nieuws
OPINIE

Burgemeester Baerts houding getuigt van een ongelooflijke pretentie en bang makend eenheidsdenken

1 © Yann Bertrand
 
Mevrouw Taouil heeft, zo bewijst haar verkiezingsresultaat, een democratisch draagvlak om in de gemeenteraad te zitten, in de kleding die zij wil

De gemeenteraad van Boom heeft een hoofddoekenverbod opgenomen in zijn deontologische code, waardoor raadslid Nihad Taouil van oppositiepartij Boom Eén haar hoofddoek niet meer zou mogen dragen. Bedenker van deze Vlaamse primeur is burgemeester Jeroen Baert, niet geheel toevallig deel uitmakend van de N-VA.

Het hoofddoekendebat krijgt nu al jaren iets te veel aandacht, symboolgebonden als het is. Maar tot hier toe kon je je er ten minste iets bij voorstellen. Met name of de overheid zich ook aan het loket neutraal moet opstellen in haar vestimentaire codes. De vraag of overheidsambtenaren alle religieuze en andere regenboogsymbolen thuis moeten laten, dan wel of het toelaten van alle symbolen ook weer tot neutraliteit leidt. Iedereen neutraal, of het model van de Engelse agent van Sikh-afkomst die zijn tulband probleemloos als deel van zijn uniform draagt. Een breed maatschappelijk debat daarover: graag zelfs.

Maar daar gaat het in Boom niet over. Hier gaat het om een verkozene die de pretentie meent te mogen hebben om aan een andere, even democratisch verkozene op te leggen welke kleding die al dan niet mag dragen. Mevrouw Taouil heeft nochtans, zo bewijst haar verkiezingsresultaat, een democratisch draagvlak om te zetelen, in de kleding die zij wil. Net zoals de N-VA-burgemeester het volste recht heeft om een Vlaams leeuwtje in zijn knoopsgat te dragen. Verkozenen, dat is de essentie van de democratie zelf, zijn er immers niet om neutraal te zijn maar net om hun deel van de publieke opinie te vertegenwoordigen en daarvoor stelling in te nemen. De zogenaamde deontologische code is dus zelfs niet alleen in tegenspraak met de grondwet, maar met de essentie van wat democratie zelf is.

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA), blijkbaar bij mirakel ooit zelf advocaat geworden, bevestigt het compleet onwettelijke, onafdwingbare en dus het compleet idiote van zijn beslissing, maar noemt het 'een principebeslissing'. "Als zij (Nihad Taouil, YD) er geen gevolg aan geeft, zegt dat veel over haar houding", aldus de burgemeester.

Dat klopt dus niet. Deze beslissing zegt integendeel alles over de houding van burgemeester Baert. Het is een houding die getuigt van een ongelooflijke pretentie en bang makend eenheidsdenken, die in wezen zegt dat er ongeacht een democratische verkiezingsuitslag in zijn gemeente enkel plaats is voor politieke stemmen die zijn visie en zijn groot gelijk mee uitdragen. Er bestaat een naam voor die politieke overtuiging, maar het is niet democratie.

Wel, tot onze spijt, burgemeester Baert: we leven nog steeds niet in een Vlaanderen waar iedereen, vinger op de naad, voortaan de dag zal beginnen met een groet aan de Vlaamse leeuw en een eed van trouw aan wat uw bekrompen beeld van Vlaanderen is. Het zou uw voorzitter trouwens sieren om afstand te nemen van uw idiotieën. Zo niet, dan zegt dat weer veel over zijn houding.


Yves Desmet
Hoofdredacteur

nieuws

cult

zine