Het grote psychiatrierapport

Niet te missen, vanaf maandag 20 februari een hele week lang
in De Morgen en op demorgen.be

Het grote
psychiatrierapport

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed als in Vlaanderen. Maar worden ze ook beter van zo’n opname? Is het geld voor de psychiatrie goed besteed? Lees Het grote psychiatrierapport, vanaf 20 februari een hele week lang bij De Morgen.

Het aantal Vlamingen met psychische problemen piekt, het gebruik van antidepressiva en antipsychotica blijft torenhoog en we hebben een van de hoogste zelfdodingscijfers van Europa. 

Toch zoekt slechts een op drie mensen professionele hulp. En dat nog te vaak in de vorm van een ziekenhuisbed.


De Morgen-journalisten Sara Vandekerckhove en Femke van Garderen analyseerden alle inspectieverslagen van psychiatrische instellingen, stelden een expertenpanel samen en spraken uitvoerig met hulpverleners en patiënten. 

Wat blijkt? We weten nauwelijks of de behandelingen in die ziekenhuizen werken en of de patiënten zelf tevreden zijn over de zorg die ze krijgen. Nog te vaak, te snel en te lang worden mensen geïsoleerd, het gebruik van medicatie is problematisch en de inspraak van patiënten of familie blijft beperkt. Er bestaan bovendien grote personeelstekorten en enorme wachtlijsten.

Wat moet er in de psychiatrie veranderen? Welke extra inspanningen zijn nodig? Wat vinden de bevoegde ministers? De Morgen zoekt uit hoe het beter kan.


Het grote psychiatrierapport zit van maandag 20 t.e.m. zaterdag 25 februari elke dag bij De Morgen en op demorgen.be.