economie

Geen korting meer voor bedrijven die 55-plussers thuis laten blijven met behoud van loon

- Bewerkt door: mvdb - Bron: Belga
1 Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA). © belga

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters wil een einde maken aan het "oneigenlijke gebruik" van de doelgroepenkorting voor 55-plussers.

Share

Als men personeel betaalt om thuis te blijven, kunnen wij die werkgevers toch niet gaan belonen met een korting

Vlaams minister Philippe Muyters

Verschillende grote bedrijven bieden oudere werknemers de mogelijkheid een aanzienlijk deel van hun loon te behouden zonder dat ze nog moeten werken. Dat die bedrijven daarvoor ook nog bij de Vlaamse overheid kunnen aankloppen voor een premie, is volgens Muyters "een omzeiling van de doelstelling van de korting, namelijk mensen langer aan het werk houden". Muyters voegt daarom een voorwaarde toe aan de korting. "Als de werkgever de korting wil krijgen, zullen de betrokken werknemers effectief moeten werken."

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 55-plussers aan te werven of aan de slag te houden, voerde de Vlaamse regering vorig jaar een RSZ-korting in. Het bedrag dat de werkgever kan krijgen, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden (retentie) van een personeelslid. Voor het langer aan de slag houden gaat het om een premie van 600 euro (55-59 jaar) tot 1.150 euro (vanaf 60 jaar) per werknemer per kwartaal.

ING, KBC, Ethias

Maar volgens minister Muyters is er mogelijk "oneigenlijk gebruik" van de korting. Hij verwijst naar bedrijven die recent beslist hebben hun oudere werknemers buiten dienst te stellen met behoud van een (groot) deel van hun loon. De voorbije weken doken er onder meer voorbeelden op bij KBC (250 werknemers ouder dan 57 jaar), Ethias (186 werknemers ouder dan 60) en ING (1.200 werknemers ouder dan 55 jaar en 10 jaar anciënniteit).

Dat die bedrijven toch bij de Vlaamse overheid zouden kunnen aankloppen voor een korting, is volgens minister Muyters strijdig met de filosofie van de korting. "Die filosofie is net mensen langer aan het werk houden. Als men dan personeel betaalt om thuis te blijven, kunnen wij die werkgevers toch niet gaan belonen met een korting", aldus Muyters.

Daarom plant de N-VA-minister een verscherping van de regels. Wie in de toekomst nog in aanmerking wil komen voor een korting, moet garanderen dat de betrokken werknemers ook effectief werken en niet thuis zitten. Daarop komen ook controles, aldus de minister. De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de aanscherping. Bedoeling is dat minister Muyters de ingreep snel voorlegt aan het Vlaams Parlement.