Banken

Topman Michel Vermaerke weg bij Febelfin

De gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de koepelvereniging boven de banken, wordt vervangen. Michel Vermaerke blijft in functie tot er een vervanger is.

1 Michel Vermaerke verlaat Febelfin na 12 jaar © Dieter Telemans

"Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) hebben beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe CEO teneinde Febelfin en de BVB grondig voor te bereiden op de uitdagingen die de financiële sector te wachten staan. Bedoeling is de efficiëntie, krachtdadigheid en slagvaardigheid verder te verhogen zodat Febelfin als eigentijdse sectororganisatie de gemeenschappelijke belangen van haar leden toekomstgericht en efficiënt weet te bepalen en op een assertieve manier ter harte kan nemen", zo klinkt het in een persbericht. 

Share

Daarmee komt er een compleet nieuwe top aan het hoofd van Febelfin.

Daarmee komt er een compleet nieuwe top aan het hoofd van Febelfin. Nog maar vorige maand werd Johan Thijs, CEO van KBC Groep, aangesteld als voorzitter van de bankenvereniging. Hij verving Rik Vandenberghe, die ING België verliet, en op die manier geen voorzitter kon blijven. Nu verdwijnt dus ook Michel Vermaerke; Naar verluidt in onderling overleg en in de beste verstandhouding. 

"De voorbije 12 jaren waren ongemeend boeiende jaren", zegt Vermaerke in een korte reactie.  "Als CEO kende ik ongekende, stormachtige en niet altijd even benijdenswaardige tijden, die ons noopten om de organisatie, strategie, governance en positionering van Febelfin en de BVB in nauwe samenwerking met de verschillende voorzitters telkens weer bij te sturen. Ik ben de voorzitters en de Raden van Bestuur bijzonder erkentelijk voor de persoonlijke steun en het vertrouwen dat ze me steeds schonken."

Michel Vermaerke zal in de komende maanden de organisatie verder dagdagelijks blijven leiden in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe CEO. Een headhunter heeft de opdracht gekregen om een opvolger te zoeken. Michel Vermaerke zal zijn mandaat als CEO beëindigen op het ogenblik dat zijn opvolger en toekomstige CEO van Febelfin en BVB gekend en benoemd is. 

nieuws

cult

zine