economie

EU-Hof: België mag aanmelding buitenlandse werknemers verplichten

1 Het Europese Hof van Justitie. © Wikimedia Commons/EU

Ons land mag bedrijven wel degelijk verplichten om gedetacheerde buitenlandse werknemers bij de overheid aan te melden, ook al brengt dat het vrij verkeer van diensten in het gedrang. Voorwaarde is wel dat de verplichting dient om fraude te bestrijden en werknemers te beschermen, zo heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld. Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf, reageert tevreden.

Aanleiding voor het arrest is het Belgische Thermotec, dat een zustervennootschap heeft in Polen. In 2008 ontdekten de sociale inspectiediensten dat op de vestiging in Bornem vier Poolse werknemers aan de slag waren, van wie er drie onder contract bij het Poolse Thermotec. Nochtans waren zij niet aangemeld via het Limosa-systeem voor gedetacheerde werknemers, iets waar een geldstraf op staat.

Thermotec trok daarop naar de rechter, argumenterend dat de Limosa-verplichting in strijd is met het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Het maakt het voor werkgevers in België immers minder aantrekkelijk om de diensten van dienstverrichters uit andere lidstaten te gebruiken.

Het Europees Hof van Justitie is het daarmee eens, maar vindt niettemin dat de verplichting moet kunnen. Voorwaarde is wel dat de regel dient om gedetacheerde werknemers te beschermen en fraude te bestrijden. Het is aan de Belgische rechters om te oordelen of dit ook effectief het geval is. Al merken de Europese rechters nog op dat ze eerder al van oordeel waren dat een verplichte aanmelding - inclusief de vermoedelijke duur van de detachering en de diensten in kwestie - "doeltreffend en evenredig" is.

Aanpak van frauduleuze constructies

De Bouwunie reageert tevreden. "Dankzij deze uitspraak kan er gestart worden met de aanpak van frauduleuze constructies en sociale dumping, die de Vlaamse bouwsector de voorbije 3 jaar maar liefst 7.300 jobs gekost hebben", klinkt het.

"Wij staan volledig achter vrij verkeer van diensten", zegt secretaris-generaal Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie, "maar de concurrentie met de Vlaamse kmo's en zelfstandigen in de bouw moet met gelijke wapens gebeuren."

Bouwunie pleit er verder ook voor dat de overheid een publieke databank zou opstarten waarin bedrijven worden opgenomen die de zogenaamde Limosamelding niet hebben gedaan of die fictieve of valse meldingen doen.

nieuws