Drugs

I Love Techno-stichter: "Legaliseer softdrugs"

2 Het overgrote merendeel van de gebruikers gaat verstandig met softdrugs om, stelt Peter Decuypere. 'Waarom dan vasthouden aan een verbod?' © EPA

In een opiniestuk in deze krant breekt Peter Decuypere, stichter van I Love Techno, een lans voor een strenge legalisering van softdrugs. Volgens hem werkt een repressief beleid risicogedrag in de hand en valt het niet te ontkennen dat gecontroleerd softdrugsgebruik op festivals een maatschappelijk feit is.

2 Peter Decuypere. © Artur Eranosian
Share

'Een verbod maakt controle moeilijker'

Peter Decuypere

"Het overgrote merendeel van de gebruikers gaat daar verstandig mee om. Waarom dan vasthouden aan een verbod, waardoor de probleemgevallen nog moeilijker te bereiken en dus te helpen zijn?", vraagt Decuypere zich af.

Zijn pleidooi komt er net nu de politie op Dour een 'onrustwekkend grote hoeveelheid' drugs heeft onderschept. Er was een grootscheepse controle nadat vorig jaar op het festival een drugsdode viel. In zo goed als iedere gecontroleerde auto zijn verboden middelen gevonden. Controles op festivals zullen nog worden uitgebreid.

Decuypere: "Het enige wat je daarmee bereikt, is dat mensen heimelijker gaan gebruiken, waardoor controle op leeftijd en kwaliteit moeilijker wordt. Experts zijn het erover eens dat legalisering met strikte grenzen in het voordeel van de burger en de overheid is."

"Legaliseer softdrugs", zegt de stichter van I Love Techno. Akkoord?

88% A Ja
11% B Nee
1% C Geen mening
Je stem werd niet geregistreerd. Gelieve nog eens te proberen.

Lees ook

"Recreatief drugsgebruik is maatschappelijk feit dat we onder ogen moeten durven zien", het opiniestuk van Peter Decuypere.

Interview: "Doorbreek de omerta rond softdrugs"

nieuws