Interview

Ex-feminist Warren Farrell: "Mannen doen veeleisend, gevaarlijk werk. Feministen hebben dat offer nooit erkend"

Jongens hebben het lastig. Ze groeien op in een wereld die zich niet om hen bekommert, meent Warren Farrell (75), ‘de geestelijke vader van de mannenbeweging’. Farrell wijst naar de vrouw: "Mannen worden niet werkelijk gewaardeerd door vrouwen wanneer ze de rol van een zorgzame huisvader aannemen." 

Ooit was Warren Farrell een vooraanstaande feminist. In de vroege jaren 1970 zat hij in New York als enige man in de directie van de National Organization for Women. Hij werd op handen gedragen. Overal verscheen hij op televisie, zijn stukken voor de krant werden klakkeloos geplaatst en zijn lezingen zaten stampvol. Zijn workshops werden beroemd en berucht, vooral dankzij de schoonheidswedstrijden waar de mannen op hun uiterlijk werden beoordeeld door de vrouwen. Hij heeft honderden praatgroepen voor geëmancipeerde mannen opgezet.

nieuws

cult

zine