Video

Wat zei Keuls burgemeester Reker nu exact over "een armlengte afstand houden"?

"Een armlengte afstand houden." Het is een uitspraak die Keuls burgemeester Henriette Reker nog heel lang zal achtervolgen. De kritiek komt langs alle kanten op haar "naïviteit", het feit dat de burgemeester de "zaken omkeert" en suggereert dat de slachtoffers de aanvallen hadden kunnen voorkomen. Maar wie de volledige uitspraken bekijkt, merkt dat ze genuanceerder bedoeld zijn dan nu het geval lijkt.

UPDATE: Reker heeft zich ondertussen in een persbericht verdedigd. "Door de verkorte weergave in enkele media is deels de indruk ontstaan dat de initiatieven die ik wil nemen enkel gericht zijn op gedragstips voor vrouwen en meisjes. Daar is helemaal geen sprake van." Reker benadrukt dat ze enkel op een concrete vraag antwoordde. "Het preventieprogramma is enkel een voorbeeld, de veiligheid in de straten en op de pleinen van Keulen verzekeren heeft natuurlijk voorrang."

1 © AP

Rekers uitspraken over "een armlengte afstand" lijken in een context van massagedrang en meer dan honderd aangiftes van seksuele aanranding uiteraard ongelukkig geformuleerd. Maar ze heeft die tip ook niet zelf uit haar hoed getoverd.

Reker gaf gisteren samen met de politie een druk bijgewoonde persconferentie over de gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen. Ze geeft een stand van zaken in het onderzoek en stelt samen met politiecommissaris Wolfgang Albers een uitgebreid arsenaal aan maatregelen voor die stad en politie willen nemen om een herhaling van de feiten te voorkomen. Het gaat dan onder andere om meer politieaanwezigheid op straat, zowel in uniform als in burger en meer (mobiele) videobewaking (in de video vanaf de vierde minuut). Ook wil de politie onderzoeken of bepaalde personen de toegang tot drukke zones verboden kan worden of dat ze zich verplicht vaker zullen moeten melden.

Preventietips

Letterlijk

De preventietips van de stad Keulen: Partysicherheit für junge Frauen

Share

Het gaat niet zozeer om een "gedragscode" waaraan vrouwen zich moeten houden, maar wel om tips waaraan ze zich kúnnen houden

Tijdens de persconferentie wordt ook gewag gemaakt van preventietips voor vrouwen die zich 's avonds en 's nachts in de uitgaansbuurten en in de stad bevinden. Die tips, 'Partysicherheit für junge Frauen', staan al jaren online op de website van de stad, werden opgesteld door politie, overheid, preventie-adviseurs en zullen nu "geactualiseerd" worden. Het gaat dus ook niet zozeer om een "gedragscode" waaraan vrouwen zich moeten houden, maar wel om tips waaraan ze zich kúnnen houden.

Na de persconferentie volgt een vragenronde, waarop Reker na enige tijd de heel concrete vraag krijgt van een vrouwelijke journaliste of zij dan misschien voorbeelden kan geven hoe vrouwen zichzelf preventief beter kunnen beschermen (vanaf minuut 16). Reker zegt daarop: "Het is altijd mogelijk een zekere afstand te houden, die langer is dan één armlengte. Dus eigenlijk zelf niet te dicht komen bij vreemde mensen en die je niet vertrouwt. Maar het gaat om veel dingen: in groep blijven, je niet laten afzonderen, bij de groep blijven waarmee je uitgaat." Reker geeft ook nog mee dat de tips ook op de website van de stad Keulen te vinden zijn.

Share

Het mag duidelijk zijn dat de preventietips tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen weinig zouden hebben geholpen

Na Rekers opmerkingen geeft een derde overheidsvertegenwoordiger ook nog mee aan omstaanders om als ze getuige zijn van een aanranding of vrouwen die lastig gevallen worden, de politie te bellen of te hulp te schieten. Commissaris Albers legt daarop nog uit dat ook de politie dezelfde preventieve tips geeft als de burgemeester net heeft uitgelegd. Het zijn duidelijk tips die genoegzaam bekend zijn en bijvoorbeeld ook vrouwenorganisaties veelvuldig meegeven.

Het mag duidelijk zijn dat de preventietips tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen weinig zouden hebben geholpen. Reker beweert ook helemaal niet dat dat wel het geval geweest zou zijn.

Foute inschatting?

Maar hoe goedbedoeld de tips ook mogen zijn, vraag is of Reker de situatie niet beter had moeten inschatten. Journaliste Sonia Mikich verwoordde het gisteren zo op de nationale zender ARD: "Pardon? Wie moet er nu eigenlijk nieuwe gedragsregels aanleren? Jonge vrouwen, of de mannen die hen lastigvallen?"

Ook de Nederlandse minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher stelt op Facebook dat Reker een "compleet verkeerd signaal" afgeeft. "Het zal vast goed bedoeld zijn van de Keulse burgemeester Reker, maar het is een compleet verkeerd signaal. Iedere vrouw heeft het recht op vrijheid en veiligheid in onze samenleving en nadat zoiets ergs gebeurd is past het niet ook maar de suggestie te wekken dat de slachtoffers er zelf iets aan hadden kunnen doen."

Walgelijk seksueel geweld Seksueel... - Lodewijk Asscher | Facebook

nieuws

cult

zine