Donderdag 02/12/2021
null Beeld DM
Beeld DM

DagversStijn De Paepe

Als men niet wil herverdelen om de allerlaagste wedden, vallen Kerst en Nieuw voor velen sowieso niet meer te redden

Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm.

Reddeloos

Als men wat betreft de prijzen
van de energie niet thuis geeft
en het blijft bij vingerwijzen
naar wie kou lijdt en geen huis heeft,

als men niet wil herverdelen
om de allerlaagste wedden,
vallen Kerst en Nieuw voor velen
sowieso niet meer te redden.

Lijstjes maken

Lijstjes maken! Lijstjes maken!
Ik zou aan mijn plicht verzaken
om de mensen en de dingen
prompt in een top tien te dringen!

Beste boeken, series, platen,
koks, tv-quizkandidaten…
‘t Moeilijkst zijn politici –
kom niet eens aan een top drie…

Als

De verguring, de deflatie,
het bestuur van onze natie,
al die virusvariatie –
rijen dik…

Als we nu eens alles meden,
naar een lekker plekje reden
en een winterslaapje deden,
jij en ik?

Ons coronabeleid

Men draalt, men lummelt en men lult.
Men tart veelvuldig ons geduld.
Men gist en raadt en zalft en slaat.
A draait een pil die B verguldt.

Zo raken wij met hoop vervuld
totdat men het besluit onthult:
te week, te weinig en te laat.
Maar gaat het mis, is ’t ónze schuld!

O Julia!

In de fabriek van Hans en Gert
smaakt elke nieuwe soep naar snert,
smaakt ieder koekje naar karton,
weegt men de lucht in een ballon.

In de fabriek van Gert en Hans
krijgt onvoorspelbaarheid geen kans.
K3 – K2 – K1 – K0.
Dezelfde lauwe flauwe kul.

Toe maar!

Kijk, normaal moeten we strikt zijn:
alles graag op plaats en tijd.
Dingen geven zekerheid
als ze ordelijk geschikt zijn.

Maar nu mag het. Voor één keer!
Waarom zou je langer wachten
als ‘t je leed wat kan verzachten?
Aarzel geen seconde meer!

Sinterklaas komt eerst nog. Vier hem,
maar hou je zolang niet in:
als het licht geeft, heeft het zin -
haal een kerstboom en versier hem!

Black Friday!

U koopt wat spek is voor uw bek.
Men brengt het prompt naar uw vertrek,
net uit het rek. Men rijdt als gek.
Was elke Friday maar zo Black!

Dan gaat het hard en elk apart
gaan mensen met uw pak van start.
Het loon een flard. De sfeer benard.
En elke werkdag pikkezwart.

Op school

Je leert er taal,
wat in een zin moet
en hoe je ‘maal’
en ‘plus’ en ‘min’ doet,

met krijtjes keilt,
per rij kunt lopen
en hoe je dweilt
met de kraan open.

Minister-raad

Corona is schering
en inslag. Het lééft
– in elke regering
wel iémand die ’t heeft.

Werk thuis! Ga die trap op!
Verwittig uw staf!
Bel Weyts voor een laptop
en zonder u af!

Slecht nieuws, lief kind

Er zijn leveringsproblemen
bij de meeste speelgoedmerken,
bovendien moet Zwarte Piet
per week vier dagen telewerken

en de man is wel goedheilig,
maar ook oud en wit, helaas,
dus we cancelen – dat komt
ervan – die hele Sinterklaas!

Vrijheidsstrijder 2.0

Met z’n allen leven wij,
onderhorig en onvrij,
in een enge, razend strenge
pest- en pasjesmaatschappij!

Dus ik zeg hardhandig nee
tegen prik en CST,
vechtend met de arm der wet.
Zijn er nog bedden op IC?

Lees voor!

Lees voor, lees voor, lees vaker voor,
in bad, in bed, op pad.
Geef verzen en verhalen door.
Het kleinste kind geeft graag gehoor
en boost zijn woordenschat.

Lees ’s morgens voor, lees ’s middags voor,
lees ’s avonds voor en ’s nachts.
In trein, tram, bus of op kantoor.
Alleen, in duo of in koor.
Gepland of onverwachts.

Lees voor, lees voor, lees verder voor,
breeduit of eerder kort.
Voor een nieuwsgierig kinderoor
gaat er geen enkel woord teloor
dat voorgelezen wordt!

Domper

Uw eigen boeken, boel en beest
die u vertrouwd omkaderen.
Geen oversten die, eng van geest,
u hinderlijk bevaderen.

Geen tijdverdrijf, geen lust, geen feest
die telewerk benaderen!
Helaas, terug van weggeweest
is ook: online vergaderen…

Vlaamse ventileerkracht

Is het gehalte CO2
in klaslokalen comme il faut?
Dat dient, aldus het comité,
flink aangepakt op Vlaams niveau.

Al is het niet bepaald bijtijds,
het helpt alvast een hele groep.
Nu is het dus de beurt aan Weyts
- die stond wellicht net klaar met soep.

Gezondheid/Santé

Ons wel en ons wee zijn echt niet oké.
We zitten weer bovenarms in de puree.
We wachten gedwee, verstijfd en bouche bée
en hangen al uren voor onze tv.

Wat wordt het idee? En wie doet er mee?
Jambon niet, die zit nog in Spanje. Olé!
Daar gaan ze… Hoezee! Om iets over twee
is ’t eindelijk weer overlegcomité!

Chronisch kakofonisch

Het volk verwacht geen samenzang,
bestuurders zijn geen koor.
Alleen: een beetje samenhang,
daar is vast draagvlak voor.

Zowel lokaal als nationaal
jaagt men elkaar op stang.
Niet volksgezondheid staat centraal
maar profileringsdrang.

Jong geleerd!

De juf of meester ziet het niet
als je verbeten kauwgum kauwt.
Je trekt het voor je ogen als
je aandacht enigszins verflauwt.

Een neus vol snot valt niemand op
en je kan gapen – onbespied!
Denk ook eens aan het voordeel dat
zo’n mondmasker uw koters biedt!

Vertroosting

Nu het donker wordt en koud
wil men dat je afstand houdt.
Mensen met een half gelaat
kijken weg of triest of kwaad,
nu een mond die vrijuit lacht
je vertroosting had gebracht.

Je was lang van hoop vervuld,
maar nu wankelt je geduld
en je stampvoet, schimpt en scheldt
om wat weer dient uitgesteld.

Maar je slikt, herschikt, vat moed
als je snapt voor wie je ‘t doet.

Lockdown and out

Wat energie betreft
en Covid-19
is er een duidelijke
parallel te zien:

dat we verzanden in
gekibbel en gedraal
als de remedie net
zo erg lijkt als de kwaal.

49ste op de Climate Change Performance Index

Hoera! We doen het beter dan
Korea, Rusland en Taiwan,
Maleisië, Slovenië,
Australië en Kazachstan!

Turkije, China en Japan
staan voor. Wie ligt daar wakker van?
In Jemen, Congo, Syrië
is zelfs geen spráke van een plan!

Denkoefening

Denk aan een geitje,
een waterpartijtje,
een koddige kleuter
die meiklokjes plukt,

aan spinrag, aan Spanje,
aan verse lasagne
en eventjes niet aan
corona. Mislukt.

Druppels

Of ’t nu om pandemieën gaat,
dan wel het redden van ’t klimaat,
de brandstofprijs, het onderwijs
of de hervorming van de staat:

men mikt verschrikt, ten einde raad,
en veel te weinig én te laat
– da’s de tragiek van politiek –
wat druppels op de hete plaat.

Vodden

Er is een Vlaams klimaatplan,
een Brussels en een Waals
en blijkbaar, inderdaad, dan
ook nog iets federaals.

Versnippering, verdwazing
en vodden in 't verschiet –
geen nieuws, tot mijn verbazing,
uit Eupen of Sankt-Vith!

Geen stumperd in dit staatje
haalt nog een donder uit,
beziet het hele plaatje
of denkt een eeuw vooruit.

Eens checken

Wie mort dat ie zijn CST
moet bovenhalen op café,
of steigert bij de maskerplicht,
of niet voor vaccinatie zwicht,

moet maar eens checken, vroeg of laat,
hoe het intussen ook weer staat
met - pakweg - ziekenhuisopnamen
en zich vervolgens diep gaan schamen.

Back to the future

Begin november. Kwart voor tien.
Geen boomgewas, geen gras te zien.
De hitte schroeit. De lucht is zwaar.
Tweeduizendveertig is het jaar.

Vanuit een paalwoonst in een plas
waar eertijds Brussel-Centrum was,
wordt er een doffe schreeuw gehoord:
er is een Vlaams klimaatakkoord!

De Volslanke Van Dale

In aanzienlijken getale
treft men nieuwe woorden aan
in de zestiende Van Dale!
Eén ding lijkt al vast te staan:

dat de roem dezer editie
– de verkoop waarschijnlijk ook –
afhangt van de definitie
van het kekke woordje ‘woke’.

Words, words, words

De knapste kop, de wereldtop,
houdt zich vandaag in Glasgow op.
Geen president zo prominent
of hij is onbeschaamd present.

Men komt bijeen, klaagt steen en been,
maakt loze plannen en gaat heen.
Hielp speechen maar – we waren klaar
voor nog eens honderdduizend jaar!

Ondertussen in Glasgow

Op de zoveelste klimaattop
maakt men andermaal de staat op
van ‘t gebrek aan lef en doorzicht
in wat er qua aanpak voorligt,

want men weigert door te pakken,
koppig knopen door te hakken,
als het niet in ‘s lands belang is
en omdat men veel te bang is

van de opbrengstzieke reuzen
die de politieke kneuzen
al uit élke droom verlosten
die hun geld had kunnen kosten.

Majesteitsschennis

Flipflop! Vorstje van de Aldi!
Kolderkoning! Stroeverein!
Sul met overdreven saldi!
Sexen-Coburg! IJskonijn!

Laat u gaan en ga uw gang maar,
ook al voelt het eerst wat stug,
want het is niet langer strafbaar
en hij zegt ook niets terug!

Pas op!

Mag ik om permissie vragen
om een topic aan te dragen
dat de sfeer misschien
een tikkeltje bederft?

Nee, corona is geen pretje
en doet erge dingen met je,
maar ‘t is heus niet van
het pásje dat je sterft.

Ondertussen op de socials

Al dat snoeven, al dat sneren
als de lui die hier regeren
bij een nieuwe covidgolf
hernieuwde regels agenderen…

Maskerplicht? Niet te verteren!
CST? Een straf des Heeren!
Eén advies neemt men ter harte:
niet-aflatend ventileren!

Van moetens

Zoals alle vrije lieden
ben ik tegen het verbieden.
Wat je wil zou moeten mogen.
Niet bestraffen, maar gedogen!

Zoals wáárlijke Verlichten
ben ik tegen het verplichten:
dat is niets voor democraten!
Vaccineren daargelaten.

The Big Shift!

Vooruit! Genoeg gemuggenzift!
Rousseau lanceerde ‘The Big Shift’:
een proeve van vernieuwingsdrift
waarbij ons aller mening telt!

Een schone lei! Er dient gegrift!
Het socialisme in de lift!
(Een lift, helaas, die in geschift
recordtempo bergafwaarts snelt.)

Haitink

Muziek is niet de noten,
maar de stilte tussenin
en het einde dat al doorklinkt
in de tonen van ’t begin.

Muziek is niet de strijkers,
niet de kopers, niet het hout,
niet het slagwerk, maar de klankkleur.
Dialoog in duizendvoud.

Muziek is niet de maestro
die de plak zelfzuchtig zwaait.
Muziek is vuur dat zindert,
licht dat onverminderd laait.

Golfstaat

Bij de eerste kon je nog niet weten
dat er naderhand een tweede kwam.
En de tweede zul je nooit vergeten
door het zootje dat haar niet voorkwam.

Dat de derde daarna welig tierde
– heel wat mensen hadden geen idee!
Alles went. Daar is zowaar de vierde!
Domweg deinen, met de golven mee…

Promotie

Met meer respect voor het metier
en voor de waarde van ‘een vak’ -
een vak apart, geen resumé,
geen ratjetoe, geen bric-à-brac.

In een systeem waar je niet snel
tot eenheidsworst vermalen wordt.
Misschien wil iemand dan weer wél
voor leraar leren binnenkort.

The Mask Revisited

De stemming was eenparig,
eensluidend het besluit:
het plan was niet langjarig –
het mondmasker mocht uit!

Wij zuchten nu meewarig,
maar ’t tekent deze kluit:
ofwel is men voorbarig,
ofwel doet men geen fluit.

Leeggoed

Ook wat betreft
het statiegeld
geldt wat voor heel
de natie telt:

gelamenteer
en wanbeheer
dat volk en
vegetatie kwelt.

Rousseau & co

Wie om de vijf
minuten zegt
dat hij iets niet
krijgt uitgelegd

om daaropvolgend
niets te zeggen,
heeft zeer wellicht
iets uit te leggen.

Eigen schuld!

Ieder die langdurig ziek is,
moet maar maken dat ie kwiek is
en bijtijds weet aan te sterken
om weer monter te gaan werken.

Single mannen, single vrouwen -
wie belet hen om te trouwen
met de single hunner dromen
om tezamen rond te komen?

Want we leven in een vrij land!
Fix een postbus op een eiland!
Als je zakken niet gevuld zijn,
moet dat wel je eigen schuld zijn!

Welkom op onze school

Er zijn laptops en tabletten
en de wifi is hier goed.
Om de handen te ontsmetten
is er gel in overvloed.

Er is ruimte voor ontspanning
en een afdak bij slecht weer.
Er zijn roosters en een planning,
maar helaas geen leraars meer.

Buiten de zone

Zoveel stemmen die niet zwijgen
over flirten, stalken, dreigen,
over oversekste schichten
in ontelbare berichten,

over degoutant gedrag dat
iemand aannam die de macht had
- uitentreuren, scherp en luid…
Lul je dáár nog maar eens uit.

State Of The Union

Men schoffelt en men morrelt wat.
Een beetje dit, een beetje dat.
De ene vangt. De ander hangt.
Het net lijkt sprekend op een klad.

Er klinkt gemor in het publiek
en zelfs intern vooral kritiek.
De tussenstand? Dit rare land
is onderhand langdurig ziek.

Balbezit

Men jaagt de prof-
voetballers op de kast:
straks worden zij nog
adequaat belast!

Die arme drommels
hebben op den duur
geen geld meer voor
hun energiefactuur!

Nieuwe spijbelacties

Ooit werd ik betrapt op gespijbel,
wat thuis aanstonds zorgde voor heibel.
Mijn vader verloor zijn geduld
en zwaaide vertoornd met de bijbel.

Mijn moeder was ook al zo kwaad…
Ik wist me van wanhoop geen raad.
O had ik destijds maar geweten
hoe slecht het al ging met ’t klimaat!

De vierdaagse werkweek

Vier dagen werk. Da’s goed te doen.
Op dinsdag starten! Na de noen.

Waar vier volstaat is drie genoeg.
Ik start dus ’s woensdags. Niks te vroeg.

Zo mooi halfweg nog aan de slag?
Dan best in één keer donderdag!

Eén dag of twee? Ik maak me sterk:
op vrijdag doe ik al het werk!

Zo, dat was dat. Hèhè. Win-win.
Nu uitgeput het weekend in!

VTM kleurt je dag

Ik wil een kind
Ik wil een man
Ik wil een villa
in Lausanne

Ik wil een hond
Ik wil een boot
Ik wil vakantie
Ik wil dood

Ophokplicht

Ooit schaften we met frisse draf
het ouwe hokjesdenken af.
Je was een mens. De ander ook.
Als uitgangspunt behoorlijk woke.

Nu komen er, zo lijkt het mij,
alleen maar nieuwe hokjes bij.
En ik hoor niet in dat van u.
Wat zijn we toch ruimdenkend nu.

Trein tram buzz

Alom blijft men onverdroten
’t openbaar vervoer promoten.
Vier adviezen zijn in dezen,
als u mij vraagt, aangewezen:

maak het soepeler en stipter,
maak de CEO’s geknipter,
maak niet alles automatisch,
maak het, als dát rond is, gratis.

Fataal fiscaal

Als wie hard en fair geknokt heeft
weer wat meer accijns gedokt heeft,
als wie jammerlijk gefaald heeft
al zijn schulden afbetaald heeft,

als men niks meer weet te halen
bij de nietigste garnalen,
zal men vast eens binnenwippen
bij de rijkaards die ontglippen.

Afzien

Een verse kras op uw Monet.
Geen melk in uw café au lait.
Uw fiets gejat. Uw huis beklad.
Uw yogatrainer geeft forfait.

Bezinksel in uw muscadet.
Uw buurman draait alleen Bizet.
’t Kan tegenslaan. Maar denk eens aan
de Belgen na Parijs-Roubaix!

Ik beken

In alle onverschrokkenheid
bedacht ik: ‘’t Is nog lang geen tijd!
Ik houd dit nog wel even vol
en kruip bijtijds onder de wol.

Ik vul mijn dag met werk en sport,
waarvan men sterk en weerbaar wordt.
En met de winter voor de boeg:
het leven is al duur genoeg!’

Maar ik beken, ik schaam mij zeer,
ik hield het echt niet langer meer
en heb het stiekem tóch gedaan:
ik zette de verwarming aan…

Ontmaskerd

Een wenkbrauw zegt ontzettend veel,
een blik wellicht het grootste deel,
maar met uw neus en mond
wordt uw gezichtsexpressie plots weer heel.

Met alle voordelen van dien:
u kunt weer glimlachen voor tien,
naar hartelust uw neus optrekken
én uw tanden laten zien!

(No) Time To Die

Kritiek klonk nooit volmondiger:
het mocht een pak kortstondiger
en snediger, doortastender.
Kortom: een beetje bondiger.

Men kreeg de nieuwe mastodont
helaas met moeite afgerond
en maakte het klaarblijkelijk
wellicht een tikkeltje te Bond.

Taaltje

Niks zo mooi als taal, doorspekt
met waarachtig dialect.
Vloeiend Gents, Oostends of Brussels,
welgemikt en goed gebekt.

Vlot AN is ook niet mis.
Als ’t maar niet het taaltje is
dat tv en radio teistert
en noch mossel is, noch vis.

Logisch

Onderwijs en Welzijn!
Daar valt niet naast te zien!
Onderwijs en Welzijn!
Zie covid-19!

Onderwijs en Welzijn!
Cruciale steunpilaren!
Nu mag je drie keer raden
waarop Vlaanderen wil besparen…

Adieu, Angela

Het handgebaar. Het mantelpak.
De pokerface wanneer ze sprak
met welgemikte mondigheid.
De diepe Duitse grondigheid.

Niet ijdel en vermakelijk,
maar dienstbaar, nuchter, zakelijk.
In deze tijd onwerkelijk.
Uitzonderlijk. Opmerkelijk.

Kortweg

Bent u vinnig? Pent u pinnig?
Doet u graag aan vuurtje stook?
Bent u nukkig? Ongelukkig?
Raakt u vlotjes van de kook?

Staat u hevig? Zweet u stevig?
Komt er uit uw oren rook?
Vindt u mensen te verwensen
en de meeste beesten ook?

Niet funderen, redeneren -
liever herrie en gepook?
Doe het schrander: noem de ander
simpel-, dom- en kortweg woke!

Dank u, EU!

Op zijn minst twee leden hechten
nauwelijks aan mensenrechten
en het wemelt van verstotenen
die voor hun leven vechten

en men komt geen stapje nader
ondanks dagen gevergader
maar u laadt straks al uw snufjes
handig op met één soort lader!

Weggesmeten geld

De parlementsvoorstellen
na Sihames ziektebriefje
zijn al bij al een sympathiek
maar loos initiatiefje.

Als men het méént met zulke
financiële aberraties,
dan schrapt men in regeringen
en in partijdotaties.

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234