Bijgedachte

Neem eens een zoekende jongere onder uw hoede

2 © Thinkstock

Fernand Van Damme (23) is student digitale media en webredacteur voor demorgen.be.

2 Fernand Van Damme © Patrik Hermansson

Deze week heeft VUB-professor Mark Elchardus zijn onderzoek naar de toekomstverwachtingen van Belgische volwassenen tussen 25 en 35 jaar gepubliceerd. Wat blijkt? 80 procent van de jongvolwassenen ziet de toekomst van de samenleving gitzwart in. Maar over hun eigen leven zijn ze wel positief: 80 procent denkt het even goed of beter dan hun ouders te zullen doen.

Één uitzondering: op vlak van werkzekerheid denkt 43 procent dat ze het niet beter zullen hebben. 20 procent acht de kans (zeer) groot dat ze hun werk zullen verliezen. Volgens Elchardus zijn jongvolwassenen dan ook heel erg gemotiveerd om werkzekerheid te vinden; ze gaan zich hard inzetten voor hun job en streven naar zelfontplooiing op de werkvloer.

Dat biedt voor werkgevers enorm potentieel. Jongeren willen zich smijten voor hun jobs, ze willen op hun bek gaan en leren. Ze willen vertrouwen genieten van hun werkgevers en verantwoordelijkheid aangereikt krijgen. Jongvolwassenen willen groeien in hun job.

Share

'Nog te vaak wordt initiatief van jongeren binnen een werkcontext afgestompt'

Fernand Van Damme

Maar daar knelt voor mij het schoentje in professioneel Vlaanderen. Nog te vaak wordt er in hiërarchieën gedacht. Nog te vaak wordt initiatief van jongeren binnen een werkcontext afgestompt. Want iemand die groen is achter zijn of haar professionele oren, wat kan die nu fundamenteel bijdragen aan de organisatie? Eerst nog een paar jaar zwoegen en ploeteren, luidt het veelal. Initiatief? Schattig.

Uit professionele ervaring, van vrijwilligerswerk tot stages en betaalde jobs, heb ik beide types werkgevers al mogen ervaren. Het eerste type. Hiërarchieën, afstompen, de vleugels knippen van jongeren met tomeloos enthousiasme. Maar ook type twee. Open voor initiatief, dialoog van gelijken, jongeren met enthousiasme vleugels geven.

Mogen de bevindingen van Elchardus iedere werkgever bewust maken. Welk soort organisatie wilt u? Een die vleugels geeft of knipt? In een wereld die naar de kloten lijkt jongeren de hand aanreiken of juist wegstoten? Neemt u een zoekende jongere onder uw hoede?

De toekomstgarantie en- relevantie van uw organisatie wordt door dat ja of nee bepaald.

nieuws

cult

zine