Woensdag 22/01/2020

'Allez Dewi, zeg nu gewoon dat jij mijn verkiesbare plaats had gewild'

Dewi Van de Vyver: 'Op school zeiden ze al dat ik de eerste vrouwelijke premier zou worden'Annick De Ridder: 'Mijn ambitie is iets bescheidener. Ik ben al blij als ik in het parlement mag zitten'

Dewi Van de Vyver en Annick De Ridder

Op het laatste VLD-congres zaten Dewi Van de Vyver (links op de foto), nationaal voorzitter van de Jong-VLD, en Annick De Ridder, voorzitter van de Antwerpse Jong-VLD, niet echt op dezelfde lijn. Terwijl De Ridder (25) met vuur een motie verdedigde om van het migrantenstemrecht een regeringszaak te maken, schaarde Van de Vyver (23) zich achter de partijtop. Van de Vyver: 'Ik ben ook tegen migrantenstemrecht. We wilden alleen een andere strategie volgen.' De Ridder: 'Ik heb mijn hart gevolgd.'

Maar om bij het begin te beginnen, hoe kwam u bij de VLD terecht?

Van de Vyver: "Ik ben automatisch bij het liberalisme terechtgekomen, die ideologie past het best bij mij. Ik ben voor een gezonde economie, een bescheiden overheid en een gemeenschapsleven waarin je vrij bent om keuzes te maken."

De Ridder: "Bij mij is het begonnen in het middelbaar onderwijs. Ik had heel vaak discussies met vrienden en familieleden, vooral met mijn grootvader eigenlijk. Als wij 's avonds met tweeën naar het nieuws keken, zaten we altijd commentaar te geven. Tot hij op een gegeven moment zei: 'Annick, zou je niet beter zelf in de politiek gaan?'"

Hoe zwaar weegt Jong-VLD op de echte VLD?

De Ridder: "Er staan meer dan veertig jongeren op de lijsten. Die staan daar niet toevallig. Tijdens het congres op de Heizel in februari hebben we toch laten zien dat de jongeren er staan. Veel van onze amendementen zijn opgenomen in het partijprogramma."

Wij herinneren ons van dat laatste congres vooral hoe jullie lijnrecht tegenover mekaar stonden over het migrantenstemrecht.

De Ridder: "Waarom zou de Antwerpse Jong-VLD niet mogen afwijken van de Jong-VLD nationaal? Voor ons was het migrantenstemrecht een heel acuut probleem. Daarom hebben we die motie ingediend met als laatste punt: desnoods moet dit weer op de regeringstafel."

Van de Vyver: "Het is ook niet zo dat wij bij Jong-VLD nationaal nergens van afwisten. Integendeel, wij hebben er lang over gediscussieerd om uiteindelijk te beslissen dat we dat standpunt niet al te fel wilden steunen."

De Ridder: "Het is ook niet zo dat we elke keer gaan dwarsliggen. We voelden dat de Antwerpse militanten echt nood hadden aan dat debat. Nadien bleek 83 procent van de leden onze motie af te wijzen. Wel, dan leg ik mij daar bij neer. Zo werkt de democratie."

Nooit een gewetensprobleempje? Als de VLD nu geen 20 procent meer haalt in de peilingen, is dat misschien ook wel een beetje de schuld van Annick De Ridder.

De Ridder: "Ik heb mijn hart gevolgd. Aan het eind van het congres was de sfeer trouwens ook heel positief. Alleen begon vlak nadien spijtig genoeg de discussie die leidde tot de voorzitterswissel. Dat is niet goed geweest voor de partij."

Van de Vyver: "Het klopt ook niet dat ik het inhoudelijk niet eens was met Annick, ik ben ook tegen migrantenstemrecht. We wilden alleen een andere strategie volgen. De overgrote meerderheid van mijn leden vond dat we een inhoudelijk debat moesten voeren, bijvoorbeeld via webforums."

De Ridder: "Het was een nipte meerderheid."

Van de Vyver: "Nipt of niet nipt, ik volg mijn jongeren."

Annick De Ridder was de 'rebel' van het laatste congres en ze krijgt een verkiesbare plaats. U verdedigde de partijtop en u krijgt een onverkiesbare plaats. Sneu, mevrouw Van de Vyver?

Van de Vyver: "De keuze om Annick de vierde plaats te geven is een keuze van de partij. Trouwens, de tiende plaats op de Antwerpse lijst en de vijfde op de Europese lijst is ook lang niet slecht. Dat toont toch wel dat de partij veel vertrouwen in mij heeft. Dat wil ook zeggen dat ik iemand ben die extra stemmen kan aantrekken."

U had toch liever die vierde plaats gekregen op de Antwerpse lijst?

Van de Vyver. "Ik weet dat niet, dat is ook meer de verantwoordelijkheid van..."

De Ridder: "Allez Dewi, wees nu eerlijk, zeg nu gewoon dat je liever mijn plaats had gehad."

Van de Vyver: "Oké, maar ik had nóg liever de derde opvolgersplaats gehad. Uiteraard had ik liever een verkiesbare plaats gekregen. Ik heb ook ambitie. Als je echt politiek geëngageerd bent, wil je toch altijd hogerop? Maar ik moet nu gewoon een ronde wachten."

Gaat het voor u niet een beetje snel, mevrouw De Ridder?

De Ridder: "Ik ben 25 jaar, ik moet de kans die ik krijg voor 300 procent grijpen. En ik ben blij dat ik kan rekenen op de steun van een aantal ervaren politici. Als jongere red je het niet alleen in het parlement. Maar in Antwerpen heb ik de steun van de drie Vlaamse ministers (Somers, Van Mechelen en Vanderpoorten, RG / MJ). Zij zullen mij wel coachen."

Van de Vyver: "Politiek is niet afhankelijk van leeftijden. Je hebt het of je hebt het niet."

Tijdens de verkiezingscampagne worden jullie gecoacht door Rik Daems.

Van de Vyver: "Het is Hen-drik Daems. We hebben ook echt wel een sterke ploeg jongeren. Daems heeft daar het potentieel in gezien. Ik wou echt iets doen met en voor de jongeren. Ik heb er Daems over aangesproken tijdens een informeel gesprek, hij zag dat meteen zitten."

De Ridder: "(lacht) Een informeel gesprek? Neen, dat is echt een verdienste van Dewi. Nooit eerder in de geschiedenis hebben de jongeren een nationale verkiezingscampagne gevoerd. Dewi heeft daar nu haar schouders onder gezet en het is gelukt. Knap."

Geef eens enkele concrete actiepunten.

De Ridder: "Vorige zaterdag hebben wij met twintig leden van Jong-VLD - jij was spijtig genoeg verhinderd, Dewi - meegedaan aan de Rivierenhofloop in Deurne. Daarmee wilden we pleiten voor meer sport op school. Achteraf was ik kapot - 6 kilometer! -, maar zo moeten wij aan politiek aan doen. Als jongerenpartij moeten we niet op een spreekgestoelte gaan staan en een betoog vol cijfers afsteken."

Van de Vyver: "We zijn ook bezig met borstvoeding en flessenvoeding, dat is nu echt eens een jongerenthema waar nog niemand aan gedacht heeft. Is dat niet het meest liberale wat je kunt doen? Jonge moeders en vaders op de hoogte te brengen van de flessenvoeding die er op de markt is? We willen ook het sluitingsuur van dancings afschaffen. Als alle dancings op hetzelfde uur sluiten, staan alle jongeren op hetzelfde moment op straat en zullen de weekendongevallen zeker niet dalen. Als een paar zatte gasten elkaar tegenkomen en niet zo goed gezind zijn, gaan ze amok maken, en waar zijn we dan mee bezig? We willen ook een flexibeler sluitingsuur voor winkels. Hoeveel mensen moeten er niet werken tot 18 uur, en hebben daarna nog zin om even over de Meir te lopen? Ik begrijp dat mensen schrik hebben voor verandering, maar we zijn toch geen robotten?"

Gaat de Jong-VLD op voorhand te rade bij de partijtop?

Van de Vyver: "Nee, absoluut niet. We hebben gewoon een lokaal in het hoofdkwartier van de VLD, maar voor de rest dragen wij gewoon de naam VLD en onderschrijven we het liberalisme als filosofie."

U werkt ook op het kabinet van premier Verhofstadt, mevrouw Van de Vyver.

Van de Vyver: "Awel, wie mij niet kent, zal misschien denken dat ik niet helemaal onafhankelijk ben. Maar wie mij wel kent, weet waarvoor ik sta en hoever ik ga in het verdedigen van mijn jongeren. Ik draag onze premier een warm hart toe omdat hij een passioneel politicus is. Maar ik draag ook mijn verantwoordelijkheid als Jong-VLD-voorzitter. Ik heb een duidelijke keuze gemaakt toen ik voorzitter werd, dat heb ik de premier ook gezegd."

De Ridder: "In Antwerpen zit ik in een luxepositie: ik ben totaal onafhankelijk. Ik ben voorzitter van Jong-VLD Groot-Antwerpen, maar ik werk niet op een kabinet bij een of andere minister. Volgens mij is dat een voordeel."

Van de Vyver: "Verhofstadt werkte zelf toch zelf bij Willy De Clercq toen hij begon?"

De Ridder: "Als je echt onafhankelijk bent, durf je toch af en toe iets meer te zeggen."

Van de Vyver: "Ik ben een liberaal, ik trek mij dat niet aan! Als ze zich willen moeien, zeg ik: 'Hup, uit mijn winkel.'"

Wat moet de prioriteit zijn van de volgende Vlaamse regering?

Van de Vyver: "Een gezonde economie is de basis. Je mag nog zo pro onderwijs en pro pensioen en pro weet-ik-wat-allemaal zijn, als je geen geld hebt, kun je niet veel realiseren. En als de belastingdruk zo hoog wordt dat werken niet meer loont, gáán de mensen gewoon niet meer werken. We moeten in Vlaanderen de concurrentie niet aangaan met lageloonlanden als China, dat lukt toch niet. Ford Genk is heel erg, maar dat kunnen we gewoon niet aan. Laten we ons niet richten op de grote industrie, maar op de kmo's."

De VLD trekt in kartel met Vivant naar de verkiezingen. Zijn er eigenlijk Vivant-jongeren?

Van de Vyver: "Ja, ééntje, in Brussel. Die gast doet mee met ons, we trekken de campagne op gang als Jong-VLD-Vivant. Een kartel met één persoon? Kan best. Vivant is ook maar één persoon, hé: Roland Duchâtelet."

Bent u ongerust over de slechte peilingen?

De Ridder: "We moeten de kiezers proberen te overtuigen met ons programma. Het is heel makkelijk om te roepen dat alles gratis is. Het is veel moeilijker om aan de mensen uit te leggen dat we de voorbije vijf jaar het begrotingstekort gehalveerd hebben. Begin maar eens bij de bakker."

Van de Vyver: "Ik ben licentiaat communicatiewetenschappen, ik geloof dus niet zo in van die doordeweekse steekproeven. Dan bereik je alleen mensen die niet werken. Ik geloof niet dat CD&V 30 procent zal halen. CD&V heeft de voorbije vijf jaar heel weinig van zich laten horen. Ze hebben gewoon geluk met het feit dat de VLD zo'n principiële partij is geweest op het vlak van het migrantenstemrecht. Spijtig genoeg is dat niet helemaal positief uitgedraaid. Maar als dat niet was gebeurd, had CD&V geen verhaal gehad.

"Weet u wat ik niet begrijp? Dat zoveel mensen zo negatief zijn. Tijdens schooldebatten krijg ik van jongeren te horen hoeveel depressies er wel niet zijn. Dan denk ik: 'Mijn God, kijk in wat voor prachtige schoolgebouwen jullie zitten, met computerklassen, en toffe leraars.' Er is ook nog nooit zoveel geïnvesteerd in zelfhulplijnen. Mieke Vogels heeft dat goed gedaan."

Nog niet aan een overstap gedacht?

Van de Vyver: "Hou op! Van de socialisten gaat mijn haar recht overeind staan. De SP.A mag dan wel onze coalitiepartner zijn en pas op, dat gaat goed, maar als je mij nu vraagt wat hun gedachtegoed bij mij oproept? Aaaah! Walging! Vertrekken vanuit de zwakte van de mens, daar kan ik gewoon niet bij. En de tsjeven, bespaar me!"

Waar staat u over tien jaar?

Van de Vyver: "Het is nog altijd mijn ultieme ambitie om de eerste vrouwelijke premier van België te worden. Eigenlijk is dat een grapje van op school. Toen ik 15 jaar was, zeiden de leraars al dat ik dat mijn toekomst was."

De Ridder: "Mijn ambitie is iets bescheidener, ik ben al blij als ik in het parlement mag zitten. (lacht) En voor de rest zie ik me over tien jaar ergens overwerkt en vereenzaamd in een appartementje zitten, bezig met twee dingen: de advocatuur en de politiek."

Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen Dewi Van de Vyver en Annick De Ridder?

De Ridder: "Euh... Zeg eens Dewi."

Van de Vyver: "Ik denk het karakter. We hebben echt een ander karakter. Ik denk trouwens dat het beter is om te kijken naar wat ons bindt, dan naar wat ons scheidt."

De Ridder: "Wat bindt ons dan?"

Van de Vyver: "Jong-VLD!"

Tot slot: u zei enkele maanden geleden dat u in uw bloot gat door de Wetstraat zou paraderen als het migrantenstemrecht werd goedgekeurd.

Van de Vyver: "Ik was pas voorzitster toen ik dat interview gaf. Het was een grapje dat is uitvergroot. Pas op, ik heb dat gezegd, hé. En achteraf heb ik een 'naaktfoto' uit mijn kindertijd naar Het Laatste Nieuws gestuurd."

De Ridder: "Zoiets zou ik toch nooit zeggen. Dat is wellicht dat verschil in karakter."

Marjan Justaert en Ruud Goossens

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234