muziek

Sabam moet dwangsom van 5.000 euro per dag betalen als het hogere tarieven voor festivals niet intrekt

1 © James Arthur

Met haar recente prijsstijging voor concerten en festivals maakt auteursrechtenorganisatie Sabam zich schuldig aan oneerlijke marktpraktijken. Dat heeft de Brusselse rechtbank van koophandel beslist na een vordering van een coalitie van concert- en festivalorganisatoren.

De organisatoren waren naar de rechtbank gestapt om Sabam te dwingen de prijsstijging in te trekken. De Brusselse handelsrechtbank geeft hen nu gelijk en legt Sabam dwangsommen op van 5.000 euro per dag, weliswaar met een maximum van 1 miljoen euro.

Sabam kondigde in de loop van 2016 nieuwe, verhoogde tarieven aan voor de inning van auteursrechten, zowel voor festivals als voor concerten. Een onderhandelingsronde daarover met de sector mislukte en sinds 1 januari 2017 werden de nieuwe tarieven ook toegepast.

Volgens verschillende concert- en festivalorganisatoren, waarbij onder meer Live Nation, Greenhouse Talent, PSE Belgium en de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, wezen de eerste concrete afrekeningen uit dat de nieuwe tarieven op een prijsstijging van ongeveer 30 procent neerkwamen, en dat terwijl de dienstverlening van Sabam volgens hen ongewijzigd was gebleven.

De sector zag zich naar eigen zeggen dan ook genoodzaakt om naar de rechtbank van koophandel te stappen, met de vraag om Sabam te dwingen het gebruik van de nieuwe tarieven stop te zetten.

Oneerlijke marktpraktijken

De Brusselse rechtbank van koophandel geeft de concert- en festivalorganisatoren nu gelijk. "De stakingsrechter stelt vast dat Sabam zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken door de tarieven voor festivals te verhogen tot een aanzienlijk niveau (tot 37%)", zo staat in het vonnis, "te weigeren andere kosten dan reservatiekosten, btw, gemeentebelastingen, openbaarvervoerkosten af te trekken van de berekeningsbasis van de vergoedingen, onvoldoende rekening te houden met het aantal werken uit het repertoire van Sabam dat wordt uitgevoerd en zeer hoge minimumtarieven toe te passen die niet in verhouding staan tot de werken die werden uitgevoerd." 

Sabam staat open voor dialoog

"Sabam heeft kennis genomen van het vonnis. De organisatoren van festivals en concerten hebben voorgesteld om opnieuw met de auteurs in dialoog te treden. Een uitnodiging waar Sabam, namens en voor haar auteurs, graag op ingaat." Dat zegt de auteursrechtenmaatschappij vanavond in een reactie.

Alle wettelijke procedures en voorschriften werden nageleefd bij het opstellen van de nieuwe tarieven, onderstreept Sabam. "Begin 2016 heeft Sabam het controleorgaan voor het collectief beheer van de FOD Economie in kennis gesteld en een verantwoording gegeven voor de tariefwijziging."

"De rechter heeft de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken door organisatoren van festivals en concerten niet in vraag gesteld. Wel oordeelt de rechter dat de berekeningswijze van het voorgestelde tarief moet worden herzien op een aantal punten, zoals de manier waarop de minimumvergoedingen worden vastgelegd en het exact aandeel aan gespeeld Sabam-repertoire waarmee rekening moet worden gehouden", stelt Sabam.

nieuws

cult

zine