Roaming

EU-lidstaten: "Schaf roamingtarieven pas in 2018 af"

1 © epa

De landen van de Europese Unie hebben een compromis bereikt over de afschaffing van de roamingtarieven, de extra kosten die operatoren mogen aanrekenen voor bellen, sms'en en mobiel surfen in het buitenland. Als het van de 28 lidstaten afhangt, kunnen de roamingkosten nog tot 2018 gefactureerd worden. Dat is drie jaar langer dan het Europees Parlement wil. Daar wordt dan ook furieus gereageerd.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de lidstaten morgen hun goedkeuring hechten aan een gemeenschappelijk standpunt over het telecompakket van de Europese Commissie. De afschaffing van de roamingtarieven en het principe van de netneutraliteit staan daarin centraal.

Volgens de voorliggende compromistekst - die Belga heeft kunnen inkijken - zouden de roamingkosten nog zeker tot 30 juni 2018 aangerekend mogen worden. Ter voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten formuleerde het Europees Parlement al in april 2014 zijn standpunt. Het wil veel sneller gaan dan de lidstaten: tegen 15 december 2015 moet het gedaan zijn met klanten extra geld aan te rekenen als ze hun mobiel toestel over de landsgrenzen gebruiken, vindt het Parlement.

Share

Deze anti-Europese houding van de lidstaten speelt in het nadeel van de consument en bedient de telecomlobby op haar wenken

Kathleen Van Brempt (sp.a)

Dat de Raad die deadline nu met drie jaar wil opschuiven, kan in het halfrond op weinig begrip rekenen. "Deze anti-Europese houding van de lidstaten speelt in het nadeel van de consument en bedient de telecomlobby op haar wenken", zegt Kathleen Van Brempt (sp.a), die vicevoorzitter is van de sociaaldemocratische fractie. Volgens haar beweert de telecomsector meer tijd nodig te hebben om zich aan te passen. "Onzin", vindt ze.

Guy Verhofstadt (Open Vld), de liberale fractieleider, spreekt van een schandaal. "Het stopzetten van de roamingkosten en de constructie van een echte eengemaakte telecommarkt waren in de verkiezingscampagne een prioriteit van alle partijen. Ook voor Commissievoorzitter Juncker, die nu moet toekijken hoe regeringen van zijn EVP-signatuur in de Raad zijn prioriteiten de nek omwringen." Verhofstadt zegt dat zijn ALDE-fractie de deadline van eind 2015 zal blijven verdedigen tijdens de onderhandelingen met de Raad.

Kathleen Van Brempt wijst erop de lidstaten ook het principe van de netneutraliteit willen afzwakken.

nieuws

cult