingkrediet voor asielzoekers

Asielzoekers zonder beroepsinkomsten zullen vanaf 1 januari niet meer kunnen genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van niet-inwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.

4. Door rechter uitgesproken boete fors duurder

Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor stijgt vanaf 1 januari naar 8. Daardoor komt er voor gsm'en achter het stuur minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro.

null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

5. Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart

Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel van alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40 procent. Voor werknemers heeft deze maatregel geen gevolgen.

6. Spoedprocedure voor eID's sneller en goedkoper

De spoedprocedures voor het verkrijgen van een eID of een Kids-ID worden op 1 januari sneller en goedkoper. Op die manier wordt vermeden dat burgers te lang met voorlopige identiteitspapieren op zak moeten lopen.

Er zijn drie nieuwe spoedprocedures gecreëerd: spoedprocedure met levering in de gemeente, extreme spoedprocedure met levering in de gemeente en extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel. Tot eind 2016 waren er twee opties: 184 euro om de eID de tweede dag na de bestelling op te halen en 118 euro drie dagen na de bestelling.

Bedoeling is dat voorrang gegeven wordt aan de eerste optie, waardoor de identiteitskaart de tweede dag na de bestelling geleverd wordt. Dat kost vanaf 1 januari 100 euro, en op 1 juli wordt het nog 79 euro. De extreme spoedprocedure met levering in Brussel kost 110 euro en 90 euro vanaf 1 juli, en de extreme spoedprocedure met levering in de thuisgemeente 188,30 euro en 120 euro vanaf 1 juli. In beide gevallen kunnen de documenten de dag na de aanvraag opgehaald worden, als die aanvraag voor 15 uur gebeurde.

7. Elektriciteit wordt duurder

Gezinnen en kmo's in Vlaanderen zullen in 2017 opnieuw meer betalen voor hun elektriciteit, terwijl grotere bedrijven op middenspanning significant minder zullen betalen. De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 met 5 procent, of 50 euro, naar 1.022,29 euro.

8. Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

Een aannemer wordt verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden. Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken.

9. Premiehervorming in de bouw

Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd. In de plaats komt er een premie voor wie verschillende investeringen combineert in een zogeheten "totaalrenovatie". Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro. Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

10. Speurders mogen meer

De methodes die speurders mogen gebruiken, worden aangepast aan de huidige technologische evoluties. De voornaamste verbeteringen zijn een preciezer kader voor informaticasystemen, meer mogelijkheden bij inkijkoperaties, infiltratie op het internet, de verlenging van de observatietermijn van één naar drie maanden en een uitbreiding van de lijst van misdrijven waarvoor communicatie onderschept mag worden.

11. SIS-kaart verdwijnt

Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart, die al sinds 2014 geleidelijk wordt afgeschaft, definitief niet meer geldig. Mensen kunnen vanaf dan enkel nog terecht bij de apotheker, de dokter of het ziekenhuis met hun elektronische identiteitskaart (eID). Wie geen eID heeft, kan terecht bij zijn of haar ziekenfonds voor een Isi+-kaart.

12. Moederschapsrust voor zelfstandigen van 8 naar 12 weken

Vrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 2017 recht op 12 weken moederschapsrust in plaats van de huidige 8 weken. Ze kunnen dat moederschapsverlof dan ook opnemen met een grotere flexibiliteit dan vandaag het geval is.

13. Afbetalingsplan moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden

Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan uit te werken.

14. Artsen moeten nog vaker het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven

Artsen en tandartsen moeten vanaf 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven. Tot nu toe was 50 procent gevraagd. Bedoeling is dat de patiënt veel minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, en dat ook de overheid bespaart op de terugbetaling van medicijnen.

15. Behandeling voor hepatitis C wordt voor grotere groep patiënten terugbetaald

De behandeling voor hepatitis C wordt vanaf 1 januari 2017 ook terugbetaald voor patiënten in het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het meest acute stadium van de ziekte daar recht op. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil vanaf 2021 evolueren naar een situatie waarin iedereen die besmet is met het virus op terugbetaling kan rekenen.

Hepatitis C is een leverziekte die veroorzaakt wordt door het gelijknamige virus. Ongeveer 70.000 Belgen zouden drager zijn van dat virus. Maar liefst 42 procent daarvan zou daar echter niet van op de hoogte zijn, omdat de symptomen vaak pas erg laat opduiken.

16. Oude doktersbriefjes worden afgeschaft

De oude getuigschriften voor verstrekte hulp - de zogenaamde doktersbriefjes - worden vanaf 1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer. Wie na Nieuwjaar nog een oud model indient, loopt het risico geen terugbetaling meer te kunnen krijgen. Artsen die de oude briefjes blijven gebruiken, riskeren bovendien een boete.

17. Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gaat geleidelijk in vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het voor artsen en tandartsen verplicht om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift te gebruiken, wanneer er tenminste een elektronische versie beschikbaar is. Patiënten krijgen voortaan niet langer een papieren voorschrift, maar enkel een "bewijs" van de elektronische versie. Daarop is een barcode aangebracht die de apotheker kan scannen om het elektronische voorschrift op te halen.

18. Minimumpensioenen gaan met 0,7 procent omhoog

Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 iets meer krijgen. De regering besliste in het kader van de taxshift 25 miljoen euro uit te trekken om de minimumpensioenen van betrokkenen met 0,7 procent te verhogen. De maatregel zou een impact moeten hebben op circa 168.000 mensen, van wie 21.100 zelfstandigen met een volledige zelfstandigenloopbaan en 71.100 zelfstandigen met een gemengde loopbaan.

19. Water wordt duurder

De waterfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal in 2017 ongeveer 20 euro hoger liggen dan in 2016. Volgens de berekeningen zou de jaarfactuur van een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar) in 2017 uitkomen op 397,68 euro, tegen 378,63 euro in 2016.

20. Meer loon voor honderdduizenden werknemers

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. Het gaat om zowat 430.000 werknemers, of een kwart van alle bedienden uit de privésector. HR-dienstverlener SD Worx berekende hun jaarlijkse indexering in januari op 1,13 procent.

Andere grote groepen die in januari hun loon zullen zien stijgen: de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering) en de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering). Nog een grote groep die er in januari op vooruitgaat is de schoonmaaksector: 0,38 procent. Maar die groep heeft een tweejaarlijkse indexering. Ze kregen dus in juli al wat extra loon.

21. Kleinste lidstaat Malta moet Europese Unie door woelige wateren loodsen

Het piepkleine Malta neemt vanaf 1 januari voor het eerst het voorzitterschap van de Europese Unie waar. Malta bestrijkt niet meer dan 316 vierkante kilometer en telt amper 415.000 inwoners.

22. Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen. De korting (abattement) voor de registratierechten stijgt van 60.000 euro naar 175.000 euro voor transacties tot 500.000 euro. Dit betekent volgens begrotingsminister Guy Vanhengel dat gezinnen die zich duurzaam in het gewest vestigen, een directe korting van ongeveer 22.000 euro kunnen krijgen.

23. Hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen

Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Wie een nog langere loopbaan heeft, kan toch nog iets vroeger afzwaaien.

24. Brusselaars kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold. Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de gemeentegrenzen. De verschillende Brusselse gemeenten moeten volgend jaar concrete parkeeractieplannen maken en hun parkeerreglementen aanpassen.

25. Beneluxlanden gaan samen nationale luchtruimen bewaken

België, Nederland en Luxemburg gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken om de nationale luchtruimen te bewaken tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat.

26. Ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena fuseren

De onafhankelijke ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena Ziekenfonds bundelen vanaf 1 januari 2017 de krachten. De drie onafhankelijke ziekenfondsen willen zo inspelen op de veranderde context, met toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid.

27. Werkbaar en wendbaar werk schiet in gang

Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een dalrooster gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren en vermijdt hij dus overuren. De huidige interne overurengrens van 78 overuren per trimester kan, in overleg, wel opgetrokken worden naar 143 uur. Op vrijwillige basis kan een werknemer maximaal 100 overuren extra per kalenderjaar presteren, maar dat "pas als er een aanbod is langs werkgeverszijde".

In plaats van een vast percentage van de loonmassa (1,9 procent) aan vorming te presteren, wordt dat gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent.

Er komt ook een wettelijk kader voor 'occasioneel telewerk', zodat werknemers voor een aantal onverwachte gebeurtenissen (technicus die aan huis komt bijvoorbeeld) niet verplicht zijn vakantie te nemen.

Wie tijdskrediet opneemt voor de zorg voor een kind of familielid, kan dat voor 51 in plaats van 48 maanden doen. Een laatste element is het thematisch palliatief verlof, voor wie iemand bijstaat die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, dat met 1 maand wordt verlengd. De periode van één maand kan vanaf dan twee keer verlengd worden met nog een maand, zodat het totaal op drie maanden komt. Behalve volledig met werken stoppen, maar het kan ook halftijds of voor een maand.

28. Brandweersirenes moeten 's nachts stiller

Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor interventies tussen 22 en 6 uur. De verplichting bestond al langer voor brandweerwagens die na 1 januari 2014 besteld werden, maar geldt voortaan ook voor alle andere interventievoertuigen. Zo'n nachtsirene mag nog maximaal 95 decibel produceren, in plaats van 110 decibel voor de 'dagsirene'.

29. Maximumsnelheid van 70 km/u wordt nieuwe norm buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Momenteel is dat nog 90 km/u, maar die regel is in de praktijk eerder de uitzondering, waardoor er een wildgroei aan verkeersborden is ontstaan die de limiet van 70 opleggen.

30. Achternamen in alfabetische volgorde als ouders het niet eens raken

Als ouders het niet eens raken over de familienaam van hun kind, zal vanaf 1 januari de naam van beide ouders gelden, naast elkaar en in alfabetische volgorde. De vorige regering maakte het mogelijk dat ouders vrij de familienaam van hun kind konden kiezen. Het Grondwettelijk Hof struikelde echter over de bepaling in de wet-Turtelboom dat automatisch zou worden teruggevallen op de naam van de vader als de ouders het niet eens raken. Daarom wordt in een dergelijk geval voortaan gekeken naar de alfabetische volgorde.

31. Zieke kinderen kunnen sneller een beroep doen op internetonderwijs

Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat teruggebracht naar vier weken. De Vlaamse regering heeft daarvoor een subsidie van 1.365.000 euro voor de vzw Bednet goedgekeurd.

32. Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden.

33. Milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt benzine 95

De milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt op 1 januari benzine 95 aan de Belgische tankstations. Met deze brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoersector worden teruggedrongen, meldt de FOD Economie. Benzine 95 E10 is een benzinebrandstof die maximaal 10 procent bio-ethanol bevat. Sinds 2009 bevat de in België gecommercialiseerde brandstof al maximaal 5 procent bio-ethanol.

34. Aanvraag premie elektrische wagen wordt eenvoudiger

Voor een premie wordt het voldoende om zich binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van een elektrisch voertuig aan te melden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Vroeger moesten bestuurders bij de ontvangst van de wagen nog een tweede dossier indienen, maar veel Vlamingen vergaten die tweede stap en liepen zo de premie mis.

35. Inkomensgerelateerde kinderopvang wordt 1,08 procent duurder

De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin 2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de loop van december op de hoogte gebracht. Zij hebben het nieuwe attest al gekregen en hoeven niets meer te doen.

Concreet betekent de indexering dat het minimumtarief voor 2017 stijgt van 5,02 naar 5,07 euro, terwijl het maximumtarief uitkomt op 28,13 euro. Voor ouders die twee of meer kinderen tot 12 jaar ten laste hebben, geldt een korting van 3,18 euro per kind. In specifieke gevallen wordt ook een individueel verminderd tarief gehanteerd.

36. Fonds voor Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen fuseren

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren op 1 januari tot Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ. Het gaat vooral om de vergoeding van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen, of het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

37. Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen, krijgen premie

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

38. Vlaamse sportwereld evolueert naar één sportfederatie per tak

Het Vlaamse federatiedecreet maakt een einde aan de wildgroei aan sportfederaties. Het is de bedoeling om te evolueren naar één federatie per sporttak. In Vlaanderen bestaan 63 gesubsidieerde sportbonden, voor 38 gesubsidieerde sporttakken. Dat betekent dat er voor sommige sporten tot liefst 15 verschillende federaties bestaan.

Verder zal de subsidiëring van sportbonden niet enkel meer afhangen van het ledenaantal, maar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ook rekening houden met de kwaliteit.

39. Voordeliger statuut voor student-ondernemers

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1 januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. "Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn", benadrukt minister van Economie Kris Peeters.

40. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaamse bevoegdheid

Op 1 januari 2017 wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Ongeveer 106.000 zorgbehoevende Vlamingen ouder dan 65 hebben recht op een maandelijks forfaitair bedrag, dat door de mutualiteiten wordt uitbetaald. De tegemoetkoming kadert in de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

41. Jobstudenten mogen 475 uur in plaats van 50 dagen werken

Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur werken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot eind 2016 geldt. Idee achter deze nieuwe regeling is dat studenten op die manier enkele uren kunnen werken zonder meteen een volledige dag kwijt te spelen. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de realiteit bij seizoensjobs.

De app Student@work waarmee studenten hun resterende dagen kunnen checken zal vanaf 1 januari ook in uren tellen. Elk jaar doen meer dan 450.000 jongeren minstens één studentenjob.

42. Meerderjarige personen met een handicap maken overstap naar persoonsvolgend budget

Meer dan 30.000 meerderjarige personen met een handicap schakelen vanaf 1 januari 2017 over naar de persoonsvolgende financiering (PVF). De nieuwe regeling maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen.

43. Stoppen met roken via tabakoloog wordt fors goedkoper

Wie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis.

Per kalenderjaar heb je recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Voor het eerste tel je maximaal 7,5 euro per kwartier neer, voor het laatste ten hoogste 1 euro. Nu tel je voor een eerste intakegesprek bij een tabakoloog al snel 50 euro neer, waarvan je er later 30 terugkrijgt.

Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, voornamelijk mensen met een laag inkomen, zal een kwartier individuele begeleiding vanaf 1 januari niet meer dan 1 euro kosten. In groep wordt dat 50 eurocent. Ook jongeren tot en met 20 jaar hebben recht op dat goedkoopste tarief.

null Beeld Photo News
Beeld Photo News
Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234