buitenland

"Islam en terrorisme niet langer met elkaar associëren"

1 © Getty Images

Islamitische en christelijke hoogwaardigheidsbekleders in het Midden-Oosten roepen de wereld op om de islam niet langer te associëren met terrorisme. Dat hebben ze vandaag aangekondigd tijdens een conferentie in Al-Azhar in Caïro, de belangrijkste moskee en onderwijsinstelling van de soennitische wereld,

De religieuze leiders willen dat de islam en alle andere religies niet langer geassocieerd worden met terrorisme. "Die associaties moeten onmiddellijk stoppen", luidt hun advies. "De islam beoordelen op basis van het gedrag van anderen opent de weg om ook andere religies te associëren met terrorisme."

Islamitische Staat (IS), dat strijd voert in onder meer Irak en Syrië, beschouwt alle christenen als vijanden die moeten gedood worden.

cult

zine