Economie

VDAB gaat werklozen zelf controleren

2 © ANP

Vanaf 1 januari kan de VDAB meteen controleren of werklozen actief naar een job zoeken. Tot nu toe was dat een taak voor de federale dienst RVA, die pas na 9 maanden in actie kon schieten.

2 Bart Van Malderen © RV
Share

'Opletten dat we geen uitsluitingssysteem creëren'

Bart Van Malderen (sp.a), Vlaams parlementslid

Op dit moment is de VDAB enkel bevoegd voor de begeleiding van werklozen. De bevoegdheid voor de controle en de sanctionering ligt nog op het federale niveau, bij de RVA. Die kan werkzoekenden op vaste termijnen op gesprek uitnodigen om na te gaan of ze actief naar een job zoeken. Dat kan voor het eerst na 9 maanden. Als een werkzoekende dan kan aantonen dat hij of zij voldoende sollicitatiebrieven verstuurt, kan hij of zij pas 6 maanden later opnieuw worden uitgenodigd. Maar de gegevensuitwisseling tussen VDAB en RVA loopt op dit moment soms stroef, onder meer door verschillende informaticasystemen.

Door de zesde staatshervorming verandert dat systeem vanaf 1 januari 2016. Voortaan zal Vlaanderen werklozen zowel kunnen begeleiden, controleren als sanctioneren. Dat moet tot grote efficiëntiewinst leiden. "Vanaf 1 januari vervallen die vaste termijnen waarop je op een controlegesprek kunt worden uitgenodigd", legt Thomas Pollet, de woordvoerder van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), uit. "Er is ook geen minimumtermijn meer. Iemand die niet ingaat op uitnodigingen kan meteen naar de controledienst van de VDAB worden doorgestuurd."

De Vlaamse regering had al eerder aangegeven te willen inzetten op betere opvolging en activering van werklozen. Door nu die minimumtermijn te schrappen, gaat ze nog een stap verder. Dat het veel efficiënter kon, beaamt Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a). "De aanleiding om het naar Vlaanderen over te hevelen was de dubbele controle. Die valt nu weg, en dat is positief."

Van Malderen heeft wel bedenkingen bij de strengere controles. "Als je vanaf dag één begint te controleren, zonder begeleiding, dan krijg je een uitsluitingssysteem. De toetssteen zal zijn hoe sterk je de mensen ondersteunt in hun zoektocht naar werk." Van Malderen bestrijdt het cliché dat werklozen niet aan de slag willen. "Vaak zijn er heel andere oorzaken. Laaggeschoolden beschikken bijvoorbeeld soms over een slecht cv, waardoor ze niet op gesprek uitgenodigd worden."

nieuws

cult

zine