Economie

"Wie neen zegt tegen economische groei, zegt neen tegen de menselijke natuur om oplossingen te zoeken"

Vier economen nemen stelling in debat over 'het einde aan de groei'

- Lieven Desmet - Bron: Eigen berichtgeving

Ons kapitalistisch groeimodel moet op de schop. Alleen zo kunnen we tot een duurzame maatschappij komen. Dat is in het kort waar de Post Growth-beweging voor staat. Dinsdag vindt in het Europees Parlement een debat plaats over ‘het einde aan de groei’. Wij vroegen nu al vier vooraanstaande economen naar hun mening.  

Moet het idee van economische groei op de schop?

Peter De Keyzer: "Absoluut niet. Groei is een vrij recent fenomeen en is pas begonnen vanaf de industriële revolutie. Tot zowat 1800 bestond er geen economische groei en ook geen groei op eender welk ander vlak. Het voorgestelde model van nulgroei was de norm tijdens het grootste deel van de menselijke geschiedenis: mensen bleven generaties achter mekaar even arm. Ook de levensverwachting groeide niet.

nieuws

cult

zine