F-16-schandaal

Deze 25-jarige sp.a-onderzoekster bracht F-16-schandaal aan het rollen: "Er is niet één misnoegde verklikker, zoals N-VA spint"

Melissa Depraetere, de studax van sp.a die het rapport over de F-16's opgroef

Ze is 25, zit niet in het parlement, en doorploegt liever dossiers dan dat ze de aandacht trekt. Toch was het Melissa Depraetere (sp.a) die afgelopen week voor het eerst in drie jaar de regering echt kon raken. "Het is met Agusta ooit fout gelopen bij ons. Daardoor weten wij hoe belangrijk transparantie is."

Share

'Er heeft niet één misnoegde verklikker in het leger op de verzendknop geduwd. N-VA spint dat, maar er leven overal in het leger veel frustraties'

Melissa Depraetere (sp.a)

Depraetere deed er drie jaar over om alle punten in het dossier te verbinden en de studie -die bewijst dat de F-16's duizenden uren langer kunnen vliegen- op te delven. In de vorige legislatuur was ze stagiaire bij minister Johan Vande Lanotte, nu werkt ze voor de Kamerfractie. "Ik baseer me niet op één gouden tip van één klokkenluider," zegt ze. 

"Er heeft niet één misnoegde verklikker in het leger op de verzendknop geduwd. N-VA spint dat, maar er leven overal in het leger veel frustraties. De idee overheerst dat de luchtmachttop alle touwtjes in handen heeft en de rest maar moet volgen."

Het internationale netwerk

Share

'Wij horen dat kolonel Harold Van Pee heeft aangedrongen op het doorgeven van de studie aan de hogere echelons'

Melissa Depraetere, parlementair medewerkster Alain Top

Vooral hun contacten in bevriende socialistische partijen uit Portugal, Nederland, Canada en de VS bezorgden de West-vlaamse, van opleiding een politiek wetenschapper, de belastende informatie. In die landen waren ze de voorbije jaren ook op zoek naar een vervanger voor hun gevechtsvliegtuigen. "Dé studie hebben we pas recent in handen gekregen," zegt ze. "Bronnen binnen en buiten Defensie hebben ons op het juiste spoor gezet." Dat ze naar Lockheed Martin in de States reisde en daar de studie te pakken kreeg, is een kwakkel. "Waarom zou Lockheed ons een studie geven? Ik ben in het buitenland geweest, dat klopt, maar ik moet mijn bronnen beschermen."

Sp.a heeft steeds meer aanwijzingen dat de directe entourage van de minister betrokken was bij het verzwijgen van de studie. "We weten dat generaal Claude Van de Voorde, ex-kabinetschef en ex-baas van de luchtmacht, één vergadering bijwoonde waar de langere levensduur van de F-16's besproken is. Maar wist hij ook meer toen hij kabinetschef was? Dat is de vraag. Hij was ook de chef van alle generaals en kolonels die ermee te maken hadden. Het zou sterk zijn als die mensen hem niet ingelicht hebben. Wij horen ook dat kolonel Harold Van Pee, één van de mensen die nu tijdelijk een stap opzijzet, heeft aangedrongen op het doorgeven van de studie aan de hoogste echelons. Misschien is hij dus niet de spilfiguur in het verhaal." 

Wie dan wel? De meeste pijltjes op het informatieschema van sp.a komen terecht bij kolonel Letten. "Wij menen dat vijf tot zeven legerchefs dit dossier in de doofpot stopten," zegt Depraetere. "Naast de vier op non-actief (generaals Frederik Vansina en Luc Roelandts en de eerder genoemde kolonels Harold Van Pee en Peter Letten), denken we aan Van de Voorde en generaal Michel Ocula."

nieuws

cult