Kernkabinet

De deel-economie verdient meer vrienden: onze welvaartsstaat komt er heus niet door in gevaar

In België hebben de eerste ‘on­line deelplatformen’ hun erken­ning beet. De oprukkende deel­economie zorgt her en der wel voor onrust: ze zou een ge­vaar zijn voor onze wel­vaarts­staat, klinkt het. Rogier De Langhe ziet dat anders: deel­platformen bieden oplossingen waar ons vertrouwde systeem faalt.

2 Platformen zoals maaltijddienst Flavr koppelen een onbeantwoorde vraag aan onbenutte infrastructuur. © RV Flavr
2 Economiefilosoof Rogier De Langhe (UGent). © Wouter Van Vooren

Vorige week is in ons land – als eerste in Europa – een economische en so­ciale regeling voor de deeleconomie in werking getreden, met de erkenning van acht deelplatformen waar­op tot 5.100 euro per jaar mag worden bijverdiend op voorwaarde dat het gaat om uitwisselingen van diensten tussen particulieren.

Dit was geen sinecure, want over de betekenis van ‘deeleconomie’ be­staat onenigheid. Voor hen die met de deeleconomie de wereld willen redden is de essentie het delen. Zo­dra er op winst be­luste bedrijven om de hoek komen kijken, vinden ze het al minder oprecht.

nieuws

cult