Arbeidsmarkt

Nijpend tekort aan arbeidskrachten in West-Vlaanderen

Nu de economie weer aantrekt, speelt een oud zeer weer op. In West-Vlaanderen vinden bedrijven geen personeel. Dan maar over de grenzen zoeken.

1 Een jobbeurs, in de hoop jongeren te vinden. © Baert Marc

"Ik heb net nog een vergadering gehad, waarbij een ondernemer de suggestie opperde om te verhuizen. Stel je voor." Frederik Serruys, directeur van Unizo West-Vlaanderen, schetst het nijpende tekort aan arbeidskrachten in West-Vlaanderen. Een dynamische regio, gekenmerkt door haar talloze kmo's. Hoe verschillend hun activiteiten ook zijn, één kenmerk delen ze: hun niet aflatende zoektocht naar geschikt personeel. Een strijd die niet nieuw is, maar die met een heropleving van de conjunctuur weer oplaait. "Als de economie opklaart, vertaalt dat zich in een snel effect op de arbeidsmarkt", legt Serruys uit.

Voor veel West-Vlaamse bedrijven is de zoektocht naar nieuwe medewerkers niet evident.