ECONOMIE

Nieuwe studie: helft van alle rijkdom in handen van slechts 1 procent van wereldbevolking

Millennials komen in nauwe schoentjes

- KV - Bron: Credit Suisse Global Wealth Report
1 Luxejachten aan de Franse Côte d'Azur © Thinkstock

De kloof tussen de rijken en de rest van de wereld is de laatste jaren nog verder toegenomen. De rijkste één procent hebben hun rijkdom zien stijgen van 42,5 procent ten tijde van de financiële crisis in 2008 tot 50,1 procent in 2017. Dat blijkt uit een rapport dat Credit Suisse vandaag heeft gepubliceerd. Voor de millennialgeneratie ziet de toekomst er niet rooskleurig uit, zegt de studie.

Het voorbije jaar kwamen er volgens Credit Suisse 2,3 miljoen nieuwe dollarmiljonairs bij, wat het totaal op 36 miljoen rijken brengt. Dat is bijna drie keer meer dan in het jaar 2000. Samen controleren deze miljonairs – die in totaal 0,7 procent van de wereldbevolking uitmaken – 46 procent van de totale rijkdom. Meer dan twee op de vijf miljonairs wonen in de VS, gevolgd door Japan met 7 procent en het Verenigd Koninkrijk met 6 procent.

Credit Suisse verwacht dat het aantal dollarmiljonairs tegen 2022 zal stijgen tot 44 miljoen.

Superrijk vs. superarm

Bovendien is het aantal superrijken – diegenen met een nettowaarde van 50 miljoen dollar of meer – nog sterker gestegen: zij zagen hun aantal vervijfvoudigd. De meerderheid van hen woont in de VS, maar 22 procent van hen vergaarden hun rijkdom in landen die op economisch vlak aan een opmars bezig zijn, zoals China.

Daartegenover staat dat 3,5 miljard mensen – goed voor 70 procent van alle volwassenen ter wereld - samen slechts over 2,7 procent van de globale rijkdom beschikken. Zij leven vooral in ontwikkelingslanden in Afrika en India. “Voor veel inwoners van lage-inkomenslanden is lidmaatschap van het armste deel [van de wereldbevolking] eerder de norm dan de uitzondering,” schrijft Credit Suisse.

Share

We vinden dat vooral millennials voor grote uitdagingen staan. Millennials doen het slechter dan hun ouders op die leeftijd, vooral wat betreft inkomen, woningbezit en andere onderzochte aspecten van welzijn

Urs Rohrer, voorzitter Credit Suisse

Millennials

De grootste verliezers zijn volgens het rapport de jonge generatie: zij maken veel minder kans om zo rijk te worden als hun ouders. “Diegenen met weinig rijkdom zijn onevenredig vertegenwoordigd in de jongere leeftijdsgroepen die weinig kansen hebben gehad om vermogen te verwerven,” zegt Urs Rohner, voorzitter van Credit Suisse. “Maar we vinden dat vooral millennials voor grote uitdagingen staan.”

Volgens Credit Suisse worden vooral millennials getroffen door een hoge werkloosheidsgraad, strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheeklening, een stijgende inkomensongelijkheid en verlaagde pensioenen. “Terwijl babyboomers de meerderheid van de beste jobs en de huisvesting in handen hebben, doen millennials het slechter dan hun ouders op die leeftijd, vooral wat betreft inkomen, woningbezit en andere aspecten van welzijn die in dit rapport werden onderzocht,” schrijft Rohrer in het voorwoord.

Nochtans zijn millennials – geboren tussen 1980 en 2000 – algemeen genomen hoger opgeleid dan hun ouders. Maar “we verwachten dat slechts een minderheid van de goede presteerders en diegenen in sectoren zoals technologie of financiën effectief het ‘millennialnadeel’ zullen kunnen overwinnen,” staat er.

Minder pensioen, meer belastingen

Het rapport wijst erop dat millennials zelf veel meer zullen moeten sparen voor hun pensioen, aangezien de overheidspensioenen de komende jaren naar verwachting zullen dalen. Toch zullen de belastingbijdragen voor de financiering ervan vermoedelijk stijgen, gezien de vergrijzing van de bevolking, voorspelt het rapport.

Bijgevolg zullen millennials het moeilijker hebben om rijkdom op te bouwen dan hun voorgangers en zullen ze ook geconfronteerd worden met een grotere inkomensongelijkheid dan hun ouders. 

nieuws

cult

zine