Vrijdag 24/09/2021

Achter Astro TV zit de porno-industrie

Menselijke ellende als unique selling point: de doodgewone fraude achter de astrolijn

De nieuwe doelgroep van de Vlaamse en Nederlandse porno-industrie is de droevige oma die de laatste hoop voor haar in coma liggende kleinzoon vestigt op de tarotkaarten op tv. Getuigenissen van achter de schermen bij de astrolijn: 'Een helderziende liet een beller 3.900 euro storten voor het sturen van positieve energie.'

door Douglas De Coninck

Kaartlegger: "Wat ik hier ook nog zie, zijn gezonde kinderen die vaak op bezoek zullen komen."

Andrea: "Ik héb geen kinderen.'

Kaartlegger: "Hoe oud ben je?"

Andrea: "Veertig."

Kaartlegger: "Je bent veertig

en je hebt geen kinderen?"

Andrea: "Nee."

Kaartlegger: "Ik zie hier toch twee

kinderen. Heb je dan geen neven

of nichtjes?"

Andrea: "Nee, wel twee katten."

Kaartlegger: "Ah, dan zijn dát je kinderen."

Op YouTube is het lastig kiezen tussen de leukste stukjes waarzeggers-tv. Dit fragment kwam van het Duitse Astro TV, en volgens Willem Biemans, alias Paragnost Willem, was het nogal duidelijk wat hier mis liep: "Je ziet het dagelijks in die tv-programma's. Iemand legt de kaarten, en dan zie je de kaarten rechtop neerkomen. Terwijl elke ervaren tarotist weet dat de kaarten een dubbele betekenis hebben: rechtop en omgekeerd. Een tarotist die ze rechtop laat neerkomen, da's een oplichter. Dat zie je zo."

Paragnost Willem heeft een stichting opgericht voor 'betrouwbare paragnosten'. Daarmee gaat hij in België en Nederland ijveren voor een erkend kwaliteitslabel voor helderzienden. "Daar is nood aan, met wat er nu allemaal op ons afkomt." Een goed begin, vindt Willem zelf, zou een link zijn naar zijn eigen mediumwillem4u.be. Via die link kun je per betaallijn bellen met correcte mensen, zoals Willem zelf, Sonja of Sylvia ("Ik heb mijn gave van Jezus gekregen, mijn Spirituele Meester.") Prijs: anderhalve euro per minuut.

Paragnost Willem deed tot voor kort zijn ding op de Nederlandse zender RTL, maar stopte daarmee toen hij merkte dat de zender steeds meer helderzienden op het scherm losliet bij wie het "schortte aan de basisopleiding". En ook omdat hij vaststelde dat 60 procent van de mensen die hem privé wilden spreken op de betaallijn doorgeschakeld werden naar andere waarzeggers. "De vraag is zo groot dat de betaallijnen het niet meer kunnen bolwerken", zegt Willem. "Om helderziende te worden hoef je op de duur helemaal niks meer te kunnen."

Zenders als RTL en vtm, met sinds kort elke ochtend een uurtje AstroContact, verdienen royaal aan het verkopen van zendtijd op tijdstippen dat anders niemand kijkt. Het ware doel van waarzeggerstelevisie, zeggen insiders, is niet tv maken, maar een zo groot mogelijke groep mensen aan het bellen krijgen. "Natuurlijk komt maar een fractie van de bellers op de buis", zegt Willem. "Het is zoals bij belspelletjes. Maar de situatie is wel verschillend. Mensen bellen niet om een smak geld te winnen, maar omdat ze met privéproblemen zitten"

Het is eenvoudig. Je belt 0903-10300 en een digitale stem somt de opties op. Je kunt in contact komen met een astroloog, een tarotist, een 'reiki master', een paragnost, een helderziende of andere "spiritueel deskundige". De digitale stem heeft al twee minuten vol gepraat voor je aan het punt komt waarop je kunt kiezen met wie je wil praten. Rond die tijd ben je al 3 euro kwijt. Bel je met je gsm, dan is dat al snel 8 euro.

In Nederland wil de Socialistische Partij (SP) waarzeggerstelevisie strenger laten reguleren, en het liefst zelfs verbieden. "Een oude vrouw die slecht sliep, belde Astro TV", aldus parlementslid Jasper Van Dijk (SP) vorige week in de Volkskrant. "Haar werd aangeraden twee liter water te drinken met een geborsteld kristal erbij. Een andere vrouw, die in een rolstoel zat, kreeg het advies meer te gaan lopen."

Bij de astrolijn tikt de teller genadeloos door voor de honderden kijkers in de wachtrij, hopend op wat aandacht van het medium op het scherm. Hoe stom moet je niet zijn om Astro TV te bellen? Dat is het nu net, vindt Van Dijk: "De mensen die eraan meedoen, zijn kwetsbaar en labiel. De bedrijven richten zich juist op mensen die behoefte hebben aan hulp."

Zowel het Nederlandse en Duitse Astro TV als AstroContact worden gemaakt door het Nederlandse productiehuis Bytecontact. Dat is het bedrijf van ex-pornobaas Herman Bekenkamp, bekend van onder meer het blootblad Passie Magazine. De betaallijnen van Astro TV in Nederland en AstroContact bij ons worden uitgebaat door het in Luxemburg gevestigde TotalTelecom. Van daaruit worden de oproepen doorgeschakeld naar beschikbare paragnosten, die her en der te lande thuis "werken". Van paragnoste Sylvia tot kaartlegger Jos: het zijn allemaal mensen die wat kunnen goochelen en als bijverdienste de hele dag door aan de telefoon hangen. Hun voornaamste missie is: het gesprek zo lang mogelijk laten duren, want de teller tikt.

TotalTelecom wordt geleid door Karl Holtappels uit Diepenbeek. Ook hij verdiende tot voor kort zijn brood met blote borsten en vagina's. Hij is de man achter afspraakjes.com. Van porno naar astro: kleine stap.

"Ik vraag u niet om te geloven dat ik kaarten kan lezen", zegt Paragnost Willem. "Ik vraag u enkel te geloven dat ik correct omga met de mensen die me bellen. In de jaren negentig werden fortuinen verdiend met telefoonseks. Dankzij internet en webcam is dat allemaal passé. De porno-industrie is in dit marktsegment gewoon overgeschakeld op waarzeggerij. Toen ze begonnen met astrocontact.be stonden daar foto's op van opvallend jonge waarzegsters. Het waren meisjes die op een andere site nog geile praat zaten te verkopen achter een webcam."

W. zat tot voor kort aan de telefoon bij TotalTelecom en noemt het een geldmachine. Meteen als ze zich 'beschikbaar' stelde, begon de telefoon te rinkelen, elke dag weer. "De mensen geloven niet meer in God", zegt W. "Ze geloven in Astro TV."

Waarzegger worden bleek niet zo omslachtig als W. vooraf had gedacht: "Ik zat zonder job en dacht: dit wordt lachen. Ik vulde een formulier in op hun site en mailde dat naar meneer Holtappels. De volgende dag had ik de eerste radeloze dame aan de lijn, die van me wou weten wat ze moest doen opdat haar man zou genezen van kanker."

Volgens W. houden vele consulenten het al na enkele weken voor bekeken. Ze worden gek van al het geweeklaag aan de telefoon en nog gekker van het besef wat voor doel ze dienen: de menselijke miserie als unique selling point. "Aan het eind zitten er maar twee categorieën mensen meer aan de andere kant van de lijn", zegt W. "Complete gekken, die zelf gaan geloven dat ze bepaalde gaven hebben, en harteloze oplichters. Wij namen alles op wat onze consulenten - zo noemden we ze - aan de telefoon zeiden. Je moet het een beetje controleren, natuurlijk. Je kunt niet elk gesprek beluisteren. We kregen regelmatig klachten van mensen die door een consulent was gevraagd wat geld te storten op hun privérekening voor een 'therapie op maat'. Dan gooiden we die consulent van de lijn, maar het werd gaandeweg dweilen met de kraan open."

"We kregen te maken met een zekere Alicia, een waarzegster die erin was geslaagd een paar bellers op enkele dagen tijd alles bij elkaar 25.000 euro te laten storten op haar rekening in Spanje. Ze is intussen ook in Spanje gaan wonen. Ze is niet de enige die zich op korte tijd spectaculair heeft verrijkt."

De betrouwbaarheid meten van een medium is lastig, zo ondervond ook Paragnost Willem. Hij was net met slaande deuren vertrokken bij RTL en had zijn eigen van 'kwaliteitskeurmerk' voorziene groep opgericht, of daar meldde Ingrid Holvoet zich. Zij is bekend van de zogeheten LTA-zelfbehandeling (Liberty, Truth, Ability). De vrouw ligt al een tijdje onder vuur bij de Belgische vzw Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale (SKEPP), die haar ervan beschuldigt een jongen op drie jaar tijd 90.000 euro lichter te hebben gemaakt.

"Holvoet was hier een week aan de slag en ik stelde vast dat ze bellers doorverwees naar haar eigen therapie", zegt Paragnost Willem. "Achteraf hoorde ik dat ze de beller 3.900 euro had doen betalen in ruil voor 'het sturen van positieve energie'. Ja, dat kan dus niet."

"Niet waar!", gilt Ingrid Holvoet als we haar vragen of dat klopt. "Niet waar! Trouwens, als Willem toch helderziend is, dan weet hij dat het niet waar is. Het bedrag van 3.900 euro is tijdens het bewuste telefoongesprek niet genoemd."

Nee, maar u hebt die persoon wel via zijn lijn naar uw eigen LTA-therapie geleid?

"Omdat die persoon daar om vroeg. Mijn therapie heeft een gratis deel en wie wil, kan doorgaan met een betalend deel. En mijn therapie werkt, wat de wetenschap ook mag beweren."

Hoe werkt ze dan?

"Mijn therapie werkt van een afstand. Doordat u aan mij denkt of doordat ik aan u denk, ontvangt u van mij positieve energie."

Ik hoef niet eens tot bij u te komen?

"Nee, dat hoeft niet. Op mijn website vindt u getuigenissen van mensen die dankzij mijn therapie zijn genezen."

Ik betaal u, en u denkt aan mij, dat is het zo'n beetje?

"Jamaar, ik heb dan ook een speciale gave. Ik héb al mensen genezen. Als u naar een advocaat stapt, dan moet u toch ook betalen?"

Onder paars werd een wetswijziging doorgevoerd waardoor gesprekken via 0900-nummers na 30 minuten automatisch worden afgebroken. "We zaten destijds met het probleem van internet-dialers", zegt Freya Van den Bossche, toen minister van Consumentenzaken. "Mensen werden zonder dat ze het beseften op een internetsite afgeleid naar dure, vaak buitenlandse sites en kregen achteraf een gepeperde telefoonrekening. Toen het probleem van de internet-dialers van de baan leek, kwamen er nieuwe klachten over betaallijnen. De maximale duur is toen op mijn initiatief verminderd van 30 naar 10 minuten."

0900-nummers lijken zelden een ander doel te dienen dan digitale oplichting, maar de nieuwe regering lijkt het probleem niet echt te zien. Op de website van het telecomcontroleorgaan BIPT prijkt een ontwerp-KB dat de maximale duur van 0900-gesprekken opnieuw verhoogt van 10 naar 20 minuten. En dat, zo staat er, "daar verschillende organisaties bij het BIPT uitzonderingen gevraagd hebben op deze regel omdat hun diensten niet volledig geleverd konden worden binnen de tijdspanne van 10 minuten". Het is de bedoeling dat het KB, na een consultatieronde die nog loopt tot in september, in het najaar wet wordt.

Om wat voor "organisaties" en "diensten" het zou kunnen gaan, werd vorige week meteen duidelijk. Op het hoofdkantoor van TotalTelecom werd het ontwerp-KB onthaald als het beste nieuws in jaren. De tekst was amper publiek gemaakt of alle consulenten van de Astrolijn kregen een mailtje met de melding dat ze binnenkort - hoera hoera - twee keer zoveel tijd vol mogen kletsen.

Volgens minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam de verdubbeling van de toegestane tijd er op vraag van het BIPT, dat in deze deskundiger zou zijn dan welke politicus ook. "Veel meer winst gaan de uitbaters van de lijnen niet maken hoor", zegt adviseur Philip Du Bois. "Hetzelfde KB hervormt ook de prijsbepaling. Het komt erop neer dat wie met een gsm naar een 0900-lijn belt, in de toekomst 2,12 euro per minuut zal betalen in plaats van 4 euro nu."

De voornaamste doelgroep van de astrolijn is het wanhopige omaatje dat veelal nog geen gsm heeft en belt vanop de goede oude vaste lijn. Voor deze mensen dreigen de gesprekken wel degelijk dubbel zo duur te worden. Toch moeten de kwakzalvers volgens Du Bois niet te vroeg victorie kraaien: "Wij werken ook aan een aantal ethische codes, waardoor bepaalde praktijken weldra niet meer zullen kunnen."

Ex-waarzegster W. heeft haar twijfels. "Tien minuten is kort om zo'n oma ervan te overtuigen dat ze een paar liter water moet drinken en, als dat niet helpt, honderd euro moet storten om haar op intensieve zorgen liggende kleinzoon te helpen. Je verbaast je er eigenlijk al over dat het in tien minuten kan. Geef onze consulenten twintig minuten en wie weet wat krijgen ze dan voor elkaar. Soms dacht ik: deze mensen hebben écht bijzondere gaven. Om hun medemens te pluimen dan."

"Je zult zelden een slachtoffer van dit soort bedrog zien. Ofwel schamen de bedrogenen zich dood, ofwel klampen ze zich vast aan de belofte dat de therapie iets is wat veeleer op lange termijn werkt. De mensen die naar zo'n lijn bellen, zijn op dat ogenblik vaak op hun kwetsbaarst. Een makkelijker prooi is voor een charlatan nergens te vinden."

Onder paars werd de maximale duur van een 0900-gesprek beperkt tot 10 minuten. Minister Van Quickenborne wil er 20 minuten van maken

Toegegeven, zegt waarzegster Inge Holvoet, ze deed mensen die naar haar astrolijn belden geld storten in ruil voor het sturen van positieve energie: 'Maar als u naar een advocaat stapt, dan moet u toch ook betalen?'

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234