Politie

Agenten worden toleranter na bezoek aan Holocaustmuseum

Vormingsdag in Kazerne Dossin heeft blijvende impact op 8.000 Belgische agenten

Na één dag in de Kazerne Dossin zijn agenten meer geneigd om op te treden tegen wangedrag van een collega. Ook zijn ze minder autoritair en minder etnisch bevooroordeeld. Een op de vijf agenten heeft de vorming gekregen. “Het is goed om ons te blijven waarschuwen voor een polarisatie die mensen tot objecten maakt.”

Share

‘We ontdekten een opvallende verbetering van de tolerantie, die niet afnam in de tijd’

VUB-socioloog Filip Van Droogenbroeck

Sinds 2014 hebben 8.200 personeelsleden van de federale en lokale politie een vormingsdag ‘Holocaust, politie en mensenrechten’ gevolgd in de Kazerne Dossin in Mechelen. Dat is meer dan een vijfde van het hele korps. In die oude legerkazerne, die nu dienstdoet als museum, zijn tijdens de bezetting meer dan 25.000 Joden weggevoerd. Ook politieagenten hadden daarin een bijdrage, toen de nazi’s hen verplichtten tot gewelddadige razzia’s. 

VUB-sociologen Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck onderzochten op vraag van Kazerne Dossin of een rondleiding en een vorming van amper één dag ook echt impact heeft.

nieuws

cult