Planbureau

Megarapport over België: armoede is verontrustend

Levensstandaard is meer dan het bruto binnenlands product

- Jeroen Van Horenbeek - Bron: Eigen berichtgeving
7 © null

Het bbp is niet langer heiligmakend. Om het welzijn van de Belg echt te kunnen meten, hebben de rekenknobbels het Federaal Planbureau voor het eerst 64 (!) aanvullende indicatoren uitgewerkt. En daaruit blijkt: vooral armoede is een probleem sinds de crisis.

Traditioneel wordt de levensstandaard in een land afgemeten aan het bbp, het bruto binnenlands product. Maar specialisten zijn het er al langer over eens dat het bbp maar een heel beperkt beeld geeft. Groeicijfers zeggen veel maar lang niet alles over een land.  

Daarom heeft het Planbureau nu een nieuw rapport klaar met daarin 64 aanvullende indicatoren naast het bbp. Het gaat dan van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, over vroege schoolverlaters, fijn stof, het aantal verkeersdoden tot - jawel - de populatie weidevogels.  

Om toch enigzins het overzicht te bewaren zijn de 64 indicatoren opgedeeld in drie categorieën. Het hier en nu: het welzijn van mensen vandaag in ons land. Later: het vermogen van toekomstige generaties om zich te verbeteren. En elders: de impact van ons land op de wereld.

Hier en nu

Met onze gezondheid (levensverwachting stijgt doorheen de jaren, dagelijkse rokers daalt) gaat het duidelijk de juiste kant op. Net zoals met opleiding (vroegtijdige schoolverlaters daalt, levenslang leren stijgt) en met het verkeer (aantal verkeersdoden daalt).  

De indicatoren rond armoede tonen echter een ander beeld. Hoewel meer dan de helft van de indicatoren goed evolueerde tot aan het begin van de economische crisis (bijvoorbeeld het risico op armoede, sociale uitsluiting en stress op het werk) gaat het vandaag veel minder goed.  

Bij de overgrote meerderheid van de indicatoren (zoals het risico op armoede of sociale uitsluiting, de inkomensongelijkheid en het aantal jongeren die niet werken, mensen met een leefloon, mensen in schuldbemiddeling) is er de afgelopen vijf jaar achteruitgang opgetekend.  

De onderzoekers van het Federaal Planbureau noemen deze evolutie zelf "verontrustend".

7 © Planbureau
7 © Planbureau

Later

Bij de meeste indicatoren is er vooruitgang. Het gaat dan onder meer over de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van pesticiden door de landbouw, de vervuiling van rivierwater en hernieuwbare energie. Al zijn de doelstellingen vaak nog een eind weg.  

Sowieso is er ook een pretbederver: de overheidsschuld. Die blijft oplopen, ondanks de belofte van de regering om hem onder de symbolische grens van 100 procent van het bbp te brengen. Overigens: ook met de populatie weidevogels gaat het gestaag achteruit.

7 © Planbureau

Elders

Een aantal indicatoren hebben een internationale impact. Zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen (bijvoorbeeld energie of metalen). Doorgaans is er progressie. Alleen de ontwikkelingshulp hinkt achterop sinds de financiële crisis.

7 © Planbureau
Share

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is een stuk groter bij jongeren dan bij ouderen

Het is de bedoeling om alle 64 indicatoren jaarlijks bij te werken. Zo kan de verbetering of achteruitgang constant gecontroleerd worden. Vanaf volgend jaar zal er wellicht ook een internationale vergelijking in het rapport zitten. Maar dat is nog niet helemaal zeker.  

Wat vandaag wel al gebeurt, zijn verdere opsplitsingen volgens geslacht, opleidingsniveau en leeftijd huishoudtype, inkomensniveau en werkloosheidsduur. Dit laat toe om statistieken meer in de diepte te kunnen onderzoeken. Vaak levert dat resultaat op.  

Zo blijkt het risico op armoede of sociale uitsluiting bijvoorbeeld een stuk groter bij jongeren dan bij ouderen. Iets wat vele mensen instinctief anders zouden inschatten. Sowieso is het risico op armoede ook groter bij eenoudergezinnen en singles dan bij klassieke gezinnen.

7 © Planbureau
7 © Planbureau

Het volledige rapport wordt vanmiddag voorgesteld in het federaal parlement. Wie het zelf wil uitpluizen kan vanaf dan terecht op www.plan.be, of kan het hieronder lezen.

Indicatoren naast het bbp

nieuws

cult