Zaterdag 18/09/2021
null Beeld DM
Beeld DM

DagversStijn De Paepe

Valt de nimf aan kassa 2 zonder masker ook nog mee of blijkt zij in het bezit van een groezelig gebit?

Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm, nu ook voor u gedeclameerd.

De ware in het warenhuis

Valt de nimf aan kassa 2
zonder masker ook nog mee
of blijkt zij in het bezit
van een groezelig gebit?

En de heer aan kassa 3,
met zijn ogen vol magie,
heeft misschien wel, tot je schrik,
een aanstellerige sik?

En de stoot aan kassa 1
een komieke neus? Of geen!
Het mysterie wijkt voorgoed
als zo’n masker niet meer moet.

Wat valt te vrezen

Het mondmasker verdeelt het land,
zo mag wel blijken onderhand.
Experts zijn pro en zien het zo:
‘Alertheid loont in dit verband.’

Beleidslui aan de andere kant
zijn daar iets minder op gebrand.
Het wordt vast weer, zoals weleer,
een kwestie van Gezond Verstand.

Dit was 2020

Men heeft het voor ons uitgezocht:
we gingen minder naar toneel!
(Dat dat zolang niet open mocht,
verklaart waarschijnlijk vast een deel.)

We hadden last van thuiswerkdruk
- hiep hiep hoera voor afhaal dus!
We vraten ons een ongeluk
en zopen ons het lazarus.

Bijsluiter

Een nekverschot,
een hartstilstand,
een appelflauwte
en het zuur:

de bijwerkingen
bij ’t bekijken
van uw
energiefactuur.

Vlaanderen in tijden van corona

Kleuterklasjes-, aktetasjes-,
tochtige caféterrasjes-,
ruitjes-, pal- en regenjasjes-,
hemd-en-dasjesmaatschappij.

Wissewasjes-, habbekrasjes-,
tegenwind-en-tegengasjes-
en na clashes en ambrasjes:
muizenpasjesmaatschappij.

Politieke(r) praat

Als ik vrees dat ik te laag zak,
duid ik op ‘t gebrek aan draagvlak
en voor alles wat niet doorging,
wijs ik fluks naar wie mij voorging,

want ik wou veel werk verslepen,
maar ik ben verkeerd begrepen
en ik bárstte van ambitie,
maar helaas…: de coalitie!

Foutemannenwerk

’t Imago van de King of Pop
kreeg kortelings nog stevig klop.
Bevestigd werd: ’t was een pervert.
Men legt zijn platen niet meer op.

Men neemt na ampel overleg
een kunstwerk van Jan Fabre weg.
Ikzelf vind Woody Allen goed,
hetgeen ik nimmer hardop zeg.

Artiesten, ooit zo fel gesmaakt,
zijn prompt in diskrediet geraakt.
Maar is een werk plots minder sterk
als het door schoften blijkt gemaakt?

Op de werkvloer

Behalve een terugkeercoach
voor wie langdurig ziek is:
graag een gas-terugneemgids
voor wie te fanatiek is,

een begeesterbuddy
voor wie niet meer al te kwiek is
en een meeleefmentor
voor de baas die tiranniek is.

Van ‘t padje

Ettelijke weggebruikers
wagen telkens weer
- dag na dag en jaar na jaar -
hun leven in ‘t verkeer.

Wie maakt onze overheden
eindelijk eens diets
dat je zelden meer gevaar loopt
dan door Vlaanderen per fiets?

Oud en nieuw

Och, weet je nog wel, dat nieuwe normaal?
Met minder gehinder, gehaast en kabaal?
Met minder verkeer, vervoer en dies meer?
En vrijer! Nabijer! Op kleinere schaal!

Het kwijnde al snel. Zo goed als totaal.
We jachten en jagen weer fenomenaal.
We schuiven weer aan op iedere baan.
Het leven gaat steevast met ons aan de haal.

Zover

Hoelang ik nog moet verderdoen
in ’t zweet mijns aanschijns, dag na dag,
voordat ik recht heb op pensioen
en gul betoelaagd rusten mag?

En of ik dan nog fit en fris
en nog kapitaalkrachtig ben?
Ik zie wel als het zover is
en ik zevenentachtig ben!

Ploeterpolitiek

Niet meer memmen! Laat ons stemmen:
alle remmen mogen los!
Zoveel dromen, ons ontnomen!
Nergens bomen door het bos!

Kleine stapjes zijn te slapjes:
alle kapjes moeten af!
Liever schichtig en gewichtig
dan voorzichtig… (Ik sta paf.)

Pensioenlast

Een weerspannig rund ontwormen
is beslist een taaie job,
maar het staatspensioen hervormen
lijkt me ook bepaald niet top.

De budgetten zijn penibel
en de Belgische structuur
is doorzichtig noch flexibel.
Alles is meteen te duur.

Hommeles en heibel dreigen
– een kanonschot voor de boeg –
als de laagste lichtjes stijgen
en de hoogste niet genoeg.

Colloque singulier

De vorst in quarantaine!
Corona aan het hof!
Diepmenselijke scène
die mij ontzettend trof…

Verschanst in - als het zo zit -
een optrekje in ‘t Rijk.
Zo zie je maar: voor covid
is iedereen gelijk!

Typisch Belgisch

Er wordt bespaard en afgeroomd
tot half het land plots overstroomt.
Een kruispunt wordt pas aangepakt
als wéér een kind werd neergesmakt.

Een firma pompt de streek vol gif?
Ontkent men eerst eendrachtig grif!
We zijn vanouds ontzéttend straf
in grootse plannen achteraf.

Nu ook niet té

Kleuters, leerlingen, studenten,
juffen, meesters en docenten,
directeurs en medewerkers,
professoren, assistenten

wens ik toe: een fel en haalbaar
– zoek en faal en vind en straal maar! –
maar vooral, ten langen leste,
een (nu ook niet té) normaal jaar!

Uitgeteld

Het onderwijs zit in het slop,
dat is ondertussen geweten.
De wiskundeleraars zijn op!
Uw kind leert noch tellen, noch meten!

Straks weet geen scholier meer wat pi
of ‘x tot de zoveelste macht’ is.
Dat schaadt onze economie
– zo zeker als twee en twee acht is!

Boekentas maken!

Ik ga naar school
en ik neem mee:
een mondmasker
(een FFP),

een meter voor
de rekenles
en eentje voor
het CO2.

Manu militari

Hoorde u misschien beweren
wat u zoal zou riskeren?
Wat die wappies ons voorspellen
valt als onzin te klasseren.

Kon u zich niet engageren?
U moest werken/reizen/leren?
Als het moet, komt men het goedje
aan uw voordeur presenteren.

Dus als u blijft refuseren
u te laten vaccineren,
vrees ik dat men het per dwangbuis
of per blaaspijp moet proberen.

‘Samen een meerderheid’

Op de oppositiebanken
schoppen lui als Theo Francken
ontevreden naar beneden,
naar wie vlucht, ontheemd en bang.

Het kleineren, schimpen, honen…
Wie het ziet, mag het me tonen:
wat voor feit toch onderscheidt nog
N-VA van Vlaams Belang?

Antwerps wanbeheer

Kijk, dat krijg je met figuren
als Koen Kennis:
doen bij elk probleem
alsof het geen van hen is.

Tig mandaten, waarvan
’t schepenambt er één is.
Tig besognes, waarvan
stadsverkeer er geen is.

Wat leraren betreft

Ze dienen duchtig opgeleid
en vorstelijk vergoed.
Ze hebben nood aan inlooptijd,
feedback in overvloed.

Een prettig team is lang niet slecht,
geleid met goed fatsoen.
En voorts komt alles wel terecht
– als je ze maar laat doen!

Brossel

In Molenbeek en Anderlecht
verloopt het een en ander slecht.
In Koekelberg, in Brussel-Stad
en ook in Schaarbeek roert entwat.

Men blijft weg, daar er geen wil is
in Sint-Joost en in Sint-Gillis.
Priksgewijs royaal geflest:
ons Hoofdstedelijk Gewest!

Et alors?

Zolang ’t virus welig tiert,
antivaxers niet verdwijnen,
voetbalnieuws uw krant ontsiert
en de zon maar niet wil schijnen,

zolang Mannen Met Een Plan
een heel volk de weg versperren,
kan ik zedig zwijgen van
Italiaanse pornosterren.

Knaldrang

Straks schaft men alle regels af
waarom geen burger nog iets gaf
en trekt men de restricties in
die elk - met frisse tegenzin! -

al vele weken lang en breed
gewoonweg met de voeten treedt,
met ons fameus miljoen of elf.
Het Rijk Der Vrijheid maak je zelf.

NIMBY

Na drie minuten
medeleven met
Afghaanse burgers
is de toon gezet:

een volk ligt onder schot,
een land in puin -
blokkeer uw deur,
ommuur uw achtertuin.

Niet meer plezant

Hoera voor Netflix, Streamz en Disney+
of wat zoal uw treurbuis dezer dagen
- naar hartenlust, zonder reclame dus -
verandert in een waas van welbehagen.

De VRT - geen wonder dat ik ween -
houdt u en mij en al wie kijkt voor oenen:
vanavond start zowaar weer seizoen één
van het relict genaamd ‘De Kampioenen’.

Mondhygiëne

Zienderogen komt allicht
de ontmaskering in zicht:
alle monden onomwonden
en de neus fier opgericht!

Voor wie laffe brandjes sticht,
liegend het debat ontwricht,
werd zo-even voorgeschreven:
algemene muilkorfplicht!

Rampgebied

Onlust, agressie en
politiek wangedrag.
Slopend gekonkel
en vrede noch rust.

Volg nagelbijtend de
duizelingwekkende
machtsoverdracht
aan de Belgische Kust.

Ten oorlog

Over talloos veel miljoenen
schuldeloze hoofden heen
wordt bedisseld door verdachte
mannen met een hart van steen.

Al wie net weer durfde dromen
over ongebondenheid
is in luttele seconden
alle hoop op dromen kwijt.

De zomer van 1996

Het lijkt een ander tijdperk,
ergens in een ander land.
Er ging van alles door je heen
en boven je verstand.

Voor digitale drek op Facebook
was het nog te vroeg.
Er werd nog niet getwitterd.
Het was zo al erg genoeg.

Te pas en te onpas

Liet u zich wel vaccineren?
U kunt eender wát beweren.
Met een uiterst handig pasje
kunt u zich legitimeren.

Pasje stomweg thuis vergeten?
Geen probleem! Men kan het meten
middels een 5G-antenne
en een stuk of wat magneten.

ergens beter dan thuis

Er staat een leuke flat te huur,
maar zoals altijd: nét te duur.
Het was zowat mijn laatste hoop
en niets betaalbaars staat te koop.

Ik ben misschien een pessimist,
maar wie niet vangt wat Messi grist,
die spaart en houdt de moed erin
en woont zolang bij moeder in.

Vrij naar R. Kopland

Alles kan ik verdragen,
het verdrogen van stromen,
stervende boeren, een hoekje
Griekenland kan ik met droge ogen
zien roken, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar miljardairs in augustus,
net gewipt, strak nog,
met vochtige kaakjes, nee.

Vijf na vijf voor twaalf

Omdat het stilaan dringend wordt:
een nagelnieuw klimaatrapport!
Waarin u leest, zoals gevreesd,
wat er globaal zoal aan schort.

Daar nemen leiders akte van.
Wat volgt lijkt op een actieplan.
Waarna ’t Groot Geld zijn centen telt
en u betaalt. Dat was het dan.

Avondliedeke

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
- Wie zette ík zoal te zeiken?
Heb ik geen vrouw tekortgedaan?

Wier ogen heb ik zelf doen schreien?
Wiens wezen herteloos bezeerd? -
Voordat men trots gaat bakkeleien
En anderen een lesje leert.

El Dorado

Ik droomde vannacht weer
van betere tijden.
Er heerste noch dierlijk,
noch menselijk lijden.

Geen ziekte, geen brandhaard,
geen vloedgolf, geen beving.
En nergens was sprake
van sportverslaggeving.

Vrij naar Godfried Bomans

Toen ik Nafi
zo zag zweven,
over baan en
latten heen,

dacht ik stiekempjes
heel even:
had ik zelfs maar
één zo’n been…

Verlatinghe

Nee, Nederland wacht
geen veraangenaming.
Je komt er niet meer
zomaar. Ook de Vlaming

is mogelijkerwijs
een kiemdoorgever.
Tot daar alvast de droom
van Bart De Wever.

In corpore sano

Een reuzenschildpad
wordt – echt waar –
probleemloos meer
dan honderd jaar.

Hoe zo een beestje
honderd wordt?
Nooit op vakantie en
geen sport!

Wij/zij

Na wedstrijdwinst of zegerit
gebeurt er telkenmale dit:
haalt men medailles binnen bij
zo’n sportevent, dan winnen wíj.

Pakt de atleet niet minstens brons,
dan is hij plots niet meer van ons,
geen Belg, geen Vlaming of geen Waal
- een loser als wij allemaal.

Relatief sportief

De jachtluipaard, de gaffelbok, de gnoe,
de antilope en de kangoeroe:
ze rennen vele malen sneller dan
de potigste olympiër ooit kan.

Geen creatuur springt hoger dan de vlo.
Te water wint de zeilvis sowieso.
Onthoud, als u ontploft voor uw tv:
de ware kampioenen doen niet mee.

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken

Voor wie moe is, eraan toe is,
voor wie ’t uitzicht nauw of flou is,
voor de pakker en de plakker,
voor de stoker en de stakker,

voor de eenzaat die alleen staat,
nergens thuis is, nergens heengaat,
voor begeerden, gemankeerden,
dubbeldwars gevaccineerden,

voor de boomer en de bomer
en de doener en de dromer:
een royale, niet-normale,
zachtjes zinderende zomer.

D&V

Autoritair is populair
en mededogen out.
Men heeft het liever streng dan fair.
Hardvochtigheid is goud.

Wie mensen op hun levenspad
in nood geen uitweg biedt,
haalt ongetwijfeld stemmen zat.
Maar christelijk is het niet.

Onafstuderen

Je moet er eens op letten:
kleuters blijken af te zwaaien
met potsierlijke baretten
die de selfie nog verfraaien

die de trotse ouders delen
op hun digitale tijdlijn
tot bewondering van velen.
Vroeger kon je langer klein zijn.

Ophouden

U had dat rotding onderhand
het liefste ritueel verbrand.
Uw bril dampt aan. U wil voortaan
weer mónden zien – in glimlachstand! –

en zonder masker naar het strand
in binnen- en in buitenland,
geprikt en wel. Maar niet te snel:
daar is de deltavariant!

Love

Het voetbal is een boerensport
waarbij verwoed getackeld wordt,
geschopt, getrokken en gepord
in ieder stadion.

Maar ook in de wielrennerij…
Er gaat zowaar geen dag voorbij
verstoken van een valpartij.
Doe mij maar Wimbledon.

Yes, gewonnen! / Shit, verloren*

Daar gaan we dan / Dat was het dan*
Geen centje pijn / Het mocht niet zijn*
Dit was het plan / Dat komt ervan*
Wat een festijn / Een maat te klein*

Het land kleurt rood / Het lot is snood*
Gezonde stress / Een kort succes*
De vreugd is groot / Een koortsopstoot*
Hup Martinéz! / Bye Martinéz!*

*Het vers moest af, de match was nog bezig: schrappen wat niet past!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!
Betreffende de etterbuil PFOS!

Wie wist al wat er loos was? En waar is ie?
Straks komen zelfs de stroefste tongen los!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!
Onder de leiding van de heer Anaf.

Een sos, naar ‘t schijnt, en hopelijk geen sissy
of wéér komt men er met de schrik vanaf…

Voor de Leraar Van Het Jaar

O ze voelden zich soms slecht,
snakten digitaal naar ‘echt’,
maar ze konden onomwonden,
veel en vaak bij jou terecht.

Want dit kan een leraar goed,
zelfs als afstand houden móet:
zichtbaar blijven, zeggen, schrijven
dat het zin heeft wat je doet.

De slappeling
- voor Viktor, Vladimir & co -

De slappeling voelt zich bedreigd
door wat naar ‘t onbekende neigt,
door wie - publiek en vogelvrij -
niet vrijt, niet leeft, niet is als hij.

De slappeling verwerpt en laakt
al wat hem broos en wankel maakt.
De slappeling regeert zijn land
met angstig hart en harde hand.

Tomorrow is yesterday

Vechten tegen mastodonten,
zonder schrik en zonder schroom.
Teringherrie tegenhouden,
resoluut en autonoom.

O zo’n held te zullen worden
– ’t is mijn allergrootste droom –
als de koene burgervaders
der gemeenten Rumst en Boom!

Treurzang om een terrorist

Jürgen Conings is gevonden.
Jürgen Conings is niet meer.
Op het ogenblik doorgronden
we de zaak niet al te zeer.

Andersdenkenden ter zake
hebben vast een theorie.
En ‘t is wachten op de wake
en de hagiografie.

De introvert

Men rinkelt aan de voordeur,
je denkt verschrikt: ‘O, nee!’
Je converseert bij voorkeur
en petit comité.

Een bubbel met zijn vieren
is niet bepaald een must.
Niets kan je meer plezieren
dan zwijgzaamheid en rust.

Al blijken de experten
geen vragende partij:
het Rijk der Introverten
is genadeloos voorbij.

PFOSSIELEN

Wie nergens iets van wist,
die had het moeten weten.
Wie op de hoogte was,
heeft jaren niets gezegd.

Bewindslui blinken uit
in selectief vergeten.
Vertrouw hen voor geen haar
en alles komt terecht.

Koude vrede

Dat Vlad Poetin en Joe Biden
niet bepaald van blijdschap kraaiden
toen het stelletje gehaaiden
elkaar trof, dat bleek beslist.

Lange stiltes. Oude wonden.
Niet bepaald loyaal verbonden.
Éíndelijk is hij gevonden:
iemand die The Donald mist.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234