Maandag 20/03/2023

LezersbrievenAalst Carnaval

Lezers aan het woord: ‘Er is iets essentieels fout met de verbeelding van de Aalsterse carnavalisten’

'Carnaval is – hoe onnozel ook – een duidelijk afgebakend ritueel waar iedereen vegen uit pan krijgt', vindt lezer Alain Franzolini. Beeld Joel Hoylaerts - Photo News
'Carnaval is – hoe onnozel ook – een duidelijk afgebakend ritueel waar iedereen vegen uit pan krijgt', vindt lezer Alain Franzolini.Beeld Joel Hoylaerts - Photo News
De lezers van De Morgen

Publiceer of toon beelden van carnavalswagens met Joodse karikaturen liever niet. Dat is de opmerkelijke oproep aan de media van drie proffen gespecialiseerd in antisemitisme in een opiniestuk in deze krant (DM 18/2). Het is “geen pleidooi voor censuur maar een oproep – voorbij sensatie, populisme en polarisatie – tot zorgvuldigheid, historische gevoeligheid en inzicht”, schreven Vivian Liska (Universiteit Antwerpen), Didier Pollefeyt (Katholieke Universiteit Leuven) en Klaas Smelik (Universiteit Gent). Moeten media voorzichter omspringen met beelden van carnavalswagens met Joodse karikaturen, vroegen we onze lezers op demorgen.be? Of zouden ze daar op een andere manier mee om kunnen gaan? Een selectie uit de inzendingen.

Juiste duiding

De karikaturen zijn onmiskenbaar racistisch en antisemitisch. Daarmee zijn ze ook kwetsend voor een bevolkingsgroep, des te meer omdat de karikaturen worden geassocieerd met het nazisme en de holocaust. Maar als er opnieuw gelijkaardige karikaturen in de carnavalstoet worden getoond, moet de pers ze ook kunnen weergeven. Zij het dan wel met de juiste duiding. Al was het maar om te voorkomen dat sommigen achteraf beweren “dat het allemaal wel meeviel”.

Koen Vleminckx

Misdrijf

Antisemitisme is geen mening, is geen opinie en is geen karitatuur. Antisemitisme is racisme en bijgevolg een misdaad. Wat in Aalst gebeurt is niet het tentoonstellen van karikaturen maar het uitvergroten van vooroordelen over Joden. Dat is dus antisemitisme en bijgevolg een misdrijf.

Guy Beaujot

Foute verbeelding

Er is iets essentieels fout met de verbeelding van de Aalsterse carnavalisten. Om te beginnen is hun Jodenwagen niet eens geestig. Wat is er humoristisch aan een afgezaagd cliché? En overigens is hun beperkte verbeelding niet bij machte zich het gruwelijke lot van de Joden tijdens de Holocaust voor te stellen. Vrije meningsuiting? Laat me niet lachen. Gewoon een gebrek aan beschaving en creativiteit.

Staf Bogaerts

Afgebakend ritueel

De media moeten niet voorzichter worden. Carnaval is – hoe onnozel ook – een duidelijk afgebakend ritueel waar iedereen vegen uit pan krijgt.

Alain Franzolini

Kort geheugen

De Joodse karikaturen doen erg nazi-achtig aan én het antisemitisme neemt momenteel toe in West-Europa. Dat laatste volstaat al om dat onderdeel van de stoet te schrappen. Het argument ‘Je moet om alles kunnen lachen’ is lullig en getuigt van het korte geheugen waarmee een aantal landgenoten is toegerust. De vrije meningsuiting is volgens politiek correct Vlaanderen zowat het hoogste goed. Het ligt er helemaal aan. Als die beelden bepaalde clichés aanwakkeren en een hoop mensen beledigen, dan is dat ‘amusement’ meer dan ongepast – ik zou zelfs zeggen: ‘kwalijk’. Die drie proffen die er tegen protesteren, zijn geen dommeriken. Ik vrees bovendien dat weer niemand met tomaten zal gooien of zichtbaar en hoorbaar zijn mening te kennen geven, zoals allicht in Nederland zou gebeuren.

Leen Lampo

Geen overdreven vertoon

Ik vind niet dat er sprake is geweest van overdreven vertoon van of met de beelden van carnavalswagens met Joodse karikaturen. De media moeten steeds hun rol van objectieve berichtgeving kunnen blijven spelen, ook met weergave van beelden, en zich niet laten beïnvloeden door de – helaas dikwijls extreem overgevoelige – Joodse of andere lobby’s. Dat het oorspronkelijk gebeuren, de carnavalswagens met Joodse karikaturen, op zich dan weer wel degelijk sterk naar het racistische toe neigt, is een ander verhaal.

Magnus Östergren

Nuance aanbrengen

De intentie van het Aalsterse carnaval is allesbehalve antisemitisch. Het antisemitisme neemt toe in Europa en dat probleem los je niet op door voorzichtig om te springen met de karikaturen in Aalst. Iedereen heeft het recht om flauwe grappen te maken, hoe smakeloos of aanstootgevend het ook mag zijn volgens sommigen. Breng simpelweg alles in beeld wat er in Aalst gebeurt, en breng als media nuance aan bij de gevoelige karikaturen.

Jorden Pouwelse

Uitlaatklep

De media kunnen minder aandacht schenken aan gevoelige aangelegenheden en thema’s die getuigen van minder finesse. Laat carnaval iets plezierig blijven... en een uitlaatklep!

Filip Francois

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Antisemitisme in opmars

Ondanks het vreselijke verleden en het aangetoonde fakenewsgehalte van het antisemitisme is het in de opmars. Daarom zijn Joodse karikaturen onaanvaardbaar.

Roger Martin

Low profile

Joodse karikaturen zijn dom, niet grappig en antisemitisch, maar heel waarschijnlijk niet zo bedoeld. De media houden zich best low profile. Ik heb geen behoefte aan een uitvergroting van misplaatste carnavalsgrappen net zomin als ik een boodschap heb aan politiek incorrecte toogpraat.

Jean Ranson

Alle stereotypen

Het gaat niet enkel om Joodse karikaturen, maar om alle stereotypen. Ik ben een groot voorstander van het vrijelijk schoppen tegen heilige huisjes. In een ideale wereld mag dan ook met alles gelachen worden. Helaas heeft de geschiedenis aangetoond dat er altijd mensen zijn die, onder het mom van vrije meningsuiting en humor, haat zaaien. Het verhaal van Aalst wordt daarenboven nog extra uitvergroot door sensatiebeluste media die hopen op extra karikaturen zodat de polemiek gevoed kan worden en breed uitgesmeerd op schermen en papier. Wat er in Aalst (en bij uitbreiding overal) nodig is, is rust en duiding. Geen geroep, maar discussie. Geen groot gelijk, maar empathie.

Ward Cuypers

Carnaval is juist niet voorzichtig

Carnaval gaat over alles behalve omzichtigheid. Drukkingsgroepen van welke aard ook hebben hier geen plaats.

Serge Driessen

Eens

Ik ben het met de professoren eens dat de media veel omzichtiger met dergelijke beelden dienen om te springen. Het toenemende antisemitisme is zeer zorgwekkend.

Reinoud Berends

Nader tot elkaar

Carnaval is om te lachen en gaat over humor die mensen helpt in een maatschappij nader tot elkaar te komen. Carnaval is zeer oud en altijd een tikkeltje vulgair geweest. Het is een plek waar mensen door middel van karikaturen bekende en beroemde mensen kunnen laten zien. Dus hedendaagse maatschappelijke thema’s kunnen worden uitgebeeld. Dat de media en de maatschappij zich na het carnaval enkel richten op deze Joodse karikaturen vind ik moeilijk te begrijpen. Waarom alleen de ene rotte appel laten zien in een mand mooie, sappige appels? Bij een overtreding van de wet hebben we justitie met haar rechters als vangnet. Maar tegenwoordig lijkt het wel alsof ‘sociale’ media en hun gebruikers de rechterlijke macht proberen te passeren, slechte ontwikkeling!

Dick Peter de Hart

Anarchos

Media weten zelf het best wat te doen en wat te publiceren. Sommigen zijn afhankelijk en sommigen niet. De laatsten zijn koren op de molen van organisaties die er garen bij spinnen. Verder moet men terug naar de origine van de Aalsterse carnaval. Aalstenaars zijn ‘anarchos’ en spotten met alles. Zullen we misschien ook de Voil Jeanetten afschaffen? Misschien zet dat ook aan tot haat. Publiceer wat er getoond wordt, maar geef duiding bij het Aalsterse carnaval.

Kris Kindermans

Gezond verstand

Beelden weren omdat zij deze of gene belangengroep kunnen beledigen? Dat is zelfcensuur, de gevaarlijkste vorm van censuur. Dit neemt niet weg dat de machinale vernietiging van mensen tijdens WO onbeschrijflijk gruwelijk was. Maar als een beeld van een praalwagen met Joodse karikatuur de boodschap van een artikel verrijkt (op welke manier dan ook) zie ik geen probleem met publicatie. Dat onder invloed van sociale media mensen de kunst van het begrijpend en contextgevoelig lezen niet meer machtig zijn, mag geen excuus vormen om deze beelden dan maar niet te publiceren. Zolang je als uitgever voldoende gezond verstand aan de dag legt om gevoelige beelden niet louter als sensatie te publiceren – over welke minderheid het gaat is eigenlijk niet relevant. Uiteraard verwacht ik dit gezond verstand ook van de bouwers van zulke praalwagens, ook al is en blijft het carnaval.

Tom Keersmaekers

Gevolg van vorig jaar

De media moeten zich niet aanpassen, maar er ook geen extra aandacht aan schenken. Kijk maar wat het gevolg is van alle commotie en aandacht van vorig jaar. Er wordt dan enkel meer de spot mee gedreven.

Axel Ramaekers

Focus

Focus op andere wagens, want anders ga je het lachen met Joden op carnaval alleen maar aanmoedigen. De mindset in Aalst is echt helemaal anders dan in de rest van het land. Ze zien het daar echt als een mop en als die veel aandacht krijgt, gaan ze gewoon nog meer met Joden lachen op carnaval. Aalst carnaval lacht met iedereen, geen uitzonderingen. Het is onnozel om dan een van die thema’s uit te vergroten en daardoor eigenlijk ruzie te stoken zoals vorig jaar is gebeurd.

Lucas Van den Meersche

Racisme bekampen

Het niet tonen van de beelden lijkt inderdaad, mede, een manier om deze vorm van racisme te bekampen. Alleen de media gaan dat echter niet oplossen.

Wim Van Dooren

Objectief verslag uitbrengen

De media moeten objectief verslag uitbrengen van voor het maatschappelijk debat relevante feiten. Objectieve verslaggeving laat toe dat beledigde personen, in casu Joden, klacht kunnen indienen tegen racistische karikaturen.

Luc Lamine

Socialemediatijdperk

De tijd dat klassieke media het nieuws bepalen, is al lang voorbij. Als sociale media aantonen dat het relevantie heeft, dan volgen de klassieke media. By the way, als de Joodse gemeenschap er vorig jaar zo de nadruk niet op had gelegd, was dit geruisloos gepasseerd.

Kim Asters

Vervang Joden eens door moslims

Voor mensen die hier meer problemen mee hebben dan ik, stel je ook even de vraag: is het oké als als ze karikaturen van moslims laten zien? Die vraag stel ik me regelmatig als het over antisemitisme gaat. Zouden mensen hetzelfde reageren als je ‘Joden’ vervangt door ‘moslims’? Gezien wat er allemaal in de wereld gebeurt (Oeigoeren, Asam in India, Palestina, Kasjmir, de moslim travel ban van de VS, de Rohingya in Myanmar) heb ik toch het gevoel dat de moslims voorlopig meer onderdrukt worden dan de Joden. Vandaar dat ik me soms ongemakkelijk voel als het over antisemitisme gaat. Voor mij is iedereen gelijk, Jood, moslim, christen of atheïst: we zijn allemaal mensen.

Kevin Van de Velde

De media bestaan niet

Laat de journalisten zelf beslissen hoe ze het wel dan niet in beeld brengen, met of zonder duiding. De media bestaan niet. Het is juist interessant verschillende invalshoeken te hebben. Maar laat vooral carnaval bestaan!

Dirk Buyle

Meer luisteren

Ik denk dat we vooral meer moeten kaderen en benadrukken wat de bedoeling is van carnaval. Waar ga je de lijn trekken van wat je gaat tonen en wat niet? Moet je dan ook voorzichtiger omspringen met beelden van IS, bootvluchtelingen...? Het is net belangrijk dat elke partij (carnavalisten, mensen van de Joodse geloofsgemeenschap en anderen), in dialoog gaan met elkaar. Ik denk dat er vooral wat meer moet geluisterd worden naar elkaar, in plaats van elkaar te verwijten. Laten we met zijn allen wat verdraagzamer zijn. Laten we niet kijken naar het negatieve van dit incident, maar naar het positieve van carnaval: plezier, verbondenheid en één keer per jaar drie dagen lachen met alles en iedereen. Om daarna weer naar de orde van de dag te gaan en samen te leven in dit mooie land.

Thomas De Loose

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234