Dinsdag 29/11/2022

Interview

Advocaat: “Is het niet vreemd dat regering wapenhandel wel helpt maar milieuproject van Laurent niet?”

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt

Vergeet alles wat u weet over prins Laurent. Volgens zijn advocaat Laurent Arnauts is hij geen Prins Porsche en geen potverteerder. Wat hij dan wel is? Een tragisch geval en een trendsetter. Het laatste wapenfeit van Laurent (de advocaat) & Laurent (de prins)? Ze willen de regering ertoe dwingen 50 miljoen euro te recupereren bij de Libiërs.

Tine Peeters en Roel Wauters

In het advocatenkantoor van Laurent Arnauts hangen de toga’s aan de haak. Het is vrijdagochtend, maar er wordt niet gepleit. De Brusselse advocaat, die zichzelf omschrijft als een Zinneke met Russische en Joodse voorouders, spendeert al zijn tijd aan een dossier dat hij maandag af wil hebben voor de Raad van State.

Het gaat om een zaak van zijn meest merkwaardige cliënt, prins Laurent, waarin die de vermindering van zijn dotatie met 15 procent aanvecht.

Afgelopen week gingen de prins en zijn raadsman ook al in de clinch met de premier. Arnauts stuurde een vlammende brief naar de Wetstraat 16 waarin hij beweert dat de prins gediscrimineerd wordt door de regering. De politiek deed volgens hem wel haar best om bevroren Libische gelden terug te krijgen voor allerlei Belgische bedrijven, maar stak geen poot uit voor de 50 miljoen euro van een vzw van prins Laurent. Ook dat geld zit vast bij de Libiërs.

De prins wil niet praten met de pers. Arnauts wel. “Het is gevaarlijk om interviews te geven”, zegt hij. “De regering probeert de prins monddood te maken. Vorig jaar kregen we nog een brief van de premier waarin hij ermee dreigde een nieuwe sanctie op te leggen omdat wij publieke verklaringen aflegden. Boven op die 15 procent. Maar de prins heeft het recht zich te verdedigen, en de premier heeft zich daar uiteindelijk naar geschikt. Mijn cliënt en ik moeten met de twee armen gebonden op onze rug vechten. Het is echt een ongelijke strijd.”

Is het niet een beetje makkelijk om Laurent als een ‘arme man’ af te schilderen? Hij krijgt toch nog steeds een royale dotatie? En dat zonder te werken.

Laurent Arnauts: Dat is totaal fout. De prins krijgt een bezoldiging zo hoog als het loon van een jonge magistraat. Concreet gaat het om een brutobedrag van 80.000 euro. De rest van de 302.000 euro die hij ontvangt, gaat op aan zijn beveiliging en zijn personeels- en onderhoudskosten. Als u dat royaal vindt, dan heb ik daar toch serieuze bedenkingen bij.”

Hij heeft nog steeds een ‘nettoloon’ van een kleine 4.000 euro per maand. Veel Belgen zouden daar meteen voor tekenen.

“De gemiddelde Belg heeft ook niet de functie van prins Laurent. U zegt dat hij niet moet werken, maar de regering kan hem wel opdrachten geven. Hij moet zich ook ten dienste stellen van wie het hem vraagt. Niet iedereen kan hem bellen om naar een mosselsouper te komen, maar hij doet echt wel veel. Hij heeft gewerkt voor de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en het Comité van de Europese Regio’s. Hij zet zich in voor dierenwelzijn en het milieu.

“Die dotatie, dat is echt de prijs van zijn leven. Dat lijkt in niets op een Disneyfilm. Er hangt geen sterrenstof in villa Clémentine. Hij leeft in een gouden kooi, maar die is van klatergoud.

“Eigenlijk is de prins te vroeg geboren. Hij wou dertig jaar geleden al werken, maar toen mocht hij niet. Hij heeft de spirit van een entrepreneur. Hij wou echt wat van zijn leven maken. Het label van enfant terrible kreeg hij net omdat hij inging tegen de consensus dat de koninklijke familie zich zo ver mogelijk van de gewone maatschappij moest houden. Nu is de consensus net omgekeerd: zelfs de kroonprinsen moeten werken.”

Zijn wil om te werken is toch niet de enige reden waarom hij een rebelse prins wordt genoemd? Hij valt de regering frontaal aan, hij lijkt geobsedeerd door zijn dotatie.

“Fantastisch wat u allemaal zegt. U vindt dat ongebruikelijk voor een prins? De prins is een burger. Net zoals wij allemaal. En elke burger mag zich toch verdedigen als hem onrecht wordt aangedaan?”

Volgens koningskenner Jan Van den Berghe hadden jullie veel meer bereikt als jullie discreet met de regering hadden overlegd.

“Wie dat beweert, kent niets van het dossier. Meerdere advocaten hebben talloze pogingen gedaan om hierover discreet te onderhandelen met de regering. Allemaal werden we met drogredenen wandelen gestuurd.

“De regering zou zogezegd geen weet hebben van de hulp aan Belgische bedrijven die geld uit Libië wilden recupereren. Terwijl Didier Reynders (MR), toen nog financiënminister, dat jaren geleden al zelf heeft gezegd in het parlement. Wapenfabrikant FN Herstal heeft wijn geld wel al terug gekregen. Is het niet vreemd dat de regering de wapenhandel wel helpt maar het milieuproject van Laurent niet?”

“De premier liet ons geen andere keuze dan een formele ingebrekestelling. Hij zei daarop dat hij de scheiding der machten moet respecteren, maar daar gaat het hier niet om. Hij wil gewoonweg niets doen, terwijl de rechtbank ons in 2014 al volledig gelijk heeft gegeven. Michel moet dat vonnis uitvoeren.”

Overweegt u nog verdere juridische stappen?

“Uiteraard.”

U gaat de premier dagvaarden?

(lachje) Wij kunnen nog van alles doen. Alles wat misschien ongebruikelijk lijkt voor een prins, maar gebruikelijk is voor een normale Belg, zullen we doen. Want het moet.”

Zitten er eigen middelen van de prins in die 50 miljoen euro?

“Neen. Het gaat om een vzw die aan herbebossing deed in de oprukkende Libische woestijn. De financiering, om en bij 70 miljoen euro in totaal, kwam van de Libische overheid. Toen Laurent weigerde mee te doen met hun gefoefel, werd het hele project plots en brutaal stopgezet. Het was een project van vijftien jaar, de prins heeft zelfs overwogen in Tripoli te gaan wonen. Het was echt een serieuze aangelegenheid.”

Welke nieuwe projecten wil de prins opzetten als hij het geld terugkrijgt?

“Hij heeft een nieuwe vzw opgericht waarmee hij slachtoffers in oorlogsgebieden wil helpen. In compleet verwoeste wijken wil hij hernieuwbare energie voorzien. Waar? Ik ben niet de woordvoerder van de prins. Het project heet Environment Networks. Er gaat dus echt niets naar de pocket van de prins.”

Vooral premier Charles Michel krijgt het zwaar te verduren van de advocaat van prins Laurent: ‘Hij heeft geen excuus, hij moet het Belgisch recht kennen.’ Beeld photonews
Vooral premier Charles Michel krijgt het zwaar te verduren van de advocaat van prins Laurent: ‘Hij heeft geen excuus, hij moet het Belgisch recht kennen.’Beeld photonews

U suggereert dat de regering de prins al jaren bewust tegenwerkt. Maar waarom zou ze dat doen?

“Het is niet de premier in het bijzonder. De kabinetschef van de toenmalige minister van Financiën, Didier Reynders, heeft het met zoveel woorden toegegeven in een e-mail aan de advocaten van de vzw. Daarin stond dat de regering de Libiërs gunstig wil stemmen om de andere Belgische schuldeisers wel te betalen.

“Verder is het gissen. Moest Libië ons land aan zijn zitje in de VN-Veiligheidsraad helpen? Zou kunnen.

“Wat ons wel opvalt, is dat die tegenwerking bepaalde Libische belangen in de hand werkt. Zo worden de prins en de advocaten van de vzw geconfronteerd met ‘tussenpersonen’, ook Europeanen, die voorstellen de betaling in orde te brengen tegen de betaling van een ‘commissie’. Die heeft de prins wandelen gestuurd: hij wil niets te maken hebben met corruptie, waar ook. Hij heeft altijd netjes volgens de regels gespeeld, ook toen hem dat zuur opbrak.”

Nog geen jaar geleden kwam de prins al in de problemen door zijn bezoek aan de Chinese ambassade. Heeft hij daar netjes de regels gevolgd?

“Volgens ons wel, ja! Omdat de wet onduidelijk is, kan de politiek er echter alle kanten mee uit. Net daarom willen wij dat de regering duidelijk vastlegt wat de prins wel en niet mag doen. Zijn lagere dotatie na zijn bezoek aan de Chinese ambassade heeft trouwens een averechts effect gehad. Veel mensen zijn bijzonder gechoqueerd door de meedogenloosheid waarmee hij aangepakt is voor een peulschil. Hij krijgt wat meer steun dan vroeger.”

“Stel u voor: via een sms heeft de toenmalige kabinetschef van de koning de prins toen laten weten dat, als hij een advocaat zou nemen, hij meer zou moeten inleveren dan 10 procent van zijn dotatie. Dat is ook gebeurd: uiteindelijk heeft hij 1 procent moeten afgeven.”

Zegt die sms niet veel over de relatie van Laurent met zijn broer, koning Filip?

“Zijn broer heeft hierover geen macht, hij kan Laurent niet sanctioneren. De kabinetschef van de koning heeft Laurent vooral willen waarschuwen met die sms.

“De koning is op een zeer ongebruikelijke manier betrokken bij deze zaak. Pardoes is de premier naar de koning gestapt voor een audiëntie over de dotatie van zijn broer. Daarna heeft Michel een persmededeling verstuurd waarin hij aankondigde dat ‘de koning en hij beslist hadden dat de prins een sanctie zou krijgen’. Met die mededeling heeft hij de kroon volledig ontbloot en de koning voor zijn kar gespannen. Dat was echt nog nooit gebeurd in ons land. Het mag ook niet, want de koning mag geen eigen mening hebben. De premier heeft de koninklijke familieleden tegen elkaar uitgespeeld. To-taal ongehoord.”

Waarom bent u zo genadeloos voor de regering?

“Hoe de regering dit heeft aangepakt, druist in tegen alle essentiële regels rond sanctierecht. Ik ken er geen enkele die werd nageleefd.”

De premier deed nochtans zijn advocatenstage bij Pierre Legros, die de prins nu bijstaat.

“Ik ben, en nu spreek ik echt in eigen naam, heel hard voor de premier in deze zaak. Want hij weet heel goed wat de normale gang van zaken zou moeten zijn. Hij is geen ingenieur of economist, hij heeft geen enkel excuus, hij moet het Belgisch recht kennen.”

Klopt het gerucht dat Laurent depressief is en daarom zo tekeergaat?

“Hij is niet depressief, hij was door die affaire wel lang arbeidsongeschikt. Hij is een tijdje niet in staat geweest zijn opdrachten uit te voeren, omdat hij drie maanden lang is afgemaakt door de media en de politiek. Ik betreur nu dat wij toen zo lang gezwegen hebben, daar werd hij echt ziek van.”

Heeft Laurent financiële problemen door de verminderde dotatie?

“Hij heeft daardoor personeelsleden moeten ontslaan. Zijn vaste kosten bleven ook dezelfde, en een prins mag geen lening aangaan bij de bank. Denk nu niet dat hij een leger butlers heeft rondlopen. Het gaat om een tuinier en enkele mensen die zijn villa onderhouden. Of hij zijn levensstijl heeft moeten aanpassen? Zijn sanctie is in ieder geval buiten alle proportie en heeft een zware impact op zijn leven. Hij is ook vooral bezorgd om zijn gezin. In 2014 is hij bijna dood geweest...”

Echt?

“Ik weet ook niet precies wat er gebeurd is, maar het was echt ernstig. Die bijnadoodervaring is een van de redenen waarom hij nu wil ageren. Hij beseft dat hij sterfelijk is: hij heeft kinderen, hij heeft een vrouw, hij heeft zijn leeftijd. Prinses Claire en de kinderen hebben absoluut geen rechten. Wanneer hij overlijdt, krijgt Claire geen weduwepensioen of andere hulp.”

Is Laurent geen atypische cliënt voor u? Uw meest spraakmakende cliënten hebben een totaal ander profiel: Loubna Benaïssa, de benadeelden van de Fortis-affaire of die van de sjoemelsoftware bij Volkswagen.

“Voor ik tussenbeide kwam in deze zaak, dacht ik dat ook. Nu niet meer. Ik vind vooral dat elke burger, rijk of arm, juridisch aan zijn trekken moet komen. Laurent heeft de minste rechten van al mijn cliënten. Want ik heb nog nooit iemand moeten verdedigen die voor zijn bestaan afhangt van politieke beslissingen. Die het verboden is om een beroep uit te oefenen, die geen sociale bescherming geniet en die geen pensioenrechten heeft. Elke tegenslag kan hem en zijn familie financieel fataal zijn. Dat is niet vergelijkbaar met sans-papiers, maar zijn rechtspositie is echt precair. Hij mag niet eens vrijuit spreken!

“Als ik nu zeg dat hij zich een ‘martelaar’ voelt, zal iedereen morgen beweren: de prins doet weer alsof hij Calimero is. (lacht) Maar Laurent is voor mij echt wel een slachtoffer van een voorbijgestreefd systeem.”

Is hij ook het slachtoffer van een politieke afrekening?

“Misschien wel, ja, omdat bepaalde politici rekeningen wilden vereffenen op zijn kap. Dertig jaar geleden werd hij uitgelachen omdat hij zich bezighield met dierenwelzijn en milieubeheer. Nu blijkt dat hij toen al een trendsetter was. Er zijn de klimaatbetogingen, de Vlaamse regering heeft een minister van Dierenwelzijn (Ben Weyts van N-VA, TP/RW). De prins loopt in de weg.”

null Beeld Eric de Mildt
Beeld Eric de Mildt

Waarom hebt u net nu die brief over de Libische miljoenen naar de regering gestuurd? Hoopt u op meer begrip omdat de N-VA er niet meer bij is?

“In de politiek is het soms zeer moeilijk om op een beslissing terug te komen, omdat de politici vrezen voor gezichtsverlies. Als de politieke situatie verandert, kan zich eventueel wel een opportuniteit voordoen. Maar nogmaals: wij vragen geen gunst, wij eisen de uitvoering van een vonnis.”

Wilt u zelf ooit de politiek in?

“Ik probeer aan politiek te doen vanuit mijn job, niet als politicus. Elke advocaat moet opkomen voor de fundamentele grondrechten van de burger.”

Eigenlijk zegt u: toen ik gebeld werd door een politieke partij, heb ik beleefd bedankt?

(lachend) Inderdaad. Deze zaak heeft mijn respect voor de politiek niet meteen doen toenemen. De regering geeft hier blijk van een groot gebrek aan staatszin en koelbloedigheid. De politici laten zich voortstuwen door de media en de publieke opinie, en misschien nog het meest door hun eigen emoties. Als advocaat moet ik afstand bewaren tot mijn cliënten. Anders doe ik mijn job niet goed. Ik verwacht van politici hetzelfde.”

Is een prins verdedigen goede reclame voor uw praktijk?

(Grinnikt) Denkt u dat dit mij veel nieuwe cliënten oplevert? Neen. Het klinkt blasé, maar ik heb het ook niet nodig. Ik had al genoeg werk. Nu ben ik overwerkt.”

De prins is wellicht geen pro-Deocliënt van u?

“Euh, dat is echt wel beroepsgeheim. Veel advocaten, en al zeker in het strafrecht, nemen zaken op zich die bij het publiek heel gevoelig liggen. Doen zij het voor de publiciteit en de poen? Neen: zij ervaren vooral erg veel druk en vinden dat ieder dezelfde verdediging verdient.

“Sinds zijn prille jeugd proberen ze Laurent onder een stolp te plaatsen. Dat vat zijn leven beter samen dan die kooi van klatergoud. Een stolp. Want het is de bedoeling dat er geen geluid uit hem komt en dat hij stilzit.”

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234