Achtergrond

Meer werk is meer file: niet per se

Goed draaiende economie hoeft geen synoniem te zijn van druk verkeer

1

Hoe beter de economie draait, hoe langer we in de file staan. Al bewijzen andere landen dat die file niet noodzakelijk hoeft. Hoe kan de liefde van de Belg voor zijn auto getemperd worden?

Share

'In sommige landen is het aantal autokilometers niet langer evenredig met de economische groei. Omdat daar alternatieven werden uitgebouwd'

Dirk Lauwers, docent mobiliteit

Wie regelmatig staat aan te schuiven op een overbevolkte snel- of gewestweg, zal de files eerder als een noodzakelijk kwaad of tijdverlies bestempelen. Toch koppelde Cathy Macharis, hoogleraar duurzame mobiliteit en logistiek aan de Vrije Universiteit Brussel, gisteren in De Standaard een positieve conclusie aan al dat fileleed. "Hoe beter de economie, hoe langer de files", klonk het.

"Er is inderdaad een verband tussen mobiliteit en economische ontwikkeling", beaamt Dirk Lauwers, docent mobiliteit aan de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Al blijken volgens Lauwers meer en meer industrielanden erin te slagen dat te ontkoppelen.

nieuws

cult

zine