Vluchtelingen

Zo zal de integratiecursus voor asielzoekers eruitzien

7 © Fedasil

Met een cursus wil Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) asielzoekers wegwijs maken in de waarden en normen van onze samenleving. Hoewel het initiatief veel kritiek krijgt, is Francken overtuigd van het belang en het nut ervan. "Lees de cursus en oordeel zelf. Is die nu racistisch?", vroeg hij gisteren in het parlement. "Hij is gewoon nodig."

7 Theo Francken © BELGA

De staatssecretaris kreeg in de bevoegde Kamercommissie meerdere vragen over de cursussen maatschappelijke oriëntatie, die hij naar voren schoof na de massa-aanrandingen op oudejaarsavond in Keulen. De Franstalige minister voor Gelijke Kansen Isabelle Simonis (PS) had het over een nauwelijks verhulde vorm van racisme.                

"De cursus werd samen met Sensoa opgesteld. Hij is inderdaad duidelijk, voor sommigen misschien iets té duidelijk. Dan moet er maar over worden gepraat", antwoordde Francken, die ook uitleg gaf over hoe de cursus pedagogisch en didactisch wordt gegeven. "Er wordt uitleg bij gegeven. Het debat in de groep gaat voort. Er zijn praatgroepen. What's the problem?", klonk het.

De cursus

De cursus 'relaties en seksuele gezondheid' slaat op drie aspecten: ontmoetingen en relaties in België, waarden en wetten in België en seksuele gezondheid. Het gaat onder meer over de manier waarop we elkaar begroeten in ons land, hoe relaties worden aangeknoopt - met tips over de do's en don'ts bij het flirten - en het verbod op uithuwelijken, polygamie, vrouwenbesnijdenis en trouwen met een minderjarige.

7 © Fedasil
7 © Fedasil

De bundel snijdt ook het thema homoseksualiteit aan, net als prostitutie en seksueel geweld en geweld op kinderen. Daarnaast biedt de cursus nog een luik preventie over voorbehoedsmiddelen, anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen.

7 © Fedasil
7 © Fedasil
7 © Fedasil

Francken gaf aan dat door de actualiteit vooral werd gefocust op de cursus 'omgaan met vrouwen', maar dat in de verschillende informatiesessies en opleidingen ook veel andere aspecten worden aangeraakt. "Dat zal de integratie van de asielzoekers vergemakkelijken en bereidt hen beter voor op het inburgeringstraject."

Francken wil het bestaande aanbod aan informatiesessies en opleidingen in het opvangnetwerk harmoniseren en ervoor zorgen dat alle asielzoekers toegang hebben tot een volledig en kwalitatief aanbod aan informatie en opleidingen over de normen en waarden in onze samenleving. De concrete modaliteiten van het geharmoniseerde aanbod worden de komende weken verder uitgewerkt.

nieuws

cult

zine