buitenland

Meer kans op longontsteking nabij pluimveebedrijf

Mensen die binnen een straal van 1 kilometer van een pluimveebedrijf wonen, hebben een 11 procent verhoogd risico op longontsteking. Dit blijkt uit grootschalig Nederlands onderzoek.

1 © ANP

Na analyse van 92.500 huisartsendossiers met 1.000 gevallen van longontsteking rondom Tilburg bleek een onomstotelijk verband met de afstand tot een kippenboerderij.

“Nu is er meer inzicht in de precieze oorzaken van long­ontsteking rond pluimvee­bedrijven”, zegt professor Dick Heederik van de universiteit van Utrecht. De analyse is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pneumonia.

Geen overleg meer

De Nederlandse ministeries van Milieu en Economische Zaken overleggen al geruime tijd met de pluimveehouders over een pakket van maatregelen dat de luchtkwaliteit rond stallen moet verbeteren. Daar was overeenstemming over, maar nu stapt de pluimvee­sector uit het overleg.

Share

‘Een van de boosdoeners is de grootschalige uitstoot van stofdeeltjes’

Dick Heederik, universiteit van Utrecht

In een onderzoek rondom Tilburg is voor het eerst naar de samenstelling van de bacterieflora in de keel van patiënten gekeken. Uit DNA-analyse van de bacterieflora van 126 patiënten in de buurt van een pluimvee­bedrijf blijkt een verstoring van de bacteriepopulatie.

“Daardoor krijgt een potentiële slechterik als de pneumokok de kans om longontsteking te veroorzaken”, zegt Heederik. “Anders dan bij de Q-koorts-gevallen rond geitenboer­derijen lijkt het er dus niet op dat een specifieke bacterie uit de pluimveehouderij de oorzaak is. Grootschalige uitstoot van stofdeeltjes speelt de altijd al aanwezige pneumokok in de kaart.”

Scharrelkippen

De hypothese van het verstoorde evenwicht in de keelbacteriepopulatie zong al een tijdje rond. “Nu lijkt het eerste bewijs er te zijn, en een plausibele verklaring voor meer longontsteking”, reageert Nico Ogink, onderzoeker veehouderij en milieu van Wageningen University & Research en niet betrokken bij het onderzoek. “Mensen worden dus niet direct ziek van kippenstof, maar het evenwicht in hun bacterieflora verschuift waardoor ze vatbaarder worden voor de longontstekingsbacterie.”

De pluimveesector wil zeker verantwoordelijkheid nemen. “Wij werken aan een plan van aanpak voor een emissiearme pluimveehouderij. Maar de maat­schappij vraagt om scharrel­kippen en die zorgen voor meer stof.”

nieuws

cult

zine