VLUCHTELINGENCRISIS

Ruim 9 op 10 vluchtelingen vinden dat vrouwen zelfde rechten hebben als mannen

- Bewerkt door: LB - Bron: Le Monde
1 Onthaalcentrum voor asielzoekers in Erding, nabij München. © AFP

Van de vluchtelingen die de voorbije drie jaar in Duitsland aankwamen, vindt 92 procent dat vrouwen dezelfde rechten moeten hebben als mannen. Dat is dezelfde verhouding als onder de Duitse bevolking. 86 procent van de vluchtelingen acht het hebben van een job de beste manier om als vrouw onafhankelijk te zijn, meer dan het aantal Duitsers dat die mening is toegedaan (72 procent). Een recente studie haalt een reeks door angst ingegeven vooroordelen over vluchtelingen onderuit. Dat meldt Le Monde.

Wie zijn de vluchtelingen die de voorbije drie jaar in Duitsland aankwamen? Hoe zijn ze gekomen? Met welke middelen? Welke hoop koesterden ze en aan welke waarden hechten ze belang? Op die vragen geeft een peiling, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut naar de arbeidsmarkt van Nuremberg in samenwerking met het federale kantoor voor migratie en het Berlijnse instituut voor economisch onderzoek antwoorden.

De omvang van de peiling was ongezien: tussen juni en oktober werden 2.349 vluchtelingen boven de achttien jaar ondervraagd. De vluchtelingen die tussen 1 januari 2013 en 31 januari 2016 in Duitsland aankwamen, kregen in totaal 450 vragen voorgeschoteld.

Eén van de interessantste delen van de peiling gaat over de waarden die de vluchtelingen aanhangen en hoe die zich verhouden tot de waarden van de Duitsers.

Gevraagd waarom ze hun thuisland achterlieten, geeft 70% angst voor de oorlog als reden op. Daarna komt de angst voor vervolging (44%), discriminatie (38%) of dwangarbeid (36%). Slechts 32% van de ondervraagden haalt de economische situatie in hun thuisland aan als motief voor emigratie.

Waarom ze voor Duitsland kozen? Op die vraag wordt het respect voor de mensenrechten het vaakst als beweegreden aangehaald (73%), wat belangrijker blijkt dan het onderwijsniveau (43%) of de openheid van het land inzake vreemdelingen (42%).

Politiek

Gevraagd naar hun politieke waarden, antwoordt 96% van de in Duitsland aangekomen vluchtelingen dat de democratie het beste politieke systeem is. Onder de Duitse bevolking is dat 95%.

Toch meent 21% van de vluchtelingen dat "er een sterke man nodig is die zich niets moet aantrekken van het parlement of van verkiezingsuitslagen", 55% deelt de idee dat "experten en niet de overheid moeten beslissen wat goed is voor het land".

"Het mag verontrustend lijken dat een vijfde van de ondervraagden een autocratische visie uitdrukken en dat de helft een technocratie aanhangt. Maar die antidemocratische neiging is niet meer aanwezig onder vluchtelingen dan onder de Duitse bevolking", zo stellen de auteurs van de studie. Onder de Duitsers is 22% voorstander van een sterke leider, 59% wenst een regering van experts.

Geslacht en religie

Voor 92% van de vluchtelingen moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten genieten, evenveel als onder de Duitse bevolking. 93% van de vluchtelingen vindt dat "burgerrechten nodig zijn om het individu te beschermen tegen de staat", 13% meent dat religieuze leiders de wet mogen beïnvloeden. Onder de Duitsers deelt 8% die mening.

De auteurs van de studie vergeleken de onderzoeksresultaten met de cijfers voor de thuislanden van de vluchtelingen en kwamen tot deze conclusie: "Zelfs al komen de vluchtelingen uit gebieden waar de helft van de ondervraagden voorstander is van religieuze wetgeving of een sterke leider wil, liggen hun antwoorden dichter bij die van de Duitsers dan bij de personen die in hun land van oorsprong zijn gebleven".

Inzake vrouwen, vindt 86% van de vluchtelingen (tegenover 72% van de Duitsers) dat "het hebben van een job voor de vrouw de beste manier is om onafhankelijk te zijn". 30% vindt dat "wanneer een vrouw meer verdient dan haar partner, dit tot problemen leidt" (tegenover 18% van de Duitsers), 18% vind dat "ouders evenveel aandacht moeten besteden aan de studie en opleiding van hun zoon als van hun dochter" (tegenover 20% van de Duitsers).

Het onderdeel van de peiling dat aantoont dat de waarden van de vluchtelingen overeenkomen met die van de Duitsers, is opgepikt door de sociaaldemocratische minister van Arbeid Andrea Nahle.

"Zij die naar Duitsland komen, doen dat omdat ze belang hechten aan onze waarden en aan de rechten van de mens en van minderheden", zei Nahle. "Ik hoop dat deze resultaten bijdragen aan de objectivering van het debat in ons land", voegde ze er nog aan toe.

Dossier Vluchtelingen
Dossier Vluchtelingen

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine