Maandag 29/05/2023

Lezersbrieven

‘Ga uit de verkiezingsmodus en verlaat de jacht op trofeeën’: lezers reageren op regeerakkoord

Alexander De Croo (Open Vld). Beeld AP
Alexander De Croo (Open Vld).Beeld AP

Wat is de belangrijkste opdracht van de nieuwe federale regering onder Alexander De Croo? Wat hoopt u, wat vreest u? Een selectie uit de talrijke reacties van lezers op onze bevraging via demorgen.be.

Redactie

Sterke schouders aanspreken

Ik vind dat we deze ploeg een faire kans moeten geven en beoordelen op zijn verwezenlijkingen aan het einde van de rit. Hopelijk ligt de klemtoon, wat mij betreft, op sociale en groene thema’s en durft men de sterke schouders op hun financiële verantwoordelijkheid te wijzen.

Marc Huygen, Borgerhout

Hels karwei

Een van de belangrijkste opdrachten is volgens mij het vertrouwen van de consumenten en de bedrijven herstellen zodat de economie kan opleven, de gezondheidszorg rechthouden, daadkrachtig en doordacht het coronavirus bestrijden, de koopkracht van de burgers versterken en de polarisatie in de samenleving actief tegengaan. Ik hoop dat deze regering zich staande kan houden tegen de felle oppositie van (extreem-)rechts en vooral niet de rechtse retoriek achternaloopt in de hoop diezelfde oppositie te verlammen. Ik denk dat verkiezing na verkiezing duidelijk is gebleken dat je een politieke strekking niet kleinkrijgt door ze te imiteren. Hopelijk heeft Vivaldi inhoudelijk en wat betreft herstel een sterk verhaal en dito slagkracht. Het zal al een hels karwei zijn om dat te verdedigen.

Younous Oudaha, Zwevegem

Ga uit verkiezingsmodus

Ga uit de verkiezingsmodus en verlaat de jacht op trofeeën voor de eigen partijen. Straal eenheid uit. Maak werk van een goed afgestemd openbaar vervoer en veiliger wegen. Reorganiseer de interimarbeid. Zorg voor meer zekerheid voor de werknemers zodat ook zij hun toekomst kunnen organiseren. Activeer de werkloze jonge mensen, leer ze iets aan en zorg ervoor dat ze werkritme krijgen. Zoek alternatieven om te maken dat de sterkste schouders toch ook wat meer bijdragen aan de maatschappij. Ik kan nog honderd dingen opnoemen, maar laat ons hiermee beginnen.

Rachel van den Bosch, Bonheiden

Welk asielbeleid?

Naast de vele goede maatregelen die er in het regeerakkoord staan, vrees ik vanuit mijn jarenlange ervaring in de asiel- en migratiesector voor het deel over het terugkeerbeleid en de externe audit bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Een humanitair terugkeerbeleid is zeer moeilijk, voornamelijk omdat er erg weinig animo is om terug te keren. Met name bij economische migranten en migranten die puur om gebruik te maken van onze medische zorgen België binnenkomen. Dit cijfer stijgt jaar na jaar, in het bijzonder sinds de duurdere, innovatieve geneesmiddelen gemakkelijker toegankelijk zijn. Vraag de asielinstanties maar naar hun aantallen aanvragen voor de dure hepatitis C-behandeling of immunotherapie bij patiënten die uit veilige landen komen. De externe audit bij DVZ lijkt bijkomend een manier om een politieke zuivering van een door de progressieve vleugel gehate dienst te bewerken. Ik kijk aldus met enige scepsis naar het komende asielbeleid.

Peter Janssen, Antwerpen

Géén kibbelkabinet

De regering moet focussen op een rechtvaardig, sociaal verbindend beleid gericht op het algemeen belang. Een goede samenwerking tussen de coalitiepartners en geen kibbelkabinet: daar zullen zij in 2024 voor beloond worden.

Martin Fontyn, Schilde

Onverantwoord

Onverantwoord dat een Vlaamse meerderheid overbodig is in een land waar er al zoveel politieke grendels zijn ingebouwd om minderheden vetorecht te geven. Ik verwacht veel gespin, weinig concrete verwezenlijkingen en pogingen om het egoïsme te noemen wanneer Vlaanderen opkomt voor zichzelf. De openingsspeech van De Croo was in dat opzicht al niet verbindend. Verder gaan we een budgettaire ontsporing zonder weerga tegemoet.

Dirk Volkaert, Erembodegem

Komende crisissen

De Croo moet focussen op wat telt op lange termijn en ons land voorbereiden op de komende crisissen en aanpassingen, ecologisch (waaronder onze gigantische mobiliteits- en energieproblemen) en sociaal. Ik hoop dat de regering het Europese project blijft ondersteunen. Daar heb ik wel vertrouwen in. Anderzijds vrees ik sabotage door het Vlaamse niveau, aangezien emoties in Vlaanderen belangrijker zijn dan goed bestuur.

Hans Van Gaever, Schaarbeek

Echt energiebeleid

Door Covid-19 zijn we de klimaatcrisis wat uit het oog verloren, maar de klimaatverandering gaat onverminderd door, zoals extreme droogtes, hittegolven en bosbranden wereldwijd hebben aangetoond. Ik hoop dus dat de nieuwe regering eindelijk werk maakt van een ambitieus klimaatbeleid, in overeenstemming met de doelstellingen van Europa zijnde 55 procent uitstootreductie tegen 2030. Ik hoop ook dat het een sociaal rechtvaardig beleid zal zijn waarbij vooral de grote vervuilers bijdragen en de gewone mens niet de dupe wordt. Een mogelijkheid is het ‘klimaatinkomen’, zoals reeds geïmplementeerd in Canada en Zwitserland. Er is een groot verschil tussen aankondiging en beleid. Zoals de wet op de kernuitstap wel bewezen heeft: er is een belofte gedaan, maar geen overeenkomstig beleid gevoerd. Ik hoop dat deze regering een écht energiebeleid zal voeren voor de kernuitstap en de vergroening van ons elektriciteitspark.

Brigitte Van Gerven, Lichtaart

Vrees voor status quo

De regering moet een traject op lange termijn (tien jaar) uittekenen om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis ten gronde aan te pakken. Daarbij moeten alle beleidsinstrumenten ingezet worden, zoals fiscaliteit, investeringen, buitenlandse politiek, Europa, opleiding, mobiliteit, energie, wetenschap enzovoort. Indien de regering geen radicale breuk met het verleden kan bewerkstelligen, zal zij in mijn ogen gefaald hebben. Ik hoop dat de aanwezigheid van Groen en Ecolo voor een trendbreuk zorgt, maar ik vrees dat de status quo zal zegevieren. Kijk naar de steun die de luchtvaart al kreeg.

Alexander Kloeck, Brussel

Spiegel

Belangrijkste opdracht? Eens in de spiegel kijken en zich afvragen hoe ze hun oeverloos gepruts van de voorbije 493 dagen, metapolitiek op Twitter en infantiel stratego in de Wetstraat kunnen rechtvaardigen in tijden van klimaatverandering en corona, terwijl de bevolking die ze geacht worden te vertegenwoordigen het land draaiende houdt en de perspectieven voor de toekomst steeds somberder worden. Het is een klein wonder dat de media nog de moed vinden om hierover te berichten. Ik koester absoluut geen hoop dat er met deze regering of welke dan ook betere perspectieven komen op het vlak van pensioenen, koopkracht, ongelijkheid en de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Thomas Spittael, Aalst

Eenheid

Ik hoop op meer geld voor justitie. Een slankere overheid. Investeren in milieuvriendelijke technieken. Eenheid in het land: samenwerken aan de toekomst en geen tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië.

Guy Bilsen, Hoboken

Kiesdrempel

De belangrijkste taak voor Open Vld en CD&V is om bij de volgende verkiezingen nog de kiesdrempel te halen.

Maarten Porters, Halen

Geknipte premier

Premier De Croo moet de diverse standpunten en meningen opnieuw met elkaar verzoenen. Dat zal heel moeilijk worden in Vlaanderen, iets vlotter in Wallonië. De Vlaming voelt zich bekocht omdat de winnaars in de oppositie gaan, aan De Croo en zijn team om die perceptie te weerleggen met maatregelen die goed zijn voor de bevolking. De Croo kan dat, hij voelt de consensus – een geknipte premier, maar de toekomst van de Vivaldi-partijen hangt eraan vast.

Stijn De Bruycker, Zottegem

Eeuwige riedeltje

Gezondheid en zorg vooropstellen samen met onderwijs: dat zou de opdracht moeten zijn. Ik denk niet dat de armoede in België ooit al gedaald is onder een liberale voorman. Hoe sympathiek Alexander De Croo ook is, ‘de economie, de economie’ is het eeuwige riedeltje, dat brengt brood op de tafel van de rijken en zorgt voor kruimels voor de armen.

Koen Van Gorp, Turnhout

Kunnen beter

Ik hoop dat het een stabiele regering wordt die zich niet in het defensief laat jagen door het gedrag van sommige oppositiepartijen en er vooral werk van maakt dat België weer een efficiënt land wordt met een duidelijke eenvoudige structuur en de verantwoordelijkheden op het juiste niveau. We moeten en kunnen veel beter.

Ingmar De Wilde, Kruisem

Oneerlijke oppositie

Economische relance en de vergroening van de economie: daar hoop ik op. Ik vrees de oneerlijke oppositie vanuit Vlaanderen. Het is niet van belang dat er geen Vlaamse meerderheid is, want het is immers een federale regering met een democratische meerderheid in België.

Eric Faber, Geraardsbergen

Grote twijfels

Veel zal afhangen van welke persoon op welke ministerpost komt. Bij verschillende kanshebbers heb ik grote twijfels. Volgens mij wordt dit weer een kibbelkabinet dat er spijtig genoeg niet zal in slagen onze grote uitdagingen zoals het herstel van de economie, armoedebestrijding... aan te pakken.

Philippe De Munter, Heusden

Optimistisch

Ik blijf optimistisch en hoop op een echte, (samen)werkende regering, die beleid maakt én uitvoert, met respect voor mens en milieu, met een uitvoerbaar budget, en die zich vooral niet laat afleiden of opjutten door geroep uit de oppositie. Een regering met menselijke politici, die tonen wat ze waard zijn en achter het gevoerde beleid staan, boven alle partijgekibbel. Een eerlijke blik op hoe we onze staat best organiseren, waarbij de bevoegdheidsdomeinen op de beste plaats terechtkomen in plaats van verdere versnippering.

Miet Van Looy, Leuven

Corona!

De coronarisis is en zal de uitdaging blijven, nog voor lange tijd. Niet alleen voor de regering, maar voor elk van ons. Enkel met openheid van geest en bereidheid om de verworven nieuwe inzichten naar de praktijk te vertalen kunnen we de toekomst tegemoet. In dit opzicht is er alvast een goede start gemaakt; de blinde verwijten naar elkaar zijn gestopt en er wordt voor het eerst sinds lang weer wederzijds respect getoond. Mijn hoop is veelvuldig: 1) Dat deze regering werk maakt van veel meer transparantie – met de nieuwe technologiën moet dat toch mogelijk zijn? Wat verbergen bijvoorbeeld al die geheime akkoorden met de farmareuzen? De aanvallen op de journalisten die aan onderzoek doen? En dit zijn maar een paar voorbeelden. 2) Dat het vredegerecht in ere wordt hersteld en dat vrederechters weer beslissingen mogen nemen. Kortom, dat het gerecht weer toegankelijk wordt voor iedereen. Afkooprecht wordt hopelijk teruggeschroefd. De vrees is natuurlijk dat de oude clichés vroeg of laat weer de bovenhand krijgen en dat het oude straatliedje van tegenstellingen dat we ondertussen kotsbeu zijn, terugkomt: arm/rijk, Waals/Vlaams, slim/dom, goed/slecht, werkend/niet-werkend, enzovoort. Degenen die ze verkondigen, vinden altijd wel nieuwe tegenstellingen. Ze hebben ofwel veel te verbergen, ofwel veel te verliezen. Maar we weten nu, dankzij de coronacrisis, waarheen die logica leidt: altijd en alsmaar meer ‘kapotmaken’, tot en met het land waarin we wonen. De bevolking heeft hierover nu beslist.

Viviane Beullens, Sint-Gillis

Wervend project?

Opdracht: rust brengen na een ongeziene periode van polarisering. De coronacrisis goed managen. Een evenwichtig beleid voeren (moet lukken met partijen met verschillende klemtonen: sociaal-economisch-ecologisch). Ik hoop dat deze regering een wervende regering zal zijn die de legislatuur uitdoet, opnieuw vrede brengt en haar beleid verzilvert met een electorale overwinning in 2024. Ik ben bang voor de communautaire plannen die men zal voordragen. Die plannen mogen geen trofeeën zijn om electoraal te scoren maar moeten efficiëntie voorstaan. Ook herfederalisering moet daarbij in aanmerking worden genomen.

Marlene De Smedt, Londerzeel

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234