Werk

Waarom komen steeds meer mannen in de werkloosheid terecht?

Aantal mannelijke werklozen sinds 2001 met 52% gestegen, aantal vrouwen bleef gelijk

Hun loonvoordeel en sterkere groeikansen op de arbeidsmarkt zien ze al een tijdje afkalven. Maar nu vinden ze ook minder snel een job dan vrouwen. Wat is er aan de hand met de werkende, jonge man?

Als mannen hun neus blijven ophalen voor 'vrouwelijke' jobs, dan belanden ze straks zelf aan de haard. Dat is, scherp gesteld, de boodschap van de Vlaamse tewerkstellingsdienst VDAB. Aanleiding is een VDAB-studie die een opvallend contrast blootlegt tussen de seksen op de arbeidsmarkt. Zo blijkt het aantal mannelijke werklozen tegenover 2001 met 52 procent te zijn gestegen, terwijl het aantal vrouwelijke werklozen gelijk bleef.

De VDAB benadrukt wel dat mensen vandaag sneller als werkzoekend worden beschouwd dan in 2001. Toen werden vijftigplussers bijvoorbeeld nog niet opgenomen in de statistieken.

nieuws

cult

zine