buitenland

Juncker: "Europa heeft wind in zeilen en euro moet eenheidsmunt van heel EU worden"

1 reuters

"Europa heeft opnieuw de wind in de zeilen. We hebben nu een window of opportunity, maar dat zal niet eeuwig openblijven." Met die positieve insteek heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag zijn jaarlijkse State of the Union gehouden in het Europees Parlement. Volgens Juncker hebben de Europese Unie en de eurozone de unieke kans om nog voor de verkiezingen van 2019 een aantal cruciale beslissingen te nemen die de burgers moeten overtuigen van de meerwaarde van het Europees project.

Met zijn State of the Union heeft Juncker het politieke werkjaar van de Commissie en bij uitbreiding heel de Europese Unie afgetrapt. Het was uitkijken naar zijn visie op enkele cruciale beleidsaspecten, zoals de verdieping van de eurozone, migratie, werkgelegenheid en de relaties met Turkije.

De euro moet de eenheidsmunt van heel de Europese Unie worden, zei Juncker, maar de Economische en Monetaire Unie moet wel "vinniger" worden. Zo toont de Commissievoorzitter zich er voorstander van het noodfonds ESM om te vormen tot een Europees Monetair Fonds en een Europese minister van Economie en Financiën in het leven te roepen. Een aparte begroting voor de eurozone of een parlement voor de eurozone wil Juncker niet. "Het europarlement bestaat al, en het is dit Europees Parlement", zei hij.

In het Europa van de toekomst dat Juncker schetste, moeten alle Europeanen gelijke kansen hebben. Om de Europese regels over arbeidsmobiliteit te stroomlijnen, wil hij een nieuwe Europese arbeidsmarktautoriteit in het leven roepen. Het concretiseren van dat voorstel is een opdracht voor de Belgische commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V).

Wat migratie betreft, zei Juncker dat "Europa nooit een fort Europa zal worden". Hij pleit voor solidariteit, ten behoeve van mensen die echt bescherming nodig hebben. Juncker riep de lidstaten op hun solidariteit met Afrika niet te laten varen. Voor de Turkse machtshebbers had Juncker verschillende sneren klaar. Hoe dan ook is EU-lidmaatschap in de nabije toekomst uitgesloten, klonk het.

Op het einde van zijn toespraak blikte Juncker vooruit op de brexit, die op 30 maart 2019 een feit zal zijn. Hij wil die dag een Europese top laten beleggen waar de leiders van de 27 lidstaten zich engageren voor een "meer verenigd, sterk en democratisch Europa", zodat "de Europeanen wakker worden in een Unie waar we allemaal onze waarden naleven".

Juncker schiet aparte begroting af

Juncker wil niet weten van een aparte begroting en parlement voor de eurozone, naast de bestaande EU-structuren. Hij vindt wel dat er nood is aan een Europese minister van Economie en Financiën.

Enkele zuidelijke eurolanden breken al een tijdje een lans voor een begroting die enkel voor de eurozone bestemd is. Ze kregen afgelopen zomer de steun van de Franse president Emmanuel Macron, die ermee investeringen wil ondersteunen en economische schokken wil opvangen. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak zich voor een eurobegroting uit, maar zij is veel minder ambitieus en wil zo'n budget enkel ten dienste stellen van landen die structurele hervormingen doorvoeren.

Commissievoorzitter Juncker wijst het idee echter af. "We hebben geen parallelle structuren nodig", zei hij woensdag in Straatsburg. "We hebben geen begroting voor de eurozone nodig, maar een stevige begrotingslijn voor de eurozone in de bestaande Europese begroting." Ook Macrons pleidooi voor een parlement voor de eurozone valt bij Juncker op een koude steen. "Het parlement van de eurozone is het Europees Parlement", zei hij met klem.

Voorstellen die Juncker wel steunt, zijn de opwaardering van het noodfonds ESM tot een Europees Monetair Fonds en de creatie van een Europese minister van Economie en Financiën. Die moet structurele hervormingen op nationaal niveau promoten en ondersteunen en de Europese financiële hulp coördineren aan landen die door een recessie of fundamentele crisis getroffen zijn. Juncker wil dat de toekomstige Europese commissaris voor Economie en Financiën die ministeriële functie uitvoert. Hij of zij zou ook de vergaderingen van de eurogroep moeten leiden.

Daarnaast beloofde Juncker de oprichting van een instrument om de Europese landen die nog geen lid zijn, te helpen bij hun toetreding tot de eurozone. Hij herinnerde eraan dat, behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, alle EU-lidstaten de euro moeten invoeren. "De euro is bedoeld om de eenheidsmunt te worden van de hele Europese Unie", zei Juncker, die alle lidstaten tegelijk opriep toe te treden tot de bankenunie.

Sander Loones (N-VA): "Hou mijn hart vast"

De N-VA, de grootste Belgische delegatie in het parlement en ook de grootste regeringspartij, reageert sceptisch op Junckers voorstellen en vraagt zich af wat hij precies voor ogen heeft.

"Als het idee van Juncker zou inhouden dat we falende lidstaten moeten helpen om kunstmatig aan de afgesproken eurocriteria te voldoen, dan houd ik mijn hart vast", zegt Sander Loones. "De eurozone kan enkel werken wanneer de afgesproken criteria en spelregels strikter worden nageleefd en gesanctioneerd. Als het de bedoeling is landen in de eurozone te trekken die daar niet klaar voor zijn, dan pas ik."

Loones waarschuwt ook voor een sociaal-economisch beleid dat aan de Vlamingen zou worden opgedrongen. "Fiscaliteit en sociale zekerheid raken aan het hart van de noodzakelijke nationale eigenheid. Het spreekt voor zich dat lidstaten daar het laatste woord moeten houden."

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden met de "duidelijke visie op de toekomst van de EU". Maar "het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen", zegt Bourgeois, bijvoorbeeld inzake strengere controles aan de buitengrenzen en een heropstart van de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Amerikanen.

Lof van liberalen, scepsis bij groenen

Hilde Vautmans (Open Vld) kan "deze voorstellen voor een efficiënter en compacter Europa alleen maar kan toejuichen". Ook haar partijgenoot en liberaal fractieleider Guy Verhofstadt is voor de transnationale lijsten gewonnen. "Europa is meer dan de som van 27 nationale democratieën", zei hij tijdens het plenair debat met Juncker.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft een dubbel gevoel. Hij vindt het goed dat de Commissie de lidstaten gaat helpen om de Europese regels rond sociale dumping om te zetten, maar staat twijfelachtig tegenover het voorstel een "Europese sociale inspectie" op te richten. De Backer waarschuwt voor tijdverlies.

Bart Staes (Groen) is het ermee eens dat de Europese Unie democratischer moet worden, maar bleef tijdens Junckers toespraak op zijn honger zitten, vooral wat betreft de eurozone en de eurogroep. Staes spreekt van een "niet-officieel orgaan, dat zeer verregaande en ingrijpende hervormingen oplegt aan landen" en verwijst in die context naar Griekenland. "Dit is de blackbox van de Europese democratie en moet dringend anders."

Peeters: "Sociale dumping zal niet opgelost worden binnen eigen landsgrenzen"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verwelkomt het voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. "Sociale dumping is per definitie een grensoverschrijdend probleem. Het is dan ook logisch dat er op Europees niveau een entiteit bestaat die de verschillende nationale inspectiediensten kan adviseren en assisteren, en die zorgt voor vlotte en kwaliteitsvolle informatie-uitwisseling tussen de lidstaten", reageert Peeters. 

De vicepremier benadrukt dat het niet per se gaat om en overheveling van bevoegdheden naar het Europese niveau. "Het gaat niet over het afnemen van nationale bevoegdheden, wél over het doen samenwerken van die nationale inspectiediensten, zodat ze nog efficiënter kunnen controleren. Het probleem van de sociale dumping zal niet opgelost worden door oogkleppen op te zetten en enkel binnen onze eigen landsgrenzen dit aan te pakken", meent hij. 

nieuws

cult

zine