Pensioenbetoging

In beeld: "Onze pensioenen zijn geen loterij"

18

De vakbonden klagen vandaag onder meer de plannen voor een pensioen met punten aan. Daarbij verdient een werknemer afhankelijk van de loopbaan meer of minder punten. Die punten bepalen of men al dan niet vervroegd kan afzwaaien. De betoging, met een opkomst van 55.000 tot 70.000 mensen, verliep zonder incidenten en de sfeer was gemoedelijk.