vacature.com

"Ons rouwverlof is momenteel amper genoeg om paperassen te regelen"

Waarom het rouwverlof wel wat menselijker mag

- Hermien Vanoost - Bron: vacature.com magazine
1 © ANP

Werkgevers staan nog te veel met hun mond vol tanden wanneer werknemers na het verlies van een ouder, partner of kind terug aan de slag gaan. Ook de wetgever – die bij een overlijden van een naaste twee of drie dagen klein verlet voorziet – houdt te weinig rekening met de echte noden van rouwenden. Hoe kan het beter?

“Je voelsprieten uitsteken, luisteren naar wat patiënten zeggen en vooral niet te snel van de ene naar de andere kamer rennen.” Na een loopbaan van meer dan veertig jaar weet Rozette Reyskens exact waar goede zorg om draait. Als hoofdverpleegkundige gaf ze mee vorm aan de nieuwe afdeling hartfalen van het Ziekenhuis Oost-Limburg. In die rol was ze ook jarenlang het eerste aanspreekpunt van patiënten. “Ook al ben ik nu met pensioen, ik denk nog geregeld terug aan de gesprekken die ik met hen voerde. Vaak gingen die over leven en dood. Patiënten vertelden hun verhaal, ik luisterde. Het gaf me veel voldoening dat ik op een moeilijk moment in hun leven iets voor hen kon betekenen.”

Naar de psycholoog

Zelf ging ze ook door een diep dal toen tien jaar geleden haar dochter Jolijn stierf na een verkeersongeval. “Verlies is moeilijk te begrijpen voor mensen die het niet hebben meegemaakt. Het verandert je als persoon en het verandert je relatie met anderen. Vóór die fatale dag kenden ze mij op het werk als een vrolijke tante, degene die de sfeer erin bracht. Dat lukte me nadien niet meer. Met als gevolg dat collega’s niet meer wisten hoe ze met me moesten omgaan.”

Share

Verlies is moeilijk te begrijpen voor mensen die het niet hebben meegemaakt. Het verandert je als persoon en het verandert je relatie met anderen.

Rozette Reyskens

Rozette ging een week na de begrafenis van Jolijn terug aan het werk. Het was haar leidinggevende, een cardioloog, die haar had aangemoedigd om de draad snel terug op te nemen. “‘Hoe langer je het uitstelt, hoe moeilijk het wordt’, zei hij. Of ik daar goed aan heb gedaan, weet ik nog altijd niet. De eerste dagen en weken terug in het ziekenhuis was ik een wrak. Na twee uur leek het alsof ik een marathon had gelopen. Het viel me zwaar om door de gangen te lopen en bekenden tegen te komen. Velen wisten ook gewoon niet hoe te reageren.”

Haar ervaring deed haar een paar jaar later aan de bel trekken bij het management van het ziekenhuis, met de bedoeling de terugkeer voor collega’s in rouw menselijker te maken. Een doorbraak kwam er uiteindelijk in 2011, na de Pukkelpopstorm. “Die gebeurtenis liet bij veel collega’s op de spoedgevallendienst een diepe indruk na”, vertelt Rozette. “Toen is beslist om werknemers die op het werk of in hun privéleven iets ingrijpends meemaken drie gratis sessies bij een psycholoog aan te bieden.“ Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de leidinggevende. Het is aan hem om de medewerker te observeren, een vertrouwensrelatie te creëren en indien nodig de procedure te starten. Dat kan meteen bij de terugkeer naar het werk zijn, maar ook na een langere periode. Een positieve zaak, vindt Rozette. “Rouwen is echt een proces van vallen en opstaan. Het is dus niet zo vreemd dat het een tijdje goed gaat, en dan een tijd weer minder gaat. Daarom ook is het zo cruciaal dat leidinggevenden de ruimte blijven creëren om erover te praten. ‘Kunnen we iets voor je doen?’, is een vraag die werkgevers zouden moeten blijven stellen.”

Lees ook: Voor welke gebeurtenissen geldt klein verlet?

Rouwverlof: van 3 naar 10 dagen?

Samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ging Rozette ook naar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om er een verlenging van het rouwverlof te bepleiten. Werknemers in ons land hebben bij het overlijden van een partner, kind of ouder recht op drie dagen klein verlet.

“Dat is eigenlijk zelfs niet voldoende om de uitvaart van je dierbare te organiseren en de administratie rond het overlijden op te volgen”, reageert Ellen Ruys van OVK. “Laat staan dat je er emotioneel klaar voor bent om opnieuw aan het werk te gaan. In de praktijk blijkt dat veel mensen noodgedwongen in ziekteverlof gaan, omdat ze niet voldoende tijd kregen.”

Share

Drie dagen klein verlet is zelfs niet voldoende om de uitvaart van je dierbare te organiseren en de administratie rond het overlijden op te volgen.

Ellen Ruys Ouders van Verongelukte Kinderen

Een rondvraag bij 408 nabestaanden (in 2008 uitgevoerd door voormalig CD&V-volksvertegenwoordiger Lieve Van Daele), waaraan ook leden van OVK deelnamen, bevestigt dat. Een vijfde van de deelnemers gaf aan een tijdje in ziekteverlof te zijn geweest, gemiddeld 35 dagen. Bij het overlijden van een kind liep dat tot 46 dagen op. Op de vraag of drie dagen rouwverlof op emotioneel vlak voldoende was, antwoordde 80 procent neen en 4 procent ja.

Dat ons rouwverlof aan herziening toe is, daar zijn de meeste experts het dus over eens. Je kan hun uiteenzetting verder lezen in het gratis artikel op vacature.com.

Lees ook:

Voor welke gebeurtenissen geldt klein verlet?

Psychiater Dirk De Wachter pleit voor meer menselijkheid op de werkvloer

Bronvacature.com.

nieuws

cult

zine