Zaterdag 16/01/2021

LezersbrievenGeorge Floyd

Lezers over de protesten in de VS: ‘Zou de storm deze keer nog gaan liggen? De kans is kleiner dan ooit’

Een graffiti-tekening van George Floyd, de Afro-Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam.Beeld Getty Images

Sinds de dood van George Floyd komen overal in de VS mensen op straat, uit protest tegen racistisch politiegeweld. Ze eisen eens te meer gelijke rechten, in een land dat zelden zo verdeeld leek als nu. Hoe schatten onze lezers de toestand in de VS in, vroegen we via demorgen.be? En hier in Europa, waar in verschillende steden ook gemanifesteerd wordt? Een selectie uit de inzendingen.

Verdeeld Amerika

De beelden die ons bereiken tonen een sterk verdeeld Amerika. Enerzijds zie je hoe een vreedzaam protest met geweld wordt weggeruimd in Washington D.C. voor president Trump die een foto wil nemen bij een kerk, anderzijds zie je hoe politieagenten mee wandelen met de betogers. Dat land kan zoveel meer zijn dan dit. 

President Trump is nu diegene die het land zou moeten verenigen. Hij is verplicht om de vreedzame protesten te beschermen en ervoor te zorgen dat deze vreedzaam kunnen blijven doorgaan. Daar waar er geweld en vernieling is, moet de politie tussenbeiden komen. De dood van George Floyd geeft niemand het recht om andermans eigendom te vernielen. Maar er is niet alleen vernieling en geweld. Het machtsvertoon bij enkele vreedzame betogingen is dan ook disproportioneel in vergelijking met het magere vertoon van de politie toen in Michigan mensen gingen protesteren tegen de lockdown. De beelden van die protesten, toonden betogers die zich meer provocerend opstelden dan zij die nu aan het betogen zijn. Gelukkig zijn er ook hoopvolle beelden en zolang die er zijn ben ik ook hoopvol dat Amerika hier sterker uitkomt.

Fréderic Finé (21), Zeebrugge

Van hieruit

Ik ben een zwarte Amerikaan die sinds augustus in Antwerpen werkt als operazanger bij Opera Vlaanderen. Van hieruit bekijk ik de situatie in de VS met grote afschuw, verdriet en angst, maar met weinig verrassing. Zoals elke zwarte man in de VS heb ik politieagressie meegemaakt. Er is maar zoveel onrecht dat getolereerd kan worden, en de geschiedenis van het onrecht tegenover zwarte Amerikanen gaat terug tot de oprichting van het land. Ik voel me bevoorrecht en dankbaar om op dit moment in een land als België te zijn, waar beter politiek leiderschap is en waar de overgrote meerderheid van de mensen erkent hoe beschamend en verkeerd het huidige Amerikaanse systeem is.

Justin Hopkins (36), Borgerhout

Pijn

Ik voel de pijn van mijn Afrikaanse man, de pijn van mijn gekleurde kinderen. De pijn van de ‘minderheidsgroepen’ in de VS (en buiten de VS) . Diep vanbinnen wordt er een ravage aangericht, maar uiterlijk is er weinig te zien, want dat wordt verwacht. Elke dag opnieuw moet je een vernedering ondergaan, zelfs in deze tijden. Het thema bespreekbaar maken is een moeizaam proces. En dan geef je het op, maar neen, je wilt vechten, opstaan, doorgaan. 

Krijgt men gekleurde opmerkingen, dan worden deze vaak gebagatelliseerd. Het mes gaat weer wat dieper in de wonde. Ik huil, diep vanbinnen. Het doet pijn. En waarom? Vertel mij waarom. Met deze pijn opstaan en gaan slapen is ondraaglijk. Voor mij is het ondraaglijk te voelen wat mijn man, mijn kinderen, de zwarte gemeenschap elke dag opnieuw moeten ondergaan en telkens opnieuw weer te moeten opstaan en doorgaan. 

Misschien zijn protesten het enige antwoord op dit onrecht.

Anne-Sophie Conickx (51), Kessel-lo

Gevaarlijke mix

Zou de storm deze keer nog gaan liggen? De kans is kleiner dan ooit. Met een polarisatie die bijna niet verder gedreven kan worden, zijn er genoeg mensen die in extreme denkwijzen vastlopen en die een (burger)oorlog als enige oplossing beschouwen. Neem daarbij een president die denkt met zo’n oorlog vooralsnog zijn herverkiezing veilig te kunnen stellen... Zo’n mix was er niet eerder. De anderen zijn wanhopig op zoek naar een uitweg. Maar die lijkt er niet te zijn. Hout vasthouden... Zoals corona zal ook dit een weerslag kennen op heel de wereld.

Stefaan Casier (56), Gent

Immuun?

We dachten dat we veilig en immuun waren voor het virus in China. Tot het plotseling, als een stille doder, aan onze voordeur stond. Met onrecht is dat net hetzelfde. Het is alom aanwezig en als we niet verstandig handelen, slaat ook hier de vlam in de pan. Hopelijk hebben we snel een eendrachtige regering, die ons kan verenigen.

H. Feyen (48), Antwerpen

Druppel

Voor mij kwam het niet als een shock dat een witte politieagent een zwarte man in koelen bloede vermoord had, maar ik heb nu het gevoel dat deze moord de druppel was die de emmer deed overlopen. Mensen zijn kwaad en uitgeput om telkens opnieuw te vechten voor hun rechten. Mensen zijn kwaad van al die jaren van ongelijkheid en oppressie. De protesten zijn nodig voor alle stemmen die ongehoord zijn! Mensen zullen blijven protesteren tot iedereen gelijk behandeld wordt.

Delphine Gonzato (24), Denderleeuw

Het woord aan zwarte jongeren

Ik vind dat dit een opportuniteit is voor de Belgische media om het racisme dat hier heerst aan te kaarten. Het woord moet gegeven worden aan zwarte jongeren, ouders, academici en kritische denkers. Het is goed dat aandacht wordt gegeven aan BLM, maar dit verhaal moet ook hier in België voortgezet worden. Dat zien we nu nog te weinig in de (vooral Vlaamse) media. Op Twitter horen en lezen we verhalen van racisme en onderdrukking in het onderwijs, op de werkvloer, tussen Vlaamse jongeren met een migratieachtergrond en politie. Deze verhalen moeten door een wijdverspreid publiek gehoord worden. Zodat eerst erkenning en dan verandering kan komen.

Shelsia Da Costa (20), Ieper

Blinde vlek

Het systematisch racisme is zo diep geworteld dat sommigen er blind voor zijn. Na de dood van George Floyd zag ik veel reacties op sociale media die de moord op George probeerden te relativeren. Hier in Europa is er ook nog een probleem met racisme, al is het op een andere manier dan in de VS. Een Afro-Amerikaan heeft in Amerika 2,5 keer meer kans om neergeschoten te worden dan een blanke (in proportie met het bevolkingsaantal). Dat sommige mensen hier in België beweren dat er meer blanken worden neergeschoten is niet oké. Het racisme is hier, op een subtiele manier, nog steeds hard aanwezig. Daar moeten we met zijn allen tegen ingaan.

Avni Zengin (22), Antwerpen

Geen mentaliteitsverandering

De huidige situatie in de VS weerspiegelt de verdeeldheid van de maatschappij. Aan de ene kant staan de betogers, zij die opkomen voor hun gelijke rechten en geen schrik hebben om deze met geweld op te eisen. Aan de andere kant staat een lange geschiedenis van geweld tegenover de zwarte Amerikaan. Een geschiedenis die start met slavernij en evolueert naar subtielere vormen van discriminatie en onderdrukking. Het is moeilijk om in dit conflict geen sympathie te hebben voor de betogers, hun zoektocht naar gelijkheid is immers uitermate gerechtvaardigd. Aan de andere kant is het de moeite waard om in overweging te nemen waartoe deze betogingen uiteindelijk zullen leiden. De geschreven regels zijn immers reeds gelijk voor iedereen en de agent die de moord beging werd onmiddellijk ontslagen en in beschuldiging gesteld. De protesten zouden dus een omgekeerd effect kunnen hebben. In plaats van politiegeweld te doen afnemen kan het  vooroordelen juist versterken omwille van het feit dat de protesten vaak gepaard gaan met geweld en anarchie. Bovendien is het racisme in sommige delen van de Amerikaanse samenleving zo diep geworteld dat protesten, op welke schaal dan ook absoluut geen mentaliteitsverandering teweeg zouden kunnen brengen. 

Dries Cuykx (22), Sint-Truiden

Hoop

Amerika is doodziek. Daarvan is president Donald Trump slechts één van de vele symptomen. Eigenlijk is het best ironisch hoe een land opgebouwd door immigranten al sinds jaar en dag kampt met institutioneel racisme. Ergens hoop ik, jong en naïef als ik ben, dat er dit keer echt iets verandert. Ergens hoop ik dat George Floyd niet zomaar een naam wordt in die eindeloze rij. 

Fabrice Van Landuyt (21), Herzele

Mensenrechten

Dat 250 jaar na de verlichting mensenrechten nog steeds geen evidentie zijn, is een smet op de mensheid. Dat verschillen tussen mensen worden uitvergroot en gelijkenissen worden genegeerd, is gewoon fout. Ik als blanke zal waarschijnlijk nooit echt kunnen ervaren wat het is om bepaalde privileges niet te hebben wegens een kleinigheid als meer of minder pigmenten in mijn huid. Daarnaast is de ongerechtigheid zo geïnstitutionaliseerd dat daar iets aan doen lijkt alsof de Mount Everest moet worden beklommen. Ik hoop dat elke steun helpt want dat is alles wat ik kan geven.

Jef Vanoppré (27), Aarschot

En onze politiemensen?

Uiteraard begrijp ik dat mensen op straat komen tegen het racistisch geweld van de politie en ik juich het toe dat niet allen zwarte mensen protesteren. Het stoort mij dat er hier zoveel belangstelling is voor het geweld van Amerikaanse politie en amper voor onze eigen politiemensen die geregeld hun boekje te buiten gaan en er ook nog mee wegkomen. Ik denk aan Abdil amper 16 jaar en opzettelijk door de politie “opgeschept” na een achtervolging ivm een coronaovertreding. Ik denk aan de kleine peuter gedood door een politiekogel. Ik denk aan de gedrogeerde jonge man, gedood door de “Antwerpse bottinekes”. Ook hier bij ons ontkomt de politie aan enige vervolging na buitensporig geweld. Waarom wordt daarop niet meer gefocust ?

Sonja Bousson (69), Antwerpen

Alle begrip

Ik heb alle begrip voor de Afro-Amerikanen en hun bondgenoten die zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen een staat die haar gekleurde inwoners al honderden jaren in slavernij, armoede en vernedering dwingt. Zij worden steevast disproportioneel getroffen door armoede, criminaliteit, racisme, ziekte en politiegeweld. Het gaat veel breder en dieper dan de moord op George Floyd. Hier ligt de oorzaak van de volksopstand van de afgelopen dagen: een zware medische en economische crisis, in combinatie met historische factoren van achterstelling en ongelijkheid, afgerond met een president die er niet voor terugschrikt om op vreedzame, ongewapende betogers het leger af te sturen. Kunnen we het die mensen het dan echt kwalijk nemen dat ze het heft in eigen handen nemen? Ik denk dat wij, witte Europeanen, zeker niet te veel moeten neerkijken op de “domme, racistische” Amerikanen. Racisme is hier net zo goed springlevend, zij het soms subtieler. Eén van de dingen die we kunnen doen is luisteren naar gekleurde mensen. Luisteren als zij ons verzekeren dat racisme echt niet “iets van het verleden” is. En vooral: reageren. Sta niet toe dat moslims, joden, vluchtelingen, Afrikaanse Belgen en Belgische Afrikanen, ... worden ontmenselijkt en gereduceerd tot één eigenschap. 

Wout Vandermeulen (22), Bierbeek

Very good people

Niets maakt zo duidelijk dat de woede en de zorgen van de betogers in de Verenigde Staten gegrond zijn als de reactie van de politie en de Trump-administratie. Vreedzame demonstranten die de moord op een zwarte man aanklagen worden belaagd met traangas, tasers en wapenstokken. De chaos wordt uitgebuit door plunderaars en brandstichters, oorlogstaferelen spelen zich af in de Amerikaanse steden. 

Gewapende - hoofdzakelijk blanke - betogers bezetten nauwelijks een maand geleden het Capitool in Michigan uit protest tegen coronamaatregelen, en drongen de vergaderzaal van het parlement binnen. De politie deed niets, Trump noemde hen ‘very good people’. Wat een hemelsbreed verschil. De boodschap is duidelijk: zwarten en hun medestanders horen geen mening te hebben, blanken kunnen dat wel. En maakt u zich geen illusies, het geweld en de plunderingen zijn een godsgeschenk voor hen die dit systemisch racisme niet willen aanpakken. Het is gemakkelijk om nu het gerechtvaardigde protest te verwarren met het gratuite geweld. 

Niels De Ridder (22), Leuven

Fundamentele fouten

De ongelijkheid in Amerika is zo groot dat er absoluut niets (blijvend) gaat veranderen indien men er - spijtig genoeg - niet voor vecht. Braaf je ondergeschikte positie blijven aanvaarden wordt uiteindelijk onhoudbaar. Je kan de mensen niet blijven onderdrukken. Dit gaan ze er niet uitkrijgen met een paar knuffels. Zolang dat fundamentele fouten in het systeem blijven, gaat dit niet veranderen. Ik hou mijn hart vast voor de verdere evolutie.

Pedro José da Silva (49), Antwerpen

Niet geliefd

Ik begrijp de betogers helemaal. Ze wonen in een land waar ze zich niet geliefd voelen, terwijl ze er al eeuwen lang wonen. De zwarte Amerikanen in de VS maken nog veel te vaak racisme mee. Denk bijvoorbeeld ook even aan de witte vrouw die recent de politie belde nadat een zwarte Amerikaan haar gevraagd had om haar hond aan de leiband te leggen in Central Park waar dat verplicht is. Eens dat racisme gepaard gaat met geweld, moet er iets gedaan worden. Hun president steunt hen ook niet.

Nisrine El Jaouani (22), Anderlecht

Onrecht

De situatie in de VS is de uitkomst van een eeuwenlang onrechtvaardig beleid. De onverschilligheid van de politici en de beleidsmakers heeft ervoor gezorgd dat de minderheden er genoeg van hebben om hun eigen mensen te begraven. In de VS is het leven van een zwarte veel minder waard dan die van een blanke. De beweging resoneerde in vele landen waardoor deze gesterkt wordt. Ook in België kennen we structureel racisme en te hard optreden van de politie.

Rabia Sika (22), Harelbeke

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234